Cobra – rozhovor s Mezinárodní skupinou zlatého věku z 29. června 2017
30. června 2017 zapsal untwine

 

Všechny zdravíme. Jsme Mezinárodní skupina zlatého věku. Naše skupina patří k síti Prepare for Change a je orientována na mandarínskou verzi čínštiny, takže máme členy na celém světě. Velmi silně se orientujeme na Událost, odhalení, první kontakt a vzestup. Máme mnoho platforem, zdrojů a aktivit a vy toho můžete hodně využít a sdílet s tolika lidmi, s kolika chcete. Tady jsou naše oficiální stránky: www.golden-ages.org . Zde najdete všechny Cobrovy informace v čínštině.

Jako první na světě jsme zkompletovali šest mřížek z kamene čintamani ve tvaru květiny života na Tchajwanu ještě před Cobrovou konferencí vzestupu v Taipei ve dnech 11.-12. března 2017.
 

Poté, co jsme dokončili mřížky čintamani ve tvaru květiny života, se 31. května se nad jižním, středním a severním Tchajwanem objevilo mnoho vzácných a nádherných mrakolodí !
 

 

Vítězství světla!


Cobro, vítejte zpátky. Toto je náš rozhovor ze dne 29. června 2017. Rádi bychom měli s vámi rozhovor každé dva měsíce, ale od března do května je situace velmi intenzivní a stále jsme v pohotovosti. Takže dnes se budou ptát Untwine, já, Patrick a Jedi. Začněme tedy s první otázkou:

Untwine: Řekl jste, že když jste letěl nad závojem, odhalil jste Chimeru, ano?

Cobra : Ne přímo, ale informace, kterou jsem tam obdržel, měla za následek objevení Chimery.

U : A Hnutí odporu a Galaktická konfederace a vzestoupení mistři předtím o Chimeře věděli?

C : Věděli o Chimeře, ale neznali podrobnosti o topletových a strangeletových bombách.

U : Takže když jste se dostal nad závoj, mělo to za následek tato zjištění?

C : To byla jedna část. Nebyla jediná, ale byla to součást celé situace.

U : Má duše dané pohlaví nebo se může inkarnovat jako muž nebo žena?

C : Duše se může inkarnovat do obou pohlaví.

U : Pochází původní védské učení z kontaktů s mimozemskými bytostmi nebo Agarthou nebo s obojím?

C : Většina duchovního učení z dávných dob pochází z mysterijních škol, takže učení, včetně védských učení, pochází s mysterijních škol Atlantidy a když se Atlantida potopila, došlo k tomu, že určité části učení byly do jisté míry pozměněny, překrouceny, ale také se do jisté míry zachovaly.

U : A poté, co se potopila Atlantida, existoval v těch dobách konakt s mimozemšťany a Agarthou?

C : Ano.

U : Když se nějaký objekt dostane za závoj, je automaticky tachyonizován?

C : Pokud to období není dostatečně dlouhé, objekt není automaticky tachyonizován, ale určitou dávku tachyonů obrží.

U : A když je to doba dostatečně dlouhá, pak je stále tachyonizován?

C : Ano, pokud je doba dostatečně dlouhá, je stále tachyonizován, ale koncentrace tachyonů není příliš velká, protože koncentrace tachyonů na dolním zemském orbitu také není příliš velká.

U : Takže například, když nad závoj vyšlete kameny čintamani, budou mít víc nebo míň tachyonů oproti tomu, co je tachyonizováno na povrchu?

C : Míň, ale tachyony jsou různé, takže kombinace tachyonizace na povrchu a posílání kamenů nad závoj je výbornou kombinací, která přináší při rozpouštění anomálie tady na povrchu větší účinnost.

U : Aha, ony jsou tachyonizovány také na povrchu…

C : Ano, jistě, všechny moje kameny čintamani jsou tachyonizovány na povrchu..,.

U : Existují na umělých satelitech a mezinárodní vesmírné stanici, které jsou umístěny nad závojem, technologie, které tachyony blokují?

C : Je tam technologie závoje, v ionosféře je technologie HAARP, která je určena k minimalizaci vlivu tachyonů na povrch planety.

U : Takže například lidé, co jsou na mezinárodní vesmírné stanici dostanou víc energie než ti na zemi?

C : Ano, jistě.

U : Jsou na mezinárodní vesmírné stanici technologie, které ten dopad minimalizují?

C : Kabala stojící za NASA programuje mysl astronautů, aby byl minimalizován pozitivní účinek období, které stráví mimo závoj.

U : Začíná si Chimera uvědomovat, že již nebudou moct odolávat Galaktické konfederaci příliš dlouho?

C : Nemyslím, že si uvědomují, že nebudou moct odolávat, ale že si uvědomují, že výhledově by mohli prohrát.

U : Jaký je tedy jejich dlouhodobý plán?

