HOMA Staré vědění nově použité UZDRAV ATMOSFÉRU A ATMOSFÉRA UZDRAVÍ TEBE!

18/04/2013 00:03

 

HOMA

Staré vědění nově použité

UZDRAV ATMOSFÉRU

A  ATMOSFÉRA UZDRAVÍ TEBE!

 

Zkušenosti HOMA se zakládají na staroindických spisech, tzv. Védách. Ačkoli tyto zkušenosti pro západní oči a uši vyznívají poněkud „esotericky“, dosud docílené a docílitelné výsledky jsou  nanejvýš pozitivní a senzační: lepší zásobení půdy vodou , vyšší výnosy, odolnost proti škůdcům, větší a chutnější ovoce a zelenina, záchrana kyselých půd a lesů, lepší tvorba kořenů a tím  odolnost proti bouřce. V Jižní Americe byla dokonce během pouhých několika měsíců díky použití HOMY vyléčena chemicky zamořená plocha mnoha čtverečních kilometrů, která nebyla 100 let hospodářsky využívaná – bylo to písemně potvrzeno vědeckými experty. Dneska se tam daří dokonce více nežli předtím.

 

Dnešní doba se vyznačuje drastickými klimatickými změnami, záplavami, suchem, ekologickými katastrofami, znečištěním životního prostředí ve všech oblastech, kyselými dešti, vymíráním různých druhů, zamořením geneticky manipulovanými rostlinami, chaosem, válkami, násilnostmi proti ženám, dětem a nevinným, hladomory a utrpením, korupcí na všech úrovních, přírůstkem tělesných a duševních onemocnění, zhroucení rodin a společnosti, poškozováním práv lidí, zvířat a rostlin, konzumem drog atd.

Tato doba byla předpovězena Mayi, Aztéky, Hopi stejně tak vizionáři a svatými. Ve starých spisech psaných sanskrtem o ajurvédě a jiných bylo poukazováno na dobu masivního ekologického a psychicko-duševního znečištění. Védy tuto dobu nazývají kali-jugou (kalki-jugou), V sanskrtu znamená „kalki“ znečištění.

 

Základ: Védy

Védy sepsané v sanskrtu jsou tím prvním odhalením, které bylo dáno lidstvu – její první texty staré několik tisíc let. Od té doby uplynuly věky, kontinenty se posunuly a lidstvo se rozšířilo po celé Zemi. Sanskrt a védy ale zůstaly jako druh společného dědictví lidstva a přinášejí ještě dnes světlo do mnoha oblastí života. Popisují různé druhy energií a také cestu k harmonickému působení těchto energií. Cílem je mír a blaho na Zemi. Ukazují také cestu k osvobození od bídy a nouze a k realizaci vlastního Já. Ve védách se skrývají hluboká tajemství o všech dějích v kosmu. Zabývají se nejrůznějšími vědeckými obory jako jsou dějiny lidstva, teoriemi původu, biologií, genetikou, fyzikou, medicínou (ajurvéda), astronomií, astrologií, jógou a mnohými jinými poznatky.

Védická věda o vibracích dává mnoho podnětů, jak s pomocí techniky ohně a manter se dá ovlivňovat mysl a životní energie (prána). Díky určitým slovním spojením můžeme působit na atmosféru, což se zase pozitivně projeví na mysli a práně. Ve védách by se pro očistu atmosféry dala popsat tato centrální  myšlenka: „Uzdrav atmosféru a ona tě vyléčí“.

Védy mluví o 3 světech – Trilokas: 1.naše země, 2. atmosféra a 3. stratosféra (střední vrstva atmosféry Země, asi mezi 11 a 50 km výšky). Védy odkazují na metodu doplněnou nejpřesnějším návodem, jak by Trilokas mohly být čištěny pomocí védské techniky ohně, což by vedlo k všeobecnému míru a blahu. Toto čištění má také přímý vztah k lidskému štěstí, jelikož štěstí a šťastné bytí  jsou odvozeny od stavu mysli, ktarý je tím dokonalejší, čím více je mysl osvobozena od napětí, které vede k neklidu. Tyto védské ohňové techniky se praktikují na Homa-hofu ve spojení se zemědělským obhospodařováním.

 

Multitalent: Iniciátor Horst Heigl

Homa-hof Heiligenberg byl založen na základě iniciativy multitalentovaného autora, nakladatele, učitele meditací a muzikanta Horsta Heigla v roce 1988 skupinou lidí ze spolku „Společnost pro zemědělství na bázi HOMA“.

