Biorezonance funguje - Rozsudek Vrchního zemského soudu v Mnichově

19.11.2012 22:22

 

Rozsudek Vrchního zemského soudu v Mnichově

Zdroj : www.biorezonance.org/?page=rozsudek

Po pětiletém právním sporu rozhodl Vrchní zemský soud v Mnichově v rozsudku ze dne 14. května 2009 (číslo jednací: 6U2187/06) o tom, že pacienti, terapeuti a široká veřejnost smí být schváleným způsobem informováni o tom, že alergie mohou být pomocí biorezonanční terapie Bicom jak bezbolestně testovány, tak i léčeny bez vedlejších účinků.

Předmětem právního sporu byla žaloba, kterou podal jeden z méně seriózních německých reklamních svazů - Sozialer Wettbewerb e. V. v Berlíně proti společnosti Regumed GmbH. Reklama na biorezonanční terapii Bicom se měla podle tvrzení svazu zakázat, neboť se prý jedná o „nesmyslný terapeutický koncept“, a kmity, se kterými biorezonance pracuje, „existují asi tak, jako velikonoční zajíček či permoník“. Argumentace svazu byla pozoruhodně nekvalifikovaná.

Vrchní zemský soud výstižně konstatoval, že doložení účinnosti medicínských postupů lze uvést také dostatečně velkým počtem vědecky zdokumentovaných praktických zkušeností. Tyto dokumenty byly soudu ze strany společnosti Regumed předloženy.

I když v případě tohoto rozsudku zůstalo neřešených ještě mnoho jiných oblastí použití, pro které Vrchní zemský soud předložené studie shledal ještě jako nedostačující, je tento rozsudek přece jen milníkem v historii biorezonance – ano, a snad v dlouhodobém horizontu i v historii medicíny.