C : O tom nechci otevřeně mluvit, možná někdy jindy, ale teď ne.

U : Jsou si Putin a ruská armáda vědomi toho, že Země má status vězení, ví o Chimeře, Galaktické konfederaci?

C : Do jisté míry jsou si toho vědomi, to záleží na tom, o kom hovoříte, co se týče ruské armády anebo zda mluvíte o Putinovi. Putin samozřejmě ví o Plejáďanech, takže myslím, že má mnohem víc informací než například Trump.

U : A ví například, že Země má status vězení?

C : Určitým omezeným způsobem té situaci rozumí.

U : Existuje v Agarthě určitá skupina, jádro složené z několika kněží a kněžek?

C : Ano, jsou tam určité skupiny, které by se daly takto popsat.

U : Jsou to vzestoupené bytosti?

C : Ne, nejsou vzestoupené, ale jsou vysoce duchovně vyvinuté a jsou svým způsobem velmi čisté a velmi vyspělé.

U : Jaká je jejich úloha v procesu osvobození?

C : Ukotvují energie galaktické povahy, které jsou velmi zapotřebí a těmito energiemi udržují rovnováhu planety, takže planeta není zničena negativnímí silami. A dělají to již posledních 25 000 let.

U : Takže to ukotvují zespodu do zemské mřížky.

C : Ukotvují to zespodu do zemské mřížky a také mimo dosah této planety.

U : Nacházejí se na nějakém konkrétním místě nebo jsou roztroušeni po celé planetě?

C : Jsou na určitých specifických místech, která jsou ze strategického hlediska účinnější pro to, co dělají.

U : Ok, děkuji.

Patrick : Cobro, rád vás slyším a chci položit pár otázek ohledně toho, co je nového. Zaprvé: vortex plazmické anomálie, který je nejblíže k povrchu planety, má svůj vnější okraj vzdálený od planetárního jádra rovnající se vzdálenosti cca třikrát poloměru Země. Znamená to, že je hlava Yaldabaotha větší než je závoj, který je v zemské stratosféře?

C : Hlava Yaldabaotha je přibližně stejně velká jako vnější závoj, který je od středu planety vzdálený přibližně jako je trojnásobek poloměru Země. Musíte pochopit, že existuje několik ohraničení závoje, s různými hustotami anomálie a ten vnější je vzdálený od středu cca trojnásobně než je poloměr Země a tak velká je hlava Yaldabaotha.

P : Při aktualizaci z února jste uvedl, že se světelným silám povedlo vyčistit většinu plazmických anomálií uvnitř Sluneční soustavy a za ní. Znamená to, že Temná flotila, všechny otrocké kolonie a implantovací stanice za oběžnou dráhou Země a Měsíce přestaly existovat?

C : V únoru zbývaly již pouze otrocké kolonie, které byly přímo napojeny na skupinu Chimera a žádná, která by byla napojena na tajné kosmické programy, protože to bylo vyčištěno již dříve. Jediné, co teď ohledně této situace zůstává, je jádro skupiny Chimera. Vše ostatní je pryč.

P : Takže již žádná Temná flotila, žádné implantovací stanice?

C : Již ne.

P : Výborně. V průběhu poslední konference vzestupu v Taipei v březnu jste zmínil, že pod severním Tchajwanem je obrovská pozitivní základna a že se rozšiřuje, aby v ní mohly být ubytovány 3 miliardy lidí. Je pro vás a světelné síly bezpečné mluvit o účelu této podzemní základny?

C : V tuto chvíli ne. Ale je to jedno z nejdůležitějších ukotvení pro světelné síly v této oblasti planety, ale nebudu poskytovat přesnější informace ohledně účelu toho místa.

P : Rozšiřuje se teď ta základna směrem k střední části Tchajwanu?

C : Ne.

P : Minulý měsíc se Tchajwan stal první asijskou zemí, která zlegalizuje manželsví mezi osobami stejného pohlaví. Kdo je za tím celosvětovým trendem těchto sňatků. Jsou to světelné či temné síly?

C : Řekl bych, že to Kabala podporuje, protože má agendu a tou agendou je populaci jistým způsobem zmást a naprogramovat.

P : Světelné síly s takovým trendem souhlasí ?

C : Světelné síly mohou ten trend využít pozitivním způsobem, protože samozřejmě každý má právo na sebevyjádření, ale myslím, že motivace v pozadí toho současného trendu nepochází od světla.

Jedi : Dobře. Další dotaz je o historii Země. Galaktická vlna, ke které došlo před 13 000 lety, byla dostatečně mohutná, aby způsobila potopení Atlantidy. Proč nevyčistila všechny plazmické anomálie a závoj kolem Země?

C : Protože rozsah té anomálie byl v té době v této lokální části galaxie tak obrovský, že na to supervlna nestačila.

J : Patřily kdysi Japonsko, Korea a Tchajwan k Lemurii?