Horst Heigl byl na začátku 70. let na cestě hledání duchovních mistrů, a tak ho cesty dovedly do Indie. Od Joganandova nástupce  Swamiho Hariharanandy obdržel osobní zasvěcení do tzv. krijajógy a nejrůznějších meditačních technik. Poté, co se vzdal zajištěné profesní kariéry, s odvahou se v roce 1971 stal jedním z prvních učitelů jógy v Evropě formou hlavního zaměstnání.

20 let vyučoval jako referent na lidové vysoké škole v jižním Německu, čímž umožnil tisícům zájemců přístup k hathajóze, později též k meditacím, nezávisle na jejich finančních možnostech. Díky svým rozsáhlým znalostem a hlubokému poznání nabízí Horst Heigl velikou pomoc a je tou vedoucí duchovní silou na Homa-hofu. S láskou, trpělivostí a enormním nasazením je tu pro lidi a  pomáhá s realizací ve všedním životě. Tak si členové na Homa-hofu mohou vyzkoušet všechny činnosti, které vykonávají, mohou své vědomí stále otevírat nahoru božskému světlu.

 

Založení a rozvoj dvoru

V roce 1974 Horsta Heigla navštívil Vasant Paranjpe, znalec sanskrtu, který mu ukázal védskou techniku ohně jménem Agnihotra (v sanskrtu znamená „agni“ oheň a „hotra“ léčení). Někteří přátelé, kteří projevili zájem o provádění této védské ohňové techniky k redukci světového znečištění, od té doby praktikují tyto techniky v oblasti Bodamského jezera a na jiných místech. Na Homa-hofu Heiligenberg, který vznikl v roce 1988 z podnětu Vasanta Paranjpe  a iniciativy Horsta Heigla, se tyto znalosti praktikují v oblasti zemědělství a veřejnosti se zpřístupňují mezi jiným formou vedení a seminářů. Obecná prospěšnost tohoto spolku se projevuje v oblasti ochrany životního prostředí. Tento projekt ochrany životního prostředí podle védského vzoru je dosud v Evropě ojedinělý. Dnes obhospodařuje asi 70 členů a zájemců bez nároku na odměnu 8 z celkových 20 ha země kontrolovaným biologickým zemědělstvím na základě védských znalostí.

Metoda Homa námi vyzkoušená a praktikovaná je aktivním příspěvkem k ochraně životního prostředí, přičemž mezi jiným působí očistným způsobem na atmosféru, což vede k lepší kvalitě vzduchu, vody a půdy.

Dalším zbožným přáním Homa-hofu je to, učinit tuto metodu prakticky použitelnou s možností vyzkoušení. Jako přídavek k vysokým energetickým vibracím, které vznikají díky pravidelnému provádění tohoto postupu, se procvičujeme v bdělosti, lásce a přátelství, procvičujeme se v zacházení a bytí s přírodou.

 

Princip krále

Dáváme také pozor na „krále“ rostlin. Horst Heigl učinil již před 20 lety jeden průkopnický objev v říši rostlin. Spočívá v tom, že se rostliny řídí podle jednoho vrchního jedince, jehož nazýváme králem. Dbáme zde o málo známý  přírodní zákon. Při všech výsevech a výsadbách jeden exemplář každého druhu vyroste do obzvláštní velikosti a krásy. Tato rostlina je „králem“. Tomuto králi věnujeme více pozornosti a péče a necháme jej vyrůst do jeho optimální velikosti. Všechny ostatní rostliny stejného druhu vidí v králi vzor a zkouší dosáhnout jeho velikosti. Pokud tohoto krále poznáme včas, výnos ze sklizně bude daleko větší.

Takto jsme vypěstovali kromě jiného jednoho krále červené řepy, který vážil včetně natě 3,75 kg a byl velmi chutný. Na naší domovské stránce www.homa-hof-heiligenberg.de najdete další pozoruhodné výsledky tohoto královského principu.

 

Ohňová technika Agnihotra

Tato technika, která spočívá na biorytmu východu a západu slunce, se nazývá Agnihotra. Při ní se pálí sušený kravinec, ghí (vyčištěné máslo) a rýže, přičemž se přitom zpívá speciální mantra (kombinace slov a zvuků). Při spalování těchto organických substancí v měděné nádobě ve tvaru pyramidy vznikají cenné čistící a harmonizující energie. Ty jsou rozváděny do atmosféry a současně zůstávají v popelu. Tento vysoce energetický popel se používá na Homa-hofu velice úspěšně jako biologické hnojivo v zemědělství. Je jednoduchě naučit se agnihotře, každý ji může provádět. Na Homa-hofu je možné se této ohňové technice naučit bezplatně a zároveň si můžeme opatřit příslušné pomůcky za příznivou cenu.

