"Až se svět ohlédne za 20. stoletím, bude plakat. Ne proto, že bylo zaplaveno krutostí, ale proto, že dobří lidé mlčeli."

27.04.2015 23:28

MARTIN HERZÁN

 

OSOBNÍ

narozen 1978, bez politické příslušnosti

 

VZDĚLÁNÍ

středoškolským vzděláním umělecký kovář, vysokoškolským vzděláním doktor filosofie

 

POVOLÁNÍ

spisovatel, historik, výtvarný umělec

 

ZAMĚSTNÁNÍ

Od roku 2011 do současnosti v bezpečnostních složkách státu.

 

MIMO PROFESI

spisovatel - autor 13 knih literatury faktu

básník - autor 4 básnických sbírek

scénárista - autor 1 filmového scénáře

výtvarný umělec - umělecké kovářství, malíř olejomalby, sochař

 

VEŘEJNÉ FUNKCE

2005 - 2007  člen výboru  Rady vlády ČR pro lidská práva

2003 - 2010  předseda Evropské unie pro lidská práva

2008 - 2010  zastupitel města Jihlavy

2010 - 2011  asistent poslance Parlamentu ČR

 

OCENĚNÍ

2004  cena dobrovolníka roku

2008  vyznamenání Českého červeného kříže

2014  vyznamenání za záchranu lidského života

2015  vyznamenání Policie ČR

 

ZÁJMY

Příroda, kultura, historie, umění, sport, dobrovolný hasič

 

NAPSANÉ KNIHY - spisovatelská činnost

Historie ochranné služby , 2015

Lidice, básnická sbírka , 2015

Utajené dějiny Jihlavy 20. století , 2014

StB v zákulisí filmu Císařův pekař a Pekařův císař , 2013

Třešť ve spárech StB , 2013

Třebíč ve spárech StB , 2012

Jihlava ve spárech StB , 2011

Vidět srdcem , 2011

Jan Hus – poselství z plamenů , 2010

Přibyslavice – perla jihozápadní Moravy , 2009

Nádech před výkřikem, básnická sbírka , 2008

Tetované dcery, básnická sbírka , 2005

Tetované matky, básnická sbírka , 2004

Pornografie a svoboda projevu , 2003

Totalitní světovláda , 2000, 2001, 2003, 2005, 2008, 2010 

Apokalypsa, Kristus nebo Antikrist? , 1997

UFO nad Třebíčí , 1994

 

NĚKTERÉ REALIZOVANÉ PROJEKTY

R. 2000  návrh, zpracování a postavení pomníku k jubilejnímu roku 2000 v Třebíči. 

R. 2004  návrh, financování a realizace odhalení bronzové pamětní desky básníku a písničkáři Karlu Krylovi na Domě kultury v Jihlavě (k 60. výročí narození a 10. let od jeho úmrtí).

R. 2008  uspořádání veřejné sbírky zimního oblečení pro bezdomovce. Vybráno přes 500 kg zimního oblečení, které bylo následně předáno lidem bez domova.

R. 2009  návrh, financování a realizace ražby bronzových pamětních medailí Karla Kryla (k výročí 65. let od narození a 15. let od jeho úmrtí).

R. 2009  návrh, financování a realizace výroby pamětních medailí ke dni 20. výročí ,,sametové revoluce,, 17. listopadu 1989.

R. 2010  návrh, financování a realizace odlití bronzového Zvonu svobody ke květnovému výročí 65. let od konce II. světové války a osvobození naší vlasti.

R. 2010  návrh, financování a umělecko-řemeslné vytvoření ,,křížového kamene,, - umístěn ve Smetanových sadech v Jihlavě.

R. 2013  návrh, financování a realizace výroby pamětních medailí k 69. narozeninám prezidenta České republiky Miloše Zemana - ke dni výročí 28. září 2013.

R. 2013  vytvoření bysty prezidenta Miloše Zemana v nadživotní velikosti - pálená hlína.

R. 2014  Česká mincovna na můj podnět nechala vyrazit medaile na památku Karla Kryla k výročí 70. let od jeho narození. Námětem jsem se částečně podílel na motivu zadní strany medaile. Nejsem však autorem medaile. Narozdíl od mých bronzových medailí Karla Kryla z roku 2009, tyto z roku 2014 jsou vyraženy z ryzího zlata a stříbra. České mincovně patří poděkování, že se tohoto podnětu ujala a zdařile jej dotáhla do konce.

 

 

  MARTIN HERZÁN

"Až se svět ohlédne za 20. stoletím, bude plakat. Ne proto, že bylo zaplaveno krutostí, ale proto, že dobří lidé mlčeli."