C : Nebyly součástí Lemurie, ale měly s Lemurií silné vazby.

J : Aha, takže se Tchajwan nenachází na území bývalé Lemurie?

C : Ne, ne.

J : Ok. Co způsobilo zánik lemurské civilizace?

C : Byly to přírodní katastrofy v důsledku posunu tektonických desek, k němuž tehdy došlo.

J : Byly za to odpovědné temné síly?

C : Temné síly za to odpovědné nebyly.

J : Ok. Ve vašem článku „Zpráva o osvobození kolonií a o aktualizaci ohledně situace na planetě“ jste zmínil, že Izraelité byli arabským kmenem, žijícím na území Saudské Arábie a Jemenu a že nikdy nevkročili do Palestiny. Pokud Izraelité nikdy nevkročili do Palestiny, jak propána je mohl Mojžíš vyvést z Egypta?

C : Pouze šel z Egypta do jisté oblasti, která se teď nachází v Saudské Arábii.

J : Je Žlutý císař hvězdná bytost anebo člen východní agarthské civilizace?

C : Pochází z jisté hvězdné soustavy v souhvězdí Draka. Byl propojen s Thubanskými Drakoniány, s pozitivními Drakoniány, kteří před více než 5 000 lety pomáhali přinést do Číny kulturu.

J : To je skvělé. Jaké měl ve staré Číně poslání?

C : Jeho posláním bylo přinést v té době domorodým kmenům v Číně civilizaci, vyvořit vysoký stupeň kultury, zavést písmo, zavést jisté zemědělské technologie a další věci.

P : Další otázky jsou spojené s náboženstvím a mýty. Co je esence Sariry, legendární budhistické relikvie? Někdy, když budhističtí mniši umřou, jejich tělo spálí a zůstaně po nich něco jako korálek či perlička.

C : Ano, nejdřív musím říct, že většina z nich jsou falsifikáty a ty co jsou pravé, jsou cosi, co může člověk po sobě zanechat, když vzestoupí, jako zmaterializovanou esenci Světla. Takže například když budhistický mnich dosáhne takové úrovně vědomí a umře, někdy může jeho tělo zmizet, anebo i když nezmizí a tělo je spáleno žehem, je tam jistá perlovitá esence, která nese esenci přítomnosti jeho duše, jako kotva na fyzické úrovni. Ale znovu opakuji, že víc než 98% z nich jsou falizifikáty.

P : Je západní ráj v budhizmu hvězdný národ vyšších dimenzí? Pokud ano, můžete říct, v jaké dimenzi se nachází?

C : Jedná se o 6D neboli budhistickou úroveň. Je to dimenze osvícení, dimenze záblesku.

P : Je masožravost anomálie, která se nachází výlučně na Zemi anebo je to jev, který je potřebný v potravinovém řetězci v celém vesmíru?

C : Patří to do potravinového řetězce na jistých nevyvinutých planetách, kde je potrava stále ještě součástí vývoje, ale na Zemi to bylo zneužito Archony.

P : Řekl jste, že fyzický vesmír je společným výtvorem Zdroje a primární anomálie. Je 4D také společným výtvorem Zdroje a primární anomálie?

C : Všechny vesmíry jsou takové.

P : Odhaduje se, že tento fyzický vesmír je již 13.7 miliard let starý. Znamená to, že primární anomálie existuje déle než tento vesmír?

C : Primární anomálie existovala také v minulých vesmírech, v minulých kosmických cyklech. A vždy existovala jako možnost. A tato možnost se manifestovala v interakci mezi Zdrojem a potenciálem primární anomálie, takže když se v časoprostorovém kontinuu zrodil vesmír, na základě té interakce se to z možnosti stalo realitou.

P : Předtím, než byly vytvořeny třídimenzionální a čtyřdimenzionální vesmíry, existoval vesmír jenom v 5D a výše?

C : Ano. Nejdřív byly vytvořeny vesmíry ve vyšších dimenzích a z nich se vyvinuly vesmíry nižších dimenzí; tedy hmota se zahustila do nižších dimenzí.

P : Je Yggdrasil, strom devíti světů z norské mytologie ve skutečnosti alegorií vesmírné plasmické sítě? ?

C : Ne, je to popis, který je podobný stromu života z kabaly a je to vlastně mapa různých dimenzí vesmíru.

P : Když je možné cestování v čase, proč světelné síly nezasahují do aktivit sil temna prostřednictvím cestování v čase?

C : Cestování v čase není tak jednoduché, jak si lidé myslí. Je to možné, když máte vstupní a výstupní body na stejné úrovni vědomí, takže byste potřebovali na povrchu planety příjemce s dostatečně vyvinutým vědomím, aby tu pomoc mohl přijmout. A ano, světelné síly zasahují, ale jenom to k vyřešení problému temnoty v tomto vesmíru nestačí.

