Duch Vody - Posvátný posun Matky Země

12.03.2014 22:26

 

Duch Vody - Posvátný posun Matky Země

Duch Vody - Posvátný posun Matky Země

Poselství Ducha Vody přijala Natalie Glasson - 26-02-14

Krásné bytosti současné Země, tolik posunů v této době probíhá, že není možné se o všechny s vámi podělit, tak abyste si jich ve své realitě všimli. V tuto chvíli se na Zemi připravuje jeden důležitý posun, který se týká božské mřížky a původního plánu Země a vašeho vlastního bytí.

Tak, jak se Období Lásky na Zemi stává skutečností a láska je skutečně přítomna ve všem a v každém na Zemi, tak Země je na cestě obrovským posunem k probuzení. Díky mnoha světelným bytostem se začal rozvíjet energetický vzorec a plán Země tak, aby došlo k posunutí současného vědomí a způsob jak se planeta Země projevuje. Vzorce a plán Země se nalaďují na lásku. Mnoho starých energetických vzorců, bolestí a problémů, které tu vznikly, budou uzdraveny tak, aby vznikly a projevily se vzorce lásky na Matce Zemi. Ty budou pomalu naladěny tak, aby byly podobny vaším vlastním vzorcům a plánům vašeho bytí. Všechno a každý bude zharmonizován láskou, za účelem tvoření a prožívání více lásky.

Až Matka Země a většina lidstva dovolí, aby velké množství jejich energií byly plně naladěny na lásku, pak Země a lidstvo bude povzneseno do nových frekvencí lásky. Díky přítomnosti ohromného množství lásky v každém a v okolí každého, mnoho lidí může prožívat tento velký přerod jako vzestup a dosáhnout osvícení. Zvláště ti, kteří si vybrali podpořit posun lidstva, stejně tak jako sebe. Toto vzrůstání lásky tu hlavně bude pro ty, kteří stále ještě nevěří, že nastala Éra Lásky a že je možno vyzařovat a prožívat Lásku – prožívat hluboké probuzení a realizovat lásku. Bude to obrovský posun, který umožní tuto Éru Lásky prožívat pravdivě s úžasnou intensitou. Někteří  lidé pojmenovali tento posun, návrat Krista, což je správné, ale je nutné vědět, že láska vás dovede do větší hloubky lásky, kde láska vyzařuje milující vědomí ke všemu. Tak, jak více a více lidí bude přijímat sílu a přítomnost lásky na Zemi a v každé bytosti, tak dojde v božském načasování k  posunu, který se stane skutečností.

Všechno na planetě, včetně vás se překódovává a harmonizuje láskou, abyste tvoření nové reality, které se ve vás rodí, mohli prožívat všichni. Je důležité si pamatovat, že vy jste vašimi myšlenkami a vaše představivost tvoří vaši realitu. Stejně tak novou realitu, která se rodí z lásky a bude nejdříve prožívána a vyzařována skrze vaše myšlenky a pak se objeví ve vašem okolí a prožitcích.

Tento posun a přeměny zemské mřížky tvořivosti a plánů Matky Země, byly tvořeny světelnými bytostmi božského vesmíru, což projevuje a podporuje krásu Země a je přímo napojen na božský proud Stvořitele. Zemský vzorec byl zdokonalen tak, aby Země a lidstvo bylo schopno přijmout silnější a rychlejší frekvence božského proudu Stvořitele. Znamená to, že mnoho zákazů a omezení které na Zemi a ve vás byly, jsou uvolněny, vymazány a odstraněny (například ochrana, která měla zajistit, že nevznikne chaos z nedorozumění vaší vnitřní síly). Popravdě, jste bytosti, kterým byla dána zodpovědnost za své vlastní tvoření, stejně tak jako váš smysl a služba na Zemi.

V době, kdy nové vibrace svobody byly ukotvovány do Zemské mřížky, Zemi bylo umožněno přijmout obrovské množství Zdrojové energie. Nejen vůle, kterou Země bude vyzařovat, může mnohé inspirovat, ale stejně tak i může dojít ke zneužití a nepochopení zvlášť, pokud si nejste plně vědomi, že tvoříte. Máte velkou svobodu a sílu tvořit a mohlo by se stát, že vytvoříte to, co si nepřejete prožívat. To, o co se s vámi nyní dělím je, že pokud spočíváte ve starých energetických zvycích, které nevznikly z lásky, mají nyní příležitost, aby se projevily. Je ale mnohem více důležité soustředit se každou svou buňkou vašeho bytí, na to, co se udržuje a existuje v lásce v každé buňce vašeho bytí. To je vaší posláním na Zemi v této nové epoše.