Martin Luther King
COPYRIGH © - Martin Herzán, r. 2000
ISBN: 80-238-6339-8
Tento text z roku 2001 je internetovou podobou knihy vydané tiskem r.2000.
Text je povoleno volně stahovat a šířit.
O autorovi :
Martin Herzán - nezávislý výzkumník v oblasti skrývaných skutečností s publikační činností u nás i v zahraničí. Spisovatel a autor několika knih literatury faktu a filosofické literatury, básník, umělec. Ak. studium - Teologická fakulta, univerzita Č. Budějovice.
Bojovník za lidská práva, aktivista mnoha humanitárních organizací a reprezentant demokratických norem.
Od ledna roku 1997 do září 2000 predseda -International Commission of Conscience- /Mezinárodní komise svědomí/ - mezinárodní organizace pro odhalování zločinů proti lidskosti a ochranu lidských práv. Od října 2000 pracuje jako -Komisař pro lidská práva- .
Dlouhou dobu se zabývá problematikou globalizace světa pod jednu ústřední světovládu a páchaných i připravovaných zločinů proti demokracii, svobodě obyvatel a lidským právům. O tom je ostatně i tato kniha, která otevřeně a bez cenzury informuje o věcech, které jsou veřejnosti mnohdy záměrně tajeny.
Ing. Antonín Pavlík
Úvod
Vážení přátelé, dostáváte do rukou knihu, která může být zdrojem Vašeho procitnutí v dnešní době, která je labilní vůči lidským hodnotám, Bohu i morálce jako takové.
Lidem je to neustále tajeno, ale přitom se jim to každý den vkrádá do jejich životů. Mnozí si to neuvědomují a mnozí před tím úmyslně zavírají oči. Jedno je jisté - lidstvo jde poslušně jako stádo a slepě se řítí do doby, kdy se budeme muset zříci světa v podobě, v jaké ho známe dnes a budeme se muset brzy klanět fanatickým ideálum jedné globální světovlády.
Dlouho jsem tomu nevěnoval pozornost a když jsem o tom později slýchal, nevěřil jsem. Ale nebyla to vůbec otázka víry. Život sám začínal odkrývat, že ne vše je v takovém pořádku, jak se nám říká a byl jsem svědkem toho, jak jsme my lidé v mnohých věcech vyloženě obelháváni. Když jsem později získal kontakty a stal se také předsedou oné světové organizace pro odhalování zločinů proti lidskosti, dostaly se mi do rukou fakta a důkazy. Musel jsem se tím zabývat a přiznám se, že v té době jsem k tomu měl už i svůj velmi osobní důvod. Přímo v mém životě se totiž začal odehrávat scénář již tolik známý. Od sledování, přes cenzury mých článků, až po zákazy prodeje mých knih. To me utvrdilo v názoru, že někdo "tam nahoře" má zájem na tom, aby se lidé nedozvěděli pravdu, a že je mnoho utajeného, co vlády úzkostlivě drží jako černé svědomí v archivech své moci.
V této knize si nekladu za cíl, přesvedčovat Vás o katastrofických scénářích nebo o svetovládném spiknutí. Všechno má svá pravidla. Chci Vám jen nastínit na základě skutečných případů, provalených afér, svědectví mocných a na základě odtajněných nebo uniklých vládních dokumentů z celého světa, že tento svět směřuje k vytvoření jedné celosvětové vlády a člověk, jako takový, tam bude mít pouze dvě 1
volby. Budto bude bohatým otrokem zbaveným osobní svobody a vlastní vůle nebo zemře svobodný, v bídě a perzekuci, na okraji společnosti.
Přátelé, nekladu si v této knize za cíl Vás šokovat. Nesnáším bulvární informace a budete-li šokováni tím, co se zde dozvíte, pak vězte, že je to důsledek Vaší dosavadní nevědomosti těchto faktů, nikoliv přikrášlováním a zveličováním problému. A vězte, že je toho mnohem více, snad lze hovořit o úspěchu, podaří-li se mi zde odhalit alespon zlomek skutečného objemu plánu světovlády. Přiznávám, že neznám celou pravdu.
Knihu nepíši pro peníze ani pro prestiž, vím, že z toho budou zase jen problémy a knihu budu muset stejně po zákazu rozdávat po ulicích. Jediné co chci, je to, abyste byli informováni. Na to totiž máte plné právo. Také máte plné právo tuto knihu vzít a vyhodit ji, pokud Vám nebude názorově vyhovovat. Jestli se Vám nelíbí, nečtěte ji. Ale jestli chcete o celé věci uvažovat, otevírá se Vám veliký prostor na to, abyste sami pátrali po důkazech a tyto nalézali. Jde jen o to, chceme-li být hluší a slepí, ale spokojení nebo vidět a slyšet a znát tak strašnou pravdu. Neptejte se mě, která cesta je správná, musí Vám to říci Vaše svědomí.
My všichni jsme lidé, kteří mají svá lidská práva. Pokud se o ně nebudeme hlásit a bojovat proti jejich porušování, ztratíme je. Jsou totiž výhodou pouze pro nás. Těm mocným jsou, zdá se, pouze trnem v oku a poslední překážkou k našemu uchvácení.
Martin Herzán
Komisař pro lidská práva
HISTORIE SVĚTOVLÁDY
Už od pradávna vznikaly snahy sjednotit svět pod jednu jedinou říši. Takovéto sjednocení bylo vždy tajným přáním mnoha vůdců, kteří v tomto spatřovali dovršení své absolutní moci nad světem. Tyto utopické snahy o vytvoření jednoho státu a jedné celosvětové vlády známe od nepaměti a jsou spojeny s takovými diktátory jako byl Dzingischán, Napoleon, Hitler nebo Stalin. Miliony mrtvých a nesmyslné války o moc, zotročení lidí a likvidace ideologicky nevhodných, to je cesta ke světovládě. Jen šílenci jako byl Hitler nebo Stalin si mohli myslet, že dovedou svět ke štastným zítřkům pod totalitním diktátem neomezené moci jednoho světonázoru. Světovláda byla vždy z hlediska politické rozmanitosti světa i z hlediska čistě technického pouze bezvýslednou snahou šílenců. Ale doba se mění.
Všimněte si prosím, že dnes přichází opět snahy vytvořit jednu světovládu a tyto plány dostávají až hrůzně reálnou podobu. Rýsuje se nám tu světovláda, která nás má totálně zotročit a násilím nás podřídit v univerzálním otrockém systému pod moc a ideologii jedné světovlády. Světovlády, která je zcela labilně přehlížena, přestože je bez nadsázky zrůdnější, než všechny dosud známé totalitní systémy dohromady. Zdá se Vám to přehnané ? Ano, jistě to tak zní, ale tato kniha netouží o tom polemizovat. Chci Vám dát k zamyšlení přímé důkazy. Jen nevědomost, to jediné dnes brání totiž lidem v tom, aby se vzepřeli temto zrůdným snahám, které nemají obdoby. Lidé musí znát pravdu a ptát se svého svědomí, jestli je to svět, ve kterém chtějí skutečně žít a dokud to jde, protestovat a domáhat se svobody a svých práv. Ale nyní se již pojdme zaměřit na strukturu této vznikající světovlády.
Svět na počátku 20. století byl světem miliónu kultur, národu, mnoha státu a ideologické rozmanitosti. Svět prakticky nespojitelný v jeden celek. Jenom války jsou schopny hýbat hranicemi státu nebo je dokonce úplně zrušit. A jednou z takových válek byla II. světová válka. Po této válce nastalo to, že z tisíců národů a států musely tyto národy pod nátlakem doby odevzdat svoji duši pouze do dvou světových bloků. Bud se daly na cestu kapitalismu nebo komunismu. Jenže počátkem 90. let padla železná opona a tak se i tyto dvě závěrečné světové říše rozpadly a svět se tak spojil pod jedinou z ríší - kapitalismus. Tato dosud pouze politicko-ideologická říše má v úmyslu brzy dostát všech územních, politických i kulturních statutů celosvětové vlády. Už není jediná opozice. Vždyt i ona pomyslná opozice - Rusko, Čína, Kuba nebo islámské státy jsou ve skutečnosti dnes přímo závislé na západním světě a přes embarga a své miliardové dluhy západu byly doslova přinuceny spolupracovat. Jakákoliv dnešní veřejná státní opozice je spíše jen sehranou scénkou, v níž máme být strašeni nebezpečím odjinud. Nebot jen pod
2
strachem my občané dovolíme těm nahoře zavádět tzv. opatření a v důvěře jim necháváme volnou ruku ve formování naší budoucnosti. A zbývá nám jen doufat, že v té budoucnosti se najde místa i pro nás.
Všimněte si prosím, že nejen politika, ale i veškeré mezinárodní obchody, věda, vše se dnes ve svete řídí jediným standardem a celý svět to v tomtéž duchu uchvacuje. Zákony, kultura, vše se začalo po pádu železné opony přizpůsobovat západnímu světu. Ne náhodou se mluví o tzv. amerikanizaci světa, USA se totiž nazývají /aniž by je k tomu kdokoliv oprávnil/ vládci a vyvolenými nad světem. Vše se dnes musí klanět moci amerického dolaru a síle americké armády, která jako trestná výprava bombarduje suverénní státy, manipuluje s vládami, světovými médii i veřejným míněním a likviduje nevhodné jen pro své odlišné názory. USA má své vojenské základny takřka ve všech částech světa, a to aniž by k tomu měly jediný morální nebo jiný omluvitelný důvod. Snad aby si státy světa rozmyslely neposlouchat ? Nikdo nedal USA moc ani neodsouhlasil jejich povýšení nad ostatními státy, jednoduše si ji vzaly sami pod tlakem svých zbraní a účelovou hrozbou jakéhosi preventivního opatření před neexistující světovou hrozbou. Americká armáda, politika a kultura pochoduje světem. Všichni vědí, že to není dokonalostí amerického národa, ale zrůdností amerického světovládného uvažování. Ale není to USA, kdo je tím skutečným iniciátorem budoucí světovlády. USA jsou spíše jen odpuzující ukázkou a nástinem praktik, které jsou i dnes reálně možné. Ta skutečná světovládná snaha, o níž bude řeč, je mnohem rafinovanější. Lež se nejlépe schová pod návalem krásných slov. A přesně tam začíná takticky kvést světovláda.
FAKTA O SOUČASNÉ SVĚTOVLÁDĚ
Ne, ještě nemáme oficiální světovládu. Den D ještě nenastal, ale ve skrytu je tento den se všemi následky již připravován. Manipuluje se se vším, od světové měny, hospodářství, politiku, přes zákonodárství, média, až k veřejnému mínění. Vše je zpracováváno pro snadné převzetí moci pod světovládu. Světovládu, kterou každý správně chápe v historických souvislostech jako zrůdnost, a proto se dnešní světovládné snahy skrývají za maskou humanity. A plán vychází. Dokonce lépe, než by kdo čekal.
Po II. světové válce bylo využito momentu celosvětového otřesení a svět tak ze strachu před dalšími válkami dal vzniknout OSN. Tato dříve jen humanitární a příručková organizace dnes přerostla byrokraticky ve skutečně celosvětovou a diktující vládu. Zákony OSN jsou dnes povinné pro celý svět, jsou násilně nadřazena jakýmkoliv ostatním státním zákonům a má-li jakýkoliv stát sebemenší, byt oprávněné připomínky, je okamžitě ostatními členskými státy přehlasován a napadán za narušování jakéhosi mezinárodního přátelství. V horším případě přichází donucovací prostředky - hospodářská embarga, zákaz užívání zahraničních výhod i půjček atd… V nejhorším případě nastoupí dnes již nechvalně známá celosvětová armáda OSN, která je přezdívána Modré přilby. O tom, že nejde o elitu světových ochráncu, ale o taktickou zastrašující a zneužitelnou armádu, svědčí mnoho případů.
V letech 1992 az 1994, když měli vojáci OSN zajištovat mír a humanitární pomoc hladovějícím lidem v Somálsku, prováděli vojáci OSN ty nejkrutější zrudnosti na nevinných civilistech. Od ponižování, rasismu, znásilnování, mučení, až po svévolné vraždění. Dodnes mám doma fotografii z roku 1993 na níž dva vojáci OSN zaživa upalují malého somálského chlapce. Somálsko v roce 1997 vyžadovalo po OSN zaplacení odškodného a oficiální omluvu za krutosti spáchané touto svetovou armádou. 26 předních státníků Somálska navíc prohlašuje, že toto je pouze špička ledovce skutečných krutostí OSN v Somálsku. Pokud vím, dosud nedostali nic. Vše se mezinárodně ututlalo. Dokonce i oni dva vojáci OSN, kterí byli zcela zřetelně vyfotografováni pri mucení malého chlapce a byli souzeni, byli zproštěni viny. Tak takto, přátelé, funguje také OSN a ona světová síla práva.
Člověka napadá, proč zde vlastně máme OSN ? Vznikla, aby zabránila dalším válkám a krutostem. I kdybychom chtěli věřit, že Somálsko byla jen vyjímka v násilnosti OSN, pak se lze ohlédnout za podivným naplnováním celosvětového míru. Je vůbec nejaké ? Vždyt od 2. světové války, ve které zahynulo 60 milionu lidí, v prubehu dalších 50. let od založení OSN proběhlo dalších 340 válek, v nichž bylo pozabíjeno 37 milionu lidí. A to vše navzdory tomu, že bylo v téže době učiněno 7000 konferencí o odzbrojení a míru. Přičemž, jak se uvádí, nejméne 20 větších válek podnítilo přímo OSN svým jednáním.
Hladomor ve světě neustupuje, naopak i pres OSN razantne stoupá a OSN už rezignuje na potravinovou
3
pomoc a spíše hledá nehumánní prostředky snižování stavu hladovějících národností a to pod programem sterilizace žen a antikoncepce. Říkají tomu regulace porodnosti, ale jelikož jde výhradně o občany černé pleti, naskýtají se i jinací spojitosti, jak tento program chápat. Navíc jestli je toto ochrana dětí, kterou se OSN tak chlubí, co je to za ochranu, když jsou z nařízení děti zabíjeny v interrupcích a není jim povoleno úředním razítkem přijít na svět. Takováto ochrana dětí jistě není moc nákladná. Na druhou stranu v civilizovaném světě, jako je USA si byrokratická ochrana dětí vysloužila vlny protestu. Ze zákonu OSN jsou totiž děti masově odebírány z fungujících rodin i za sebemenší pochybení rodičů a jsou okamžitě umístovány v ústavech pod státní výchovu. Rodiče jsou zděšeni, již zítra jim mohou navždy odebrat dítě jen za jeho vrozený horší prospěch ve škole, za sebemenší modřinu, at si ji přivodilo kdekoliv, ale jsou případy odebrání dětí i z náboženských nebo i jen mírně sociálních rodinných důvodů. Je velmi snadné zničit dětský život, okrást ho o lásku, rodinu a ohraničit ho na čtyři zdi chladného ústavu jakéhosi státního dohledu. Ale ochranou dětí, tak to muže nazývat skutečně jen bezcitná byrokratická moc.
Realita vypadá tak, že OSN se odvrací od prapůvodní humanitární příručkové organizace a směruje ve své pýše k diktování a kontrole každého člověka na této zemi a ke svetovému politickému vlivu - ke světovládě. Vždyt už jen název… OSN je zkratkou pro Organizaci spojených národů, tedy máme co jsme chtěli. OSN je dnes světovou vládnoucí sílou, čeká se už jen na odevzdání posledních zbytků zákonodárství a autonomie státu. Zákon a armáda OSN budou v budoucnu definitivní světovládou. Vlády státu budou jen jakýmisi krajskými koordinátory, které budou mít předem z hora dáno, jak se mají zachovat. Poslanec Kongresu USA, John Rankin, kdysi výstižně prohlásil: "OSN je největší podvod v dějinách."
Nejvetší zrůdností jakékoliv světovlády je to, že je absolutní. Že nemá a nepripouští opozici a jiný názor. Tak tomu bude i zde a každý ví, že to smrdí totalitou, ale zároven všichni doufají, že je podepsáno již tolik smluv a dohod o lidských právech, že se nic zlého nemůže stát. Ale přiznejme si, nezůstává skutečně pouze u doufání ? Historie jasne ukazuje, že každé smlouvy i každý zákon může během dne padnout a zmetek z dílny tvůrce přeroste svého pána. Každý demokrat přeci ví, že je potřeba, aby byly alespoň dva různé světové názory, aby se mohly vzájemně kontrolovat, doplnovat a napomínat ve svých chybách. Aby si tak žádný z nich nedovolil postavit se proti svobodě člověka, a když tak některá ze stran učiní, aby si lidé mohli přejít ke druhé ideologii a nenechali se trýznit v nelidských podmínkách. Aby si lidé mohli sami vybrat svoji ideologii a ne být násilně přičleněni k jedné jediné světovládě, která má absolutní moc a může si s námi dělat cokoliv se jí zlíbí, nebot není jiného státu ani vlády, který by jí v tom zabránil. Jedna světová vláda je tedy tou nejohavnější plánovanou totalitou všech dob.
OSN v jeho současné podobě samozřejmě ještě nelze spojovat s nějakou totalitou ani světovou všemohoucností, ale již dnes lze kroutit hlavou nad svírající se pastí svetové vlády. Ta past není úmyslným tahem OSN, je to záležitost tzv. tajné vlády - zejména ekonomické světové elity, která svým gigantickým finančním a světovým vlivem může diktovat i zákony. Tajná vláda je elitní spolek nejvlivnějších lidí světa, kteří se spojili pro vybudování jedné světové vlády. OSN je prvotní nástroj, ale domnívám se, že i ten jednou nahradí skutecne gigantická globální a hlavně tyranská světovláda. A důkazy v této knize najdete. Víte, OSN je skvělá a užitečná organizace, pouze je tajnou vládou zneužívána pro vytvoření světovlády, nebot jen ona má dnes tu moc ji uskutečnit. Je to jediný celosvětový mozek postihující všechny oblasti života. Mozek, ve který mají lidé důvěru a pod jehož ruce budou ochotni odevzdat v důvěře své životy. Ale to se jim také stane osudným. Ted už se ale pojdme podívat pod poklicku OSN v budování a připravovaného vyhlášení světovlády. Fakta hovoří sama.
Roku 1945 vznikla OSN, která měla zabezpečovat mír, upevňovat demokratické principy ve světě a zabezpečovat životní úroven v chudých zemích. Nikdo by nic nenamítal. Ale už 26.července 1949 věci dostaly jiný spád, když senátoři USA schválili rezoluci č.56 o přetvoření OSN na celosvětovou vládní federaci. 9.února 1950 komise senátu pro zahraniční věci uvedla rezoluci č.66 pod názvem "Představa světového řádu", v níž se uvádí, že jednotlivé státy musí odevzdat své národní svrchovanosti pod světovládnou moc OSN. Rezoluce 66 doslova začíná slovy: "Současná charta OSN bude změněna, aby zabezpečila ústavu pro světovládu". Takto byl naprosto překroucen smysl OSN a nasměrován k politicko-světovládné byrokracii. Je nutné vzpomenout, že ještě v témže roce, 17.února 1950, bylo v senátu USA oficiálně prohlášeno: "Budeme mít světovládu, at se vám to líbí nebo ne, jedinou otázkou je, jestli světovlády dosáhneme násilím nebo souhlasem". Verejnost byla zdešena
4
temito slovy. V roce 1968 vyzval vládní asistent sekretáře USA, Richard Gardner, k ukončení národní suverenity. Zrada střídá zradu. V roce 1975 v americkém kongresu podepsalo 32 senátorů a 92 reprezentantů deklaraci, která zcela otevřeně nutí k vytvoření globální světovlády. Kongresmanka Majrorie Hortová odmítla toto podepsat se slovy: "To by znamenalo vzdát se naší národní suverenity mezinárodním organizacím". Ale co je jedna odvážná kongresmanka proti celé sehrané mašinérii. Jen si vzpomenme na výroky mnoha prezidentu USA. George Busch prohlásil: "Co světu povíme, to se stane". W.Wilson prohlásil: "Ostatní země se budou řídit naším vedením". A třetí prezident do počtu, H.Hover, zase rekl: "Můžeme svoji politiku diktovat celému světu". Dne 5. března 1994 podepsal prezident USA Bill Clinton výkonné nařízení prezidenta c. 13, ve kterém odevzdává svrchovanost USA pod moc OSN. Ke vší hrůze však příkaz dodatečně označen jako PDD-25 dává OSN možnost rozmístit své vojenské jednotky do jakéhokoliv suverénního státu a to bez udání důvodu. Znamená to tedy snad, že armáda OSN muže kdykoliv obsadit bezdůvodně jakýkoliv stát. Mají takové násilné zákony smysl ? Pro vytvoření světovlády bezesporu ano.
Vždyt v OSN vznikla dokonce i speciální komise pro vytvoření jedné světovlády a v roce 1999 oznámila tato komise světu po tříleté přípravě výsledky plánu na ustanovení celosvětové vlády.
Tajná vláda nezahálí. Už v roce 1990 vyzval prezident Ruska Michail Gorbačov v USA k vytvoření nové civilizace. Tentýž Gorbačov se také stal záhy vůdčí osobností v budování světovlády. V roce 1992 opět v USA navrhl ustavení globální světovlády. Ostatní světoví vůdci se k tomuto připojili. A konečně, v roce 1996 na světovém fóru v San Franciscu, Gorbačov vyzval ke sjednocení národů světa pod jednu světovládu.
Přestože se o tom moc nemluví, již dávno vznikl za našimi zády Světový parlament, který se schází k jednáním o tomto světě. Na 4. zasedání Světové ústavní a parlamentní asociace /WCPA/ roku 1991 v Portugalsku byla zahájena kampaň pro ratifikování světové ústavy. Samotné sídlo světové vlády a parlamentu je hádankou. USA propaguje současné sídlo OSN v New Yorku, ale ve skrytu se plánuje neutrální půda v Austrálii. Bývalý vysoký úředník vlády Austrálie, Peter Sawyer, v úřadě vlády odhalil a zveřejnil, že ústředí světové vlády se připravuje v Canberre v Austrálii. Již stojí gigantická vládní budova a 20 luxusních rezidencí bylo postaveno v tajnosti v Národní rezervaci, kde se nesmí stavět. Je jasné, že někdo dosti mocný dokáže pro jistý záměr obcházet jakékoliv zákony. Zde má sídlit tedy svetový parlament. A nenechte se mýlit ideálem svobody. Jen o kousek dál, západně od budovy světového parlamentu, konkrétně v Deakinu /předměstí Canberry/ již mnoho let stojí budova tajného světového výzvědného střediska, kam se sbíhají informace z celého světa, aby zabezpečily kladný průběh a chod globální vlády. Zde se také vyhodnocují z odposlechu telefonů, korespondence i zpravodajských zdrojů informace o politicky či jinak nevyhovujících lidech, kteří mají být pozvolna likvidováni. Ale o tom se ještě dočtete.
Světový servisní úřad /WSA/ ve Washingtonu D.C. už mnoho let provádí registraci a přeregistrování občanů státu na občany světové vlády. Samotná světová vláda už má svoji vrcholnou byrokracii. Vydává již světové pasy, světové občanské a identifikační průkazy i rodné listy a další dokumenty. Začínají se shromaždovat registry a veškerá osobní data občanů celého světa a přetvářejí se na gigantické databáze určené ke kontrole a ovládání našich životů. Máme být poslušné loutky vševědoucí světovlády.
Světovláda už je zcela funkční, zatím však pouze za dveřmi svého zrůdného úřadu, ale tyto dveře mohou být už kdykoliv otevřeny. A každý, kdo se nebude chtít kolektivizovat pod diktaturu jedné světovlády, bude ztracen, nebot naprosto každý aspekt lidského života bude spadat pod světovládu. Světovláda má již dnes k dispozici svetovou armádu - Modré přilby, globální výzvědnou službu, světovou kriminální policii - Interpol, světový soudní tribunál…. Ale vlastní síla jí nestačí, proto je cílem likvidace jakékoliv jinačí síly, aby tak pouze světovláda byla jedinou hybnou rukou.
Cílem OSN je totálně odzbrojit všechny státy, aby se nemohly bránit, a aby tak armáda OSN byla totálním vládcem a agresorem vůči jakékoliv opozici. Má samozřejmě zajištovat státům i ochranu, ale problém je v tom, že si o tom bude rozhodovat sama světovláda a je otázkou poslušnosti a oddanosti světovládě, zda vůbec nějaká ochrana bude. A toto není žádné sci-fi. Už 25.září 1961 president USA, J.F.Kennedy, předložil v ústredí OSN program pro všeobecné a úplné odzbrojení národu pod jednu globální armádu OSN. Tento dokument má kód "Department of State Publication" c. 7277. O tom, že je
5
důvod se obávat, svědčí i prezident USA Bill Clinton, který 5. března 1994 podepsal výkonné nařízení č. 13, v němž také ukázkově nechal celé USA doslova odzbrojit pod moc OSN. O použití armády USA vždy rozhodoval lidmi demokraticky zvolený Kongres. Od podpisu prezidentského nařízení c. 13 už je však toto pouze ve svévoli OSN. Každý slušný člověk přeci musí videt skrytou zrůdnost a spoutání svobody takovým jednáním. Vždyt i v samotném Kongresu USA se proti tomuto rozhodnutí ostře postavilo celkem 33 kongresmanů, ale vše bylo marné. Než dojde k odzbrojení ostatních armád státu, mají být podle Institutu pro mezinárodní řád v průběhu odzbrojování tyto státy jištěny proti jakémukoliv odporu. Proč jenom OSN má mít pravomoci rozhodovat o našem osudu ? Je to odporná a zákeřná totalita, která se od tech minulých liší pouze svojí dosavadní mírovou tvárí, což odrazuje mnohé protestovat. Ale nemůžeme se přeci řídit tím, jak se kdo tváří, ale tím, co skutečně dělá. A když se podíváme na zákonodárství OSN, s hrůzou zjištujeme, že vetšina jejich zákonů slouží k ochraně vlád, nikoliv jednotlivců. Občan je v OSN jen jednotkou do počtu. Každý přeci ví, že světovláda nemůže ve vztahu k občanům nahradit stávající vlády. Vždyt jen jednotlivé vlády jednotlivých států, národů a kultur musí vědět, co jejich občané potřebují. Jenže pro to není v OSN místo. Člověka chtejí jednoduše předělat na univerzální bytost, která uposlechne jakýkoliv příkaz bez dotazu. Z člověka, jeho myšlení, svědomí, citu i kultury se má stát pouze sériová nemá a slepá číslice v miliardě dalších, která poslouží OSN nanejvýš k evidenci, ale nemůže kompetentně z takové výšky rozhodovat o lidském životě a osudu. Ale práve o to OSN jde, ale navíc i o totální kontrolu a manipulaci s lidským životem. Jen poslušné zástupy s vymytým mozkem lze dobře a bez protestu směrovat. Opravdu se chceme připojit k jednotnému světonázoru ? Mohou nám vzít svobodu, bezpečí, zdraví i život, ale proč nás chtějí obrat i o to v nás ? Ne nadarmo říkám, že světovláda je tou nejstrašnejší totalitou. Každá totalita totiž lidi ničila se vším co měli, ale v duši, ve svých názorech lidé meli odpor a tajně ctili vlastní pravdu. Ale světovláda po nás vyžaduje i tuto naši duši. Vždyt právě na ni útočí. Žádný z dosavadních totalitních systému nedosáhl ovládnutí sveta, protože ve svém viditelném násilnictví a fanatismu byl pro lidi odpuzující. Dnes se stačí opírat o štít humanity a slepá slova o jakémsi mezinárodním bratrství a vidíte sami, že plán vychází. Lidé se sami hrnou vstríc do propasti. Ale přiznejme si, jednou to přijít muselo.