P : Když teď mají světelné síly teleportační technologii, nemohly vytvořit celosvětovou síť kamenů čintamani tak, že by do celého světa teleportovaly kameny čintamani?

C : Světelné síly potřebují, aby kameny čintamani umístili po povrchu planety lidé z povrchové populace, s jejich vlastní energií, protože léčíme primární anomálii spojenou s vědomím lidstva. Samotné světelné síly, například agarthská síť a Hnutí odporu se postarali o své vlastní sítě kamenů čintamani již dávno a oni jsou v pořádku. Ale to, čeho je zapotřebí, je síť kamenů čintamani spojená s lidstvem na povrchu planety. Protože energie, které ty kameny přijímají, se potřebuje dostat do sítě lidské energie.

P : Aha, takže my svým způsobem vytváříme naši vlastní tlakovou síť.

C: Přesně tak.

P : Bájné zvíře gryf skutečně existuje?

C : Existovalo v Atlantidě a předtím existovalo mnoho podivných stvoření v důsledku genetického inženýrství. Ty druhy tvorů stále existují, ale ne na této planetě.

P : Existují rodiny draků výlučně na fyzické úrovni, anebo žijí některé z nich na zemských energetických úrovních?

C : Existují obojí, fyzičtí i nefyzičtí.

P : Existují stále hadům podobní draci čínského typu?

C : Ty druhy dračích bytostí existovaly, zejména v různých hvězdných soustavách souhvězdí Draka a také existovaly ve fyzické podobě a také existovaly pod povrchem této planety.

P : Když závoj udržuje tachyonové částice mimo Zemi, jak můžeme na Zemi vytvořit tachyonovu světelnou síť?

C : Za pomoci sítě tachyonových komor. A za pomoci sítě každé tachynizované věci, která pak funguje jako uzel v tachyonové energetické mřížce na povrchu planety.

P : Je prospěšné nosit tachyonizované krystaly anebo je zahrabat na energetické body a do měst?

C : Tachyonové krystaly, tedy většina z nich, by měla být používána pro osobní účely, ale existují některé specifické krystaly, které jsou vytvořeny kvůli tomu, aby byly umístěny na jistá místa, a to se již děje.

P : Kde a jak dochází k tomu, že předtím, než se inkarnujeme, podepisujeme s temnými silami smlouvy duše?

C : První dohody duší byly sepsány dříve než jsme my, hvězdné bytosti, vstoupily do oblasti karantény Země. Každý, kdo sem vstoupil, nějakým způsobem takovou dohodu podepsal. A pak, před inkarnací, byla podepsána další smlouva. Je třeba rozumět tomu, že podepsání dohody není totéž jako na fyzické úrovni, kdy podepíšete kus papíru. Šlo spíše o energetickou dohodu, když jste s jistými věcmi souhlasili.

P : Jaký je rozdíl mezí příčinností a karmou?

C : Příčinnost je jednoduše zákon o příčině a následku, je to čistě fyzikální zákon; na fyzické a energetické úrovni podniknete nějakou akci a to spustí určitou reakci, to je fyzikální zákon. Karma je ideologie, která se snaží překroutit realitu příčinnosti do něčeho jiného a určité věci omlouvá, když říká, že to, co se teď děje, je následek vašch minulých činů, zatímco ve skutečnosti většinu těch činů vytvořila Kabala a Archoni.

P : Do jaké dimenze zatím vzestoupil Budha?

C : Momentálně je, podle mé terminologie, někde mezi 8D a 9D. Ale je třeba mít na paměti, že různí lidé používají pro různé dimenze či hustoty různé terminologie.

P : V lidských dějinách došlo k mnoha strašidelným událostem, kdy došlo k objevení se duchů, jako například strašidla Bell Witch. Víte něco o pozadí těch událostí?

C :K takovým strašidelným událostem dochází, když se mezi fyzickou a nefyzickou úrovní otevřou portály a k mnoha takovým událostem došlo, když byly otvřeny jisté plazmické portály – některé přirozeným způsobem a některé uměle, s umělou technologií, protože, abyste rozuměli, někeré malé skupinky měly po celou dobu lidské historie pokročilé technologie a používaly ty plazmické technologie k otevírání portálů, přes které mohly přes plazmu vstupovat jisté entity a vytvářet fyzické efekty.

P : Proč k těmto strašidelným úkazům již od devadesátých let moc nedochází?

C : Dějí se, ale lidé mají pro ně většinou různá jiná vysvětlení.

P : Můžete popsat program „20 let a zpátky“ v tajných kosmických programech?

C : S touto specifickou informací nesouhasím, takže trvrdím, že se to neděje. Cestování v čase se takovýmto způsobem neděje.

J: Země a Venuše jsou obecně považovány za ženské planety, zatímco Slunce a Mars za mužské. Rád bych věděl, co ve skutečnosti určuje pohlaví planet nebo galaxií?