V zemědělství se používají metody HOMA kvůli ošetřování půdy a rostlin a aby se předešlo nemocem a škůdcům, případně aby se ošetřily již vzniklé případy.

Díky této speciální ohňové technice se produkuje popel, který jako biologické hnojivo předčí vše, co se dosud používalo. Vědci zjistili, že v popelu z agnihotry je obsaženo 94 prvků periodické tabulky.

 

Ošetření semen

Cibulky a semena se moří ve směsi z kravské moči a popelu před výsevem. Toto dodá dorůstající rostlině sílu a učiní ji rezistentní proti škůdcům. Dorůstající rostliny mohou být pohnojeny dodatečně směsí popela z agnihotry a vody. Toto zvláštní hnojivo posílí rostliny.

 

Živný roztok pro rostliny

Pro živný roztok pro rostliny se rozemelou až 4 čajové lžičky popela z agnihotry, usušený kravinec – rozmíchá se v asi 5 litrech vody – a použijeme na rostliny. Toto se může zopakovat podle potřeby každých 14 dní. Živný roztok k rozprašování může být zhotoven tak, že v asi 5 litrech rozmícháme až 4 čajové lžičky popelu z agnihotry. Necháme 3 dny stát, potom přefiltrujeme přes jemné síto. Tento postřik pomáhá chránit rostliny před škůdci a nemocemi.

 

Fáze měsíce a učení čtyř elementů

Na úspěšné pěstování metodou Homa má vliv i fáze měsíce, podle níž se vysévají semena a sází sazenice. Pokusy ukázaly, že i zohlednění učení 4 elementů ovlivňují růst a vývin kořenů, listů, květů a plodů. Díky použití metody Homa se účinky 4 elementů ohně, vody, země a vzduchu ještě více zesilují. Tak například saláty, které byly vysazeny 2 dny po úplňku mají velmi pevnou hlavu, zatímco tohoto nedosáhneme, pokud je vysadíme dva dny před úplňkem.

 

Způsob působení techniky ohně

Spálením usušeného kravince a másla ghí v měděné nádobě tvaru pyramidy jsou uvolňovány záporně nabité ionty, které působí jako katalyzátory na růst rostlin. V atmosféře Homa rostliny vyvíjejí síť listových nervů, která je cylindrická a větší než normální žilnatina. Tím se voda a výživné látky lépe dostanou do rostliny. Kromě toho popel z agnihotry zvyšuje podíl fosforu rozpustného ve vodě, který může být získán z půdy. Atmosféra Homa také urychluje vznik chlorofylu a tím dýchání rostliny. Tím je podporován systém oběhu kyslíku v přírodě. Velké rozdíly vznikají v buněčné struktuře rostlin, které rostou v atmosféře Homa.

Zelenina i ovoce mají vynikající kvalitu, co se týče výživných látek, chuti, barvy a velikosti semen a jader.

 

Zásobování vodou

Důležitou součástí práce na poli je vnášení popela do půdy, stejně jako přísun dusíku zpracováním půdy. Toto zásobuje půdu nejen vibracemi, které podporují život, nýbrž pomáhá stabilizovat v půdě kalium, dusík a stopové prvky. Zde se pak daří též skvěle dešťovkám, které se rychleji množí díky zvýšené produkci hormonů a postarají se o vyšší vlhkost a humus. V roce 2003 jsme měli extrémně teplé a suché „léto století“ s vysokými teplotami v celém Německu. Na Homa-hofu v této době 6 neděl nezapršelo. Přesto byly louky sytě zelené a zelenina netrpěla suchem. Půda byla vlhká ještě v hloubce několika málo cm, ačkoli jsme ji nezavlažovali. Na jiných zemědělských dvorech byla země přes denní zavlažování suchá ještě v hloubce 20 cm!

 

Včely a med

Také včely jsou přitahovány energiemi Homa a svou úlohu opylování plní ještě efektivněji. Kromě toho včely produkují v atmosféře Homa zvláštní hormon, který u lidí, kteří jej v medu konzumují, posiluje imunitní systém.

