Rozhovor Curta Lindermana s Dr Rusell Blaylock (neurológ – chirurg) o zhubných zdravotných účinkoch “chemtrails” a o programe geo-manipulácia, ktorá je na nás uplatňovaná tajne, bez verejného dovolenia.