C : Jde o energetický podpis andělské bytosti, která je na planetě ukotvena, protože planeta je obvykle andělskou bytostí s planetárním fyzickým tělem: koule je fyzické tělo jisté vysoce vyspělé andělské bytosti a tyto bytosti mohou mít spíše mužskou nebo spíše ženskou polaritu a v případě Země je ta energie víc ženská.

J : Proč jsou v mnoha různých mytologiích zmiňována zlatá jablka?

C : Je to jednoduše symbol pocházející z doby Atlantidy, kdy bylo zlaté jablko symbolem duše a zlato jako kov bylo spojením s duchovním světlem duše.

J : Jaký je původ I – ťingu a jeho původní smysl?

C : Je to součást znalostí, které na planetu přinesl Žlutý císař a thubanská kultura. A 64 kombinací I ťingu je součástí vesmírného kódu pro DNA a těch 64 kombinací může popsat většinu událostí, které se v tomto vesmíru dějí. Permutace 64 kombinací je univerzálním kódem, univerzálním jazykem.

J : Oh, ok. To je hezké.

C : Ano

J : Jak lze vytvořit skupinu vzestupu?

C : Teď je příliš brzy mluvit o skupinách vzestupu, protože situace na povrchu planety k tomu není zralá. Když bude situace připravena, dám k tomu instrukce, ale tak tomu zatím není.

J : Takže máme teď zakládat skupiny vzestupu?

C : Ne, zatím ne.

J : Ale skupiny pro podporu Události jsou v pořádku, ano?

C : Ano, to je perfektní.

J : Takže skupiny pro vzestup je další fáze, ano?

C : Bude to další fáze, když budou lidé připraveni a když budou připraveny energetické podmínky kolem planety, protože pokud založíte takovou skupinu dříve než nastane správný čas, nebude se řádně rozvíjet, bude tam příliš mnoho útoků a příliš mnoho překážek a nenastane dostatečný efekt. Taková situace má svůj pravý čas a pravý čas ještě nenastal.

J : Takže, skupiny pro podporu Události se stanou skupinami pro vzestup, ano?

C : Ano.

J : Ok, výborne. Ještě k Larimaru; existuje nějaký krystal, drahokam či meteorit, které jsou spojeny s atlantskou civilizací?

C : Akvamarín nese energetický podpis Atlantidy.

J : Můžete něco říct o hvězdném kameni zvaném Healdsburgit ?

C : Ten vznikl v hvězdné soustavě Orionu.

J : Víte, jak se má použít sklo z libyjské pouště?

C : Sklo z libyjské pouště je jedinečný druh kamene, protože proměňuje vaše negativní části, části které popíráte. Pomůže vám vypořádat se s vaší vnitřní temnotou a je to pouze pro lidi, kteří chtějí a jsou připraveni utkat se se svýnu vnitřními potlačenými negativními součástmi sebe sama.

J : Takže se hodí pro lidi, kteří jsou uvnitř hodně negativní?

C : Pouze pokud se s tím chtějí konfrontovat a léčit to. Je to kámen, který není dobrý pro lidi s velkou negativitou a kteří s ní nechtějí nic dělat, pouze by je to víc rozhodilo.

J : Někdy cítím mezi dlaněmi neviditelnou energetickou kouli a cítím, jak se smrskává, když se ji snažím stlačit. Víte, co to je?

C : Z meridiánů přes prsty proudí plazma a éterické proudy procházejí prsty a když jsou vaše prsty v určité pozici, mohou vytvořit kouli, plazmickou nebo éterickou kouli. Můžete ji cítit., je to velmi skutečný objekt, který vzniká zejména, když provádíte silná speciální cvičení, tehdy se to děje častěji.

J : Je možné, aby se pár duší – dvojčat (dvouplamen) inkarnoval na dvou různých planetách?

C : Ano, to se stává ve vesmíru často. Planeta Země je jediná, kde je ten proces kontrolován Archony.

J : Říká se, že na Zemi se inkarnovalo skoro 10 milionů hvězdných semínek. Víte, kolik procent z nich jsou duše – dvojčata (dvouplamen)?

C : Musíte vysvětlit, co máte na mysli. Každý člověk má duši – dvojče.

P : Mají duší – dvojče, ale někdy nejsou inkarnování na této planetě Zemi?

C : Někdy, ale ne moc často, a i když jsu inkarnováni na stejné planetě, obvykle se nesetkají. I když se potkají, je zde nějaká přeážka, která jim ztěžuje jakýkoliv druh interakce.

J : Ok. Protože se mě lidi ptají na jejich duši – dvojče, říkají, že možná jejich duchovní dvojče možná ani není na této planetě. Jsou tedy na kosmické lodi, nebo na Plejádách nebo někde jinde?

C : Řekl bych, že 95% lidí zde nemá duševní dvojče, ne na fyzické úrovni. Jsou jinde, na kosmických plavidlech, nebo v podzemí nebo někde jinde ve Sluneční soustavě, nebo na Plejádách či jinde.