Tak jak se mění a zvyšují vibrace božského proudu v mřížce a v původním plánu Matky Země, tak to  silně ovlivňuje vodu, která se vyskytuje na Matce Zemi. Vývoj Božského proudu Stvořitele a původního plánu Matky Země se projeví v urychleném hlubokém procesu očišťování, kdekoliv bude přítomna voda. Voda na planetě Zemi je silným zdrojem energie pro zemské vibrace a tvoření. Někdo může v zemské vodě objevit moudrost Matky Země a Stvořitele. Voda je “příbuzná” duchovní knihovně a Zdroji osvícení. Pokud božský proud Stvořitele pronikne do zemské vody, vibrace vody budou přizpůsobeny a božský Stvořitel bude ve vodě přítomen. Během ukotvování hlubšího prostoru Lásky bude struktura vody pozměněna tak, aby udržela rychlé vibrace naladěné Stvořitelem a bude mít za úkol fungovat jako zesilovač vibrací Stvořitele. Tak jak se voda posune do vyšších vibrací a pročistí se, bude jakoby zrcadlem Stvořitele a umožní tak vidět, pochopit, rozeznat, poznat a přiblížit se Stvořiteli na hlubší úrovni, kde roste síla lásky na Zemi. Pročišťování vody bude symbolizovat pročistění všeho. Božský záměr a proud Zdroje se vloží do vody a tím se stane více přítomným.

Božský proud je posvátné pokračování a nekonečnost Zdroje. Božské vedení a aktivní přítomnost Stvořitele tvoří dokonalost na Zemi. Je to mocný proces zemské mřížky, původního plánu a schopnosti přijímat božský proud Stvořitele, kdy tyto vysoké vibrace vejdou do vody na planetě.

Vaše fyzické tělo je naplněno vodou, znamená to, že jak se přeměňuje zemská mřížka a voda nese božský proud, tak to stejné se děje ve vás a vodě vašeho těla. Díky přítomnosti vody ve vašem těle budete schopni přijmout, zpracovat a vyzařovat velké množství Božského proudu. Tím, že voda je prostředkem Zdroje, projdete i vy velkým pročištěním vody ve vašem těle a celého vašeho bytí.

V této době transformace je důležité podporovat vodu na Zemi a sami sebe - představami, cítěním, uvědomováním a žádáním o Božský proud a vibrace světla, která jsou vhodná pro tuto dobu vzestupu. Představte si  jak vesmírné světlo proniká do veškeré vody na Zemi a pomáhá přestavět zemskou mřížku a přerod původního pra-plánu Země a pročišťuje a očišťuje energie vody tak, aby byla naladěna ve stejné energii se Stvořitelem. Představte si velké množství zdrojového světla a Matky Země, jak se vlévá do vašeho bytí a proniká do vody ve vašem těle a do vody kolem vás. Vše se proměňuje v jednotu Lásky a prochází do větší hloubky přítomnosti Stvořitele. Dovolte, aby došlo k silnému očištění. Je to mocný proces, který umožňuje všemu, co existuje, prožít přítomnost lásky ve větší rozsahu.

 V meditacích věnujte čas vizualizaci božského proudu a přítomnosti Stvořitele ve vodě, dovolte si procítit, vnímat a poznat jak krásné a významné to je pro lidstvo na Planetě. Pokud jste v přítomnosti vody, projdete kolem ni nebo ji budete dokonce pít, požehnejte ji tím, že si představíte přítomnost Stvořitele ve vodě. Pro podporu toho procesu, můžete vodě poslat božský zvuk, tón, slova, hudbu, obrazy, představy nebo cokoliv, co vás bude inspirovat. Čím víc lidskosti zvedne vibrace vody na Zemi, tím lehčí bude proces posunu Matky Země a tím víc božské energie, přímo ze Zdroje, bude přítomno a schopno proniknout do vody.

Voda, která byla požehnána nebo která je považována za posvátnou, přinese zpět přítomnost božské pravdy. Představte si, že by všechna voda na planetě i ve vás, byla požehnána a zároveň byla posvátná. Voda by byla poctěna, že má možnost projevit Stvořitele. V této jednoduché realizaci a pohledu se větší božská pravda bude schopna rozvinout.

S láskou a požehnáním

Duch Vody

Zdroj: https://www.omna.org/Home.html

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Renata H.. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Autor článku: Natalie Glasson