Použití metody Homa čistí atmosféru, zlepšuje kvalitu vzduchu, vody a půdy a tím i životní podmínky pro všechny živé organismy, které tam žijí. Účinky jemnohmotných energií jak na rostliny, tak na lidi a zvířata se dají lehce dokázat, pokud na ně vědci obrátí svou pozornost – což dokládá působivým způsobem následující projekt.

 

Záchrana lesa

V roce  1984 se zúčastnilo přes 30 osob na jednom lesním projektu Homy, který měl přinést důkaz, že je možné s metodou Homa léčit oblast lesa o velikosti  přes 20 ha, která vykazovala těžká poškození. Výchozí stav v postižené oblasti lesa byl za prvé poznamenán extrémně silným napadením lýkožrouta, což vedlo v krátkém čase k silnému odumírání stromů. Lesník musel dvakrát týdně vyprazdňovat kompletně zaplněnou nádoby na spad lýkožroutů, které byly rozmístěny v odstupu asi 100 m. Za druhé: Půda byla velmi kyselá a měla podle našich měření hodnotu ph jen 4,6 až 5,2. Za třetí: Objevují se „lamety“ (tenké jehličky) u starých jedlí a smrků.

Za čtvrté: U mladších jehličnanů do 3m výšky jsou silně napadeny sypavkou, což vedlo k tomu že jehličí hnědlo a opadávalo.

Před začátkem tohoto lesního projektu jsme žádali univerzitu v Stuttgartu – Hohenheim a jeden výzkumný ústav Augustenberg v Karlsruhe o podporu vědy, která by zaznamenala projekt Homa. Bohužel se ale této alternativní metodě nedostalo žádaného povolení!!

V průběhu 3 měsíců jsme činili naše vlastní pozorování a tak můžeme sdělit následující: Po 14 dnech se už v okruhu asi 1,5 km od místa ohňové metody nevyskytovali žádní lýkožrouti v nádobkách v protikladu k venkovní kontrolní oblasti. Hodnota ph půdy se zlepšila během 14 dní z 4,6/5,2 na 6,8/7,0. Toto odpovídá „neutrální hodnotě“. Sypavka u mladých jehličnanů opadala po 3 měsících bez jakéhokoli mechanického zásahu – a tyto samé stromy ukázaly dne 3.11. - ještě krátce před prvním mrazem – dokonce nové výhonky až do velikosti 25 cm!!

Mnoho zvířat z lesa přišlo během rituálu Homa docela blízko k místu, kde jsme praktikovali Homu. Srnčí zvěř zůstala stát dlouho na místě, ztratili plachost. V noci přilétli sýčkové docela blízko k místu ohňové techniky a jejich let mile dojal dokonce několik srdcí těch lidí, kteří se na projektu podíleli nebo přišli jako hosté.

Během těch 3 měsíců od srpna 1984 do začátku listopadu se u tohoto lesního projektu metoda Homa prováděla denně i po 12 hodinách a o úplňku a novoluní po 24 hodinách.

 

Návrat motýlů

Rok 1984 byl ostatně tím zvláštním „rokem chudým na motýli“, což podnítilo svaz „BUND“ a jiné ochránce přírody k tomu, že  rozhlásili obyvatelstvu, aby se přihlásili, pokud spatří motýly. Záměrem bylo dosáhnout přesnějšího soupisu. Když několik studentů biologie a spolupracovníků svazu BUND a též několik soukromých majitelů lesa navštívilo místo projektu Homa, museli konstatovat, že stovky motýlů bylo vidět zrovna v této oblasti lesa, který byl ještě před krátkou dobou nemocný a bez jediného motýla. Les se zotavil tak, že to bylo vidět pouhýma očima. Také listnaté stromy dostaly během 3 měsíců praktikování Homy zdravější listy. Ty byly předtím napadeny jednou houbou, měly díry a hrozilo jim zaschnutí.

Lesním úřadem a tiskem byl tento lesní projekt Homa ignorován – a na naši otázku, kde by se v Německu v listopadu ještě vyskytovaly jehličnany, které by měly nové 25 cm dlouhé výhonky, nikdo nereagoval.

 

Odolnost proti „Lotharu“

Když v roce 1999 zasáhl ničivý orkán „Lothar“ i tuto oblast lesa, bylo zjevné, že uvnitř „naší“ 1,5 km zóny stromy zůstaly stát, zatímco jiné vně zóny byly polámány jako sirky – jako jinak všude okolo.