J : Dobře, je to dobrá zpráva?

C : Záleží na tom, jak ji interpretujete.

J : Co to znamená, když je někdo dítětem modrého paprsku nebo indigové dítě?

C: Jsou to jenom různá označení pro různé druhy hvězdných bytostí, které jsou inkarnovány na této planetě jako děti.

J : Jaký původ mají hvězdná semnka?

C : Jsu to v podstatě anělské bytosti, my jako anělské bytosti, které přišly z různých hvězdných soustav a inkarnovaly se zde na této planetě.

J : Je ve skupinách pro podporu Události hodně lidí, kteří nepatří k hvězdným semínkám- a také co dělají meditace vzestupu?

C : Ne.

J : A proč je teď těch lidí je tak málo?

C : Ano, procenuálně počet probuzených lidí zatím není velký.

J : Říká se, že některá hvězdná semínka si zvolila, že budou v tomto posledním fyzickém životě žít sama – kvůli svému vlastnímu vzestupu a vzestupu planety. Souhasíte s tímto tvrzením anebo jde ve skutečnosti o naprogramování z doby před narozením, aby bylo hvězdným semínkám zabráněno spojit se se svými duchovními partnery či se svým duchovním dvojčetem?

C : Jde o programování, které brání spojení duchovních partnerů a duchovních dvojčat.

J : Aha. Takže to znamená, že být single není dobře?

C : Může být, pokud je to osobní volba, ale v mnoha případech se nejedná o osobní volbu, ale o uměle vytvořenou situaci.

J : Dosáhli Budha a Ježíš své osobní osvícení po dobu svého života?

C : Ano, dosáhli vzestupu v době své smrti, či transformace. Když jejich veřejný fyzický život skončil, přešli do vyššího stavu vědomí.

C : Jen aby byli příkladem. A hlavně Ježíš se po několika dnech zmaterializoval ve svém světelném těle.

J : Ok, takže když žijí, nejsou to tzv. vzestoupení mistři?

C : Vzestoupenými mistry jsou poté, co projdou touto transformací.

J : Proč pochází většina channelingů spíše ze západu než z východu?

C : Jednoduše proto, že channeling ve své současné podobě byl vynalezen na západě a na východě není tak oblíbený. A většina byla zkomercionalizována za pomoci sítí new age a jenom malé procento z nich je pravých.

J : Jak si mohu být jistý, že je nějaká channelovaná zpráva pravá a pochází od vysoké duchovní bytosti?

C: Musíte rozlišovat. Vysoce pozitivní duchovní bytost vás vždy zanechá ve více inspirovaném stavu, nikdy nesníží stav vašeho vědomí, vždy se váš stav zlepší.

J : Jak vznikají vize ve snech?

C : Vaše vlastní duše vám může poslat vizi v podobě snu.

J : Jak to, že některé sny lidem pomohou vyřešit jejich problémy běžného života?

C : Opakuji, že to k vám promlouvá vaše duše prostřednictvím vaších snů, když nejste schopni slyšet zprávu v bdělém stavu.

J : Jaká duchovní cvičení mám dělat, abych mohla rozluštit akašické záznamy?

C : Je velmi málo lidí, kteří to opravdu dokážou, přestože mnozí tvrdí, že to dovedou. Nedovedou, je to něco, co přijde spontánně, když dosáhnete osvícení.

J : Takže teď je to pro nás opravdu těžké.

C : Je to velmi náročné a chce to hodně tréninku a většina lidí, kteří to tvrdí, to ve skutečnosti nedokáže.

J : Proč si Dalajláma zvolil, že se inkarnuje do jistého konkrétního člověka?

C : Funkce dalajlámy byla již před dávnou dobou uzurpována Archony a jsou to oni, kdo rozhoduje o inkarnaci.

J : Pamatují si lidé na jiných planetách své minulé životy poté, co se inkarnují?

C : Ano, jistě.

J : To má jenom karanténa Země problém, že si nepamatujeme…

C : Ano, ano teď je to tak.

J : Co to znamená, když opakovaně potkáváme čísla jako 1111, 1212, 222 a 333 ?

C : Jde o vesmírné synchronicity, jde o součást kosmického webu pocházejícího ze Zdroje a lidé se za pomoci těch synchronicit probouzejí.

J : Jaký typ léčení byste dopoučil pacientům s rakovinou?

C : Na světě existují určité kliniky, které mají kompletní postup na to, jak léčit rakovinu. Mnohé z nich nejsou veřejně známy, protože je Kabala pronásleduje, ale jsou tam lidé, kteří vypracovali kompletní postup. Není to jednoduché, ale rakovinu lze vyléčit a já jsem v kontaktu s lidmi, kteří mohou v tomto ohledu pomoct.

J : Ok. Je užitečné naprogramovat DNA se záměrem opravy sebe sama, když provádíme léčebnou seanci?

