Celosvětové setkání s cílem zásadně přehodnotit náš pohled na svět. - „ZA OBZOR MATERIALISMU – SMĚREM K CELISTVOSTI“

28.09.2017 16:26

„ZA OBZOR MATERIALISMU – SMĚREM K CELISTVOSTI“

Program : https://www.itcprague2017.org/cs/program

Celkový stav lidské civilizace a jejího fungování na Zemi není nadále udržitelný. Vycházíme-li z dat o současném stavu planety, naší společnosti a moderního člověka, zjišťujeme, že se opět nacházíme v krizi. Zvyšuje se počet vědců a odborníků, kteří varují nejen před velkými výzvami v kultuře, technologii, náboženství, politice, ekonomii i ekologii, ale především před nepředvídatelnými následky jejich vzájemného násobení. Ke každé krizi lze přistupovat i jako k příležitosti něco změnit a radikálně přehodnotit. Přidejte se k nám a podpořte hlavní myšlenku konference, kterou je překračování hranic materialismu a směřování k celistvosti. Jen společně můžeme docílit změny směrem k udržitelnému stavu a zabezpečit tak život na Zemi i pro další generace.

Přesně po 25 letech, jež uplynuly od historicky první a velice úspěšné mezinárodní konference, opět svoláváme transpersonální shromáždění do krásného a „magického“ města Prahy, známého pro svou významnou roli v dějinách spirituality, alchymie, umění i vědy. Rádi bychom zároveň touto akcí uctili a oslavili padesátileté výročí existence transpersonální psychologie a obnovili tradici velkých mezinárodních transpersonálních konferencí minulosti.

Konference nabízí exkluzivní program sestavený z řady přednášek, panelových diskusí a zážitkových workshopů vedených legendárními zakladateli transpersonální psychologie, klíčovými postavami současného výzkumu i mladými a progresivními adepty. Tato událost má být celosvětovým setkáním učenců, výzkumníků, terapeutů, umělců, sympatizantů a všech lidí se zájmem o transpersonální hnutí a vědy nového paradigmatu.

Cíle konference

  • Shromáždit široké spektrum špičkových mluvčích – klíčových postav současného transpersonálního hnutí,
  • umožnit sdílení aktuálních poznatků z různých oblastí transpersonální psychologie – disciplíny, která právě slaví padesátileté výročí své existence,
  • zprostředkovat vrcholné setkání lidí zapojených do transpersonálního hnutí a rozvoje nového paradigmatu, od legendárních zakladatelů přes zkušené profesionály až po mladé adepty a sympatizanty, a užít si společný čas,
  • navázat na tradici velkých mezinárodních transpersonálních konferencí minulosti, zejména pak na tu, která se v Praze konala přesně před čtvrtstoletím,
  • prezentovat současná zjištění z oblastí psychedelického výzkumu, transpersonální psychoterapie, výzkumu vědomí, archetypové kosmologie, šamanského léčení a řady dalších disciplín,
  • podpořit globální hodnoty svobody, míru udržitelnosti, vzájemného respektu, tolerance a porozumění.