Dění v souvislosti se Vzestupem planety Země. - Hilarion

19.06.2014 23:06

Dění v souvislosti se Vzestupem planety Země.


Milovaní,

mnozí se cítí povzneseni a současně inspirováni; pociťují, že jsou
energeticky vyčerpáni, unaveni, ospalí, podrážděni a doslova vzteklí. Může
se vám to přihodit, přestože máte ty nejlepší úmysly zůstat vyrovnáni a v
rovnováze. V této době je nejlepší si okamžitě prominout a nahradit tyto
frustrující pocity a myšlenky takovými, které vás pozvednou, inspirují a
připomenou vám, že se nacházíte uprostřed největší proměny jakou kdy
lidstvo, Země a všechny její říše kdy zažily a že jste si zvolili být toho
součástí. Je to doba, kdy jsou vyžadovány přizpůsobivost, větší flexibilita
a co je nejdůležitější, větší laskavost k sobě samému. Pozorujte svůj
vnitřní dialog a pomalu začněte měnit přísné posuzování, které vůči sobě
máte. Všichni jste mnohem laskavější k druhým než k sobě. Staňte se sám sobě
nejlepším přítelem, který vás vždy podrží, pečuje o vás a bezmezně vás
miluje. Poskytujete to druhým, tak proč ne sobě?


Člověk není sobecký, když klade sám sebe na první místo, protože bez zdravé
lásky a sebepřijetí nemůžete doopravdy sloužit druhým. Když jste šťastni a
máte pozitivní pocity, pokud jde o vaše krásné vlastnosti, je mnohem
jednodušší rozpoznat ty samé vlastnosti v druhých. Když se zdá, že vás
události ve vašem životě převálcují a že je těžké s nimi naložit osvíceným
způsobem, je to nejvhodnější čas zastavit se a dát si pauzu a udělat něco,
co vám na tváři vyloudí úsměv a dá smích vaší duši. Neberte sebe ani
situaci tak vážně, protože, víte, když se zastavíte, abyste si udělali
přestávku, jste člověkem, který dělá vždy to nejlepší co může, v každé
situaci. Vyhněte se sebe obviňování a sebe bičování, protože takové
zvyklosti vás drží na cestě oslabení. Je to něco, co můžete udělat sami pro
sebe a je důležité, abyste to měli na mysli. Prožívání hezkých chvilek, kdy
se spojujete s pravou podstatou vaší bytosti vám pomůže nabít se energií a
znovu dobít celé vaše lidské aurické pole pozitivním a blahodárným způsobem.


Je důležité vyšlapat cestičku pro nové zvyky a nové způsoby komunikace s
druhými, takové zvyky, které se neustále zaměřují na všechny dobré
vlastnosti. To je vaše pravá podstata a pravda o tom, kdo jste! Umožněte si,
aby vaše nádherné světlo svítilo do takových situací, které vás vždy obíraly
o vaši božskou sílu tím, že jste si zvykli si nadávat, protože to určitě
není tak špatné, jak si myslíte. Mějte rádi sami sebe - vaše lidské Já a
vaše Božské Já, protože jste nádherným spojením obou. Kvůli tomu jste přišli
na tuto planetu, a když to děláte, pomáhá to a posiluje to druhé, aby také
přijali a integrovali do sebe všechny aspekty sebe samých.

Pokud máte pocit, že jste zůstali trčet na jednom místě a nemůžete se hnout
kupředu,uvažujte o tom, že byste začali nějaký nový projekt, navštivte lekci
něčeho, co jste se vždy chtěli naučit anebo znovu přestavějte nábytek v
několika pokojích vašeho domova. Někdy to posílí pocit obnovené energie a
uvidíte, jak vaše kreativita přetéká inspirací a manifestací. Mějte víru a
důvěru v ducha a následujte vedení a pobízení, kterého se vám dostává,
protože jste vedeni k tomu, abyste se dostali na to pravé místo na cestě,
kterou jste si zvolili. Věřte svým schopnostem, v rozhodnutí, která jste
učinili, ve vedení vašeho srdce; věřte sobě. Každá energie, kterou pro
tento účel využijete, je dobře vynaložená energie, a vy jste jí hodni!

Připomínáme, že my ze světelného světa jsme vždy s vámi a vždy budeme po
vašem boku. Jste milováni a je o vás pečováno. A je to vaše láska, vaše
péče, které tento svět tak velmi potřebuje. Vaše láska v sobě obsahuje
léčivý potenciál, nejenom pro vás samotných, ale mnohem více pro lidi v
oblasti vaší působnosti. Dožadujte se své síly, stůjte za ní, dožadujte se
nádherného života, který jste sem přišli prožít. VY jste mocné, nádherné a
neuvěřitelné duše. Nastal čas vypustit tuto pravdu do oblasti vaší
působnosti.

Do příštího týdne .

Já JSEM Hilarion

C2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti

<https://www.therainbowscribe.com/> www.therainbowscribe.com
<https://www.movingintoluminosity.com/> www.movingintoluminosity.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. pro
https://www.transformace.info/> www.transformace.info. Tuto českou verzi je
možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat
nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a
budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i
s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.