C : Může to pomoct, když se to dělá správným způsobem, se správnou úrovní uvědomění.

P : Další část se týká osvobození planety. Jak jste řekl předtím, když může jediný člověk osvobodit Zemi tím, že se spojí se svou plnou Já Jsem přítomností, proč St. Germain neosvobodil naši planetu, když před 200 lety oslovil svou Já Jsem přítomnost?

C :Nebyl si dostatečně vědom situace na planetě, ale i když si to dostatečně neuvědomoval, stejně měl na západní civilizaci obrovský vliv, který je stále pociťován a bude pociťován. Abyste měli v takové misi úplný úspěch, musíte si uvědomit mnoho skutečností, o kterých on tehdy nevěděl. A také situace nebyla dostatečně zralá.

P : Když záměrně postavíme tachyonovou léčebnou komoru na ley linii, budou tachyony proudit po celé ley linii?

C : Ano.

P : Když vezmeme v úvahu, že Izrael má v držení klíčový kód světla Atlantidy, jak bychom mohli ten kód zachránit v zájmu Nové Atlantidy?

C : Zatím na to není doba to udělat, protože je to velmi citlivá oblast. Ono se to stane v době Události a po Události.

P : Zjistil jsem, že když zahrabáváme kameny čintamani, můžeme tak ovlivnit aktivity Kabaly, probíhající přes různé soukromé nadace. Tak prosím, vyjmenujte pět nadací nebo neziskovek, na které bychom my, pracovníci světla, měli okamžitě obrátit pozornost.

C : Jednodušší je jít na internet a hledat organizace, financované Sorosem, to by byl dobrý počin. A samozřejmě, můžete přidat Světovou zdravotnickou organizaci, organizace typu OSN a máte velký seznam.

P : Jsou to téměř 4 roky, co světelné síly zahájily operaci Pandora. Máme dělat éterickou meditaci na osvobození víckrát, abychom ten proces urychlili?

C : Hlavně potřebujeme zvýšit počet lidí, kteří v neděli meditaují, ale já jsem to vypustil, protože jednoduše na povrchu planety není dostatečná kooperace, aby k tomu došlo. Světelné síly proto využívají plán B, který je delší, ale bezpečnější. A to je jedna z příčin, proč to všechno tak dlouho trvá.

P : Jak můžeme v našem okolí zřídit světelnou oblast?

C : Zaprvé potřebujete skupinu vědomých lidí, kteří jsou schopni týmové spolupráce. Navrhuji vyvoření skupin vědomých lidí, kteří jsou schopni pracovat jako tým, kteří mohou překonat všechny vnitřní neshody a když bude ustanoveno dost takových skupin, bude spuštěna další fáze vytvoření světelných oblastí. Dříve to nemá smysl dělat, protože toto je základ.

J : Teď následuje poslední část, o záležitostech týkajících se doby po Události. Budou moct po Události pracovníci světla nebo hvězdná semínka pracovat na vesmírných lodích anebo při Galaktické konfederaci?

C : Ano, v jisté době samozřejmě ano, když bude existovat dostatečná interakce a když projdeme určitým procesem, pak budou lidé moct žít na lodích nebo tam pracovat.

J : Máte na mysli brzy po Události?

C : To si vyžádá určitý čas, protože musí proběhnout proces integrace. Ale nemusí to trvat příliš dlouho.

J : Takže ne příliš dlouho?

C : Snad rok nebo tak, takto to odhaduji, kdy buou moct první lidé z povrchu přijít pracovat na loď. Ale je to velmi hrubý odhad.

J : Takže někdy po prvním kontaktu?

C : Ano, po prvním kontaktu, postupně.

J : Po finančním resetu bude mnoho obchodních společností nuceno vykoupit zpět své obligace. Co budou ty společnosti dělat, když nebudou mít dostatek peněz nebo kapitálu, aby takové závazky vyrovnaly?

C : Mnoho společností zbankrotuje a zůstanou jenom zdravé části těch společností, tedy části které prokážou, že jsou schopny vyrobit něco, co má cenu. Ty zůstanou a ostatní části budou jednoduše nuceny zbankrotovat. Tak budou společnosti očištěny ode vší byrokracie a všech aktivit, svázaných s Kabalou.

J : Jaký bude cenový standard, co s týče odkoupení zpet těch akcií?

C : Musíe upřesnit, co máte na mysli.

P : Abyste mohli koupit akcie, musíte znát jejich cenu, takže když budou společnosti připravovat své plány na zpětné odkoupení, o jaké ceně se bavíme, když se budou chtít s tím vyrovnat?

C : Cena bude záviset na různých faktorech, jeden z nich bude aktuální cena na akciové burze, také to bude zdravotní index společnosti – existují různé indexy, které určují, jak se ta společnost chová a jak operuje. Je to docela složiý algoritmus, který bude muset být odsouhlasen a to určí konečnou cenu akcie.