Propaganda světovlády zasahuje naše média i životy. V dekáde roku 1990 zapocal Světový zákonný fond široký výzkum a vzdelávací program, který má vést k nové disciplíne o světovém řádu do učebnicových osnov na celém svete. Našim dětem se má ve školách už zase lhát. Ale snad Vás to neprekvapuje ? Média propagují myšlenky světovlády už s pravidelností a nikoho to již neprekvapuje.
Cesta ke světovládě se projevuje ve všech oblastech. Mezinárodní měnový fond a pridružené organizace plánují vydání celosvětové měny a stažení všech současných národních měn. Tato světová měna se bude jmenovat Coby a už nyní je údajně připravena k oběhu. Tak bude mít světovláda maximální prehled o toku peněz a jen světovláda, které tyto peníze patří, bude rozdělovat podle poslušnosti podřízených. Ale než přijde Coby, všimněte si, že po celém světě si státy náhle od počátku 90. let a naráz tisknou zcela nové série bankovek. Ty jsou upraveny tak, aby mohly být během krátké doby okamžitě viditelně či elektronicky okolkovány a uznány jako prozatímní standardní svetová mena, než se prejde na Coby. Zároveň se zcela tiše stahují z oběhu nevyhovující bankovky, které nelze elektronicky číst nebo nemají dostatečný prostor pro viditelný nebo elektronicky skenovaný kolek. V USA se toto nepodařilo utajit a vznikla kvuli tomu ostrá aféra. V listopadu 1992 totiž Federální rezervní banka začala s utajením stahovat z oběhu zcela platné a nepoškozené bankovky a distribuovat bankovky s prázdným polem na budoucí dotisk světové jednotky Coby. V Evropě probíhá plán prozatímním rušením národních evropských měn a jejich nahrazováním za společnou měnu Euro. Cílovou stanicí je však až Coby.
Světovláda se snaží získat totální hospodářskou a ekonomickou kontrolu nad svetem, nebot jen tak lze svet ovládat a prikazovat státum, co mají cinit. Americký prezident Bill Clinton v roce 1992 při projevu priznal, že se usiluje o vytvoření Světového systému finanční kontroly, který umožní ovládnout politické systémy všech zemí a jejich ekonomiku. Jde jim tedy pouze o to, aby mohli ovládat vlády světa a diktovat jednou světovládou. Navíc agentura OSN pro obchod a rozvoj /UNCTAD/ uvádí, že 368 ze 373 zásadních zákonných změn v posledních 10. letech směruje k demontáži státu. A o to má právě tajná vláda zájem. Vždyt i sám nejvetší bankér sveta - Rothschild rekl: "Dejte mi kontrolu nad penězi a nebude hrát žádnou roli, kdo vytváří zákony".
Shrneme-li současnou situaci, víme, že svět se globalizuje pod jednu světovládu. Již dnes máme oficiální
6
nadnárodní světovou vládu OSN, která brzy prevezme kontrolu nad každou otázkou lidského života v každém státě. Tatáž OSN vlastní světovou armádu /Modré prilby/ a buduje světovou výzvědnou službu. Státy padnou, s nimi i národní kultury, národní hrdost, jazyk i tradice. Jedinou uznanou kulturou bude univerzální globální občanská společnost jedné světové ústřední světové kultury, která zapáchá socialistickou kolektivizací. Vlády samotné již nyní verbují i neziskové organizace, které za velmi vysoké finanční odměny mají vytvářet společenské klima a šířit osvětovou výchovu ke světoobčanství. V roce 1999 vyhlásilo například i Ministerstvo zahraničí České republiky granty na šíření osvěty člověk - euroobčan. Americká vláda již mnoho let financuje klima přímo světoobčanské. Vždy jde však o to, zabít v lidech vlastní kulturu, vlastenectví a udelat z nich loutku, která se rychle klimatizuje na přijetí nové světové vlády. Smutné je, že světovláda se snaží rozložit i současná světová náboženství, aby je spojila v jednotnou, byt tak zcela nesmyslnou sílu, která má být v kompetenci rozhodování světovlády. Přesně o této svetové situaci mnohokrát hovořil i papež Jan Pavel II. Světovláda chce rozbořit všechny oltáře na celém světe, aby se tak lidé klaněli jednomu fanatickému světovládnému oltáři, který má být směsicí novodobých nauk New Age a nesmyslných historických okultních náboženství. Pravá a plodná náboženství musí být ve světovláde zadupána, aby se lidé neklaněli Bohu, ale světovládě a jen pro ni žili. Jistě Vám neuniklo, jak drastickým a necitlivým způsobem jedná a plánuje postupovat OSN k tradicním náboženství a zvláště křestanství. Tyto fakta jsou pravidelně publikována stejně jako materialistický přístup americké vlády k budoucnosti světa. Kdo si myslel, že s bezbožným komunismem padl i světový ateismus, velmi by se divil. Komunismus jako každá politická marnost prostě přestal být, ale ateismus přežívá v našich duších a kvete jako epidemie. Ujal se v hlavách světových vůdců jako ideální forma naprosté oddanosti jednomu řídícímu systému, kterým není Bůh, ale světovláda, která hodlá skutečně dosáhnout nejen politického vrcholu, ale i své fanatické mystičnosti, která má v lidských srdcích vytvářet falešnou představu lásky a víry.
Nyní se ale pojdme věnovat světovládě v pojetí tajné vlády… Světovláda má už své veškeré byrokratické aparáty vcetně toho nejvyššího. Je připravena převzít okamžitě moc pod totalitní systém, který si na základě dalších informací v této knize troufám nazývat přímo otrocký. Již dnes jsou násilně vkládány školní osnovy s cílem vychovávat už soucasnou civilizaci v ideálu fanatické jednoty a plné závislosti na úřadech a vládě. Světová média pak zpracovávají nás dospělé občany. Ovšem i světová politika i politika každého státu je již dnes řízena světovládou, chcete-li - tajnou vládou. Senátor USA William Cooper přiznal ve svém oficiálním prohlášení z 23. května 1989, že vláda USA zrídila organizaci CFR a Trilaterální komisi, jejichž cílem je v tajnosti uskutečnovat, aby na celém světě nebyl na žádné významné vládní funkci nikdo, kdo by nevyhovoval požadavkům světovlády. Některé kandidáty tyto organizace i přímo školí a dosazují. Toto dosazování figurek do vlád, jakož i případné diskreditacní nebo atentátní akce na politicky nevhodné, je technickou otázkou CIA, která byla nezávislou vyšetřovací komisí vlády USA z těchto zločinů mnohokrát usvědcena. Zahraniční komise Senátu amerického Kongresu, vedená Frankem Churchem, která vyšetřovala podvratnou činnost CIA, konstatovala ve své oficiální zprávě, že vládní CIA již počátkem 60. let zformovala speciální jednotku k provádění a přípravě politických vražd. Tento projekt dostal název "ZR/RIFLE". Bývalý náměstek ředitele CIA Richard Bessel při výslechu před senátní komisí 9. a 11. června 1976 potvrdil existenci této nelegální skupiny a priznal, že jí úkoly zadával Bílý dům /vláda USA/. Reditel CIA vydal dne 11. prosince 1959 pokyn ke chronologickým přípravám vražd státníku. Teror vůči jakýmkoliv oponentum v určených státech vůči USA uvádí instrukce CIA c. 37/57, 1/57, 9/57 a 60/57. Zvláště pak ale instrukce c. 26/57, z níž cituji: "Osoby tvořící jádro vlády musí být zneškodneny. Sestavení černých listin musí být pečlivě promyšleno. Na jedné straně je duležité, aby nezustala na svobode žádná osoba, která by mohla převzetí moci ohrozit…"
Je to nezvratným důkazem o zrůdnosti tajné vlády, která zde zcela za našimi zády buduje nejprohnilejší a nejstrašnejší systém, který má vládnout pod jedinou vládou světu. Existenci této tajné vlády potvrdil i Felix Frankfurter, tehdejší člen Nejvyššího soudu USA, když prohlásil: "Skuteční vládci ve Washingtonu jsou neviditelní a uplatnují svou moc ze zákulisí." O tom, co asi budeme probírat v této knize, se nyní ve stručnosti zmíním.
Takřka všechny vlády světa začaly nelegálně nebo pod ochranou zvláštního zákona registrovat v tajnosti každého občana do zvláštních složek, které slouží jako rozhodující posudek . Tyto databáze jsou elektronicky zpracovány a ze všech koutu světa napojeny na jeden ústřední počítač světovlády. Ta o nás
7
již dnes ví veškeré potřebné údaje, vcetne tech nejintimnejších. Po celém svete jsou pripravovány systémy elektronické kontroly a manipulace s lidmi. Světovláda hodlá všechny lidi na světě elektronicky oznacit na kuži číselným kódem a do těla každého z nás voperovat mikročip, který má identifikovat člověka, kontrolovat jeho veškeré myšlení a chování, ale má jím být také ovládán jeho rozum podle scénáre svetovlády. Lidé s tímto mikročipem v těle přijmou jakýkoliv rozkaz bez dotazu, budou to chodící loutky, které budou pod neustálým dozorem. Po celém světě se buduje bezhotovostní platební styk, aby bylo možno totálně kontrolovat Váš pohyb, co, kde a za kolik si kupujete, kolik máte peněz atd… Po celém světě připravuje světovláda rozsáhlé razie na základě svých informací o nás lidech a jsou budovány rozsáhlé koncentrační tábory po celém světě, včetně USA, pro odpůrce světovlády a ty, kdo by mohly v momentu přebírání moci pod tento totalitní systém činit problémy. Po celém světě je připraveno znárodnění veškerého majetku pod socialisticky orientovanou svetovládu. Všechno bude jakoby všech, ale jedinou kontrolu nad tím bude mít světovláda. Po celém světě dnes lidé umírají na nemoci, které jsou uměle vytvořeny k fanatickému ideálu snížení poctu obyvatel planety. Pro odstranění byly vybrány nevyhovující národy, rasy a jednotlivci. Zároven je geneticky vytvářen rasový a mentální jedinec, který má být nadřazenou lidskou jednotkou. Světovláda má na svědomí odporné genetické manipulace, pro které zneužila a zneužívá již desítky miliónu lidí, aniž by o tom věděli. Po celém světě se pomocí drog, psychiatrických manipulací, včetně lobotomie, vytváří prototyp poslušného a oddaného člověka, který nebude vzdorovat a vnímat své bezpráví. Po celém světě dnes probíhají plány na okamžité uchvácení tisku, televize a všech médií pro propagandu světovlády. Po celém světě světovláda vytváří vlnu nepokojů a kriminality, aby tak přinutila občany vzdát se svých lidských práv a prijala drastická omezení svých svobod za ideál potlacení /vykonstruované/ kriminality. Po celém světě jsou likvidováni odpůrci totalitních praktik a ochránci lidských práv. A o dosazování figurek do vlád na světě už jsme si trošku cosi řekli.
Média jsou plná vychvalování globalizace a světovlády, ale o takovýchto věcech mlčí. Lidé to neví, čtou jen obecné propagandistické bláboly o jakémsi světovém přátelství. Fakta ale tají a dobře ví proč. Ostatně sáhnete si do svědomí, informovala Vás někdy vláda nebo úřady o tomto ? Ne, samozřejmě oni nás připravují a zpracovávají pouze na vyslovení souhlasu. Máme souhlasit s něčím, co nás má spoutat a zotročit. Až prijde den D, budeme jako stádo ovcí souhlasit s něčím, o čem do hloubky nebudeme nic vedet. Až pak lidé poznají, že za těmi slovy o sbližování světa nebylo míněno mezilidské a mírové přátelství, ale pouze politické a hospodárské machinace, jak se zmocnit kontroly a moci nad klíčovými oblastmi každého národa, státu a lidského života.
Mužete si myslet, že jde jen o strašení, bláznivé bláboly a naivní představy zakomplexovaného snílka. Vždyt i já jsem si to kdysi myslel a vysmíval jsem se tomu, aniž bych se tím ovšem nějak zabýval. Ale poznal jsem, že není otázkou víry to uznat. Existují přímé a nepodlomitelné důkazy této připravované tyranie světa. A pakliže je znáte, pak není třeba víra, ale vlastní rozumný úsudek a svědomí pro to, abyste zavrhli budování světovlády. Snad Vám to málo, co v této knize napíši, dovede k přemýšlení. Pro někoho bude těžké to přijmout, aby nemusel měnit své dosavadní pohodlné názory na svět za pravdivé, ale jemu nevyhovující. Myslím si, že tato kniha by měla sáhnout mnohým do svědomí a otevřít jim oči. Hodně lidí ví, že světovláda bude, ale už vubec neví, jaký bude její účel. A práve touto nevedomostí a naivní duverou pochodujeme do spáru univerzálního globálního otrockého systému světovlády.
DOKONALE KONTROLOVANÉ LIDSTVO
Každá totalita v historii světa začínala právě tím, že se začaly shromaždovat osobní údaje o všech lidech dané země. Tyto databáze sloužily ke kontrole obcanu a jejich rozdelení na vláde vyhovující a nevhodné. Kritériem je zde přitom lidský názor a presvedcení. Vzpomenme na vládní razie za Rakouska-Uherska, tvrdého fašismu, ale i komunismu, kde panovalo rozdělení na třídy, lidé si nebyli rovni a nevhodní /za Rakouska-Uherska vlastenci, za fašismu zejména židé a za komunismu věřící křestané a disidenti/ byli sledováni, vězněni a likvidováni. Každý ví a světové dohody o lidských právech to plně stvrzují, že každý člověk má právo na soukromí a ochranu osobních údajů o své osobě. Je to ale tak jasné i budovatelum světovlády ?
Všimněte si přátelé, že dnes, kdy žijeme v představě dokonalého světa, začínají vlády potají shromaždovat osobní údaje o každém člověku a to v masovém měřítku. Ano, opět si vlády začínají dělat registry svých občanů a jelikož se tak činí v naprostém utajení, každý si může domyslet zkušenosti z totalitní historie. Ale proč se domýšlet, když existují dukazy o tom, že vlády světa skutečně nelegální
8
databáze střádají a postupují je pod jeden globální registr světovlády. Světovládě jde o to, aby měla totální kontrolu nad celým světem a všemi lidmi. Jen tak může začít svoji totalitní globální vládu. Pojdme se podívat za některými důkazy.
V průběhu vyšetřování zvláštní komise Senátu USA v roce 1975 byly vládou USA přiznány šokující fakta. Již v roce 1956 totiž vládní bezpečnostní složka FBI vedla nelegálně v archivech kartotéku s popisy, osobními informacemi a daty o celkem 141 231 773 amerických občanech. Z tohoto počtu tvořili přitom pouze 20% lidé, kteří byli někdy trestáni. Ostatních 80%, což je asi 112 milionu Američanů, byli občané, kteří se nikdy ničím neprovinili. V 70. letech už tato kartotéka obsahovala 180 milionu takových údajů. Senátní komise přiznala, že tyto nelegální databáze sloužily ke kontrole a manipulaci prakticky se všemi občany USA.
Ale nelegální databáze o soukromí občanů sbírá nepochopitelně i armáda. Bylo zjištěno, že jen mezi lety 1966 - 1971 si armádní zpravodajská služba USA vytvorila kartotéku se záznamy o 100 000. obyvatelích USA.
V roce 1977 se ve Velké Británii provalila značná aféra, kdy se zjistilo, že anglická policie Scotland Yard zrídil své speciální tajné oddělení pro evidenci a kontrolu nekterých domácností. Zjistilo se, že již tehdy byla vládou kontrolována ve Velké Británii každá 50. osoba, přestože se nikdy ničím neprovinila. K odhalení této aféry prispel i renomovaný deník The Times, který tuto aféru 9. zárí 1977 vynesl na veřejnost. Když pomyslíme, že již v roce 1977 bylo ve Velké Británii vládou tajně sledováno 1 100 000 občanů, můžeme si domyslet, v jaké fázi jsou tyto nelegální databáze nyní. Jedno je ale jisté, stále se rozšiřují.
Dne 20. dubna 1995 byl například v České republice schválen parlamentem jeden velice podivný zákon a to i přes značné protesty občanů. Na jeho základe dostal stát neomezenou pravomoc získávat od obcanu naprosto veškeré data a informace z jejich životu, včetně těch nejintimnějších. Znovu opakuji, že veškeré totalitní systémy v historii začínají právě tím, že se začaly sbírat osobní data všech občanů dané země.
Navíc tyto naše údaje jsou vládou zneužívány. V roce 1992 například Federální ministerstvo vnitra České a Slovenské republiky prodalo osobní údaje o více než 2. milionech občanů naší země, včetně adres a rodného čísla. Tentýž rok 1992 otřásla ministerstvem vnitra další aféra, když se zjistilo, že úředníci ministerstva vnitra vedou nezákonně údaje o občanech, které mají naprosto důvěrný charakter. Obsahovaly i takové údaje jako je sexuální orientace osob, jejich rasová příslušnost či skryté duševní vady občanů našeho státu. Tyto nelegální, ale především odporné databáze mohly a můžou být kdykoliv zneužity proti nepohodlným občanům.
Na mezinárodní konferenci konané v lednu 1979 v německém Darmstadu,ke které se svými podpisy připojily statisíce rozhořčených občanu za svá práva, priznal verejne profesor Abendroth, že nemecký Spolkový úřad pro ochranu ústavy shromažduje ve skutecnosti miliony karet a spisu o všech obcanech země, kteří se nějakým zpusobem vyjádřili kriticky k naší společnosti.
Při vyšetřování Senátu USA v srpnu 1993 se zjistilo, že více než 1300 agentu vládní IRS bylo behem posledních pěti let vyšetřováno z důvodu neoprávněného slídění v osobních záznamech občanů. Přitom kolem 56 000 zaměstnanců IRS má přístup i do Integrovaného systému vyhledávání dat. Když se tato aféra znovu rozpoutala v červenci 1994, vyšlo najevo, že soukromé údaje o milionech občanů nelegálně vlastní i další vládní úřady včetně samotné vlády USA, přestože to bylo zakázáno. Potvrdil to i americký senátor David Pryor.
Dne 7. července 1986 se dostal v USA na světlo světa patrně státní dokument "Silent Weapons for Quite Wars" ,který byl označen datem: květen 1979 a kódovým označením c. 74-1120. Senátor M.W.Cooper označil tento dokument za autentický materiál tzv. "Tajné vlády". Dokument byl omylem zapomenut v kopírce pri odprodeji nadbytečných zařízení a tak došlo k úniku informací. Dokument 74-1120 obsahuje velmi závažné věci, ke kterým se ještě vrátíme. Především však ve své technické příručce TM-SW 7905.1 popisuje vytváření modelu domácností, postup při sledování občanů, rodin, našeho soukromí a jeho napadání. Podle tohoto dokumentu má být každá lidská bytost na celém světě totálně 9
kontrolována a sledována od odposlechu telefonu přes analýzu odpadků, až po sledování chování dětí ve školce. Počítá se s jednou gigantickou úrední byrokratickou mašinérií na podchycení a sledování soukromí všech lidí a vedení tajných záznamu o nich, které, jak je možno z dokumentu vyčíst, hranicí až s totální špionáží. Počítače z celého světa mají být napojeny na jednu ústřední světovou databázi.
Zbigniew Brzezinski, bývalý poradce prezidenta USA pro národní bezpečnost, prohlásil: "Prostřednictvím počítačů budou lidské životy a záležitosti neustále sledovány. Brzy bude možné uplatňovat téměř nepřetržitý dozor nad vetšinou osobních informací o občanech".
Don Mc Alvany, poradce ve výzvědné službě vlády USA, veřejně přiznal, že počítačové zpracování dat Američanů umožní vládě sledovat a ovládat lidi od kolébky do hrobu. Mimo jiné prohlásil,že : "Vláda v budoucnosti bude schopna sledovat a ovládat své subjekty více kompletně a účinně, než jakýkoliv totalitní režim v minulosti". Dále přiznal, že od roku 1995 vládní IRS /už zde o ní byla řeč/ pocítacove zpracovává všechny Američany. Tento vládní program je již hotov a profil počítače nyní existuje ke skutečně každé rodině nebo jednotlivci. Jedním z techto projektu je "METRONET", který doslova šmíruje 110 milionu lidí v 80. milionech domácnostech v zemi. Celkový počet sledovaných se pohybuje kolem 250 milionu lidí /jen v USA/.
Vidíte, přátelé, že světovláda pracuje, pouze to my nevidíme. Ale to není vše, vlády světa pripravují plány na uchvácení obcanu už od úplného narození až po smrt. Jen totální kontrolou nad námi nás mohou ovládat, ale v případě potřeby také zlikvidovat. Nikdo nedal veřejnosti jediné rozumné prohlášení, proč jsou tyto data náhle tak masově po celém světě sbírána, ale přesto se tak děje. Čtěte dál.
Světovláda vidí nepřítele v každém člověku a hodlá totálně kontrolovat i naše děti /OSN a snahy o ústavní výchovu dětí aj./. Kongres USA už počátkem 90. let navrhoval zákony, které by nutily rodiče podrobovat své děti vládním prověrkám. Zákon č. S-732 vyzývá pro realizaci počítačového registru pro všechny děti mladší 6. let. Tento registr umožní vládě totální výchovnou kontrolu své mládeže směrem ke světovládě a jako zločince bude kontrolovat všechny děti v zemi. Vláda navíc vyhrožuje, že odmítnutím tohoto zákona mohou být děti rodinám odebrány, v lepším případě rodinám odepřou sociální dávky na dítě. Žijeme v podivně kruté době, nezdá se Vám ?
Evropa rozhodně nezahálí. Státy Evropské unie /prakticky celá Evropa/ přistupují od roku 1985 k takzvané Schengenské dohodě. Říkám přistupují, ale tato dohoda je povinná pro všechny státy, které chtějí mít s EU něco do činění a to prakticky postihuje všechny státy. Schengenská dohoda je velmi diskutovaná věc, ale všimněte si, že se vždy hovoří jen o ní, ne o tom, co je v ní. Když jsem požádal vládu ČR o podrobné paragrafy této dohody, byli mi sděleny opět jen výsmešně obecně známé informace. Proc se to tak tají ? Jde totiž o jeden z nejvetších podvodu na demokracii, který má totálně kontrolovat životy lidí v Evropě. Paragrafy 92 až 118 Schengenské dohody vyžadují po státech, aby zakládaly elektronické výstavby archivu a počítačově zpracovávaly osobní informace o svých občanech. Zpočátku na komunální úrovni, později na úrovni světové. Paragrafy 5,25,29 až 38 preferují společenský rasismus, uspořádání občanů do kategorií nežádoucích osob na základě jejich příslušnosti, rozumové úrovně, ideologie, společenského působení a to tak, jak vlády budou chtít. Lidé jsou zde jen dobytek do počtu, se kterým si můžou vlády dělat cokoliv se jim zlíbí. V protikladu s Ženevskou konvencí z roku 1951 Schengenská dohoda zakazuje politický azyl. Už nebude úniku z jakéhokoliv státu. Paragrafy 25,45,46,92,94,96,101 a 109 doslova ničí soukromý a osobní život, právo na svobodný rozvoj osobnosti a právo osoby na soukromí a anonymitu. A já se ptám, jak je to možné, když je to v rozporu se Základní listinou práv a svobod občanů a Světovou deklarací lidských práv schválené OSN ? Je jasné, že účel svetí prostředky a ten úcel je totální kontrola a manipulace s lidmi na celém světě. A není náhodou, že tyto snahy vyvstaly současně po roce 1945 ve všech částech světa. A tyto databáze nejdou pouze po obecných vzorcích lidí, ale vyhledávají i politicky nebo jinak názorově nevyhovující, ale dokonce i ochránce lidských práv. Jakby také ne, vždyt jsou to právě ochránci lidských práv, kteří by nikdy žádnou totalitní světovládu nepřipustili.
Už v roce 1956 byla na příkaz prezidenta Eisenhowera v USA zřízena pod patronací FBI a CIA agentura, která se zabývala sledováním bojovníků za občanská práva a vedla také kartotéky na osoby nepohodlné vláde. Jak vyplynulo pri odtajnění vládních dokumentů na základě zákona o svobodě informací koncem 60. a v polovině 70. let, vláda USA dokonce sama naplánovala a uskutečnila nekolik
10
vražedných atentátu na ochránce lidských práv. Jednou z obětí byl i Martin Luther King.
Občané jsou samozrejmě znechuceni takovým jednáním. Když tyto prípady přerostly a občané se začali scházet před Bílým domem a masově protestovat, pověřil Senát USA zvláštní vyšetřovací výbor v čele se senátorem Frankem Churchem. Ten měl odhalit pozadí ohledně tajných vládních databází o občanech a špehování soukromí obcanu. A to se také stalo. Výbor totiž vydal v dubnu 1976 svoji záverecnou zprávu, kde senátor Church přiznává, že vláda skutečně nelegálně sleduje obrovské množství lidí a shromažduje v gigantických archivech tuny soukromých informací o občanech, aniž by o tom lidé věděli. Senátor Church přiznal dále, že vláda casto narizuje tajné sledování obcanu pro jejich politické přesvedčení, ochránce lidských práv i organizace zabývající se lidskými právy, charitou a pomoci lidem, dále rasove nevyhovující obcany a mládež. Vyplynuly i zajímavá čísla. Od června 1975 používala FBI celkem 1500 vyškolených agentu výhradne na špehování politicky nevhodných a v roce 1976 vyclenila FBI na stíhání těchto nevinných disidentů a ochránců lidských práv celkem 7 400 000 dolaru, což je více než dvojnásobek rozpoctu na oficiální stíhání kriminality. Zde je jasně videt čeho se vlády skutečně bojí, pravdy. Senátor Church také odhalil, že vláda pod programem "COINTELPRO" a na základě nelegálně získaných osobních dat občanů cíleně rozvracela vytipované rodiny, zajištovala propouštění vládě nevhodných lidí ze zaměstnání a studentů ze škol, falešně obžalovávala a odsuzovala do vězení lidi, kterým předtím fingovaně zmanipulovala daňové přiznání, falešným posudkem psychiatra diskreditovala nevhodné občany jako blázny a izolovali je v psychiatrických léčebnách, ale zajištovala i fyzickou likvidaci nepohodlných osob.
Tak jak se Vám, prátelé, líbí náš spravedlivý svět a demokratické vlády ? Musím Vás však ujistit, že ani takováto aféra nic nezměnila. Přes oficiální vládní přiznání těchto šokujících praktik se nestala žádná náprava. Hned jak se uklidnilo veřejné mínění, vláda pokračovala v tomtéž, pouze své praktiky dnes lépe utajuje. Svetovláda dál ciní ve skrytu vše proto, aby rozvrátila společnost do připravovaných norem světovlády. K vyšetrování Senátu v techto věcech se ješte vrátíme.
