Billy Meier

04.10.2013 21:28

 Billy Meier 

Eduard Albert Meier, zvaný Billy, se narodil 3. února 1937 v Bülachu ve Švýcarsku jako druhé ze sedmi dětí. Jeho otec byl švec z povolání. Dne 2. června 1942, ve věku 5 let, pozoroval Eduard společně se svým otcem poprvé UFO v podobě velkého stříbrného »disku«. Na podzim roku 1942 následoval první telepatický kontakt zahájený mimozemšťanem – pro malého Eduarda Meiera to byl zážitek, jenž mu zprvu naháněl strach. V listopadu téhož roku proběhla první exkurze v mimozemském létajícím stroji, který pilotoval SFATH. Tento velmi starý muž z hvězdného systému Plejaden/Plejaren zasvěcoval chlapce od 3. února 1944 do 3. února 1953 do velmi mnoha vědomostí – po stránce ducha a vědomí i po stránce přírody –, a to jednak telepatickou cestou, jednak tváří v tvář. 

 

Od 3. února 1953 po dobu následujících 11 let vyučovala Eduarda ASKET, mimozemská žena z Vesmíru DAL. Společně s Asket a pod jejím vedením podnikl Eduard daleké cesty na naší Zemi, během nichž se prohloubila a rozšířila jeho výuka. Asket mu mimo jiné odhalila i tajemství pyramid v Gíze, které si spolu prohlédli přímo na místě. Asket umožnila Eduardu Meierovi dokonce i cestu zpět v čase do období Immanuela (alias Ježíše Krista), kdy s ním mohl osobně hovořit a směl obdržet důležitá učení. Ve věku 27 let bylo školení Eduarda, který byl tehdy již dlouho na cestách a musel toho hodně přestát, prozatím uzavřeno. Toto školení jej připravovalo na jeho pozdější úkol coby prostředníka, proroka a učitele. 

 

Dne 3. srpna 1965 přišel při autobusové nehodě v Iskenderunu v Turecku o levou ruku. Dne 25. prosince 1965 se Eduard Meier seznámil v Soluni v Řecku se svou budoucí ženou, s níž se o dva měsíce později oženil. Od února 1967 do června 1969 spolu cestovali a žili mj. v Turecku, Pákistánu a Indii. 20. 9. 1967 se ve Kvétě (Pákistán) narodila jejich dcera Gilgamesha a později, po návratu do Švýcarska, ještě oba jejich synové, Atlantis-Sokrates (9. 8. 1970) a Methusalem (31. 10. 1973).

Dne 28. ledna 1975 se potom uskutečnil první kontakt se SEMJASE (= vnučka od Sfath), ženou ze souhvězdí Plejaden/Plejaren. Toto setkání znamenalo oficiální zahájení »mise« Billyho a FIGU. Mezi 28. lednem 1975 a létem 1996 měl Billy Meier – vedle mnoha neoficiálních kontaktů – přibližně 250 oficiálních kontaktů s mimozemšťany Semjase, Ptaah, Quetzal, Asket, Nera, Taljda, Menara, Pleija a dalšími. Většina těchto oficiálních rozhovorů byla doslovně uveřejněna v takzvaných Semjase-kontaktních zprávách (pomocí přímého telepaticko-aparaturního zprostředkování příjemci Eduardu Meierovi). Tyto kontakty probíhají i nadále, i když už jen příležitostně. 

 

Jak se v případě Billyho Meiera dalo předvídat a jak mimozemšťané již v nejranější době vysvětlili, tak i jeho by mnoho lidí rádo vidělo a vynášelo do nebes jako velkého mistra, svatého nebo gurua. Takovéto tendence je však nutno vehementně zamezit. A tak se FIGU a samotný Billy Meier nejostřejším způsobem ohrazují proti takovémuto titulování a přisuzování a proti nesmyslnému zbožňování a vzývání některých chybně zaměřených a nepoučitelných kultovně věřících v UFO či UFO-esoteriků.

Billy Meier není ani guru, channeler nebo povznesený, ani velký mistr, a ani žádný vyvolený mimozemských inteligencí. Okolnost, že udržuje kontakty s mimozemskými lidmi z Plejádské federace, nemění nic na skutečnosti, že zůstal obyčejným a skromným člověkem. Je to člověk s lidskými rysy, učitel, otec, přítel a chytrý poradce. Je prostředníkem a zvěstovatelem, který předává slyšícím a otevřeným lidem ochotným se učit všechny své vypracované vědomosti, Učení ducha a všechny znalosti, jež mu vyložili jeho mimozemští přátelé. 

 

Billy Meier a spolek FIGU nevystupují misionářsky, nýbrž informativně a poučně. Navzdory misi, již naplňuje ve spolupráci s mimozemšťany, kteří jej označují za »proroka Nového Věku«, má Billy Meier na této Zemi stejná evolutivní práva a musí plnit stejné evolutivní povinnosti jako kterýkoliv jiný člověk. Nedisponuje žádným velkým materiálním bohatstvím, z jeho učení a z důkazních materiálů mu neplynou žádné finanční zisky a ani nepožívá žádného obzvláště zvýhodněného či vyššího postavení ve spolku FIGU. To je skutečnost, kterou popírá mnoho jeho protivníků. Billy Meier je na základě své mise pouze zakladatelem spolku FIGU, Svobodného zájmového společenství v oblasti hraničních a duchovních věd a ufologických studií, jejž po dobu svého života spravuje coby vedoucí – nic víc. Stavět Billyho Meiera na piedestal povznesenosti vyžadující zbožňování, to mu v žádném případě nepřísluší a v každé podobě to odporuje jeho vlastnímu učení. Učení, které hovoří o úctě, lásce k bližnímu, lidskosti a respektu ke každé formě života v absolutní rovnocennosti všech tvorů tohoto Vesmíru, této planety a celého Tvoření. 

 

Nelze popřít, že Billy Meier disponuje velkými vědomostmi a neobyčejnými schopnostmi, jako je telepatie či vědomé užívání sil ducha a vědomí, jež nejsou vlastní žádnému jinému člověku na tomto světě. Tyto schopnosti mu však jednoduše nespadly do klína kvůli tomu, že je prý – jak často tvrdí lidé stojící mimo spolek – »vyvolený« Plejaren a tím pádem požívá určitých privilegií. Všechno, co ví, a veškeré své dovednosti si musel Billy namáhavě osvojit a vypracovat už od svého dětství, stejně jako to musí učinit i kterýkoliv jiný pozemšťan. To je danost, která jej i v tomto ohledu dělá docela obyčejným člověkem – člověkem, jenž se musí učit a pracovat, aby se vyvíjel.

Každý opravdu hledající a bádající člověk, který se na základě vlastní a svobodné myšlenkové práce připojil k Billyho misi a tuto studuje a zastává, a každý člověk, který rozpoznal, že kontakty Billyho Meiera s mimozemšťany odpovídají skutečné pravdě, a každý jednotlivý člověk, který se v důsledku toho naučil vážit si a ctít Tvoření jakožto nejvyšší sílu a nejvyšší matku všeho života, a každý člověk, který se prostřednictvím Billyho a jeho inspirativní funkce naučil oprostit se od všech kultů osobnosti vztahujících se na bohy, modly, svaté či na Billyho Meiera, tak ctí Billyho tím, že vysoké hodnoty duchovního učení Billyho a mimozemšťanů neupadnou do nového a závislost vytvářejícího kultovního náboženství »ufologie«.

Hans-Georg Lanzendorfer, Švýcarsko