Televize - nástroj manipulace, generátor strachu, deformátor reality

13/05/2013 22:07

 

Po určité době jisté stagnace a uzemnění jsem se svým vnímáním posunul někam jinam. Nechci říkat výš, protože nevím, jestli výš. Nikdy jsem tam, můžu už vlastně říct „tady“, nebyl. Jakoby se mé vnímání otevřelo. Jako bych se dostal někam, kde má bytost je součástí většího celku. Představuji si to jako obrácenou pyramidu, na jejímž dně je „JÁ“, samotný ve svém životě, odtržený od sebe samého, bez povědomí vyšších propojení. Na jejím nejširším vrcholu je jednota, vše zrozené jako součást nezrozeného. Takto znázorněno, to vypadá jako posunutí výš ale to skutečně nevím. Pyramida by také mohla ležet na lineární přímce zleva doprava ale to není až tak důležité.
 
Podstatné je, že se mi otevřelo vnímání. Doufám, že napořád. Proč to ale zmiňuji a proč o tom vůbec píšu. Včera (psáno 12.3.2013) jsem si pustil televizi a hledal jsem nějaký zajímavý program. Při procházení kanálů jsem nečekaně vnímal informace (energie) na pozadí signálu. Viděl jsem skrz matrix, viděl jsem skutečné informace, které z televizního monitoru ke mně proudily. Pro mě je to nový zážitek, potvrzující informace jinde vyčtené. 
 
Přátelé – vymývání mozku, odtržení od reality, šťastní lidé omámení lží  - cíl odtržení od reality a pravdy

Zprávy na ČT24 - agenda strachu, manipulace, vzbuzení zoufalství a marnosti - cíl vyvolání strachu, ovládání cílové skupiny

Reklama (kdekoliv) - lži, manipulace, získání moci - cíl zisk

Hudební kanál Musiq 1 - nic

MTV - získání moci, vymývání mozku, manipulace, lidé omámení lží - cíl ovládání mladých

CS film - nic

ŠlágrTV - peníze, cílený útok na skupinu lidí - cíl zisk

Sport 2 (fotbal) – laciná, povrchní zábava, gladiátorské zápasy, skrytí pravdy - odtržení od reality a pravdy

Prima Zoom – nic
 
Překvapil mě fotbal, ale týká se to všech sportů. Sport v obrovských arénách se z původního porovnávání síly, rychlosti, hbitosti apod. změnil v nejen nástroj na peníze ale i v nástroj moci. Vnímal jsem jej jako generátor emocí (emotivní lidé jsou snadno ovladatelní) a jako nástroj odtržení od pravdy. Ačkoliv sám fotbal hraji, nevím jestli ještě budu kdy schopen se na něj v televizi dívat. Divit se ale budu určitě.
 
Do včerejšího zážitku jsem o skutečné funkci televize jenom četl a věřil. Nyní už vím. Nejintenzivněji na mě zapůsobily zprávy na ČT24. Pod rouškou serióznosti a intelektuálnosti tryská do domácností strach a zoufalství.
 
Televizi jsem vypnul a raději si četl. Bezva knížku. Dám brzy vědět. 
 
Lencher Falprea