Není pochyb, že vlády sveta na příkaz svetovlády shromaždují v tajnosti naše soukromé data a podrobné informace z našich životu. Každému by melo být jasné, že jde o zlocinný tah pro kontrolu společnosti a její manipulaci. Člověk má být redukován z občana na pouhé číslo a jeho život bude plně řízen vládou. Kdo nebude po vůli, jeho kádrový posudek mu ve společnosti nedovolí žít jako člověk. Už ted jsme jen loutky oddané v nemilost úřední byrokracie. Odhalené případy mluví jasně.
Nedejte se ale mýlit jednotvárností tohoto problému. Vlády světa už pár desítek let pracují na mnohem zákeřnejším způsobu kontroly společnosti a toho se, at chceme nebo nechceme, účastníme všichni.
Světová vláda totiž počítá s tím, že v brzké budoucnosti má být stažena finanční hotovost z oběhu. Místo toho začnou platit takzvané elektronické peníze. To jsou peníze, které si vyděláte, ale místo hotovosti se Vám automaticky presunou na Vaše osobní konto, ze kterého zase nakupujete a proplácíte bez hotovosti, pouze přes počítač, kdy se Vám odečítá částka, kterou jste již utratili. Je to prakticky systém dnešních platebních a kreditních karet, který již dnes drtivě vytlačuje hotovost. Banky celého světa dávají dnes držitelum karet veliké výhody, aby lidé sami opoušteli hotovost. Vlády samotné pak postupne právními cestami naopak omezují občany, kterí dosud peníze vlastní pouze v hotovosti. Proč vlády tak moc chtejí zavést tento bezhotovostní karetní systém ? Protože tak budou vedet o cloveku naprosto veškeré informace a mohou ho nejen sledovat, ale s ním i manipulovat. Totiž tím, že mezi lidmi nebude hotovost, ale všechny peníze bude mít pod kontrolou stát, občan se tak stane prímo závislý na státu a bude muset poslouchat jakoukoliv státní ideologii, protože jinak by se mohlo stát, že mu stát zablokuje konto a človek tak bude odsouzen, nebot nikde již nic nekoupí ani neprodá. Ale nejen, že tímto lidé ztratí své svobodné přesvědčení, ale ztratí i své soukromí. Stát totiž díky tomuto elektronicky řízenému systému bude vědet kolik máte peněz, jak s nimi nakládáte, kde a co přesně nakupujete /na základe ruzných položek cárového kódu/, kolik toho nakupujete a jak si počínáte s celkovým majetkem. Mohou ale sledovat i Váš pohyb podle toho, kde zrovna kartou platíte. Plán je tedy jasný. Vždyt sám americký senátor M.W.Cooper k tomuto v roce 1989 prohlásil: "Budeme otroky spoutaní bezhotovostním systémem ekonomické kontroly".
A tím si mužete být jisti. Vlády nás proto potrebují všechny bez rozdílu donutit prejít na bezhotovostní transakce. Delají vše proto, aby komukoliv s hotovostí komplikovaly život a nutili tak lidi zvolit karetní
11
systém. V rámci tohoto plánu napríklad v USA zacali vydávat nové 20,50, a 100 dolarové bankovky. Vydali je však ve velmi omezeném množství a budou distribuovány pouze tomu, kdo vlastní systémovou kartu sociálního zabezpečení nebo jakoukoliv státní identifikacní kartu. Přitom jiné, než tyto nové série bankovek již neplatí a lidé si tak musí zrizovat kreditní a identifikacní karty, aby mohly získat od státu hotovost. Jinými slovy, hotovost je obcanum v USA nyní již povolena pouze v urcitém množství na mesíc a to jen vybraným jedincum, kterí prijali a vlastní nejakou ze státních platebních nebo identifikacních karet. Je to zrudnost, ale není to vše. Podle zákona jsou v USA banky i obchody povinné sdelovat vládní složce IRS jakoukoliv transakci prevyšující 3000 dolaru. Ten, kdo platí v hotovosti touto a vyšší cástkou, je okamžite zarazen do databáze podezrelých obcanu a je s ním tak ze strany úradu také jednáno. Nechceš-li být státem šikanován, porid si kartu a plat jí. To je zákon džungle. Pritom bance nebo obchodníkovi, který by transakci prevyšující 3000 dolaru neohlásil, hrozí pokuty i vezení a to v sazbe horší než za distribuci drog. Tak moc se vláda bojí hotovosti ? Už v roce 1986 byl v USA schválen zákon císlo 31/1986, podle nehož byli všichni, od gigantických podniku po posledního stánkare na predmestí, povinni sdelovat vládní IRS každou útratu hotovosti nad 10 000 dolaru. Vláda tímtéž zákonem schválila dlouholeté vezení tem, kdo tak neuciní. Přitom americký kongresman R.Paul přiznal, že vláda tak postupuje i bez schválení Kongresu. Tentýž kongresman celou situaci okomentoval slovy, že vláda podporuje zákony, které jsou základem tyranie.
Ale to samé je i v evropských zemích. Směrnice Evropské unie prijaté v cervnu 1991 a 1.ledna 1993 zakomponované povinne do všech členských zemí přikazují, aby kdokoliv a kdekoliv bude někdo platit hotovostí presahující 15.000 Euro, musí se prokázat občanským prukazem. Zákon prikazuje legitimovat obcana v libovolných prípadech i pod tuto hranici. Mohou Vás tak libovolne šikanovat, i když si pujdete koupit za hotové treba rohlík a napríklad Vaše rasa nebo oblečení se nebude obchodníkovi líbit. Tentýž zákon Evropské unie prikazuje bankám i obchodníkum podezírat každého, kdo hotovostí platí a sebemenší podezření se musí hlásit úradum. Jednoduše, kdo platí hotove, je okamžite brán za kriminálníka. Ale to se netají, naopak, vlády chtejí, aby si tak občané připadali všude sledovaní a ponižováni a radši zvolili bezhotovostní platbu kartami.
Informace o hotovostních transakcích jsou však vyhodnocovány po celém světě, stejně jako automaticky získané informace z karet. Za zmínku stojí Sít financního trestního zákona /FINCEN/, což je americká instituce, jejíž chapadla zasahují celý svět prostrednictvím svých pobocek M.L.A.T., které se tvorí v mnoha zemích. Ty mají udávat do ústredí FINCEN jakékoliv vyšší financní transakce ve světě.
Proto vězte, přátelé, že karty přijmete, at chcete nebo ne, at souhlasem nebo násilím, ale financní hotovost už neuvidíte. Vlády, které usilují o spoutání lidské civilizace pod totální kontrolu, to nedovolí. Jen cipy v našich platebních kartách jim mohou kdykoliv odhalit a do gigantických pocítacu zaznamenat naše životy. Profesor Caroll Quigley, politický poradce prezidenta USA Billa Clintona, ale později i sám Clinton v New York City roku 1992 priznali, že cílem techto monstrózních spiknutí je vytvárení Svetového systému financní kontroly v soukromých rukou /tajné vlády/, který by umožnil ovládnout politický systém každé zeme a ekonomiky sveta jako celku…. Máme to snad brát jako oficiální přiznání světové mafie ? Smírit se s tím, že nám tohle vmetá do tvárí samotná vláda ? Vzpomenme na slova nejvetšího bankére sveta Rothschilda: "Dejte mi kontrolu nad penězi a nebude hrát žádnou roli, kdo dělá zákony".
A o to práve jde, kdo má kontrolu nad penězi, má kontrolu i moc nad všemi lidmi i celým světem. Proto platební karty a systém elektronické kontroly. Všechny transakce ze všech platebních karet každého cloveka se elektronickým prenosem dat mohou centrálně v jediný okamžik sbíhat v jediném pocítaci svetovlády, která tak ví vše.
Ale než padne hotovost, jak jsem psal již v úvodu knihy, současné měny státu se mají proměnit na jednu celosvětovou měnu nazvanou Coby. Nejprve budou okolkovány dosavadní národní bankovky svetovým kurzovním kolkem, pozdeji budou distribuovány zcela nové bankovky Coby. Avšak prevedení hotovostí světa na bezhotovostní peníze možná i tento plánovaný tah predstihne, každopádně at hotove nebo poté už bezhotovostně, budeme mít co do činění s jednou světovou kurzovní měnou Coby. A všimnete si, prátelé, velmi pozorně, že již dnes jsou bankovky světa v novém provedení tisknuty pro okamžitou světovou normu "kolkované" světové měny. 12
Po celém světe se totiž neuveřitelnou shodou začaly ve stejnou dobu náhle vydávat nové série bankovek, které obsahují podivné prvky, které mají sloužit k hladkému prevedení na svetovou menu a především mají všechny občany, kteří nemají dosud kartu, ale platí hotovostí, dočasně kontrolovat. Kdo má kartu, je kontrolován, kdo ji nemá, má nyní už po kapsách hotovost, která je vybavena prvky pro naši kontrolu a sledování. Víte například, k čemu ve skutečnosti slouží stríbrný pokovovaný proužek na našich bankovkách ? Bankovky s tímto proužkem jsou vydávány již po celém světě a bankéři tvrdí, že je to pouze proto, aby se bankovky nedaly tak dobre falšovat. Je to ale celá pravda ? Každý proužek je ve skutečnosti snímatelný i na dálku speciálními detektory. Každá bankovka dané hodnoty má jinak zpracovaný proužek. Pusobí to tak, že máte-li u sebe peneženku s penězi, tímto detektorem Vám, aniž byste o tom věděli, může vláda kontrolovat, kolik máte u sebe penez a jaké meny. Tyto detektory se používají na hranicích, administrativních budovách, ale i vládou specializovaných místech. Stát tak okamžite ví, kolik máte u sebe peněz a o jakou měnu se jedná. Vše aniž byste tušili, jak nechutně je porušováno Vaše soukromí. Ale je to jen nic oproti připravované kódované hotovosti. V USA se pristoupilo k tisknutí bankovek, kde každá bankovka je neviditelně laserem označena čárovým kódem. Pri výplatách mezd i obchodních transakcích, se vždy ví, kdo presne tyto bankovky obdržel, kdo je měl potom, kdo potom a vláda tak sleduje pohyb lidí i bankovek a zboží i služby za ne markované. Je to modernejší verze bankovek s proužky, nebot stejnou funkci plní zároven i bankovky s čárovými kódy. Proč jsou v mnoha zemích proužky schovávány mezi papír uvnitř bankovek ? Proč nové edice bankovek užívají neviditelné čárové kódy. Proč na to veřejnost nebyla upozorněna ? Snahou je utajit skutečný záměr, naši totalitní kontrolu a kontrolu nad penezi. A hotovost je pro svetovládu natolik nebezpečnou věcí, že má důvod proč ji kontrolovat a postupně likvidovat. Jediný uznávaný platební systém bude totiž bezhotovostními cipovými kartami. A my budeme skutecne otroky spoutaní bezhotovostním karetním systémem. Proto stále ty masové mozky vymývající reklamy o výhodách pro držitele platebních karet. Sami kráčíme naivně do spáru jednoho z největších světových podvodů.
V Německu vznikl roku 1994 dokonce státní úřad pro odstranění hotových peněz v této zemi. Odstranení hotovosti zde vláda narídila zákonem. Zákonným rozhodnutím v téže dobe tatáž vláda vnutila občanům platební karty. V kanadském Quebecku vláda prostě přestala vydávat peníze a začala dosavadní měnu stahovat z oběhu. Šokovaným občanům bylo sdeleno, že si mají pořídit kartu. Můžeme také vzpomenout i na fanatické plány v České republice, kdy mělo být do roku 1997 z města Zlín udeláno tzv. "Bezhotovostní elektronické město Zlín", jak zní oficiální program, který se má rozšířit do celé republiky.
Ale vládám nejde jen o platební karty. Všimněte si prosím, že současné magnetické platební karty /s černou páskou/ nahrazují platební karty čipové /s elektronickým čipem/. Vlády totiž zavádejí rozsáhlé identifikační schopnosti karet. Ty už nemáme používat pouze k obchodnímu styku, ale mají sloužit i jako osobní identifikace každého človeka. Cílem je samostatná identifikacní karta, ale proti se zvedají už přes 15 let protesty po celém světe. Proto vlády postupují zvolna. Náš život je dnes zaplaven kartami od platebních přes věrnostní, sociální, zdravotního pojištení, knihoven až po telefonní…. Toto nepřehledné zahlcení kartami je záměr. Vlády totiž navrhují spojovat více karet do jedné za účelem lepší prehlednosti. Ano, cipy to umožnují a zpracovaní občané naivne souhlasí. Ale totéž co platí u penežních transakcí, platí dvojnásob u osobních dat. Vláda je schopna udelat všechno proto, aby si zajistila prístup do Vašeho soukromí a Vašich životu. Ale vezmeme to postupně.
Světovláda chce okleštit naše životy a dostat lidskou bytost pod totalitní kontrolu. Zacalo to platebními kartami. Už v roce 1970 sdělila dokonce samotná Barclayská banka Spread Eagle ve svém firemním časopise, že v blízké budoucnosti budou lidé zbaveni svého soukromí a lidé budou redukováni na kódy zaznamenané na magnetických discích obřího vládního počítače. Tento pocítač pro celý svět je zde doslova nazýván Velkým Bratrem, jehož pátravý pohled nás bude neustále sledovat.
Po celém světe se postupně k platebním kartám přidávají velmi osobní údaje, takže karta je zároven i identifikační. Na stejném principu čipové karty se vydávají i obcanské prukazy /zacalo to v USA/, kde na jedné kartě je v čipu zaznamenáno až na 2000 stran záznamu o Vás. Nejen jméno, adresa a rodné císlo, jak by si obcan myslel. Je zde i Váš zdravotní stav, trestní rejstrík, psychiatrický posudek rozboru osobnosti, politická príslušnost, náboženské vyznání, sexuální orientace, spolecenská a trídní prizpusobivost, provládní spolehlivosti, seznamy Vašich přátel, manželka, děti, rozvětvená rodina, číslo konta, digitálne zpracovaná fotografie, otisky prstu, záznam hlasu.a desítky dalších údajů, které at už
13
pravdive nebo lžive odhalují naprosto vše o Vás. Občan žije v naivní důveře, že tyto nově vydávané občanské prukazy skutecne obsahují jen úredne standardní data. Ale oveřit si to nikdy nemohou, vše je zaznamenáno v čipu, ke kterému má prístup pouze úřady a vláda. Vše je propojeno pocítacem a Vy jste tak totálne sledováni a odhaleni. Vedeli jste, že tyto čipy jsou napojeny na vyhledávací družicový systém GPS, a že tak jste neustále sledováni v pohybu ? Tyto čipy byly zprvu testovány na rybách, které migrovaly v řekách a plně se osvědčil. Lidská bytost nyní dokáže být behem 10. sekund lokalizována na 8. metrech čtverecních z celého povrchu planety podle toho, kde se konkrétní osoba se svojí kartou nachází. Kolem Zeme dnes krouží 24 satelitu GPS, které jsou pro to určeny. Tyto nové obcanské prukazy jsou vydávány po celém světě. Začalo to knížkami s ochrannými prvky jako na bankovkách, pak s magnetickými proužky a nyní se přistupuje k cárovým kódum a čipům. Občanské prukazy jsou spojovány s cestovním pasem, zdravotními průkazy, platebními kartami a jednou digitální dálnicí tak celý Váš prubeh dne a celý Váš život proudí do již zminovaných databází, kde světovláda vyhodnocuje každého člověka planety. Jsme loutky v rukou mocných.
Po celém světě proti tomu vznikají vlny protestu, ale vlády přistupují k tak drastickým a nelidským postupum, že karty ze strachu už nikdo neodmítá. Jak je to s kartami platebními jsme si již řekli - vlády sledují transakce přesahující danou mez, stahují hotovost a na některých místech se už hotovost vůbec nepřijímá. Hotové peníze jsou vydávány mnohdy v omezené a označené míře a vydávají se pouze na příděl občanům, kteří drží alespon jednu státní identifikacní kartu atd… Ale jak vlády nutí přijmout právě identifikační karty ?
V USA vláda začíná nelegálne diskriminovat občany, kteří odmítají prijmout identifikační karty s čipem. Takoví obcané mají od roku 1996 zakázán přístup na mnohé úřady, přicházejí o zaměstnání a stát jim obvykle odmítá platit sociální dávky a dokonce odpírá lékařskou péči. Též se však vžívá policejní šikana, kdy jsou tito občané úmyslně vyhledáváni, sledováni a vězněni, protože se nemohli legitimovat čipovou identifikační kartou. Ve Španelsku byla též vydána každému občanu podobná identifikacní karta. Pokud občan odmítne tuto kartu predložit, podle zákona mu může španělská policie i bez soudního povolení prohledat dům, auto, ale mohou také svévolně jako zvěř nahánet a uvěznit ty, kteří nebudou nosit státní identifikační kartu. Ne, nemluvím o fašistickém Německu, ale o současné demokratické zemi Evropské unie. Ale tyto zákony se šíří jako epidemie, žijeme v policejních státech jedné gigantické svetovlády. V USA jsou běžné namátkové razie na ulicích. Jednoduše si vyberou ulici ve meste, uzavrou do ní lidi jako dobytek a legitimují je. Kdo nemá identifikační kartu, je surově zbit a jde k výslechu. Americký dustojník Texe Marrs se stal v roce 1996 svedkem jedné takové vládní razie ve městě Austin. Ulice mezi správní budovou Cob Country Courthouse a rozestavěnou správní budovou byla zcela necekane uzavrena 8. až 12. policejními vozy. Nad hlavami vystrašených lidí kroužila helikoptéra, níže, než-li stanovuje limit FAA pro centrum města. Jedno z aut dokonce nemelo žádnou poznávací značku, kde byli agenti v cerných uniformách. Přes všechny zákony policie uvěznila do ulice desítky občanu a náhodně je prohledávala. Každý, kdo nemel občanský průkaz a nemohl prokázat, že je "občanem", byl surově odveden a svázán s rukama za zády jako zločinec. Do připraveného transportního autobusu pak dotáhli asi šest takto svázaných nevinných lidí a odvezli je neznámo kam. Policie se k celé záležitosti odmítla vyjádřit, pozdeji dokonce prohlásila, že o nicem neví. Tyto razie jsou v USA přitom na denním pořádku.
Ale všimněte si, že tyto zákony o kontrole totožnosti platí již po celém světe. V západních zemích jako zcela nový jev, na východě, včetně České republiky, jako pokračování v přežitku z totalitní doby. Ano, po celém světě, kdo se dnes neprokáže občanským průkazem, muže být svévolně odveden k výslechu, přinucen k pokutě nebo i uvezněn. Světovláda dělá vše proto, aby občané vždy měli u sebe své identifikacní karty /s čipy/. Ale pojdme se podívat do zákulisí techto snah o vytvoření svetového kontrolního dozoru cipovými identifikacními kartami.
V naprosté tajnosti a bez informování veřejnosti se Kongres a prezident USA Bill Clinton dohodli založit a vybudovat obludné monstrum, které se jmenuje Národní identifikacní centrum. Toto zařízení už stojí ve Virginii a je vybaveno nejmodernějším počítačovým systémem pro totální kontrolu každé stránky lidských životu. Celá vec je držena v tajnosti, aby se obcané nebourili a nepožadovali po svých kongresmanech zastavení tohoto projektu. Ale jeden z poslancu Kongresu, Neal Smith ze 4. obvodu ve státe Iowa, omylem zverejnil ve svém volebním bulletinu z ríjna 1993 duležitá fakta. Kongresman v nem píše: "Řešení klasifikace lidí vyžaduje vybavení Národního identifikacního centra výpocetní technikou, aby místní úřady pro kontrolu dodržování zákona mohly okamžite získat informace ze všech státu… Dosud
14
jsme investovali 392 milionu dolaru do jednoho takového centra pul hodiny jízdy od Washingtonu D.C. a doufáme, že bude otevreno do 2. let… Doufáme také, že všechny státy budou do tohoto systému zarazeny do roku 1998 a budeme potom dostávat informace na této rozvíjející se bázi." Jak priznala pozdeji i vláda USA, podle plánu se melo do tohoto zámeru v letech 1995 až 1999 investovat dalších 5,5 miliard dolaru.
Předsedkyně Komise pro informační reformu v americkém Kongresu, poslankyně Barbara Jordanová, navrhla v polovině 90. let označit všechny občany USA, ale i přistěhovalce státní identifikační kartou. Kongres tehdy zaplavila vlna občanských protestů. Kongres tedy toto rozhodnutí stáhl s tím, že vydání identifikačních karet bude odloženo. Místo toho však komise navrhla zřízení "Národní databáze", což je počítačový systém, v nemž budou o každém člověku vedeny základní údaje. Ale původní plán se mezitím naplnoval dále, dokonce byl obohacen o vydání karet tzv. "nepřátel státu". Celý projekt oznacení lidí I.D. /identifikacními/ kartami je znám jako "PROJECT MOSAIC".
Ale tento zrůdný projekt sahá nejméne do 80. let. Martin Anderson, poradce prezidentova výboru pro ekonomiku /za Reaganovy vlády/, verejne priznal : ,,Na pocátku 80. let, kdy jsem pracoval v Bílém dome jako poradce prezidenta Reagana pro domácí politiku, byl jsem prekvapen velikou touhou vládních byrokratu, z nichž mnozí byli jmenováni Reaganem, po zavedení státních identifikacních karet''. Už v cervenci 1981 vládní kabinet dostal ke schválení zákon, aby všichni občané tuto kartu dostali a museli ji nosit stále u sebe. Prezident Reagan v té době tento zákon vetoval s odůvodněním, že by se jednalo o příliš velký zásah do soukromí občanů. V pozdější době byl však Reagan prinucen spolupracovat. Za prezidenta Clintona se tato myšlenka drasticky vyhrotila. V roce 1994 se americká vláda snažila naráz vydat tyto I.D. karty a postavit všechny občany před hotovou věc. Stalo se to výkonným narízením prezidenta, který tak obešel Kongres. A skutečně, Americká poštovní služba dostala rozkaz pripravit k odeslání prvních 100 milionu elektronických I.D. karet. Jak zástupci vlády přiznávají, tyto karty jsou propojeny totálně mezi všemi úřady, policií, vládou i tajnými službami, každý o Vás ví, co chce. Pritom se tak deje za zády obcanu, ale i bez schválení Kongresem.
Americký vědec a specialista na tuto technologii, Dr.Clark Matthews, napsal : "Vláda se chystá zredukovat každého Americana na totálne závislou bytost a na téměř totální dozor nad každým jednotlivcem prostřednictvím těchto hanebných karet. Vývoj těchto identifikačních karet a databází, které leží u jejich základu, by byl monumentálním krokem do temnoty, nového věku kontroly lidí a otroctví…. Tento systém je výsledkem společného vývoje vlády a nejvýznamnejších korporací /tajné vlády/, jehož účelem je nastolení policejního státu s absolutní kontrolou všech občanů". K tomu není snad co dodat.
Mezi tím však pro karty začala v americkém Senátu vystupovat senátorka Diane Feinsteinová a senátor Edward Kennedy. Ten se také spojil s tajemnicí zdravotního výboru, Donnou Shalala, a vymysleli plán za 100 milionu dolaru, v nemž by novorozenci a všechny děti museli mít svůj záznam v Národním pocítacovém registru. Čím se provinili ? Tento záměr vyšel opět na veřejnost a občané bouřlive protestovali. A hle, Senát USA celý tento podvodný návrh stáhnul. Ale hned poté zaútočil prezident Clinton s tím, že vydají povinnou kartu zdravotní péče. To, že obsahuje všechny údaje jako státní identifikační karta, to se občané neměli dozvědět. Viděl jsem v televizi, jak prezident Clinton v Kongresu držel pred zraky milionu diváku tuto kartu v ruce a popisoval její výhody. O jejím skutecném zámeru nerekl nic. I takto se dá lhát celému národu. Když vyšla pravda najevo, prišel okamžite další vládní tlak. Označit I.D. kartou všechny školní děti a byl kvuli tomu vytvoren i zvláštní projekt ,,GOALS 2000,,. Následovaly údery jeden za druhým. Ministerstvo práce vyžadovalo I.D. karty pro všechny dělníky, nakonec pro všechny zaměstnané. Co se zatím podarilo dotáhnout do konce, bylo zavedení I.D. karty pro všechny vojáky USA. Tato karta se nazývá MARC. V dubnu 1995 Ministerstvo obrany k tomuto ucinilo první kroky a dnes je to již nekolik let fungujícím systémem. Uvedomme si, že vojákem se stává každý americký občan mužského pohlaví, nemá-li zdravotní vyjímku. Vojákem je i v dobe zálohy a každý muž má obvykle rodinu. Databáze je tak jiste hodně nasáklá. Ale vládě se podařil ješte jeden tah. Každý Američan byl povinně očíslován 9. místným číslem, kterým ho vyhledají kdekoliv pomocí počítače a vedou o něm pod tímto číslem veškeré záznamy. Očíslování lidí však brzy přejde na 18. místný blok číslic, který bude mezinárodním standardem. Ano, všichni lidé na světě budou totiž označeni jako dobytek na ruce nebo na čele číslem napojeným na jeden počítač světovlády. Ten má základní pozici v císle 666. Bez tohoto označení nebudete moci nakupovat ani prodávat, oficiálně ani existovat. 15
Zavedení I.D. karet podporuje dále i guvernér Kalifornie Pete Wilson a senátorky Diana Feinsteinová a Barbara Boxerová. V roce 1996 senátorka Kay Bailey Hutchisonová predložila Senátu návrh zákona c. 999 o povinném zavedení I.D. karet. O rok dříve, v roce 1995, delala senátorka Feinsteinová na Capitol Hill prohlášení pro tisk, kde priznala, kam až plány sahají. Řekla: "Nová I.D. karta by byla vyrobena pokročilou technologií s mikročipem, magnetickým cárovým kódem, záznamem hlasu, vzorkem DNA, vzorcem sítnice, digitálně kódovaným otiskem prstu, digitální fotografií…" Promiňte mi to přirovnání, ale Hitlerovi stačilo v dokladech pouze jméno, rodné číslo a adresa.
Pokud bychom přesto chtěli věřit spásonosným myšlenkám této novodobé masové identifikace čipovými kartami, proč byly tyto karty vyprojektovány v americké Národní bezpečnostní agentuře /NSA/, která je známá nekalými a drastickými aférami s manipulací občanů, jejich sledováním, diskreditací a vydíráním. Pak se človek musí zděsit pri slovech Zbigniewa Brzezinského, poradce presidenta USA pro národní bezpečnost, který řekl: "Prostřednictvím počítačů budou lidské životy a záležitosti neustále sledovány. Brzy bude možné uplatnovat témeř nepřetržitý dozor nad většinou osobních informací o občanech.
V roce 1996 byl podán návrh prezidentu USA, Billu Clintonovi, aby vyhlásil tak zvané výkonné nařízení pro přímé vydání identifikacních karet všem občanům. Tím by se totiž vyhnul tomu, aby o tom rozhodoval demokraticky lidmi zvolený Kongres.
