Důkaz, že tryskový Airbus je vybaven aerosolovými práškovacími trubicemi

22.12.2015 11:06

Důkaz, že tryskový Airbus je vybaven aerosolovými práškovacími trubicemi

663-300x217Kolik více důkazů ještě potřebujeme, než bude většina populace ochotna čelit faktu, že jsme práškováni vysoce toxickými látkami, které jsou součástí programu klimatického inženýringu? Ti u moci již dávno učinili rozhodnutí podrobit veškerý život nepředstavitelně masivním smrtonosným experimentům „stratosferického aerosolového geoinženýringu“ (SAG) a „management solární radiace“ (SRM). V průběhu desetiletí byla populace naprogramovaná a naučená akceptovat lež „kondenzačních proudů“ komerčních letadel.

 

I když krátkodobé, pravé kondenzační proudy se mohou, samozřejmě, vyskytnout za extrémních podmínek (mnohem častěji s více specifickými typy motorů, jako jednotky s „nízkým stupněm turbofanu“, které jsou typické pro bojové stíhačky) motory s vysokým stupněm turbofanu (standardní pro všechny komerční dopravce a všechny armádní tankerové stíhačky) jsou svým designem téměř neschopny produkce kondenzační stopy.

Tento motor je stíhačkou poháněný větrák. 85% vzduchu, který prochází tímto motorem, není spalováno. Sečteno a podtrženo, komerční dopravní letadla jsou vybaveny rozprašovacími tryskami, upevněnými na pylonu, přímo v jedné přímce s přítlakovým proudem stíhačkového motoru. Tohle vytváří iluzi kondenzačního proudu motorem, který je obecně neschopen jej vytvářet. To, co ve skutečnosti vidíme v na obloze, je vytváření stop jemných částic, které jsou podstatou globálního šílenství geo-inženýringu. Zpráva dole potvrzuje vybavení leteckých dopravců rozprašovacími tryskami.

DW

Zdroj: look-up.org.uk

553

Zde podáváme detaily, které jsme zjistili ohledně rozptylovacích systémů, které, věříme, jsou používány na letadlech Airbusu. Zaměřujeme se na Airbusy rodiny A320, včetně A319 / A320 / A321. Letadla A380 také rozprašují nad Spojeným Královstvím a máme fotografie na samostatné straně. A380 používají trochu jiný systém a ještě nevíme, je-li ten systém původní k designu toho letadla, ale víme, že rodina letadel A320, která patří do kterékoliv ze zúčastněných aerolinek, byly ilegálně modifikovány pro účely rozprašování aerosolů do naší oblohy v průběhu letu.

Naše vyšetřování začalo, když jsme viděli, jak se jednotrubkový systém přidělává na Ryan Air Boeing 737. Máme základnu poblíž Heathrow, a tak jsme šli vyzbrojeni dlouhými objektivy a pořídili okolo 100 fotografií přistávajících letadel a samozřejmě jsme našli ty „kouřící zbraně“, jak je teď nazýváme.

Níže jsou jen 3 z mnoha fotografií modifikací, které jsme pořídili.

 010

 112

 110

Existuje spousta desinformací online, které byly vyprodukovány od doby, kdy jsme začali zveřejňovat tyto fotografie. Spíš než abychom se snažili je odrážet, spojili jsme se přímo s Airbusem. V Srpnu 2014 nám emailem potvrdili, že rodina letounů A320 NEOPOUŠTÍ továrnu s žádnými trubkami v pylonu.

Od: — jméno odstraněno —

Posláno: 26. srpna 2014 13:07
Komu:
Předmět: A320 pylon drains

Vážená paní Simpsonová – v reakci na váš nedávný dotaz ohledně pylonového odpadního potrubí si přečtěte následující informaci níže.

Specifikace a design našich letadel vyhovují požadavkům certifikace a bezpečnostních směrnic, aby se zajistilo, že jakákoliv potenciální potřeba odsání, ať již spojená nebo nespojená se závadovými případy bude adekvátně vykonána. Jako takové, Airbusy rodiny A320 mají stěžeň palivového úniku připevněný standardně k nižším částem gondoly (a žádné k pylonům). To, že k jakémukoliv úniku paliva nesmí dojít uvnitř konstrukce letadla je podmínkou toho, aby letadlo bylo letuschopné a nedošlo k nebezpečí vzniku požáru. Naopak, únik musí být odveden pryč z konstrukce letadla a musí být očima identifikovatelný již při předletových bezpečnostních kontrolách. Stěžeň gondolového úniku paliva slouží pouze k identifikaci velice ojedinělých případů poruchy, kde se vyskytl únik paliva a v případě takto detekované poruchy by potom letadlo bylo opraveno před svým dalším letem. Stěžeň nemá jakoukoliv schopnost rozprašování a je pouze používán k odsávání leteckého paliva ve velice ojedinělých případech úniku paliva.

 

Vaše

— jméno odstraněno —

Airbus Communications