 

Zalesňování

V pohraniční oblasti u českých hranic byly rovněž s úspěchem úspěšně provedeny lesní projekty  Homa s cílem zalesnění. Zde byl 100 km pásu lesa kompletně odumřelý, a zalesňování se tradičními metodami nedařilo.

 

Projekt Jižní Amerika

Vědecké výzkumy a dokumentace v oblasti Homa-zemědělství byly provedeny s velkým úspěchem na více než 10 km2 experimentální půdy v zemích jako Peru, Chile a Venezuela

 

Půda zamořená na 100 let

V Peru byly antidrogovým nasazením armády tisíce hektarů hospodářsky využitelné půdy chemicky tak zamořeny, že na tomto území nerostlo už ani stéblo trávy. Vodní prameny byly zamořeny rovněž. Peruánská vláda pověřila nejlepší zemědělské vědce z mnoha zemí, aby svými metodami učinili zemi opět plodnou. Po 6 měsících vědci však vystavili rezignující certifikát, že na tomto území nevyroste příštích 100 let ani stéblo trávy – země je zemědělsky zcela nevyužitelná!

40 cm vrchní vrstvy země bylo kompletně otráveno. Toto se stalo vzrušující výzvou pro metodu Homa. Jeden vědec z Peru se naučil tuto metodu a měl k dispozici zkušební plochu o velikosti 1200 ha. Aby mohl dosáhnout co možná nejrychleji viditelného úspěchu, byla zde použita rezonanční technika Homa, která je popsána v „Athara védě“. Při ní se použilo 10 měděných nádob ve tvaru pyramidy na ploše 40 ha. Na všech plochách u všech 40 ha bylo pěstováno mango, kakao, citrusové plody, banány, nejrůznější druhy ovoce, zeleniny, obilí atd.

 

Lepší sklizně než předtím

Ve velmi krátké době se dalo pozorovat následující: Všechna semena a sazeničky vzešly na neúrodné, zamořené půdě. Ačkoli v předchozích letech nemohli být škůdci udrženi pod kontrolou pomocí vysokého nasazení pesticidů, s rezonanční technikou Homa se nevyskytly žádné nemoci rostlin, u samotných banánových rostlin, které byly napadeny několika houbovými nemocemi, se nedaly zjistit žádné nemoci.

Produkční cyklus byl zkrácen rezonanční metodou Homa z obvyklých 8 až 9 měsíců na méně než 6 měsíců! Produkce kakaa stoupla dokonce až na 400%!!

 

Žádná chemická hnojiva

U produkce manga bylo dosaženo bez jakéhokoliv použití zemědělských chemikálií sklizně 10 000 kg na hektar, při použití agrochemikálií, insekticidů a hnojiv 30 000 kg na hektar. S použitím metody Homa se dosáhlo výnosu 84 000 kg manga na hektar!

Tato čísla mluví sama za sebe. Po zakončení vědeckých studií byly výsledky metody Homa předvedeny hospodářskému vedení. Oni se poté postarali o to, aby zemědělci v regionu začali s využíváním metody Homa. V roce 2003 to bylo již přes 200 000 zemědělců, kteří praktikovali  tuto metodu. Některé výsledky se dají najít na www.homatherapy.info.

 

Lékařské využití

Také v oblasti medicíny vykazuje Homa velké úspěchy. Ve Spolkovém výzkumném ústavě zemědělském (FAL) v Braunschweigu jsou nyní podnikány také první pokusy s popelem z agnihotry.

 

Informační akce (soboty 21.10.06 15.30, 11.11.06 14.30)

Zveme vás velmi srdečně na informační akce na Homa-hofu Heiligenberg. Prosíme myslete na to, abyste si na prohlídku dvora vzali pevnou obuv.Chtěli bychom vás požádat, abyste si s sebou nebrali žádná zvířata a abyste na území dvora nekouřili. Pokud byste chtěli Homa-hof Heiligenberg poznat v jiném termínu, prosíme o to, abyste zavolali předem a sjednali si termín.

 

Gemeinschaft für HOMA-Landwirtschaft e.V.                         

Oberhaslach 6

D-88633 Heiligenberg

Tel.: (0 75 54) 283

Fax.: (075 52) 938756

Email: info@homa-hof-heiligenberg.de

www.homa-hof-heiligenberg.de, www.heigl-verlag.de

 

Z časopisu Depesche 28/2006 přeložila Jitka Valentová