Skutečností je, že I.D. karty jsou jedním z největších podvodů a zločinů spáchaných na lidech, který zachvacuje svět. Je to systém pro totální kontrolu nad lidmi, diskriminaci a likvidaci nevhodných. A věřte, že I.D. karty přináší ty nejčernější obavy podvodného plánu, o kterém je řeč. Aféry, které se zde pred našimi zraky odehrávají prostě smrdí. Pojďme se podívat na některé z případů týkajících se identifikačních praktik na nás lidech.
Začátkem prosince 1987 bylo vládní inspekcí odhaleno, že vláda Austrálie nelegálně shromažduje a zneužívá data na identifikacních kartách všech 18. milionu svých občanů, přestože léta tvrdila, že nic takového není nikdy možné.
V roce 1994 například americká vládní CIA ve spolupráci s mexickou společností NAFTA, vydali nové identifikační karty, které Americané otestovali na mexických občanech při volbách v Mexiku. Každý ze 46. milionu voličů měl dostat svoji voličskou identifikační kartu, za což mexická vláda utratila 730 milionů dolarů. Vláda tím slibovala kvalitnejší a poctivější volby. Karty obsahovaly fotografii, otisky prstu, hologram, neviditelné ultrafialové pokrytí, čárový kód a plastový laminát. Byla to naprostá fraška s cílem dostat pod trvalou kontrolu do databází obcany Mexika. V těchto volbách navíc vláda nedorucila tyto identifikační karty približně 5. milionům Mexičanům, kteří patrně nevyhovovali politickým názorum CIA a nebyli tak vubec pripušteni k volbám. Jaké pak spravedlivé volby ? Ale takové věci nejsou ničím vyjmečným.
Na jaře 1982 falšovala vládní CIA volby v Salvadoru. Přiznal to samotný ředitel CIA Casey pod tlakem veřejnosti. CIA dodala v červenci 1981 do Salvadoru identifikační techniku pro označení voličů. K volbám byli připušteni pouze vláde vyhovující, předem označení lidé. Celkem 438 volicu, kterí se neprokázali identifikacním prvkem, bylo zavraždeno. Mužeme vubec věřit temto identifikačním vládním snahám ?
A k čemu mužou také být vládě dobré identifikační karty ? Vzpomínáte si ješte na Rwandu v Africe ? V roce 1995 zde bylo umláceno nebo zastreleno na milion mužu, žen a detí pri masovém vraždení vojenských sil a jejich rivalu, kmenových skupin. Byly to masové boje mezi Huty a Tutsii, do kterých se stále pletlo OSN. V rámci údajné prevence vláda rozhodla, že pro všechny Huty a všechny Tutsie vydá identifikační karty, aby se prý zamezilo údajné praxi, která vedla k tolika obětem. A jak tyto identifikacní karty pomohly ? Behem genocidního řádění hutských milicí byly vyžadovány karty o totožnosti na náhodně zastavených civilistech. Pokud na kartě měli uvedeno, že jsou příslušníky tutsijské menšiny, byli ukopáni k smrti nebo zastřeleni. To bylo tedy řešení. Vzpomenme, jak fašisté prinutili Židy za války nosit na odevu židovské hvezdy, aby na ne všichni plivali a diskriminovali je a poté snáze shromaždovali k likvidaci v koncentracních táborech. Tyto zlociny nejsou prekonány. Identifikacní znaky jsou spojeny s rukama od krve a prolhanými ústy a nemusíme čerpat jen z historie.
Proč má mít dnes každý člověk u sebe identifikacní kartu a s takovým množstvím osobních údaju - pres 16
otisky prstu, vzorky lidské tkáne DNA, tedy i rasové, zdravotní i psychické vzorce, digitálne zpracované fotografie, rukopis, záznam hlasu, náboženskou, politickou príslušnost a spolecenskou prizpusobivost… Copak nevidíte, že je to ta nejohavnejší totalita všech dob urcená k likvidaci nepohodlných ? A dnešní super technika a přenos dat dokáží své. Žádný vládní argument /boj proti kriminalite ci praní penez/ nemuže tuto zrudnost ospravedlnit. Vlády to moc dobre ví, ale neřídí se svědomím, řídí se světovládou. Světovládou dosud tak výsmešne anonymní, ale tak zrudne viditelnou.
Je zcela jasné, že informace, které vlády světa získávají o svých obcanech, putují počítačovou dálnicí dál. Až do cílové stanice, kterou je jeden gigantický pocítac pro celý svět, který je ve službách svetovlády. Existence tohoto pocítace byla dlouho popírána. Vždyt jde o centrální mozek planety, tento pocítac je nyní možná mocnejší než celá OSN. Všechny tajné databáze ústí práve sem a naše životy jsou zde zcela podchycené.
Pokud vím, poprvé existence tohoto počítače vyšla najevo v roce 1970, když již jmenovaná Barclayská banka Spread Eagle oficiálně sdělila, že v budoucnosti budeme zbaveni svého soukromí a budeme redukováni na kódy zaznamenané v jednom obrím vládním počítači. Tatáž banka přiznala, že tento pocítac nás má neustále sledovat. Šokem pro svet bylo, když v cervenci 1982 sám prezident USA Ronald Reagan v Bílém dome priznal, že tento svetovládný pocítac skutecne existuje a má brzy prevzít vládu i kontrolu nad svetem. Možná si tehdy neuvedomoval, že tím verejne doznal celý zrudný plán, který byl po desítky let vyvíjen za zády verejnosti a proti ní. Také se brzy rozbehly vyšetrování, které prinesly další informace o tomto pocítaci.
Jedná se skutecne o centrum všeho chtene i nechtene existujícího. Sbíhá se sem veškerý světový děj, od agenturních zpráv, pres zprávy tajných služeb, odposlechy telefonu, až po každou vaši položku na pokladním lístku v zapadlé samoobsluze z elektronické pokladny. Celý tento projekt se jmenuje "PLATFORM".
V souvislosti se světovým ústředním počítačem byly odhaleny další tajná pocítacová centra po celém svete. Vyšlo najevo, že každá lokalita planety má podchycenu danou oblast a informace z techto tajných počítačových center putují do centrálního pocítace. Tyto počítače byly zatím odhaleny napríklad v belgickém Bruselu, v americkém Detroitu, v polské Waršavě, dále ve Velké Británii, Německu, Japonsku, Austrálii a Rusku.
Veliká aféra vznikla kolem počítače v belgickém Bruselu, vždyt jde také o sídlo EU a NATO. Vyšlo najevo, že pocítac je zde umísten v administrativní budove EHS /Evropské hospodářské společenství/ a je schopný zpracovat 2 miliardy lidí. Už v roce 1975 dr. Hanrick Eldeman, hlavní analytik EHS, potvrdil, že tento pocítac skutečně existuje, že je v budově EHS v Bruselu a zabírá celá tři patra této ohromné budovy. Co však prekvapilo nejvíce, tento pocítac se podle Eldemana úředně nazývá v překladu Bestie. Opravdu výstižný název, nemyslíte ? Eldeman však o dva roky později, v roce 1977, oznámil, že počítač Bestie bude zpracovávat data o všech lidech planety, tedy ne jen o 2. miliardách, jak tomu bylo v roce 1975. Na základě toho se odborníci domnívají, že onen centrální počítač může být právě tato belgická Bestie. Ale ve světě existuje neustále více indicií, že centrum bude v USA, dnešní světovládné a osvětové baště, v ústředí NSA. Ti střízlivější se ohlížejí směrem, kam směřovaly kroky světovlády. Do Austrálie, kde již stojí ústřední budova světové vlády i parlamentu. Zjistilo se totiž, že zde stojí i něco mnohem závažnějšího.
Od roku 1975 po rok 1988 byla australská vláda otresena vlnou afér týkajících se záhadné budovy v Deakinu /na predmestí Canbery/. V roce 1966 zde byla postavena malá telefonní ústredna. Co však nikdo netušil bylo to, že v obrovském suterénu sídlilo špionážní zařízení spravované NASA, které provádelo plošné sledování obcanu a shromaždování dat. V roce 1975 byla zapocata vedle této malé telefonní ústředny stavba, která byla oficiálně prohlašována za rozšírení této ústredny telecomu. Jenže tehdy prišel zlom. V tomtéž roce totiž senátní výbor JPAC začal prověřovat výdaje na stavbu nové budovy telefonní ústredny v Deakinu. Tehdy ješte nebylo nikomu podezrelé, že tato budova stojí jen kousek od sídla světového parlamentu. Toho roku 1975 však senátní výbor odhalil, že existující budova telefonní ústredny má skutecne tajne postavený gigantický suterén pro pocítacové shromaždování dat o občanech obrovského pokrytí, které spravuje americká NASA. Senátní výbor také priznal, že nová budova není ve skutecnosti rozšírením telefonní ústředny telecomu, jak bylo Senátu předkládáno, ale rozšírením tajných
17
podzemních databází a registru. Telefonní ústredna byla jen vládní kamufláží. Potvrdil to později i samotný telecom, když přiznal, že ze stavebních nákladu 250.000 dolaru nezaplatil telecom ani cent. Tuto tajnou ústřednu měla pronajata australská vláda a to už 6 měsíců před dokončením budovy v únoru 1980. Vláda to samozřejmě popírala. Oháněla se výmluvnými argumenty a v médiích se několik vládních činitelů snažilo obalamutit veřejnost. Marně. Až po velikých protestech občanů se nakonec 2. listopadu 1987 zlomil jako první ministr sociálního zabezpečení Brian Howe, když přiznal, že počítačové ústředí jeho ministerstva má skutečne sídlo v dané budově v Deakinu. Jenže protesty zesílily a 17. listopadu 1987 ministr Howe přiznal, že vlastně všechna ministerstva, celá australská vláda využívala tajné počítačové ústředí v Deakinu. Přiznal dále, že zařízení techto budov zaplněné počítači nemá nic společného s telecomem. Začátkem prosince 1987 byla vláda doslova bombardována vlnami protestu a musela zřídit inspekcní tým, jehož výsledky byly dány veřejnosti. Inspekce vlády plne prokázala, že vláda léta do očí lhala svým občanům. Utajovaná telefonní ústředna se ukázala být Národním pocítacovým ústředím a centrem celé rady ministerstev a samotné vlády. Objevily se zde počítačové disky obsahující celé knihovny záznamu s duvernými daty o obcanech. Všechna data byla mezi ministerstvy propojena a každý občan byl tak ve svévoli vlády. Občané byli léta ujištováni o ochraně svých osobních dat, nyní se ukázalo, že data byly zneužívány, nelegálně zrízeny a došlo k porušení zákona o identifikačních kartách.
Vidíte, přátelé, že nikdy nelze nikomu věřit. Nebo stále ješte věříte tomu, že identifikacní karty nám mají prospívat a žádné nelegální vládní databáze neexistují ?
Aféra kolem vládního zneužívání identifikačních karet a nelegálních databází o všech 18. milionech obcanu Austrálie vedla k dalšímu vyšetrování. Podarilo se objevit prímé souvislosti s touto aférou a svetovou vládou, jejíž sídlo je jen kousek od inkriminovaného Deakinu. Peter Sawyer, bývalý vysoký úredník australské vlády odhalil verejnosti další fakta. V Austrálii se nacházejí tři hlavní vojenské základny patrící USA. V Nurrangeru poblíž Woomery, v Novém Jižním Walesu a tretí, nejvetší, stojí západne od Alice Springs. Tato základna se jmenuje Pine Gap. Jedná se o tajnou podzemní základnu, která má pod povrchem 8 kilometru dlouhou vrtanou díru, která slouží jako gigantická anténa. Pine Gap je jedno z nejvýznamnejších center pro špionážní satelity kroužící kolem Zeme. Pine Gap má obrovské pocítace propojené s celým světem pro sber informací o každém člověku této planety. Pocítace Pine Gap jsou zároven propojené s ostatními svetovými sbernými pocítaci. Sawyer však také odhalil, že vládní aféra kolem zneužívání dat občanů se netýkala pouze 18. milionu australských obcanu, protože zarízení v Deakinu bylo též napojené na podstatné datové centra po celém světě, kde jsou shromaždovány informace o všech lidech planety. Rozhodně to potvrzuje funkcní a reálnou existenci světové vlády právě v Austrálii.
Již byla řeč o tom, že americká státní identifikační karta byla vyvinuta v NSA /Národní bezpecnostní agentura/. NSA vznikla po roce 1945 z podnětu ministerstva obrany USA. Je to unikátní světová tajná služba, protože nejsou zákonem definovány limity její moci. Muže si delat co chce a to pod ochrannými krídly vlády USA. NSA je nejmocnejší tajnou agenturou ve světe. V porovnání s ní je CIA pouhou pomocnou ,,policejní rukou,, globální NSA. Není omezena žádným zákonem, je zodpovědná pouze americké Národní bezpečnostní radě skrze záhadnou organizaci Comsec. Byla to práve NSA, která jako první na svete vlastnila pocítac pro zpracování dat o obcanech celé planety. Tento počítač byl nainstalován roku 1976 a nesl jméno Cray. Dnes má NSA nejlepší superpocítace na svete , na nichž jsou vyhodnocovány všechny, ale opravdu všechny aspekty lidského života jednotlivcu po celém svete. Ano, vše se sbíhá sem do ústředí NSA ve Fort Made ve Washingtonu. Tato svetová chobotnice je soucástí "PROJECT PLATFORM", který usiluje o vytvoření jednoho světového počítače pro řízení světa. Ačkoliv byla NSA oficiálně vytvořena až v roce 1952, vzešla z mezinárodní dohody podepsané roku 1947, jejíž oficiální název zní "UKUSA PACT". Jednalo se o dohodu mezi všemi světovými velmocemi a strategickými státy o sbírání a porovnávání informací o svých vlastních občanech a vzájemném sdílení techto informací a jejich posílání do ústredí NSA ve Fort Made. Potvrzeno to bylo napríklad 9.brezna 1977 v parlamentu pri interpelaci s premiérem Malcolmem Fraserem. A tento plán "UKUSA PACT" je platný dodnes a jeho zrudnost je stále vetší. Je to snad vůbec první světová dohoda o okleštení světa a jeho obcanu do totalitního svetového výzvedného systému. Celá věc je v rozporu s mezinárodními dohodami a smlouvami o lidských právech, ale na ty se vlády sveta oficiálně vykašlaly ješte před tím, než byly oficiálně pro spokojenost občanů OSN schváleny. Cílem světovlády je totiž jeden totalitní a totálne kontrolovaný, lehce manipulovatelný policejní stát s poslušně oddanými a zlomenými občany. 18
Pokud si ale myslíte, že identifikačními kartami končí plány světovlády, mýlíte se. Plán je mnohem morbidnejší. Cipové karty jsou zde pouze proto, abychom si zvykli na bezhotovostní transakce a naše neustálé sledování. Až se tak stane a už to není daleko, světovláda prijde s tím, že karty se dají ztratit a zneužít, že je jich mnoho a nejsou po ruce. Začnou propagovat, ale zároven tvrde zavádet nový systém. Totiž spojení platební a identifikacní karty s naším telem. O co jde ?
Všem lidem na světě se má vytetovat neviditelným laserovým tetováním na pravou ruku nebo celo cárový kód o 18. číslicích. Každému cloveku na svete pridelí jedno císlo a to mu prakticky vytetují. Kód bude obsahovat nejen celý Váš bankovní kredit, ale i tisíce soukromých dat a záznamu o Vaší osobe k Vaší identifikaci. Chtejí nás oznacit jako dobytek. Jako Hitler tetoval na rukou čísly uvězněné v koncentračních táborech. Náš cárový kód se nám má snímat infračervenými snímaci z našeho tela v místech, kde budeme platit nebo nakupovat, pri identifikaci, prakticky všude, kde to bude povinné nebo požadované. Systém je stejný jako s platebními a identifikacními kartami, hotovost je pouze elektronická a odepisuje se a pricítá prímo z konta. Nosíte s sebou zároven až stovky kilogramu dokumentu a záznamu o Vás, které jsou v kódu uloženy. Už nebude úniku. Půdete klidně po ulici, vláda si usmyslí, a aniž byste to tušili, náhle jste na ulici identifikováni a celý Váš život odhalen. Čárové kódy z našich tel budou snímatelné i na dálku a bez našeho vedomí. Budeme otroky spoutaní v dokonalém totalitním systému. Identifikacní karty musely prijít, kdyby nás vlády chteli označt přmo kódem na těle, vznikalo by príliš mnoho otázek a protestu. Dnes jsme schopni zcela klidne prijít opet blíže k peklu. Uvědomují si lidé vůbec, jak dalekosáhlé dusledky to prinese pro jejich životy ? Bohužel, většinou ne, ale vlády naopak dobre vedí, proc potrebují oznacit, identifikovat a totálne kontrolovat pohyb svých obcanu. Ale nejen občanů.
Čárový kód, který vznikl v 70. letech, se zacal brzy objevovat na nekterých výrobcích a potravinách. Dnes už je toto oznacení v podstate povinné. Ne prímo zákonem, ale fingovanými zákony, které takto neoznačené výrobky diskreditují a omezují natolik, že si každý rozmyslí neoznacit svuj výrobek čárovým kódem. Vlády tak mají vždy prehled o zbozí na území státu, kdy a kdo je koupil, atd…. Urcite jste již slyšeli o svetové norme ISO 9000. Tato norma vyžaduje, aby všechno vyrobené zboží bylo oznaceno cárovým kódem. Vlády se dokonce už dohodly, že kdo nebude mít osvedcení ISO 9000, nebude moci na celé planete vyrábet ani prodávat své zboží. Už v roce 1996 prijalo jako závazné ISO 9000 kolem 100 zemí sveta, dnes už takrka žádná významnejší zeme nezbývá. Dríve to bylo nepovinné, ale doba se zmenila. Proc ? Svetovláda tak bude mít totální prehled o všem zboží v libovolné lokalite i v celosvetovém merítku. Ale duvod je ješte jeden, nejbohatší podnikatelé a monopoly tento certifikát získají snadno, ale malí podnikatelé a soukromníci tak budou prakticky zlikvidováni, norma je príliš prísná na to, aby prošli a udrželi se. Vlády tak mohou dokonce sami likvidovat vybrané nebo prímo ideologicky nevhodné subjekty a odvolávat se nevine na ISO 9000. Propaganda kolem ISO 9000 je skutecne velká, také v Ceské republice se tímto mnoho firem chlubí prímo na svých prospektech. Bohužel, stalo se to reklamním přitahovadlem investorů a zákazníků.
Ale zpet k oznacení všech lidí sveta tímto cárovým kódem. Už jsme si rekli, že to bude proto, abychom byli jako dobytek ocíslováni a identifikováni obrovským množstvím nelegálne získaných intimních záznamu o našem soukromí a celém životě, abychom byli neustále pocítaci sledováni v chování, ale i našem pohybu. Všechny cipové karty se proste spojí v jeden cárový kód pod jedním svetove registrovaným císlem a ten kód pujde až do naší smrti vytetovaný na našich telech.
Superpočítač světovlády tak bude v daný moment o vybraném cloveku, skupine, národu nebo všech lidech okamžite vedet vše. Gigantický a utajovaný pocítac, který se jmenuje Bestie a je umístnen v budově EHS v Bruselu, je připraven pracovat práve na bázi zpracování císla daného každé lidské bytosti. Dr. Hanrick Eldeman, hlavní analytik EHS, to v roce 1977 přiznal a uvedl, že tento superpočítač Bestie /Šelma/ je schopen označit čísly a čárovými kódy všechny obyvatele zeme. Tento čárový kód bude mít každý odlišný, jeho základ však u každého tvorí číslo 666.
Kdo se vládě znelíbí, jednoduše mu bude zablokován kód nebo jej nedostane vůbec. Bez něj však bude odsouzen k vecnému živorení i smrti, protože bez císla nebude moci nic nakupovat ani prodávat, nebude moci prijít na úrad ani k lékari, bude odsouzen. Člověk se tak stává totálne poslušnou a závislou bytostí na vládě. Každý jeho sebemenší prestupek nebo odlišný názor, muže znamenat pokutu ve forme docasne zablokovaného kódu. Takto muže být beztrestne odsouzen až k smrti. 19
Ze je to sci-fi ? Ne, je to tvrdá realita. V roce 1988 bylo zkušebne oznaceno 10. 000 osob v Singapuru na ruce a na čele neviditelným laserovým čárovým kódem. Po 3 měsíce zde tak vláda Malajsie testovala nahrazení kreditních a identifikacních karet čárovým kódem spojeným s lidským tělem. K hruze sveta se tímto testem zjistilo, že celý systém je plne funkcní a pripravený k uchvácení vetšiny světa. To ale bylo v roce 1988, dnes už realita dostává masový charakter. Po celém svete je dnes už takto trvale světovládou oznaceno mnoho miliónu lidí. Uvedomme si přátelé, že akce už začala. Už v roce 1984 bylo jen v USA oznaceno 3 miliony lidí, kterým byl vytetován na telo tento čárový kód. A stejne jako dríve u kreditních karet i dnes jsou vyvíjeny vládní a právní donucovací tlaky, aby to obcané proste bez protestu a sami přijali.
Tak například v USA zacali už dávno nekterá letište odbavovat prednostne cestující, kterí mají svuj identifikační kód vyznacený laserem na ruce. Nekteré americké pojištovny dokonce odmítají pojištovat obcany, kterí se neprokáží svojí kódovou tetovanou identifikací na ruce. Nekteré úrady v USA, Japonsku, ale i nekteré obchody v západní Evrope odmítají vpustit dovnitr cloveka, který není oznacen cárovým kódem na ruce. Ale nátlak jde dál a tak slepí a hluší obcané dojdou k požadovanému záveru, že je to pro ne vlastne výhodné. Je to nechutná strategie.
Čárové kódy se však dávají lidem už i povinne. V USA jsou takto napríklad oznacováni všichni vezni /napr. v Tusconu v Arizoně/.
V roce 1996 vláda USA na americké vojenské základne Guantanamo oznacila 50.000 haitských a kubánských uprchlíku. Dospělé na rukou, děti na kotnících.
V izraelských kibucech, což jsou města vzniklá po roce 1948 se již mnoho let odehrává scénár, který jednou zachvátí celý svet. Neviní lidé jsou totiž v techto mestech jako ve vezení. Žijí sice na vysokém stupni hmotného zabezpecení a v materiálním blahu, ale jsou úredne zbaveni vlastní svobody. Lidé, kterí žijí v techto mestech jsou zbaveni financní hotovosti. Mají pouze pridelené císla /bezhotovostní systém cárového kódu/ ,se kterými chodí nakupovat a vydelaná, stejne jako utracená cástka se vyplácí prímo z konta. Místní lidé jsou tedy otroky moci, nebot mohou nakupovat pouze ve vybraných místech a vybrané zboží. Nemohou ani utéci z takového systému, nebot nikde jinde by jim nikdo bez penez nic neprodal a oni by pošli v bíde. Ale nemohou se ani vzeprít uvnitr takového systému, ani jakkoliv protestovat proti cemukoliv, nebot by riskovali, že jim bude jejich konto zablokováno. Lidé nemohou opouštet tyto města, aniž by s tím zvláštní rada nesouhlasila. Lidé se zde musí pohybovat pouze ve vybraných teritoriích a jsou omezováni mnohdy až nesmyslnými uzákoneními. Zvláštní státní výbor - rada mesta, zde totálne kontroluje a šikanuje život i soukromí každé rodiny a sebemenší rozhodnutí musí být neprodlene konzultováno s oním orgánem, který muže vše zamítnout. Orgány zde vymáhají po lidech i ty nejintimnejší informace a nemužete zde mít žádný osobní názor ci problém, aniž by o nem nevedel i tento výbor. Děti se zde smí rodit pouze na zvláštní povolení orgánu, kterí i tomuto mohou zabránit. Už od detství jsou tu deti vedeny k naprosté závislosti na orgánech a je zlamována jejich osobnost pod jedinou rodinu, kterou jsou úrady. Takto funguje v demokratické zemi ve mestech kibucech totalitní systém, byt plný materiálního blaha. Je to doslova koupení si obcanu výmenou za jejich svobodu. Myslím si, že izraelské kibuci jsou dostatečně velkým trnem v oku tem, co chtejí věřit tomu, že žádná totalitní svetovláda není prakticky možná.
Ale zpět k označení lidí čárovým kódem. Prozatím, než dojde ke globálnímu oznacení na telech, snaží se nám vlády cárový kód vnutit na naše obcanské prukazy nebo karticky zdravotních pojištoven. Člověk absolutně neví, co vše o nem vlády vedou za informace, vidí jen nesmyslné svislé cáry a císlo. To je zámer. Nejnovejší generace čárových kódu, tzv. cárový kód PDF 417, je už kódem dvojrozměrným a interaktivním, který umožnuje zakládat do sebe neuveritelné množství informací, ale jde do nej zakládat i přímé kopie dokumentu, fotografie, záznam hlasu nebo otisk prstu. Kódy jsou radiofrekvencním prenosem Spectrum 24 schopny reagovat i na vzdálenost pres 100 metrů, lze je tedy snímat i na dálku a i za prekážkou. Tyto nové cárové kódy se zacaly plne užívat po celém svete od konce 80. let. PDF 417 je tedy zrejme jasným favoritem v označení lidských těl čárovým kódem, znamením doby.
V roce 1981 probíhalo v Bílém dome jednání za úcasti prezidenta USA Ronalda Reagana, které se týkalo zavedení státního identifikacního systému obcanu. Marty Anderson tehdy vystoupil a navrhl prezidentovi
20
vytetovat identifikaci na ruce každého občana. Na to okamžitě zareagoval J.Wat, sekretář pro vnitrní záležitosti : "To je hrozné, zní to jako znamení šelmy". Celý kabinet ztichl. Poté prohlásil prezident Reagan větu, která obletěla svět : "Snad bychom měli vypalovat znamení už všem nemluvňatům".
Verejnost byla tehdy zdešena. Dnes prichází prezident Clinton s daleko horšími zákony a nikoho to již neprekvapuje. Svet mlcí. V celém svete se už zacínají lidé /zpravidla potají/ v porodnicích oznacovat neviditelným laserovým tetováním. Jak jsme si již rekli, na západe, zejména v USA, se tím už nikdo netají a úrady to prímo vyžadují a podminují to všemožnými výhružkami a omezeními práv a pohybu. Obcané sami tak dávají svá tela k potetování, aby mohli žít ,,v klidu,,. Ale zároven se vyskytla i nová technologie, která se zacala doslova masove užívat k identifikaci lidí této planety pro potreby svetovlády a která doplnuje technologii cárového kódu na našich telech. O co se jedná ?
Jedná se o mikrocipy, které chce svetovláda všem lidem na svete voperovat do jejich tela. Tyto mikročipy jsou miniaturní elektronické přístroje schopné, stejne jako čárový kód, pres detektor identifikovat danou bytost. Nejznámejší mikročipy mají délku 10 mm a šírku 2 mm. Ale dávno jsou užívány i mikrocipy tenké jako vlas. Tyto digitální mikrocipy jsou schopny identifikovat s obrovským potenciálem záznamu každou lidskou bytost. Stejne tak ale cloveka jako sonda sledují v pohybu po celé planete a je možno ho lokalizovat behem deseti vterin na prostoru 8 metru čtverečních z celého povrchu Zeme. Vše díky 24 satelitum GPS. Tyto mikrocipy se zprvu na prání vlád umistovaly v podobe plochého cipu v obcanských prukazech, pasech a identifikacních kartách. Již tehdy byla známá i technologie cipu v lidském tele, ale verejnost se tímto systémem mela nejdríve seznámit. Poté vlády prejdou k povinnému implantování mikrocipu do tela každého z nás. Mikročip společně s tetováním cárového kódu nás mají totálne kontrolovat, sledovat náš pohyb, ale i mnohem víc. O tom ale až za chvíli.
