Restituce majetku církví ? Nikoli ... je to megatunel! - Federální shromáždění ČSFR 1.srpna 1991 schválilo výčtový zákon, kterým se restituovaly majetky církví a náboženských společností.

28/01/2013 11:20

 Restituce majetku církví ? Nikoli ... je to megatunel!

Federální shromáždění ČSFR 1.srpna 1991 schválilo výčtový zákon, kterým se restituovaly majetky církví a náboženských společností.

 

 

Restituce:, Josef Klíma, 4.11.2012 11:02:59 
  
 Restituce majetku církví ? Nikoli ... je to megatunel! Když jsem 10.1.2012 psal článek na téma darování majetku církvím ani jsem netušil, jak velikou budu  mít pravdu se svou lehce konspirační teorií o tom, u koho nakonec skončí  majetek, který hodlá Kalousek, Schwarzenberg a spol církvím darovat. Zde nabídnu  nejprve k opakovanému přečtení ten starší článek :
https://voksay.blog.idnes.cz/c/240324/U-koho-nakonec-skonci-majetek-vraceny-cirkvim.html
 .......a pojďme si říci, co se nového "profláklo" . Máme zde věc, o které se  vůbec nemluví, jako by se nikdy nestala ..... evidentně si stávající vedení  církví velmi přeje, aby se tu skutečnost veřejnost nikdy nedověděla, a aby se na  ní zapomnělo : Federální shromáždění ČSFR 1.srpna 1991 schválilo výčtový zákon, kterým se restituovaly majetky církví a náboženských společností."Jako důkaz onoho vstřícného kroku mezi státem a církví bylo prohlášení tehdejšího kardinála  Františka Tomáška, že to je poslední nárok, který církev vznáší! Nejen on, ale i  další opoziční představitelé se vyslovili pro restituční tečku.Kardinál Tomášek  upozornil také na to, že nejde o žádný majetek zabavený komunisty, jak tvrdí ti,  kteří se těší na příspěvky do stranických kasiček a konta jedinců !!!
Úplné  vypořádání poměrů s římskokatolickou církví tedy proběhlo 1.8.1991 !!!
Právník a  vedoucí katedry práva Bankovního institutu Aleš Rozehnal vypracoval analýzu ze  které vyplývá, že právo, které měla církev k majetku, který užívala, nebylo  vlastnickým právem, i když se vlastnickému právu podobalo. (lénum).Oproti vlastnickému  právu totiž podléhalo řadě omezení. Naopak majetek, který má být podle  předkládaného návrhu církvím vydán, na rozdíl od minulosti žádným omezením  podléhat nebude, a subjekt který ho obdrží, bude odlišný od právnických osob,  kterým byl vyvlastněn. O majetek v případě katolické církve přišla veřejnoprávní  instituce, která se při proměnách legislativy proměnila v soukromého vlastníka.  Prohlašované restituce jsou tedy pouze zavádějícím názvem pro naprosto nové  uspořádání majetku a jeho systémové zařazení .... politicky nekorektně řečeno  jde o darování majetku soukromým subjektům, který mu v roce 1948 rozhodně  nepatřil , protože tento soukromý subjekt prostě neexistoval ... jinak řečeno,  jde o krádež a vytunelování státního majetku ve prospěch soukromého subjektu !
 Další právní rozbor od profesora Právnické fakulty UK Václava Pavlíčka, odborníka na ústavní právo a Benešovy dekrety říká : „Za první republiky nikdo  nepochyboval o tom, že majetek katolické církve má veřejnoprávní charakter. Když  návrat k tomuto stavu není možný, stát by katolické církvi vydávat majetek  neměl! A ještě je tu jedna důležitá otázka: Je všeobecně známo, že třeba v  případě katolické církve podléhá veškerý její majetek přímo správě Vatikánu. Je  součástí majetku Vatikánu - ergo darované nemovitosti a pozemky se stanou  majetkem cizí mocnosti ..... a ejhle .... čin, který naruší územní celistvost České republiky ve prospěch cizí mocnosti ..... to je přeci vlastizrada !
Osobně  bych byl klidně pro to, co navrhoval kolega Vereš ..... každý poslanec a senátor, který bude hlasovat pro zákon v navrhované době, byl okamžitě obviněn z TČ vlastizrady a pochybení při správě veřejného majetku. Ale teď k nejdůležitější části, která se týká mé malé "konspiračky" v předchozím článku .... provalilo se totiž to, že velké developerské firmy ...česky řečeno "překupníci s pozemky" ... už teď vyjednávají s církvemi o výměnách a odkupu lukrativních pozemků, které mají církve dostat. Takovou výměnu musí schválit Pozemkový fond a světe div se .... O potvrzení směny žádaly stát také dvě  pražské firmy Duplicatus a Real 24, v nichž působí ekonom pražské arcidiecéze a  zároveň vedoucí správy majetku na Arcibiskupství pražském Karel Štícha, jako předseda dozorčí rady. Duplicatus si vyjednal směnu pozemků s římskokatolickou  farností v pražských Stodůlkách a Real 24 se dohodl s farností v Uhříněvsi.
Jak  vidíte ... samotní církevní funkcionáři a lidé napojení na církev se velmi  angažují v tom, jak na předpokládaném darování majetku církvím pořádně vydělat. Jde o miliardy, za něž lze developerským společnostem lukrativní pozemky  rozprodat. Vzhledem k tomu, jaké čachry se dějí neustále s územními plány v  Praze a dalších městech v ČR, jde spíše o desítky miliard. A jsem si jistý, že  politici jako Kalousek, "kníže Schvrzenberg" a další velmi angažovaní v přípravě  tohoto megatunelu, to vše velmi dobře vědí a hodlají si taky pořádně "zasosat"  ze státního majetku ve svůj prospěch. Braňme se občané !!! Zabraňme darování  majetku a stovek miliard církvím !!! Zabraňme největšímu tunelu od dob velké  privatizace !!!