Chemtrails jako holý fakt

07.02.2012 11:10

 

Chemtrails jako holý fakt

redakce  |  26. 02. 2010  |  Nebezpečné přístroje
Mohou a jsou využívány alternativní způsoby boje proti globálnímu oteplování.

Tak tohle tak dlouho trénovali?

Globální vůdci už dnes připouštějí, že na konferenci v Kodani tento měsíc nedojde k žádné dohodě ohledně klimatu. Mohou však být využity alternativní způsoby boje proti globálnímu oteplování. V rámci přetváření Země existují různé metody, umožňující použít k ochlazení planety neortodoxní prostředky. Zastánci říkají, že některé z nich by mohly být realizovány rychle a levně. Jeden z konceptů je znám jako „stratosférická aerosolová vložka“.

Provedení: vojenská letadla (nebo héliové balony) rozpráší do stratosféry sirné plyny, které se rozptýlí a oxidují. Částice pak odrazí do prostoru část slunečního světla, které by jinak absorboval povrch planety. Odražením většího množství slunečních paprsků se planeta začne ochlazovat. Je to stejné, jako umělá verze erupce ohromného vulkánu.

V konečném součtu by to nevyžadovalo žádnou velkou technologickou inovaci a podle Rady pro mezinárodní vztahy, může jeden kilogram síry kompenzovat skleníkový efekt vyvolaný několika sty tunami kysličníku uhličitého. Potenciální nevýhody: regionální poškození ozonové vrstvy, nevypočitatelné zvraty počasí, hrozící sucha.

Tak. Radu pro mezinárodní vztahy už také tvoří zdravotničtí a klimatičtí odborníci. No, učí se rychle, nakonec, nesedí tam žádní hlupáci. Proto se asi nikdo z nich slůvkem nezmínil o dalších efektech takového ošetření atmosféry, které je ostatně úplně zbytečné. Podvod oteplovačů praskl, a i když o tom zapomněla informovat velké média, všichni lidé s hrstkou rozumu už to ví. A nepochybně to ví i politici. Ale ti, místo aby vyjádřili hněv a postarali se o potrestání těch, kteří je tahali za nos a připravili mnohou ekonomiku o miliardy, kupodivu dále trvají na načatém kursu a hodlají nás stáhnout přes okraj propasti na vařené nudli.

Všechno to připomíná velmi dlouho a pečlivě připravovaný plán. Probíhaly zkušení aplikace, a například v Kanadě to mělo rozsáhlé zdravotní dopady a bylo příčinou úmrtí zejména starých lidí trpících plicními chorobami. Prý „jakási divná chřipka“… V zemi nekonečných lesů, které patří k plicím planety, diagnostikují lékaři každých 8 hodin 160 nových případů rakoviny, to je 58 240 případů jen v roce 2009. Kanada přitom má asi jen 37 miliónů obyvatel. Úděsné procento.

Takže, zapomeňme na znečišťování vzduchu sírou! Není třeba se omezovat. Topme uhlím, a raději tím nejpodřadnějším, zapomeňme na nové předpisy o používání odsiřované nafty, i na miliardy investované do odsiřovacích zařízení elektráren. Naopak! Vbrzku se budou z pokladnice EU možná vyplácet tučné prémie za množství SO2 vypuštěného do vzduchu. Zachraňme Zemi sírou! (Severo a Západočeši jistě prominou: „Konec přestávky, ponořit se!“ …)

Bezprostřední dopady na zdraví

SPOLKNUTÍ oxidu siřičitého – k dispozici nejsou žádné záznamy 
Při ABSORBCI PLETÍ – k dispozici nejsou žádné záznamy 
Při VDECHOVÁNÍ – k dispozici nejsou žádné záznamy

Dlouhodobé nebo zpožděné zdravotní účinky

* Jde o chemikálii, neklasifikovanou Světovou zdravotnickou organizací ani US Agenturou pro ochranu životního prostředí či jiným podobným úřadem jako karcinogen.
Je však známý alergen a spouštěč astmatu.

Účinky na dýchání

* Vdechování vzduchu s vysokou hladinou oxidu siřičitého může zúžit dýchací cesty, způsobit dýchavičnost, těsnost hrudníku, kašel a dýchací potíže. Může zhoršit stávající onemocnění plic, jako bronchitidu, astma, nebo emfyzém a vyvolat astmatické záchvaty. Chronické vystavení může způsobit zápal průdušek. Expozice účinkům oxidu siřičitého může oslabit ochranu dýchacího ústrojí vůči cizím částicím a bakteriím. Vystavení extrémně vysokým koncentracím SO2 může vyvolat těžké zkrácení dechu a plicní edémy, stav charakterizovaný záchranáři jako tvorba tekutiny v plicích.

Nejcitlivější na kysličník siřičitý jsou děti postižené astmatem, postarší osoby a jedinci s astmatem, kardiovaskulárním nebo chronickým plicním onemocněním (bronchitida, rozedma plic) nebo lidé dýchající ústy, zejména při cvičení. Vystavení SO2 při sportu zvyšuje pravděpodobnost sevření dýchacích cest. Možnými dopady dlouhodobé expozice SO2 v dětství jsou přibývající plicní onemocnění, dýchavičnost a návštěvy pohotovosti v souvislostí s dušením. Dlouhodobá vystavení SO2 mohou u dětí vyvolat neschopnost zhluboka dýchat.

* Nízké koncentrace oxidu siřičitého v okolním vzduchu mohou dráždit oči, nos, hrdlo a dýchací ústrojí, vyvolat kašel a krátký dech. Dlouhodobé vystavení nízkým koncentracím může zapříčinit bolest hlavy, nevolnost, závratě a dočasné ztráty čichu.
* Vdechování SO2 ze znečištěného vzduchu může zvýšit senzitivita na další alergeny, zejména u astmatiků. 
* Rakovina. Vdechování oxidu siřičitého indukuje u testovaných zvířat plicní tumory. Některé, ne však všechny, studie dělníků vystavených vysokým hodnotám oxidu siřičitého zjistily zvýšené ohrožení plic, žaludku a rakovinou mozku.
* Rozličné studie zjistily vyšší úmrtnost ve dnech se zvýšenými hladinami SO2 ve vzduchu.
* Bylo zjištěno, že vystavení vzduchu znečištěnému zvýšenými hladinami SO2 v průběhu těhotenství může souviset se zvýšeným rizikem nízké porodní váhy a předčasných narození. Dlouhodobá expozice může omezit plodnost u mužů i žen.

Zdroje: Copenhagen Consensus Center; Ken Caldeira, Carnegie Institution
https://www.newsweek.com/id/224595

zdroj : WM Magazím