Všimnete si prosím, že technologie implantace mikrocipu pro identifikaci a sledování živé bytosti není žádné sci-fi. Už od konce 70. let jsou po celém svete takto cipovány zvlášte domácí zvírata, psi a kocky. V Ceské republice se to rozbehlo naplno po roce 1993. Dnes existuje mnoho let už i u nás Národní centrální registr pro identifikaci všech mikrocipem oznacených zvírat a zvíre Vám ocipují v každé druhé veterinární ambulanci. Vše v masové reklame, že Váš pes se tak neztratí a když ano, najde se a po identifikaci vrátí majiteli. Faktem ale je, že celé toto divadlo má ten hlavní úcel, že lidé zcela labilne přivyknou této technologii. Když mají mikrocip jejich domácí mazlíckové, kterí jsou mnohdy rovnoprávnými cleny rodiny, pak je už jenom krůček k tomu, aby mikročipy pod podobnými záminkami prijali i lidé. Tato technologie se nazývá RFID a mužeme videt, že Ministerstvo zemedelství CR, jakož i vláda jako taková, tvrde podporuje tuto technologii. Ale myslíte si prátelé, že jde jen o výhodu ? Je-li to výhoda, pak to má být dobrovolné. Jenže tak tomu není, po celém svete zacali být obcané úrady doslova vydíráni, že pokud neoznací svého psa mikročipem, bude odebrán nebo utracen. Vymlouvají se pritom na vzteklinu, potulování psu i preplnené útulky /jak by to bylo asi s lidmi/. V Brne vznikla bourlivá diskuse, když chtel v roce 1995 jako první v republice magistrát Brna zavést tzv. plošné /povinné/ očkování všech psu a kocek. Ministerstvo zemedelství zase prosazuje povinné oznacení všech hospodárských zvírat v CR a okamžite využilo aféry kolem nemoci "šílených krav" pro argumentaci a podporu svých šílených plánů.
Vězte, přátelé, že naše zvírátka jsou jen pocátek, takový test naší prizpusobivosti, ostatne vždy preci testujeme vše nejdríve na zvíratech. Brzy budeme oznaceni jako dobytek mikročipem i my lidé pro vládní identifikaci, kontrolu, manipulaci a sledování pohybu. Ríkám budeme, ale ono to již zacalo a to v plné tajnosti a zrudnosti. Ale lze zrudnost utajit ?
Vláda USA vyvíjela už v 80. letech identifikacní programy s mikrocipy na lidech. Bez informování k tomu zneužívala deti v detských domovech, pacienty nemocnic a léceben, ale také vezne. O tom si ješte rekneme. Ve Švédsku melo už na pocátku 90. let, podle oficiálních informací, implantováno mikročipy 7000 lidí. Bylo to práve Švédsko, které se postaralo o svetovou aféru, když švédský výzkumník Robert Naeslund verejnosti odhalil stovky rentgenových snímku pacientu, které ukazují ruzné typy mikrocipu odhalených pri náhodných rentgenových vyšetreních obcanu. Odhalil ale také i mikrocipy, které byly z vydešených a prekvapených lidí vyoperovány. Zhruba od poloviny 80. let bylo vládou tajne takto označeno, identifikováno a sledováno bezpocetne lidí. Mikročipy se implantovali zejména do starších občanů pomocí injekcí do žil. Občané o tom nebyli informováni, bylo jim receno, že jsou pouze bežne ockováni. Pravda vyšla najevo, až když náhle začali takto označení lidé umírat v dusledku amnézie a oslabení imunitního systému. Vláda udelala z lidí doslova pokusné králíky. Tato technologie je od základu
21
obrácena proti nám. Vlády tedy dobře vědí, proc to utajují. Ale to není vše.
Vlády mají tu drzost opouštet brány podsvětí techto praktik a chtejí tuto zrudnost uzákonit. Dr. Mary Jane Englandová, členka zhoubného vládního výboru pro zdravotní projekty vlády USA, ve svém proslovu v Palm Springs v Kalifornii v roce 1994 navrhla, aby vláda povinně implantovala mikročipy všem lidem do jejich těla pro jejich identifikaci.
Ale zatímco prezidentovi muži přemýšlí, jak šikovně zalhat veřejnosti, aby ze zákona přijala mikročipovou identifikaci, z vládního podsvetí USA se začaly tyto ideály nebezpecne šírit do sveta. Už v breznu 1997 bylo oficiálne prohlášeno, že vlády Dánska, Filipín a Trinidy plánují po vzoru USA voperovat mikročipy do těl svých obcanu nebo jejich obcanských prukazu. K této iniciative se pripojily po roce 1997 prakticky všechny vlády světa jako k cílovému řešení. Jak by také ne, počítače svetovlády v Belgii, Austrálii i USA jsou pripraveny okamžitého napojení na tyto mikrocipy ve všech lidech na celém svete /od 70. let tyto pocítace fungují již na bázi zpracování cárového kódu dané každé lidské bytosti/.
Bývalý poradce prezidenta USA Ronalda Reagana, Martin Anderson, sdelil celému národu již mnoho varování pred touto technologií. V The Washington Times napríklad napsal : ,,Tento nepatrný mikrocip je jako technologické tetování a je mnohem efektivnejší než císla, kterými nacisté nesmazatelne oznacovali na ruce své obeti v koncentracních táborech''. A toto prirovnání je naprosto výstižné. Nyní se totiž postupně dostáváme k tomu, proč chce svetová vláda označit všechny lidi mikročipy. Jen identifikace ? Jen kontrola ? Jen sledování pohybu ? Jakoby to nestačilo, ješte tu něco je a tím něčím teprve končí cíle tohoto vražedného divadla. Ale dejme slovo tomu nejkompetentnejšímu….
Doktor Carl W. Sanders z USA je elektronický inženýr, vynálezce a vládní konzultant. Je také vítěz prezidentské a vládní ceny za nejlepší designovou činnost. 32 let svého života strávil ve strojním a elektronickém návrhárství mikrocipu vztahujících se k cloveku a organismu. V roce 1968 se dostal jako specialista k projektu ve meste Phoenix v Arizone. Soucasne se na tomto projektu pracovalo i v Bostonu a také Hunfordu. Celý projekt byl zameren na jednu mladou ženu, která mela zlomenou páter. Oni zjistili, že by snad mohli zapojit nervy umelé. Do tohoto projektu byly zapojeny stovky lidí. Jednalo se o projekt revolucní, první svého druhu a nikdo nevedel, jaké prinese výsledky. Podnetem k tomuto projektu se stala právě ona nemocná žena. Celý projekt nakonec vyvrcholil v mikrocip. Po implantacích nekolika techto mikrocipu této žene do míchy, se její svaly na rukou a nohou skutečně začaly napínat a končetiny pohybovat. Dr. Carl W. Sanders dostal v tomto projektu vyšší pověření a ručil za sestrojení tohoto mikrocipu. Když se pak ale rozbíhal další nadějný výzkum tohoto mikročipu, nečekaně přišlo vládní nařízení, že financování mikročipu na onu zlomenou páteř není výnosné, a že se mají zabývat jinou oblastí výzkumu tohoto mikročipu. /Pokračování v další kapitole/.
DOKONALE ZOTROČENÁ SPOLEČNOST
/Pokračování z predchozí kapitoly/. V té chvíli se stal mikročip středem zájmu. Zjistilo se totiž, že frekvence sestrojeného mikročipu mela funkční účinek na chování člověka a tak začal výzkum s vyhlídkou úpravy chování. Začalo to pokusy na zvíratech v horách Sacramenta a v Los Angeles v Kalifornii, ale nakonec došlo i k masovým tajným pokusům na lidech. Chovali se k lidem jako k dobytku. Vyhledávali laciný zkušební materiál, na kterém by mohli pod záštitou americké vlády beztrestně zkoumat. Platili bezdomovcum v USA, kteří se rádi za každý dolar podvolili i nelidským pokusům. Jezdili ale i do Indie pod falešnými záštitami humanitární a zdravotní pomoci místním obcanum. Jeden z projektu se jmenovat "PHOENIX" a v něm byl mikročip zkoumán na válečných veteránech z Vietnamu. V tomto projektu byl vyvinut mikrocip regulující hladinu adrenalinu v krevním oběhu. Zjistilo se však, že mikročipy mohou také přivodit migrénu, sexuální povzbuzení i sexuální ochablost. Predevším ale změny v lidském chování.
Bylo zjištěno, že pomocí techto mikrocipu napojených na nervová centra, lze plně ovládat cloveka, jeho telesné funkce i jeho myšlení a chování. V plné míre to potvrdily práve masové pokusy na lidech. Jakmile byla potvrzena tato skutečnost, že mikročip dokáže manipulovat lidským myšlením a chováním, vláda USA okamžite investovala 1,5 milionu dolaru na vyhledávání místa na tele, kam by bylo nejvhodnější mikročip voperovat, aby měl maximální účinnost. Byly určeny dva body. Čelo a hřbet pravé ruky. Jak ríká Dr.Sanders, funkce mikročipu byla založena na elektronické akupunktuře. Člověk, který měl pak tento
22
mikročip v těle mohl být vlastně robot, bytost zbavená vlastní vůle, za kterou rozhodují jiní pomocí počítače, na který je mikročip napojen. Kdokoliv mohl takovému člověku poručit, aby věřil tomu nebo onomu, aby volil tu nebo jinou stranu, aby někoho zavraždil nebo byl naopak oddaným beránkem, či snad jako otrok pracoval kdekoliv a jakkoliv dlouho bez zbytečných dotazu a zdarma. Tvurci svetovlády si byli okamžitě jisti, že to je způsob, kterým světovlády dosáhnou, udrží ji a všechny lidi na světě budou centrálně z jednoho místa ovládat mikrocipy. Už chápete tu chronologii od tajných databází o Vašem soukromí, přes platební a identifikacní karty, čárový kód až po mikročipy v našich tělech ? To není žádné sci-fi, ale tvrdá realita.
Proč se vláda USA vykašlala na zdravotní program umělých nervů pro onu ženu a přikázala přesměrovat výzkum na ovládání vědomí ? A když se výzkum podařil, proč neeticky místo ukončení vláda USA okamžitě investovala dalších 1,5 milionu na vyhledání nejvýhodnejšího místa v tele pro implantaci tohoto mikročipu ? Protože cílem není pomoc, ale zotročení. Tento mikročip měl 250 000 jednotek a kromě ovládání člověka je zároveň jeho identifikací, nebot v mikročipu jsou zaneseny všechny informace o daném člověku, včetně těch nejintimnějších.
Jak dále říká Dr. Sanders, pri práci na tomto projektu si nikdo z pracovníku nevšímal jeho cíle - označit všechny lidi žijící na této planetě. Jednou za ním přišel vládní úředník a řekl, aby si informace o tom, že už je mikročip hotov nechal pro sebe. Šlo o tajný vládní projekt, proti kterému by se okamžitě zvedly po celém světě ty největší protesty.
Doktor Carl W. Sanders byl na jedné světové schůzi, kde se diskutovalo o tom, jak by se dali práve lidé s mikrocipem zároven identifikovat. Náhle prišel hruzný nápad : "Pojdme toto realizovat a na veřejnosti prohlásíme, že je to ve prospěch opuštených dětí". V tomto duchu probíhala celá diskuse. Bestiálne zneužili tisíce bezdomovcu, vězňů, pacientů nemocnic i psychiatrických léčeben a dětí v dětských domovech, zvláště na Floridě, kterým voperovali mikročipy a poté je identifikovali jako dobytek. S tím byly spojeny i nelidské lékařské pokusy na dětech, které měl mít pod ochranou stát. Když se toto provalilo a vzniklo veřejné pobouření, vládní CIA poté prišla s nápadem dát obrázky opuštených dětí na kartony od mléka. Od té doby jsou mikročipy uznávány naivně jen díky nějakým obrázkum. Byl to nechutný útok na soucit verejnosti. Ale to slouží účelu, je to záměr. Dr. Carl W. Sanders se osobně zúčastnil 17. celosvětových schuzí, kde se toto téma prodiskutovávalo. Schuze v Bruselu a Lucemburku se spojily pro financování tohoto projektu z celého světa. Nikdo proti této bestialite neprotestoval.
Oni budou mikročipy zavádět do těla člověka injekcní jehlou nebo jej voperují do těla našich dětí hned po narození pro záměry identifikace a manipulaci naším vedomím. Ostatní by meli dostat mikročipy, at už s tím souhlasí nebo jsou logicky proti. Vlády uvažovaly o projektech, jak by se daly tyto mikročipy zavést do všech lidí bez jejich vědomí a souhlasu. Bylo navrženo, že se tak má stát formou běžných ockování, kdy bude mikročip zaveden tajně v již připravených jehlách do našich těl. Vzpomenme na aféru ve Švédsku. Jsou pripraveny i projekty, kdy budou v různých cástech sveta falešne rízené fámy z vládních kruhu, že tam a tam se vyskytla nebezpečná infekce ci epidemie a všichni musí být proti ní očkováni. Tehdy by si človek ze strachu nechal vpíchnout cokoliv. Ale byly vyvinuty i speciální programy únosu lidí a jejich lékařské prohlídky a identifikace mikročipy, aniž by o tom unešení vědeli. O tom si ale ješte povíme.
Sám prezident USA Ronald Reagan mel pravomoc podle zákona "Emigration of Control Act" z roku 1986, sekce 100, rozhodovat o tom, jaký typ identifikace lidí bude zvolen. Zda-li to bude neviditelné laserové tetování čárovým kódem nebo elektronický mikročip v těle člověka. Vezměte na vědomí tato fakta, přátelé.
Dr. Carl W.Sanders dále přiznává, že vláda USA uvolnila 500 milionu dolaru pro zaplacení /podplacení/ médií, aby veřejnosti předkládali pouze kladné hodnocení této technologie označení lidí na Zemi mikročipem a falešne tak manipulovali verejným míněním. Je to celé jeden velký podvod a největší zločin proti lidskosti, který bude kdy spáchán. Bude to nejdokonalejší totalitní systém všech dob.
Prátelé, tato fakta poskytl svetu oficiálne a na vlastní riziko přímo Dr. Carl W. Sanders, který mel vyšší pověření v tomto projektu a zodpovídal vláde za sestrojení tohoto mikrocipu. Neúcastnil se však už jeho zneužití proti lidstvu v ideálech svetovlády a ve svém znechucení nad vzniklou situací podal tyto informace světu. 23
Lidé se tomu musí postavit. Jde skutecne o nejhorší totalitu všech dob. Vždyt veškeré totalitní systémy v historii ,,pouze,, tyranizovaly obcany, ale slušní lidé se mohli stavet proti tomu a ve skrytu duše meli vlastní opozicní pravdu. Jenže nyní to zachvátí prímo myšlení všech. Všichni budou muset poslouchat a všichni to také delat budou, protože svetovláda nebude manipulovat jen našimi životy, ale i myšlením. Už nebude cesty zpet. Nebude nikdo, kdo by nesouhlasil, nebude nikdo, kdo by mel vlastní rozum pochopit pravdu a postavit se proti takovému systému. Naše mozky budou rízeny z jednoho svetového centra a naše životy navždy ztraceny. Budeme otroky at se nám to líbí nebo ne a budeme poslušní všichni do jednoho všemu, co nám kdo prikáže. A nejstrašnejší je, že to, co se zdá jako nepovedený román nebo hloupý vtip, je tvrdou realitou. Líbí se Vám to ?
Tyto mikročipy jsou součástí globálních snah o totálně poslušné a zotročené lidstvo. Dnes už to snad není takovým tajemstvím jako pred pár lety. V USA je státne patentováno hned nekolik druhu takových mikročipů určených do lidských těl pro záměr kontroly. Například americký patent c. 5166676 z 24. listopadu 1984 a mnoho dalších.
Všimněte si prosím, že tyto mikročipy ovládající lidské myšlení a chování jsou podporovány vládami po celém světě. Napríklad v USA probíhal dlouhou dobu pokus s temito mikročipy na zdejších vojácích. Temto americkým vojákum byl voperován do těla mikročip, o kterém již byla zmínka. Ten člověka zbaví vlastní vule a takový voják poté šel i do toho nejstrašnejšího boje bez jediné morální zásady a strachu. Byl doslova chodící bestií. Odhodlaně šel bojovat proti komukoliv a za jakoukoliv ideologii, pouze na základe rozkazu. Takový voják byl navíc částečně odolný proti různým zraněním, nebot mikročipy, jak známo, neovládaly pouze chování člověka, ale z velké části přímo i jeho telesné funkce. Přes mikročip tedy bylo možné i jakékoliv vážnejší zranění prinejmenším zbavit účinnosti na nějaký čas. Tito vojáci s vymytým mozkem, kteří byli vlastne roboty, použila armáda USA údajne již ve válce ve Vietnamu. Kdo si však myslí, že se z těchto "nadlidí" staly elitní jednotky americké armády, je na omylu. Armáda tento způsob nikdy nedokázala masově praktikovat, nebot vojáci se často vymykali kontrole a velice často útočili i na vojáky z vlastních rad, ba co více, mnohdy se totálne obrátili proti svému tvůrci. Jenže tato situace se týká konce 60. let a za tuto dobu byl tento systém zdokonalen. Ostatne zprávy o používání vojáku s temito mikročipy přicházejí i dnes a je zřejmé, že tito vojáci jsou nasazováni do mnoha ozbrojených konfliktu. Príkladem lze uvést rok 1978, kdy Spojené státy společně s Francií potlacovaly v Zairu lidové povstání v provincii Shaba. Po tomto konfliktu byl objeven u nekolika amerických vojáku v dolní cásti temene hlavy elektronický přístroj /mikročip/. Nikdo kromě Američanů samotných tehdy zrejme ješte neznal pravý účel těchto zařízení.
Jistě by bylo vhodnou pietou podotknout, že pri pokusech s touto technologií byli zneužíváni proti své vuli vězni, pacienti psychiatrických léčeben, bezdomovci a deti v detských domovech a nemocnicích. Zvrhlost techto bezbožných pokusu a snah došla tak daleko, že se vážne uvažovalo, zda-li by se nedali případně z věznic najmout osvědčení a špičkoví zabijáci, kteří by at už s mikročipem nebo bez něj, za pouhý příslib svobody a anonymity, tvořili vlivné posily v ruzných konfliktech nebo dle vládou predložených seznamu na vlastní vrub likvidovali nevyhovující jedince uvnitr svého státu. O tom, že nezustalo jen u vážných úvah si ješte povíme.
V 70. letech se k tomuto úcelu používaly mikročipy vyvinuté v projektu "PHOENIX" , které zvedaly v cloveku hladinu adrenalinu natolik, že byl chodící bestií. Pozdeji tuto funkci nahradily mikrocipy napojené přímo na mozkovou činnost a nervová centra cloveka.
V roce 1995 se proti temto projektům veřejně ohradil vysoký úredník Ministerstva obrany USA Lawrenc Korb, když prohlásil: ,,Studie Ministerstva obrany umožní vyrobit armádu zombií''.
Ale netýká se to jen vojáku. V roce 1994 guvernér USA za Nové Mexiko, G.Johnson, navrhl vláde, aby byly mikrocipy ovládající myšlení povinne zavedeny do mozku všech veznu za úcelem zmeny chování. Tento mengelovský ideál byl nakonec vládě navrhnut ke schválení jako nový zákon Dr. Varnysem v roce 1996. Jenže jak se ukázalo, vládní zpravodajská spolecnost U.S. Intelligence Community nečekala na legalizaci a už v roce 1995 použili tuto technologii na vězních ve Fort Made v Marylandu. Přitom, když to vyšlo najevo a vláda byla žalována za zneužití techto operací, tato žaloba byla ze zcela nelogických duvodu soudem zamítnuta. Taková je demokracie vyšších zájmu. 24
Před rokem 1998 unikl z bezpečnostního oddělení Intelli-Connection počítačového kolosu IBM dokument označený "Pouze ke čtení: Skupina projektu 7A" a je v něm zdokumentováno testování neurálního mikročipu nazvaného IBM 2020. Tento mikročip byl vyvinut speciálně pro implantaci do věznu a testován byl bestiálním zpusobem ve státních věznicích v Massachussets, Kalifornii a Texasu i soukromých sanatoriích, prestože je to v rozporu s federálními směrnicemi. Podle odhalených dokumentů byli vězni podrobeni testum ve zkušebním ústavu v kalifornském Pelican Bay, ale bylo jim receno, že se jedná pouze o běžné lékarské prohlídky. Ve skutečnosti jim byla vpíchnuta nove vyvinutá sedativa a během dalších 60. až 90. minut jim byl do těla tajně implantován mikročip. Do 48 hodin po operaci pacienti trpěli slabým krvácením z uší a nosu, což bylo zpusobeno touto operací. Vězňům bylo však řečeno, že je to dusledek podávaných léku. Po několika týdnech testování jim byly zase mikročipy tajně vyjmuty pod zástěrkou další lécby. Z nic netušících vězňů se staly doslova chodící a mluvící záznamníky podrobené neustálému sledování. Dalším výsledkem bylo, že pokusné osoby upadly do letargie a spaly 22 hodin denně, pokud jim byly jejich mikročipy nastaveny na frekvenci 116 Mhz. Tyto testy nadále pokračují a v Massachussets již zacali propouštet vězně s mikročipy do společnosti. Argumenty, že je to z důvodu bezpečnosti jsou jen zlomkem pravdy.
Ve Velké Británii se pracuje na podobném projektu "SOULCATCHER 2025" ,který se však vztahuje pro implantaci do celé spolecnosti. Celý projekt zastřešuje British Telecom a probíhá v laboratorích BT Martlesham Heath poblíž města Ipswitch. Toto místo sloužilo už za II. světové války americké armádě, která zde prováděla přísně tajné elektronické pokusy. Tento program "SOULCATCHER 2025" znamená v překladu "chytač duší" a jde o mikročip, který se má lidem umistovat do hlavy za oblast očí. Tento mikročip zaznamenává každou lidskou myšlenku a pocit. Zároven může člověku vnutit jakýkoliv názor a to takovým způsobem, že ho človek považuje za vlastní úsudek.
Bylo zjišteno, že tyto projekty manipulace s lidským vědomím pomocí mikročipu sahají až pred zacátek II. svetové války a nikoho snad neprekvapí, že pocátky využití této technologie sahají práve k Adolfu Hitlerovi a jeho fašistické etapě ovládnutí světa, kde úzce spolupracoval s Japonci, kterí byli už tehdy nejen spojenci, ale predevším špickoví, ale tehdy ješte nedocenení vedci. Tito fašistictí vedci po skončení války sice podléhali nejtvrdšímu soudnímu tribunálu kvůli zločinům proti lidskosti, ale v rámci tajného projektu "PAPER CLIP" byly vládou USA tajně rehabilitováni a po válce pokračovali ve výzkumu na půdě USA pro americkou vládu. Kromě fašistických vědců a lékaru zabývajících se kontrolou vedomí, byli v USA doceneni i odborníci známí z těch největších zvěrstvech spáchaných na nevinných lidech v koncentračních táborech v oblasti genetických manipulací, klonování a dalších nelidských pokusů, o kterých dnes již ví celý svět. O projektu "PAPER CLIP" si ještě řekneme neco později. Rozhodně vidíte, že vlády se neštítí cehokoliv a pokracují i v projektu kontroly vedomí a jeho manipulaci. Jaký je pak rozdíl mezi fašismem a soucasnými svetovládnými ideály ? Snad jen ten, že Hitler to nestihl v praxi uskutecnit. Nebo snad lze nazývat tyto snahy demokratickými ?
Tyto projekty byly utajovány již za II. světové války z pochopitelných důvodů. Po válce se drtivou část fašistických archivu snažila z Evropy získat vláda USA. Vzpomenme na tzv. štechovický archiv /20 km jižně od Prahy/, kde ješte mnoho let po válce Američané v tajnosti odváželi krabice s dokumentací. Tyto projekty pak kryla i komunistická vláda Československa, jak dokazují uvolnené dokumenty té doby. Bylo to v zájmu Sovětského svazu, který stejně jako USA chtělo získat co nejvíce informací z vědeckých výsledků fašistických projektů, které se odehrávaly i v našem státe. Ostatne vždy zde šlo jen o konkurenci velmocí. A co dnes ? Proc se o techto zverstvech nepíše ? Nyní už se přeci může. Nebo, že by byly důvody k utajování i dnes ? Máme to brát snad jako dukaz, že i dnes se čerpá myšlenek z těch nejtemnějších stránek lidské historie ? Ale vždyt to už preci dávno víme. Pouze je nám dnes vše obalováno do ružových kontextu. Nechci zažít takový odporný totalitní svět, kde je láska, rozum i cit nahrazován technikou v našem těle namísto naší duše. Nikdo nemá právo zbavit cloveka vlastní vůle a ovládat jeho myšlením dle svévole. Proč se ale právě to nyní s požehnáním vlád světa děje ? Co je to za svět a co to bude za civilizaci, kterou se zde snažíme vytvořit ?
Uvedomte si, prátelé, že akce už zacala. Tyto mikrocipy jsou objevovány v telech normálních lidí po celém svete už nejméne od 60. let. Ano, na rentgenových snímcích pri lékarských vyšetreních, ale i zcela náhodne. V 80. letech vznikaly až panické situace, když za svými lékaři začali chodit pacienti s tím, že vysmrkali z nosu neznámý predmet. Byl to mikrocip, který je tajne zaváden do hlavy nosní nebo ušní dutinou, aby nevznikala nápadná jizva. Když se tyto případy staly masovými, zacalo nejedno vyšetrování
25
/vzpomenme na aféru ve Švédsku, kde vláda implantovala mikročip prokazatelne 7000 občanům /ve skutečnosti je tedy toto číslo mnohem vyšší/. Jen od 80. let bylo na žádost prekvapených pacientu vyoperováno z jejich těl nespočetně mnoho mikročipů a pak počítejme ješte ty, u nichž to nebylo možné z důvodu napojení mikrocipu na životne duležité telesné funkce, míchu nebo mozkovou oblast, kde je jakákoliv operace smrtelným rizikem. A vyjímkou není ani Česká republika. Osobně jsem zkoumal tyto prípady v naší krásné zemi a vím, že za oponou je stejne tak prohnilá jako ostatní. Ano i zde bylo odhaleno mnoho mikročipů a mnohé rentgenové snímky leží navždy v archivech nebo jsou jiz skartovány.