J : Kdy po Události budou povrchové populaci zpřístupněny všechny pokročilé technologie?

C : Lidstvo není zralé pro všechny technologie. Jisté rasy mají technologie, které jsou mnohem vyspělejší, než si vůbec dovedete představit. Lidstvo dostane nejbližší stupeň, jaký bude schopno přijmout a pak jistí lidé dostanou víc. Ale kvantový skok, jaký lidstvo zažije, bude ohromný – bude to úžasné. Ale přesto, lidstvo potřebuje projít vnitřním procesem duchovního vývoje, aby přijalo blahodárnost transformace naplno.

J : Kdysi jste řekl, že k prvnímu kontaktu dojde rok po Události. Lze ten čas zkrátit tím, že by byly zavedeny různé vyspělé technologie, včetně těch, jaké používají tajné kosmické programy?

C : Ten jeden rok již zahrnuje i toto. Hlavním problémem není technologie, ale lidské vědomí. Po Události budou muset lidé pochopit vztah mezi vědomím a technologií a to, že pouze duchovně zralé bytosti budou mít přístup k dalším technologiím, protože jinak by to vytvořilo nerovnováhu, která by mohla být zneužita.

J : Když Země dokončí svůj vlastní vzestup, přestane existovat inkarnace?

C : Inkarnace bude jenom možnost pro ty, kdo si přejí to zažít, ale většina lidstva na Zemi nebude poté, co Země dokončí svůj vlastní vzestup, existovat.

J : Změní se noční nebe nějak významně poté, co Země dokončí svůj vzestup?

C : Ano, hodně se změní, protože fotony již nebudou nositeli informací, protože když se teď podíváme na nebe, díváme se do minulosti, protože světlu nějakou dobu trvá, než docest uje z různých hvězdných systémů na Zemi. Ale pak budou nositeli informace tachyony, takže uvidíte, jak vypadá nebe v tom okamžiku, kdy se na něj díváte, což je dost rozdíl oproti tomu, co vidíte na nebi teď.

J : Takže pak uvidíme na nebi víc hvězd?

C : Uvidte nebe jak vypadá zrovna teď, ne jako v době, když z těch hvězd vyšlo světlo směrem k Zemi.

J : Bude se moct povrchové obyvatelstvo po Události spojit se svými duchovními dvojčaty?

C : Ne hned, ale postupně bude ten proces pokračovat. Znovu musím říct, že proces duchovního vývoje lidstva nebude okamžitý, vyžádá si to nějaký čas. Bude velmi rychlý, ale ne vše se stane přes noc.

J : Mnozí pracovnící světla spíše počkají na léčebné technologie, které budou dostupné po Události, než by se učili nějaké léčebné techniky teď. Co byste na to řekl?

C : Každému důrazně doporučuji, aby žil v přítomnosti a nečekal na Událost, protože když budete čekat na Událost, bude váš život frustrující a únavný a bude to neustálé čekání na Událost. Když žijete život v přítomnosti a aktivně se snažíte proces urychlit, pak bude váš život naplňující a velmi zajímavý a tak, když Událost nastane, budete víc připraveni.

J : Výborně. Nahradí po Události léčebné technologie léčitele?

C : Ne zcela, prototože v léčebném procesu hraje vždy roli lidský prvek.

J : Takže léčitelé mohou stále vylepšovat své léčebné postupy…

C : Ano, léčitelé mohou hodně pomoct. A budou hodně potřeba v prvních týdnech po Události.

J : Ok. Takže teď máme stále pohotovost?

C : Bohužel ano.

J : Je situace lepší?

C : Situace se pomalu lepší, ale světelné síly jsou stále v pohotovosti. Situace ještě není vyřešena, ale pomalu se lepší, jde to opravdu pomalu, ale ano, je to lepší.

P : Jsme na posledním kilometru osvobození planety. Cobro, chcete něco říct pro povzbuzení lidí, nebo něco dodat?

C : Chci říct několik věcí. Zaprvé bych chtěl všechny požádat, aby udržovali vizi, abyste věděli, co chcete stvořit. A za druhé se naučte spolupracovat v týmu. To jsou dva klíčové faktory v této době, když přecházíme z jedné konkrétní fáze do druhé.

P : Děkujeme.

J : Děkuji.

U : Děkuji.

C : Děkuji. Vítězství světla!

Překlad: Mirka

Zdroj: https://2012portal.blogspot.cz/2017/06/cobra-interview-by-international-golden.html

Prosíme ohodnoťte a podpořte naši práci:

1)

Mrkněte na některou z reklam,

na kterou se dostanete z reklamních bannerů

umístěných na blogu.

2)

Platba převodem na účet u KB:

107-6034340297/0100, v.s. 8888

IBAN: CZ4801000001076034340297

BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/1552114588364251/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog:

https://bod-zlomu.blogspot.cz