Cílem techto monstrózních operací a utajování dukazu je vytváření poslušné a vlastní vůle zbavené společnosti. Dnes již neexistuje otázka: "Je to pravda nebo výmysl ?" Dnes jde svetem jediná otázka: "Přijde to dnes nebo zítra ?" Bývalý agent vládní CIA Derrel Sims, který dnes vede výzkum mikročipu nalezených v lidských telech ve výzkumném ústavu v Houstonu prohlásil, že tyto implantáty byly chirurgicky voperovány pacientům, kteří ale nikdy žádný chirurgický zákrok neprodělali. Domnívá se, že jde o monitorovací zarízení. Derrel Sims vedl i operace pacientu, ze kterých byly tyto mikročipy vyoperovány. Měl jsem možnost je vidět. Potvrzuje to jasne již známý fakt, že nás vlády tajne cipují prostrednictvím povinných ockování a dalších injekcí, ale jak bylo mnohokrát prokázáno, byl do lidí implantován mikročip i při jiné operaci, napríklad slepého streva. Jednoduše se využije momentu, že je človek v dočasném bezvědomí. Ostatně vzpomeňme, jak byly ve výzkumném zarízení v Pelican Bay v Kalifornii veznové podobným zpusobem zneužíváni, když jim byla vpíchnuta nikoliv očkovací látka, ale sedativa a v dočasném bezvědomí jim byli implantovány lékaři mikročipy. Až se jednoho dne po operaci kolene probudíte v nemocniční posteli a bude Vás bolet ruka nebo budete mít jizvu za krkem, vězte, že nejste první ani poslední obětí techto zverstev. Ríkám tomu zverstva, ale co bych měl ríkat teprve vládním únosum lidí pro jejich zkoumání a nelidské lékařské pokusy, pri kterých bývají často také implantovány mikrocipy. Ale tyto fakta chci dokladovat v daleko závažnejších souvislostech až o mnoho stran dále. Jistě by ale bylo vhodné použít zde ještě citátu analytika Federace amerických vedcu ve Washingtonu, který prohlásil: "Tyto aplikace /mikročipu/ mohou mít strašné důsledky."
Jiste je to tak. Po nelegálním ocipování milionu detí, bezdomovcu, disidentu a pacientu, vláda USA začíná legálně čipovat vezne, vojáky, ale i radové obcany své zeme. Možná zatím nechodí ulicemi amerických měst zombie, ale kdykoliv mohou. Vždyt vzpomenme na konkrétní pokusy na amerických vojácích a vězních…. Kdykoliv z nás budou bestie i totálne krotké a vládě oddané zombie.
Zbigniew Brzezinski, poradce prezidenta USA ve své studii píše: "Plány vlády pro budoucnost Ameriky jsou prímo spojeny s vlivem technologie a obsahují postupné budování více kontrolované a řízené společnosti. Taková spolecnost by byla ovládána elitou, nebržděnou omezeními tradicních hodnot. Tato elita /tajná vláda/ by neváhala dosáhnout svých politických cílů použitím své poslední moderní techniky /mikrocipu/ k ovlivnování verejného mínení a udržování spolecnosti pod prísným dozorem a kontrolou."
Prátelé, tato kapitola se jmenuje Dokonale zotročená společnost. Nejde v ní však pouze o mikročipy. Ty jsou sice cílovou stanicí celé této mašinérie, ale není to jediný zpusob vyvinutý a praktikovaný masove na obcanech této planety k podmanení se světovládě. O co tedy ješte jde ? Jde o tzv. psychologické signálové ovládání mysli a špionáž cloveka. Pojdme se tedy nyní podívat práve na tento zpusob ovládání lidstva, který dnes po boku mikročipu a s jejich pomocí ztrhává civilizaci….
Již od II. světové války vědci studovali zmeny v chování člověka pri působení různých radiových, ultrazvukových nebo svetelných vln. K tomuto objevu došlo náhodou, když se lidem pusobících v blízkosti těchto vln dělalo nevolno, začali se chovat agresivně nebo naopak znenadání usínali. Po mnoha pokusech bylo jasne specifikováno nejen jaké vlny dokáží v člověku vyvolat změny v chování, ale také v jakých dávkách a jaké přesne výsledky mají být dosaženy. Zjistilo se totiž, že tyto umelé vlny mají pri urcitém nastavení stejnou frekvenci jako prirozené vlny lidského těla, kterými jsou v našich telech ovládány nervová centra, smyslové orgány i mozková cinnost. Pokud jsou tyto naše prirozené vlny překryty silnejšími vlnami stejné frekvence, člověk reaguje práve na ne a je tak v podstate otrokem príkazu od jinud, aniž by to treba jen trošicku tušil. První, kdo v tajnosti vedl tyto výzkumy byla samozrejme armáda pro válecné úcely. Vlády to zpravidla tolerovaly a omlouvaly strachem ze "železné opony" a nebezpecí napadení. Jenže "železná opona" již padla a výzkumy a manipulace s lidmi pokračují dále a přešly z tajných vojenských základen do vládních výzkumných ústavu pro použití na změnu a regulaci chování společnosti. Pojdme se podívat na nekteré důkazy. 26
Tyto psychologické zbraně byly vyvíjeny již po druhé světové válce. Typický příklad jejich použití mužeme videt na válce v Perském zálivu roku 1990. Tehdy byly použity tyto technologie, které byli založeny na útoku na myšlení protivníka. Američtí vojáci zde vysílali ultrazvukové vlny urcité frekvence a síly. Ty pri delším pusobení omezují v cloveku soustredenost, pozdeji myšlení a nakonec i sebeovládání. Přitom jsou ale uchem neslyšitelné, přijímá je pouze lidské podvědomí, kde dochází k útoku na mozek cloveka. Celý svet byl prekvapen, jak z neprátelských zákopu začali náhle po tisícovkách vybíhat iráčtí vojáci a masove se vzdávali. Nikdo to nechápal, nebot meli drtivou presilu, profesionální vojsko a zbrane rovnocenné s Američany. Psychologické zbrane ucinily své.
Tehdy se vláda USA mohla pyšnit a lidé obdivovat "úžasnou" vycvičenost americké armády. Jenže radost nebyla dlouhá. Krátce poté totiž ruští politikové oficiálne oznámili, že i Rusko vlastní psychologické zbrane. Tehdy vyšla najevo i pravda o použití amerických psychologických zbraní v Perském zálivu. Americané samotní to samozrejme nikdy oficiálne nepotvrdili ani nevyvrátili. Syndrom války v zálivu, kterým však dodnes trpí všichni zúčastnení vojáci, nevyjímaje ceské, mluví sám za sebe. Ono zahrávat si s touto technologií v polních podmínkách muže mít práve tyto katastrofální následky. Dobře se podívejte, kam se poděli hrdinové Spojeneckých vojsk, kteří bojovali v zálivu, od Američanů pres Brity, Nemce, Francouze až po Čechy, všichni byli izolováni v léčebnách a vlády jim ani jejich rodinným príslušníkum nikdy neřekly, proc jim armády privezly domu psychické trosky s narušeným zdravím. A tak se první obětí války stala pravda. K této válce se ješte vrátíme v jiné souvislosti.
Psychologické zbraně, jak jsem již uvedl, nejsou už pouze v rukou armády. Zprávy o používání techto psychologických zbraní ovládajících myšlení člověka přichází i z civilní oblasti. Byly napríklad zneužity i proti nevinným civilistum. Za zmínku stojí území Waco v Texasu, kde měla být na příkaz Stevena Killiona /náměstek ředitele vládní FBI/ použita v roce 1993 tato psychologická zbraň proti asi stovce civilistu. Nikdo dnes radši nechce uvažovat o tom, kam az tyto projekty dochází.
Ale ovládání myšlení bylo použito i přímo na vysokých vojenských činitelích ruzných státu, aby byli poslušní jako roboti a celý národ smerovali dle príkazu tajné svetové vlády.
Major americké armády, John D. LaMonthe, který spolupracoval s tajnou vládní zpravodajskou službou DIA, na základe zpracovaných tajných dokumentu v 70. letech uvedl, že výzkum v Sovetském svazu pocítá s dálkovým ovlivnováním myšlenek vysokých amerických politiku a vojenských cinitelu. Potvrdila to pozdeji i sovetská vedkyne Larisa Vilenskaja, která na těchto sovetských vládních projektech pracovala a poté emigrovala do USA. Vilenskaja priznala, že probíhaly pokusy s dálkovým ovlivnováním televizních projevu vybraných politiku. O sovětských snahách dálkově manipulovat s myšlením lidí se zabývá zpráva tajné americké vládní zpravodajské služby DIA c. PT-1810-12-75.
Po pádu Sovětského svazu a "železné opony" vyšlo mnoho afér na svetlo. V březnu 1991 prezident Vedeckovýzkumného sdružení pro studium a výzkum psychofyzikální prírodní problematiky, A.V.K.Brjuchanov, potvrdil existenci vládních technologií pro ovládání mysli a priznal, že v dubnu 1983 sám pracoval na vládním projektu zamereného na manipulaci s myšlením lidí. V této souvislosti se také zmínil o válce v Afghánistánu. Vojáci, kterí odmítali jít bojovat do Afghánistánu, byli odváženi do zvláštního zarízení v Odese, kde jim byl zmenen profil myšlení /vymývání mozku/ a poté byli nasazováni do nejnebezpecnejších akcí. Sověti tedy rozhodne za Američany nezaháleli a je prokázáno, že na techto projektech spolupracovala se Sovetským svazem i naše Ceskoslovenská vláda a armáda. Kromě jiného prímo na tomto poli pracovala Ceskoslovenská akademie ved v Praze, Univerzita Karlova v Hradci Králové a Psychoenergetický institut v Praze, který mel pod patronací ústrední nemocnice, univerzitní oddelení, státní výzkumné ústavy - zejména Fyziologický institut CSAV, Ústrední institut geologického pruzkumu a Výzkumný ústav metalurgický…atd… V Československu byly také prováděny velmi drastické, až brutální pokusy na pacientech právě ve věci ovládání myšlení. Zejména dnes víme o těchto pokusech v nemocnici v Hradci Králové. Bohužel, v ničem jsme nezaostávali za Sovetskými tábory. Pokud vím, Ceskoslovenská armáda, dnes armáda Ceské republiky, nikdy oficiálne tyto pokusy nepriznala, ale bývalí vojáci, kterí se techto projektu osobne úcastnili již od revoluce mnohokrát oficiálne dosvedcili tyto projekty a média za tu dobu prinesla dostacující dukazy. Kdo nám muže zaručit, že tyto pokusy u nás nepokračují ? Když se dodnes vše prísně tají, asi to má svuj účel, ani zákon o svobode informací, který vláda České republiky schválila začátkem roku 2000 je proti tomu nedobytný. Že by se i soucasná vláda zajímala o to, jak ovládat myšlením svých občanů ? Zatím to
27
bohužel jinak nevypadá.
Bývalý generál tajné vládní sovetské složky KGB Oleg Kulagin v srpnu 1990 v Krasnodaru oficiálně přiznal, že vláda vlastní nejen zařízení na masové ovládání myšlení obyvatel, ale i k jejich nervovému poblouznění, dálkovému zhypnotizování, až zešílení. Taktéž ale zarízení, které na stejné bázi dokáže vyvolat jakoukoliv emoci od nenávisti, euforie, strachu po naprostou labilitu. Dokáží též roztrhat přirozený biologický obraný mechanismus cloveka nebo jej okamžite usmrtit a to prímo nebo príkazem k sebevraždě. Vznikají veliké obavy, že tyto zařízení hrají velikou roli v ovlivňování voleb, ale i všeobecné nálady v Rusku i jinde ve světě dle chuti kohosi ,,tam nahoře,, /světovlády/. Jde o rozklad osobnosti, který dnes vidíme v praxi pod různými zpusoby a dusledky praktikovat po celém světě.
V USA byly sledovány tytéž cíle, vlastne šlo o celosvetový závod, na kterém však paradoxně znepřátelené velmoci horlivě spolupracovaly. Tedy, rozhodne je to dukaz toho, že tyto prostredky ovládající myšlení neslouží k obraně, jak tím byla veřejnost pri aférách balamucena, ale k útlaku obyčejných civilistů. Vždyt na koho chtěly velmoci použít tyto psychologické zbraně, když ne na sebe navzájem ? Ano, od začátku zřejmě na nás občany, protože jen vyřazením občanů světa ze hry vysoké politiky přeci vlády budou provždy bez odpovednosti a mohou si dělat, co se jim zlíbí. Zatímco v ulicích měst budou pochodovat poslušné dělnické zombie.
Jeden z ústředních amerických projektu se jmenoval "MONTAUK". Pojmenován byl podle místa Montauk Point, které leží asi 200 km východne od New York City, na nejzazším výbežku Lond Islandu. Jedná se o vojenskou základnu - Montauk Force Base 0773, kde byl umístnen gigantický radar. Ten za pomoci speciálních generátoru, oscilátoru, cívkových systému, vysokofrekvencních zesilovacu, PC a antén /delta-T-konstrukce/ byl používán k masové kontrole chování obcanu a to i za hranice USA. Vše bylo drženo v tajnosti. Podezření vzniklo, až když si lidé všimli, že kolem Montauku ztrácí ptáci za letu naprosto orientaci a ,,bez príciny,, se bezvládne vrhají k zemi. Ostatně všechna zvířata se chovala velmi neklidně a lidé si stěžovali na bolesti hlavy a zvracení. Nakonec vyšlo najevo, že americká vláda zde již od roku 1970 vysílá po území celého státu vlny pro manipulaci s myšlením obyvatel. Na světlo vyšly také fakta, že celá tato propaganda byla rízena bez souhlasu Kongresu. Aby armáda zajistila úcinnost radaru, zprvu provádela jen drobné pokusy, kdy napríklad zamerovala jednu budovu s pokusnými osobami, nakonec byli masove ozarováni i vojáci na základně a nekolik desítek milionu nevinných a neinformovaných civilistu v Long Islandu, New Jersey, New Yorku a Connecticutu. A myslíte si, že se tomu zabránilo ? Když vláda vyšetřuje sama sebe, vždy jdou obvinení stranou a tak tyto projekty nadále pokracují a to na mnoha místech sveta. Jak jde o podmanění si světa, vlády si nenechají upřít nic a neváhají sáhnout i k nejvetším zverstvum, které si jediným razítkem proste zlegalizují.
V letech 1975-76 byla vypracována pro vládu USA studie s krycím oznacením NBIT, která byla financována vládní CIA a týká se využití dálkového ovládání mysli obcanu. Tato studie byla roku 1979 predložena presidentu USA Jimmy Carterovi, který poté schválil výzkumný program této technologie.
Technologii psychologického ovládání mozku provádí ve velkém i tajná americká vládní NSA. Ta se musí potýkat s neustálými aférami kolem techto pokusu. V roce 1992 byla proti NSA vedena obžaloba /c.92-0449/, ze které vyplývají dukazy techto praktik hruzných rozměrů. Píše se zde, že NSA zajištuje a uskutecnuje sledování a manipulaci s myšlením obcanu, zmeny jejich chování a jejich pocity. V sekci 2 se dále uvádí, že personál NSA se může napojit na kohokoliv v zemi a sledovat jeho myšlení 24 hodin denne. NSA provádí tzv. elektromagnetickou stimulaci mozku pro neurální monitorování na dálku /RNM/ a elektronické napojení na mozek /EBL/. Vláda dokáže v kterémkoliv cloveku vyvolat halucinaci cehokoliv, muže promlouvat prímo do jeho hlavy a ješte vnutit zároven úvahu, že to vše pochází z jeho vlastní hlavy. Dokáží doslova dostat pred naše oci jakýkoliv obraz, mohou nás dálkove zhypnotizovat a poté vyslýchat nebo nám v hypnóze zakódují požadované chování v rámci programování mozku. Prirozené lidské signály jsou jednoduše přehlušeny signály umělými stejné frekvence a lidské telo reaguje poté práve na ně. Signálové zpravodajství NSA má zvláštní schopnost dálkove a nezjistitelne sledovat informace v lidském mozku digitálním dekódováním elektromagnetických /EMF/ emisí o frekvenci 30-50 Hz a výkonu 5 miliwattu, které jsou mozkem produkovány. I lidské myšlení je v podstatě urcitý fyzikální děj a jako takový je fyzicky nejen zjistitelné /kontrolovatelné/, ale i fyzikálne ovladatelné /lze jej umele menit nebo prehlušovat stejnou, ale silnejší vlnovou frekvencí/. Takto lze člověka na dálku sledovat, ale i ovládat,
28
mučit, nechat zešílet nebo i zabít. Kdokoliv se vláde znelíbí, lze jej zdiskreditovat psychickou poruchou a izolovat jej nebo doslova pozabíjet celou opozici, at už přímo nebo umělým rozkazem k sebevražde. A verte, že funkcnost techto projektu nezůstává pouze na papíre. Obžaloba 92-0449 uvádí príklad takového zneužití na osobě pana Plaintiffa, který byl od ríjna 1990 do května 1991 týrán vládní NSA použitím dálkového RNM 3D zvuku přímo do mozku. Plaintiff byl spolupracovník NSA a pracoval na těchto projektech. Když se však nechal slyšet, že tento nechutný projekt odhalí, byl NSA právě touto technologií umlčen. V NSA pracuje téz skupina lidí zvaná Kinnecom, což je asi 100 lidí, kteří pracujících jako otroci 24 hodin denně v sídle NSA ve Fort Made. Všichni jsou podle obžaloby odposloucháváni na úrovni mozku /sekce 5 obžaloby/. Sám jsem měl možnost hovořit s lidmi, kterí jsou taktéž, at už z politických nebo společenských důvodů takto sledováni nebo trýzněni. S trochou nadsázky mohu říci, že psychiatrické lécebny jsou jich plné. Nyní jde o to, kdo je tam z vlastní psychické poruchy a kdo tam byl "dokopán" a psychicky rozložen práve touto technologií. Rozhodně se tomu nevysmívám. Nejde o úvahu, ale o smutný fakt, který dokazují soudně řešené aféry na celém světě. Jenže případy jednotlivcu, i když jsou jich celkove stovky milionu, nikoho nezajímají. Pojdme se tady opět vrátit k masovému měřítku.
Existují totiž mnohé vyložene nemorální praktiky s temito psychologickými zbranemi v masovém merítku. Americké letectvo totiž používá tak zvané generátory ELF /Etremely low freqency/, které dokáží vyvolávat davové halucinace. Tyto ,,dábelské stroje,, dokáží v lidech vyvolat predstavu cehokoliv a to až do vzdálenosti 12 kilometru od jeho zdroje. Uvádí se, že tyto stroje se používají pri rozhánení masových demonstrací, kdy je demonstrujícím obcanum vsugerováno, že je vše v porádku, a že je cas rozejít se do svých domovu. Lidem tak je znemožnováno svobodně se vyjadrovat a vzepřít se proti zlořádu doby. Pakliže by byly do budoucna tyto stroje používány pri každém takovém konfliktu, byli bychom brzy schopni provolávat slávu i té nejohavnejší totalite, kterou lze jen zplodit. Bohužel dnes jsou touto technologií řízeny už celé národy. Například totalitní Čína nebo Irák, kterí technologii ovládání mysli získali ješte v rámci pomoci Sovětského svazu, ale i dnešní Rusko. Nebylo Vám nikdy divné, že přestože zde vládne tak tvrdý totalitní režim a neúnosná bída, že lidé neprotestují ? A naopak v masách vycházejí do ulic doslova fanaticky provolávat slávu svým vládním tyranum ? Videl jsem zábery ze Severní Koreje a bylo mi jasné, že to, co vidím není ani strach z vlády ani opravdová láska k ní, ale uměle vyprodukovaný fanatismus technologie vymývání mozku, přesne jak ji známe z odhalených afér. Připadá mi, že přestože si USA hraje na zachránce světa a některé totalitní státy neustále bombarduje, jiné totalitní státy nechává v klidu. Že by pokusná území pro budoucí použití technologie vymytých mozku pro celý svet ve světovládě ? Nebo jsou v tom jako obvykle jen mocenské a hospodárské zájmy ? Opet lze pouze durazne varovat pred temito světovládnými snahami manipulovat s lidským myšlením a v návaznosti i chováním.
Představme si město. To mesto žije normálním životem, ale během nekolika hodin v nem zacnou všichni ztrácet sebekontrolu a rozum. Tehdy je muže kdokoliv masove ovládat a vést k čemukoliv a to beztrestně, nebot nikdo neví, proc se tak tito lidé ve meste náhle zacali chovat. Kdo by tušil, že je to zpusobeno zvukem nebo lépe receno ultrazvukem, speciálne upraveným tak, aby šel proti snášenlivosti mozku a plne narušil lidské podvedomí. Predstavte si jaká katastrofa by se stala, kdyby se takové zvuky pokusil nekdo zaradit do vysílání rádia nebo televize, kteréžto média poslouchá a sleduje celý svet. A díky satelitum lze v jediném programu náhle paralyzovat myšlení celého sveta a ovládat jím z jednoho jediného zdroje. Je to ideální prostredek pro vyhlášení svetovlády, která pak muže takto ovládat celý svet. Ale je toto opravdu jen teorie nebo náznak skutecných praktik světovlády ? Pojdme se podívat na důkazy.
Západní zpravodajští odborníci už koncem 70. let s hruzou pozorovali, na jakých frekvencích probíhá v Sovětském svazu verejné vysílání. Tato totalitní velmoc prováděla vysílání v nízkofrekvencním rozsahu od 5 do 15 Hz. To je právě ono elektromagnetické spektrum, které uvolňuje psychoaktivní neuronální efekty a ovládání mysli. Americané se zprvu domnívali, že Sovetská vláda se tak snaží pouze udržovat své občany v potrebných ideologických myšlenkových vzorcích. Jak se ale ukázalo, vysílání melo vliv daleko za hranice tohoto státu.
Pred rokem 1978 pak USA zachvátila hotová panika. Nejprve byly zaznamenány nad Spojenými státy velmi neobvyklé vlnové vzorce umelého puvodu. Pozdeji se ukázalo, že tyto signály vysílá sovetská stanice. Tuto informaci krátce poté potvrdila dánská tajná sluzba, která navíc zjistila, ze se jedná o vysílac s výkonem kolem 40 megawattu, umístnený mezi mesty Rigou a Gomelem. Tyto nízkofrekvencní signály ovládající myšlení vyvolávaly v obyvatelích amerických mest Eugene, Portland a Bend, které leží na západním pobreží, a také v Kanadanech z mest Timmins a Kirkland
29
Lake doslova nervy rozkládající brucivé zvuky. Lidé náhle masove propadali psychickým a emocním potížím, ale i bolestem hlavy a nespavosti. Dr. Andrew Michrowski z kanadské Planetary Association for Clean Energy verejne prohlásil, že tyto nízkofrekvenční útoky sloužily jednoznačne k úmyslnému snížení schopnosti myšlení a obranyschopnosti obyvatel. Sledováním techto projevu bylo povereno kanadské ministerstvo dopravy. Kanadská vláda krátce poté údajně protestovala u Sovětů proti tomuto neustálému ovládání mysli amerických a kanadských občanů.
Uprostřed července roku 1993 se stal ohniskem zájmu verejnosti švýcarský rozhlas. Po nekolik dní se pri jeho vysílání ozývaly sinusové tóny, které prehlušovaly bežné vysílání. K tomuto problému se tehdy vyjádřila i armáda, ale nikdo dosud veřejně nepřiznal co se zde dělo.
Avšak staly se i daleko odvážnejší a otevrenejší pokusy s manipulací lidského myšlení pres média. Přímo ohromujícím i usvedcujícím triumfem budovatelu svetovlády je prípad z Velké Británie, kde bylo vyuzito televizního vysílání. Lidé, kterí zde dne 26.listopadu 1977 sledovali televizní vysílání, byli jiste v šoku. Presne v 17:05 hodin bylo totiž potlaceno vysílání zpráv britské televize "Southern Television" . Zvuk úplne vypadl a obraz byl silne rušen. Mezi tím se však z televize zacal ozývat neznámý hlas z neznáma, který zacal promlouvat k celému lidstvu. Bylo zde mimo jiné řečeno, že lidstvo se musí sjednotit v jeden celek pod jediného vůdce…. Když tento hlas po nekolika minutách ustal a na obrazovce naskočilo bežné vysílání, zacala masová hysterie. Byly kontaktovány patricné úrady, aby se k tomu vyjádřily, ale nikdy tak neucinily. Vzhledem k obsahu zpráv a zpusobu jejich sdělení, tedy potlačením tak silného vysílání britské televize, je jasné, že v tom mají prsty velmi vlivné skupiny budovatelu svetovlády. Mela to být snad zkouška světovlády, jak lidé na její ideologii reagují ? V souvislosti se sovětskými aférami, kde vláda práve do vysílání zpráv ukládala frekvencní vlny ovládající lidské myšlení, napadá mě souvislost s touto aférou z Velké Británie. Také byly zrovna vysílány zprávy a hlas, který zřejmě nedopatřením slyšeli normálne všichni občané, měl patrně pouze promlouvat do lidského podvědomí a utváret tak umele veřejné mínění dle potřeby svetovlády. Mohu se opírat pri tomto tvrzení o mnoho odhalených prípadu s politickou manipulací práve skrze podvědomí v televizním vysílání. Pojdme si ješte neco ríci o televizním vymývání mozku.
Major americké armády J.D.LaMothe spolu s agentem tajné americké služby L.E.Mairem uvádí ve své 3. studii vypracované pro tajnou americkou službu DIA v bode 6, že Sovetský svaz disponuje elektromagnetickými a elektrostatickými zařízeními k ovlivnování rozhlasových a televizních stanic vyvinutými sovetskou Akademií věd. Prestože tyto dokumenty americká vláda odtajnila až zákonem o svobode informací, již v roce 1968 odhalily dve americké zpravodajské novinárky, které byly na misi v Sovetském svazu, že se tam seznámily s projekty, které jsou provádeny ve výzkumných ústavech skrývaných na Sibiri. Tehdy bylo zjišteno, že Sovetský svaz pracoval na projektech, v nichž bylo možné pomocí televizního obrazu a vysílání uvést cloveka do hypnotického polospánku a tímtéž televizním programem do nej poté vložit veškeré informace a rozkazy. Smutné je, že i tyto pokusy byly a jsou prováděny zcela veřejně na nic netušících občanech v normálních vysílacích casech. Vláda tak doslova prostrednictvím televize, kterou má doma každý, vytvárí umele náladu spolecnosti dle libosti a mení vzorce našeho chování a myšlení, aniž by si toho kdokoliv povšiml. Ale vzpomente si, prátelé, stalo se to bezesporu i Vám. Sedíte u televize a v pohode se díváte. Nejste ospalí a dej Vás zajímá, ale najednou vubec nevíte, že se na televizi díváte, pouze to podvedome prijímáte jako skutecnost a po chvíli se proberete a sledujete dál, aniž by jste si toho vy nebo Vaši blízcí všimli. Ne, ted nemluvím o dobe komunistické totality, kdy jsme na techto projektech museli spolupracovat i na našem území se Sovetským svazem /záhadné pokusy v ceskoslovenském vysílání v srpnu 1982 na 2. programu a další…/. Hovořím i o současnosti, kterou, když jsme pozorní, vypozorujeme i dnes, respektive zejména dnes, taktika se nezměnila, pouze se provolává sláva nové ideologii /světovládě/.
Televizní podvědomé ovládání a kontrola myšlení nebo chcete-li vymývání mozku má dvě základní varianty. Budto jde, jako ve výše popsaných případech, o použití hypnózy, zvukových nebo elektromagnetických vln nebo jde o tzv. podprahové obrazy a průvodní vizuální jevy. O co jde ?
V této veci se nejvíce angažuje americká vládní CIA a její služby vzorne slouží americké vláde k ovládání mas. Vše je velice jednoduché. Díváme-li se totiž na televizi, lidské oko je schopno rozeznat jako pohyb teprve 24 obrázku. Naše vedomí tedy neregistruje každý z techto 24. obrázku, ale teprve vše dohromady jako celek. Podvedome však clovek zaregistruje každý z těchto 24. obrázku. Pokud se tedy mezi techto
30
24 obrázku umístí jeden, který tam nepatrí, lidské oko jej nepostrehne, ale podvedomí ho registruje. Umístí-li se zde například obrázek lesa, pak clovek náhle myslí na les, aniž by věděl proč. V praxi jsou však používány ideologicky zamerené obrazy. Například, vsune-li se mezi techto 24 obrázků obrázek, jak nekdo delá to či ono, človek jej může následovat, aniž by vedel proc to ciní. Takto nás mohou prostrednictvím televize vlády rídit jak chtejí. Mohou nás "nutit" volit určitou stranu, nedemonstrovat, nestávkovat, být po vuli s vládou, stejne jako vést nás k podpore jakékoliv ideologie. Takto bude svetovláda ovládat myšlením vetšiny sveta. Přestože jde o odporné a neetické projekty pro likvidaci demokracie a svobodného lidského uvažování a rozhodování, vlády se tímto usilovně zabývají. Každá totalita, která jde skrýt, je dnes vítána. Není tajemstvím, že tyto postupy zkoumá asi od roku 1984 i vládní CIA, která sama praktikovala nekolik pokusu v normálních televizních programech na nic netušící diváky. Byl dělán i jeden pokus, kdy CIA vybrala jeden zcela neznámý výrobek. Výrobek zcela nepraktický, nevzhledný a předražený. Jeho fotografii poté dosadili mezi onech 24 obrázků do normálního programu. CIA pak daný výrobek dosadila do všech prodejen v urcité lokalite. Hned druhý den po odvysílání byly všechny tyto výrobky totálně skoupeny. Přitom je nikdo neznal, nikdo nevedel k cemu to slouží, byly drahé a ošklivé. Když byla poté delána anketa s lidmi, kteří si onen výrobek koupili, nikdo z nich nedokázal odpovedet na otázku proc tak ucinili. Je to jasný dukaz, že televize nás muže prinutit cinit cokoliv a obrátit naše myšlení i proti nám.
Ač to může znít velmi drasticky, věřte, že praxe je mnohdy ješte horší. Například ve Francii vypukla před několika lety veliká aféra. Bylo zde totiž odhaleno, že práve touto metodou byla vedena televizní volební kampan prezidenta F.Miterranda, kterému tak pomohla k jeho druhému zvolení. Jenže Francie určite není jedinou zemí, kde k tomuto způsobu manipulace pri volbách a jiných rozhodných chvílích dochází.
Vec je mnohem masovejší, než by kdo cekal, nejde už jen o politické a náladové ovládání obcanů, ale o naprostý útok, hotovou sprchu vymývání mozku od dětských pohádek pres reklamy, zprávy, filmy, až po seriály. Ne, ted nemluvím o jejich ubohosti, ted hovořím o tom, co je v nich podvědomě uloženo pro manipulaci společností, ale co v televizním programu jiste nenajdete. Tato drastická "výchova" občanů k poslušnosti skutečně zasahuje už i do dětských vysílání. Ostatne jsou to práve deti, které lze nejlépe prevychovat k novým světovládným "hodnotám". Opět nejde jen o ideologicky zaměřené pohádky o tom, že jen v jednotě je síla atd... ,ale i o podprahove vložené informace. Japonskem otrásl doslova šok, když se náhle stovky Japonců začaly vrhat v jediný okamžik z křesel na zem a prožívali obdobu epileptického záchvatu. Nic netušící japonské děti, které dne 16.prosince 1997 sledovali v televizi kreslenou pohádku s postavičkou Pikaču byli přesně v 18:50 hodin doslova masově zasaženo zábleskem z televizní obrazovky, po kterém se děti dostali do transu, stavu podobného hypnóze a začali se svíjet jako v záchvatu. Přestože v tento okamžik televize ovládala všechny diváky, nejhůře to odneslo kolem 700 Japonců, u kterých se projevovaly až životne nebezpecné stavy, pricemž ješte 24 hodin po odvysílání této pohádky muselo zůstat v nemocnici ješte 208 z techto 700 lidí. Celkove se oběti počítají na miliony a bohužel právě na dětech. Po incidentu přiznal i programový ředitel TV, Hironari Mori, že při sledování programu se mu tehdy doslova zatmělo před očima. Podle Moriho měli tento incident vyšetřovat nezávislí experti, ale celý případ, pokud vím, byl umlčen.
Televizní manipulace se společností, veřejným míněním a vymývání mozku je snad nejmasovější způsob ovládání myšlení nás lidí. Mužeme si za to tak trochu sami, když každý den doslova žhavíme své obrazovky, abychom si u televize trochu "odpočinuli".
Přátelé, není však zdaleka konec příkladům světovládných snah o zotročení společnosti a manipulaci s jejím myšlením. Práve nyní se dostáváme do velmi závažné sféry. Je to oblast, která byla již od 1.svetové války zkoumána a v 50.letech poprvé masově praktikována pro rozložení společnosti a získání kontroly nad vedomím lidstva. Hovořím nyní o drogových programech našich vlád. Představte si, že se podaří vládám, aby se občané stali závislí na drogách. Potom je lidstvo jen bezbrannou loutkou závislou na příkazech mocných, ale také závislou na dalších dávkách drogy, kterou spravuje-li stát, muže ji poskytnout za vzorné chování, ale také nevhodným jedincum odeprít a ti zemrou. Tato hororová scéna je samozřejme zveličena. Je to ale reálná ukázka toho, kde se může ocitnout náš svět v brzké době. Proč ? Protože vlády sveta skutečně mají své tajné drogové programy pro ovládání myšlení svých občanů. A důkazů pro toto tvrzení je až příliš, než aby se to dalo přejít.
Americká armáda v roce 1950 zahalila San Francisco a okolí umelým smogem s obsahem bakterií
31
zpusobujících pneumonii. Vše bez informování místních obyvatel. Tento pokus trval 6 dní a bylo mu vystaveno 800.000 obyvatel. Armádní generální štáb USA v Pentagonu přiznal v roce 1977, že podobných experimentu vláda USA prováděla v letech 1949 až 1969 celkem 239 a to ve městech New York, Washington, Key West, Panama City, Florida a San Francisco. Tehdy se doslova na desítkách milionu občanů zkoumaly úcinky a chování obyvatel pod působením ruzných chemikálií, vcetne drog a psychotropních látek. Vláda tak zkoumala, jak by bylo možné s veřejností nejsnáze manipulovat. Tyto projekty se jmenovaly "MK-ULTRA" a schváleny byly ředitelem vládní CIA Dullesem 13.dubna 1953. Na tento projekt navazoval projekt "MK-DELTA". Ovšem již na prelomu 40. a 50. let vše začalo vládním projektem "BLUEBIRD" ,který byl v srpnu 1951 prejmenován na krycí název "ARTICHOKE". Tehdejší ředitel CIA, Richard Helms, po odhalení techto projektu nařídil okamžité znicení podstatné cásti techto dokumentu. Výbor senátora Churche však tyto fakta odtajnil a obvinil americkou vládu z nelidského porušování práv občanů. Pokusy však nadále pokračovaly.
Ovšem tlak verejnosti sílil a pripojil se k nemu i Senát Spojených státu a Výbor Kongresu. Tehdy se oficiálne prokázalo, že organizátorem techto bestiálních pokusu byla vládní CIA a vláda USA. Ta pod mnohými halucinogenními látkami a drogami manipulovala myšlením mnoha milionu lidí. Sama pak tajne mezi mladými lidmi a studenty šírila drogu LSD a tyto lidi poté kontrolovala. V odtajneném dokumentu vládní CIA z 26.dubna 1952 se uvádí, že droga heroin je bežne používána dustojníky policie a zpravodajských služeb v rámci bežné praxe. Skrze policii pak vláda také distribuovala drogy do spolecnosti. Knappova vyšetrovací komise prokázala, že vetšinu drog prodávaných v newyorských ulicích dodává prekupníkum sama policie v New Yorku. Stejní policisté mají na príkaz vlády na svedomí smrtelné dávky heroinu v žilách 8 - 9 letých dětí.
Americká vláda si dala v 50. letech za cíl doslova nacistický ideál. Učinit z národa v následujících letech totálne zdrogovanou spolecnost závislou na vláde. Jakékoliv policejní razie proti prekupníkum drog se tak zdají být pouhou fraškou pro oko obcana. Ve skutecnosti šlo o konkurencní boj s tou cástí mafie, která odmítla s vládou spolupracovat a snižovala tak vláde zisky za vlastní prodej drog.
Dne 3. srpna 1977 se dokonce tehdejší reditel vládní CIA Stansfield Turner veřejně přiznal Státnímu zpravodajskému výboru a Podvýboru pro zdravotnictví, že vládní drogové testy a operace byly provádeny také v nevestincích a nocních klubech v San Franciscu a New Yorku, kde byli nic netušícím návštevníkum tajne podány drogy a poté byli zkoumáni v rámci možné zmeny sexuálního chování, ale i ostatních forem chování. Tyto kontroverzní projekty se jmenovaly "MIDNIGHT" a "CLIMAX". Ředitel CIA také dále priznal vyšetrovací komisi, že podobných experimentu pro zmenu chování a myšlení občanů se zúčastnilo nejméně 185 soukromých vedcu a 80 výzkumných institucí vcetne univerzit. Hned druhý den tuto zpoved otiskl prestižní deník Daily Telegraph a postaral se o další masový odpor verejnosti proti temto vládním zverstvum. Ovšem tyto pokusy pokracovaly opet dál, pouze s tím rozdílem, že byly lépe utajovány.
Vláda USA doslova jako nacistictí lékaři masově testovala na nevinných a neinformovaných občanech své nelidské pokusy s cílem ovládnutí národa i sveta a myšlení lidí. Jen si srovnejte fakta z koncentračních táborů a snahy hitlerovských lékařů o umělou kontrolu vědomí, která byla po druhé svetové válce roku 1945 odsouzena norimberským tribunálem pro válečné zlociny.
Jeden z hlavních vládních spolupracovníků v této oblasti byl vedoucí psychologických výzkumu univerzity v Michiganu, profesor J.McConnell. Ten otevrene priznal : "Washington /vláda USA/ sní o dni, kdy bude možno pomocí drog a hypnózy kombinovat ztrátu pameti s dumyslným systémem pobídky a trestu, aby dosáhl absolutní kontroly nad vědomím lidí."
Čím se vlastně liší tyto snahy od slov a cinu hitlerovského Německa ? Snad jen tím, že jsou ješte mnohem masovejší a dokonalejší. Americká vláda taktéž testovala tyto drogové preparáty na bezbranných dětech v dětských domovech, pacientech nemocnic a psychiatrických léceben a nejbestiálnejší pokusy musí snášet vězni.
Přes norimberské zásady a mezinárodní konvence OSN a Ústavu Spojených státu, USA doslova mucí ve svých veznicích laciný pokusný materiál pro změnu myšlení. Nejhorší povest má veznice v Butneru v Severní Karolíně a starší pokusné zarízení v Marionu ve státe Illinois. Chemoterapie a používání tzv. ,,chemických klacku,, je zde na denním porádku. Do veznu se zde láduje torazín, librium a valium.
32
Účelem je uvrhnout vězně do úplné pasivity. Preparátem prolixin jsou u nich vyvolávány naopak deprese, které vedou mnohé vězně až k sebevražde. Jen v roce 1975 bylo použito nejméne 3600 amerických veznu pro nelegální vládní pokusy. Vláda na nich doslova jako na morcatech beztrestne zkoumala nové chemické preparáty a účinky drog. Sdružení farmaceutických výrobcu USA priznalo, že 85 procent veškerých testu nových léku je zkoumáno na vězních /přestože je to zákonem zakázáno/. Dalším pokusným místem je věznice San Quentin, která je známá jako místo, kam vláda USA odklízí politické vezne a ideologicky nevhodné. Zde se užívá plynu a tzv. "zastrašujícího prášku" - drogy způsobující strach a depresi. Ve věznici Vaccaville tuto drogu též používají a popisují, že vezni po ní prožívají pocity podobné tonoucímu cloveku. Vládní CIA také proplachovala mozky ve věznicích v Atlantě ve státě Georgia a ve městě Bordentown v New Jersey, federální veznici v Alabame a Holmsburgu v Pensylvánii. Ve městě Providance ve státě Rhode Island zase CIA prováděla pokusy s drogami na duševně nemocných lidech. Projekty "BLUEBIRD" a "ARTICHOKE" se prováděli v desítkách amerických nemocnic na nevinných pacientech. Například v New Yorku v nemocnici Mount Sinai, ale i v kanadském Allenove institutu psychiatrie při montrealské univerzitě. Kromě univerzit do toho byla namočená i akademická puda, armádní a policejní složky, vláda USA a zejména ministerstvo zdravotnictví, obrany, školství, sociálního zabezpečení a co je smutné i ministerstvo spravedlnosti. Snad práve proto nikdy nebyly tyto zločiny odsouzeny jako nespravedlivé.
Ale víte co je nejstrašnejšího na celé věci ? Ne snad ani miliony obětí, jako spíše fakt, že tyto bestiální pokusy na lidech provádeli vysokoškolsky vzdelaní lidé, lékaři a vedci, vláda a zákonodárné sbory. Na takovýchto prohnilých základních hodnotách státu a občanské společnosti nemohlo vzniknout nic jiného, než lež, násilí a útlak slušných a obyčejných lidí.
Sám prezident Svetové psychiatrické asociace, Dr.Ewen Cameron, byl v 60. letech vládní CIA požádán, aby spolupracoval na vládním projektu s drogou LSD pro rozložení vzorce chování člověka a jeho preprogramování či vymytí mozku. Prezident Cameron se tohoto skutecne ujal. Sám v Allainu v Montrealu testoval z dotací vládní CIA tyto nelidské pokusy. Cameron prováděl tzv. "spánkovou terapii" ,při které uváděl pacienty na celé mesíce do bezvedomí, aby jim poté provádel silné elektrošoky a dávkoval do nich drogu LSD. Poté byly přidržováni pod silnými sedativy při vědomí a do uší jim byly poušteny v rámci preprogramování mysli stále obetí dokola stejné informace. Nekterí slyšeli tytéž slova čtvrt milionkrát. Jde o doslovné vymývání mozku. Po techto testech žalovalo mnoho jeho americkou vládu každý po 1.milionu dolaru. Je zvláštní ironií nebo bohužel bežným faktem, že Dr. Cameron pres své bestiální pokusy na lidech, byl ješte predtím členem norimberského tribunálu, který soudil nacistické válecné zlocince, kterí páchaly tytéž zvěrstva za II. svetové války.
Studie uvádí, že napríklad droga LSD byla jen mezi lety 1949-1959 testována asi na 40.000 pacientech /a to jen v USA/. Odtajnený dokument vládní CIA z 16.listopadu 1953 dokazuje, že vedení CIA objednalo ve Švýcarsku drogu LSD a to v neuveritelném množství 100 milionu dávek, tedy dost na to, aby vláda touto drogou zparalyzovala pulku národa.
Vládní snahy o zdrogovanou spolecnost prosvítají v praxi na svetlo i dnes. Vezmeme si jen statistiku. Podle studie amerického ministerstva zdravotnictví, vzrostla v letech 1992-1995 spotreba drog u detí 12-17 let o drtivých 78 procent. Pocet dětí, kteří berou alespon jednou měsíčne kokain, se zvýšil jen za tyto tři roky dokonce o 166 procent. Mohu se tedy domnívat, že plán vychází ?
Je faktem, ze vládní CIA drogy nejen kupovala, ale i sama v tajných továrnách vyrábí. Bývalý agent CIA prohlásil, že CIA zbudovala nekolik laboratorí na výrobu LSD v oblasti sanfranciského zálivu. Výroba gigantických rozměrů je však tajena velmi dusledně. S dovozem drog na vládní účet je toho známo více. Senátor USA Bill Cooper v kvetnu 1989 uvedl, že tehdejší prezident USA, George Bush, který je zároven obchodním ředitelem ZAPATA OIL Company v Texasu, skrze tuto společnost experimentoval s novými technologiemi mimopobřežního výcviku. Uvedl, že prezident Bush dal plný souhlas k tomu, aby byly drogy dováženy do USA rybárskými lodemi z Jižní Ameriky na Bohrinseln a odtud dopravovány do USA zásobovacími lodemi, které nepodléhaly celním kontrolám. Bush prizval podle senátora Coopera ke spolupráci na tomto plánu i CIA. Celý plán funguje údajně dodnes, prestože se během doby přišlo na další a výhodnější metody dopravy drog do země.
Ve skutečnosti neexistuje žádné světové hospodárství. V zákulisí existují pouze dve celosvetove vládami
33
uznávané platidla - ropa a drogy. Dobre dnes víme, že vetšina válek, které se zúcastnily USA, bylo jen a pouze pro ochranu svých ropných zájmu /Irák aj./. Ostatne bylo to již mnohokrát priznáno vládními ciniteli USA. A stejné je to i s drogami. Napríklad válka ve Vietnamu, kterou oficiálne USA omlouvaly bojem proti komunismu a útlaku obyvatel, mela podle mnoha svědectví jeden jediný zámer, udržení si drogového postavení v této asijské oblasti.
Vládní CIA totiž vyrábela opium v oblasti "Zlatého trojúhelníku" v jihovýchodní Asii. Zisky z obchodu s touto zakázanou drogou vláda USA údajne používala k financování svých válek. Obchod s drogami se uskutecnoval prostrednictvím generála Vang Pao, který s USA bojoval proti severnímu Vietnamu. Výmenou za to mohl generál Vang Pao používat americkou leteckou spolecnost Air America k preprave opia ze svého území. Opium se přepravovalo ze "Zlatého trojúhelníku" na obrovskou tajnou americkou základnu Long Tien. Odtud putovalo lodemi pres Francii do USA. Tyto fakta po válce ve Vietnamu potvrdil i největší výrobce opia v této oblasti Khun Sa, když priznal, že obchoduje se CIA, která skupuje celou jeho úrodu opia. Americký historik Dr. Alfred McCoy potvrzuje, že tyto nelegální príjmy americké vlády a obchodování s opiem bylo zámerne drženo pred Kongresem v tajnosti, nebot byly obavy, že by takové operace Kongres neschválil. Americký odborník pres drogové závislosti Allen Ginsberg pri senátním prelícení, které bylo vedeno proti vládní CIA, uvedl v obžalobe před Senátem, že CIA pašovala celých 8 let z Vietnamu drogy /zejména heroin/ v mrtvých telech amerických vojáku, které byly poté policií distribuovány překupníkům v USA. Faktem je, že po válce ve Vietnamu, jak asi všichni dobre víme, byla americká armáda kritizována za to, že vyvíjí malé snahy o osvobození amerických zajatců ve Vietnamu. Později byla dokonce obžalována z úmyslného maření záchrany svých vojáku. Jak se ukázalo, vláda USA se bála, že tito vojáci vědí až príliš mnoho o drogových operacích armády a CIA, kterých se museli úcastnit a bála se, aby doma nepromluvili. Ale oni nakonec mnozí promluvili a celá věc došla v Kongresu.
Tajná vláda však sama o sobe neužívá drog pouze k ovládání spolecnosti, ale manipuluje s nimi i vládami a nejvyššími predstaviteli státu, aby je programovala dle svých svetovládných zájmu. Americký generál, William Creasy, který v americké armáde vyvíjel programy drogových operací, byl predvolán v roce 1959 pred výbor Kongresu, aby objasnil tyto armádní programy. Tehdy generál Creasy pohrozil Kongresu tím, co by se stalo, kdyby někdo podal drogu LSD clenum Kongresu. Reprezentant Kongresu, James Fulton, okamžitě zareagoval slovy: "Vy jste to už někdy zkoušeli i na Kongresu ?" Tehdy generál Creasy pred Kongresem přiznal: "Mohu vás ujistit v jedné věci, armádní chemický sbor to zatím nepovažoval za nutné."
Tím ale přiznal, že armáda USA je připravena kdykoliv ovlivnovat drogami Kongres, potažmo celou americkou vládu. Prvním šokem bylo, že místo toho, aby Kongres zakázal nebo vedl sankce proti těmto pokusům s drogami, krátce po slovech generála Creasyho, schválil Kongres výrazně zvýšený rozpočet pro jeho chemický armádní sbor a drogové programy na lidech. Americká armáda poté založila vlastní vojenské jednotky, které nesly krycí název EA-1729 a šlo o vojáky, kterým byl pravidelne s požehnáním Kongresu vymýván mozek drogou LSD. Byla to armáda zombií. Do poloviny 60. let to bylo 1500 vojáku. Některá z techto cvičení byla armádou USA dokonce filmována a poté oficiálně představena členům Kongresu. Šokem tedy je, že americký Kongres o tom celou dobu nejen věděl a nic proti tomu neudělal, ale naopak pomáhal těmto zločinům jak jen mohl. Droga LSD se krátce poté stala beztrestným způsobem, kterého policie, CIA i armáda používala pri výsleších, ale i k hromadné manipulaci spolecností. Veškerá demokracie selhala.
Selhala natolik, že vláda USA vyrazila do ulic a jak jsem již psal v začátku tohoto tématu, drogou manipulovala v celých městech desítkami milionu občanů. Cílem bylo připravit dokonale poslušné a smysly zbavené lidstvo na den "D" - den vyhlášení světovlády. Od testů se přecházelo pozvolna k cíleným akcím. Generál armády USA William Creasy přiznal, že pomocí drog vláda USA narušovala pokojné demonstrace, aby lidé nemohli proti ničemu protestovat. Drogy vytváreli v protestujících iluzi toho, že vše je vlastne v pořádku a není důvod se bránit. Na příkaz prezidenta USA, Nixona, z roku 1969, byl rozšíren tajný plán vládní CIA, která pri podobných demonstracích /zejména pod projektem "CHAOS"/ rozprašovala do davu tzv. "svědící prášek" ,což byla droga, která občany přinutila k umělému útlumu. Pritom tentýž prezident Nixon jen rok predtím postavil svoji prezidentskou kampan na zneužívání drog. At žije demokracie.
Pod tlakem znechucené veřejnosti sice americký Kongres v roce 1977 oficiálně zakázal další vládní
34
výzkum a veškeré experimenty se zmenou vedomí, ale hned v dalším roce vypukly další aféry. Byl to pouze zámerný tah k oklamání verejnosti, aby verila, že vše skoncilo. Avšak sám ředitel CIA, R.Helms, po svém odstoupení verejne priznal, že celé tyto vládní projekty na ovládání myšlení lidí byly po tomto zákazu pouze lépe utajovány. Tyto slova se potvrzují dodnes.
Vlády a zejména jejich výkonné složky včetne armády chtejí drogami zmenit svet. Bývalý reditel výzkumu psychické zátěže armády USA, Dr. Wayne Evans, který pri své práci musel drogami manipulovat s lidmi, nakonec v roce 1961 přiznal: "Mělo by být známo, že svět, tak jak bude vypadat za 15 let, leží dnes již na stole ve výzkumných laboratorích." Pro každého z nás se zde najde jiste dostatek drog na to, abychom prohlašovali slávu světovládě a otrockému systému.
V letech 1966-1970 armáda USA testovala ve Vietnamu drogu zvanou BZ, která vyvolává šílenství. Přestože úředníci ministerstva obrany varují, že tato droga hranicí až se smrtelnými účinky, armáda USA si nahromadila více než 50 tun drogy BZ, což je dost na to, aby proměnila všechny lidi na světe v totální šílence. Odtajnená zpráva vládní CIA ze 4. září 1970 přiznává, že tato droga je používána k potlačování různých demonstrací a nabádá k širšímu využití v civilním sektoru.
Generál armády USA pro chemické prostředky, William Creasy, muž číslo jedna v drogovém programu americké armády, veřejně prohlásil, že pokud by vláda dostala drogu do městských vodovodních rezervoáru nebo ji rozprášila formou aerosolu ve vzduchu, všichni lidé daného města, státu nebo kontinentu budou beznadejne sfetovaní. Pod vlivem šíleného plynu se nezmůžou ani na sebemenší protest… Lze tak během jednoho dne ovládnout celý svět…
Ale není to jen teorie, vzpomenme, jak v roce 1950 vláda USA zámerne v jediném pokusu vystavila 800.000 neinformovaných občanů ve městech vlivu plynu ovládajícího myšlení a chování. Vláda v roce 1977 poté přiznala, že jen mezi lety 1949 až 1969 podobný pokus zopakovala celkem 239 krát a celkový pocet testovaných lidí presáhl pulku národa USA /tehdy pres 100 milionu obyvatel/. Tento případ jsem zde již popisoval před nekolika stranami.
Tyto masové zločiny, ač byly často odhaleny a odsouzeny /byt jen morálně/, mnohé zůstávají utajeny a jako utajené i dnes pokračují. A fakta o tom, že vláda muže jednoduše drogu rozprášit nad městem pak není dokázána pouze oficiálními vládními přiznáními a vyšetřovacími komisemi Senátu ci Kongresu, ale i prípady, které dodnes nikdo nevysvětlil….
V roce 1961 zaplavila mesto Rio del Mar v Kalifornii doslova hejna psychotických ptáků. Ptáci, kteří jsou velmi citliví na obsah atmosféry, začali náhle masově vrážet do domu, vráželi do aut a jako déšt padali bezvládně z nebe do ulic. Co způsobilo tento šokující jev není známo. Že by jeden z pokusů rozprašování drog ?
Jednoho večera v roce 1951 doslova zešílelo celé město Pont-Saint-Esprit ve Francii. Všichni občané byli náhle zbaveni mysli. Stovky jich behali po ulicích a křiceli, že je pronásledují šelmy. Jiní se svíjeli jako v epileptickém záchvatu. Mnoho občanů vyskákalo toho večera z oken svých domu. Mnozí občané tehdy zemřeli a ti, kterí prežili, trpěli celé týdny psychickými poruchami. Co se stalo onoho večera v poklidném francouzském městečku ?
Jsou to jen skromné příklady toho, o čem mnozí jen spekulují. Totiž, že není možné, aby se masově stali lidé zbaveni smyslu. At je to město, stát nebo celý svět, cíl se zdá být jediný - svetovláda.
Nenechte se mýlit tím, že hovorím vetšinou jen o USA, je to nejlépe zdokumentované území. Ale je známo, že tyto pokusy dělal i Sovětský svaz, ale i desítky západních a východních státu. V 50. a 60. letech byly drogy LSD podávány britským vojákům, další státy následovaly. Ve východním bloku Sovětský svaz narídil podobné pokusy s drogami všem ideologicky pridruženým státům. Sovětský svaz měl nejdříve plán drogami rozkládat západní velmoci, ale brzy poznal, že by zbytečne plýtval tak drahou surovinou, když ji muže použít na vlastním území k potlačování vzrůstajícího občanského odporu a k prohlubování a udržení si oddanosti občanů.
V techto pokusech na ovládání myšlení a chování společnosti byla vedle dalších východních státu
35
Sovetským svazem prinucena spolupracovat i naše zeme. To, že Ceskoslovenská armáda také podávala drogy svým vojákum je dnes už věc známá. Málo se však ví, že celá naše vláda byla zapletena, stejne jako vláda USA, SSSR a dalších státu, do distribuce drog. Generál Jan Šejna, který byl před rokem 1968 sekretárem Rady obrany Československé republiky, přiznal, že nejvyšší politikové východního bloku včetně Československa jsou zapleteni do distribuce drog. Ty sloužily k vývozu, ale i pro zdejší trh. Drogy měli podle generála Šejny sloužit k rozkladu společnosti. V roce 1967 vlastnila vláda Československa už 2500 svazku o osobách, které je možno vydírat kvuli drogám. Do těchto projektu byla i na našem území kromě Státní bezpečnosti /StB/ zapojena i Sovětská tajná služba KGB. Ostatně, přátelé, nezdá se Vám podezřelé, že tak náhle po celém svete vyvstal po 50. letech celosvětový problém s drogami ? A zrovna tehdy, kdy vlády světa začaly drogy testovat masově na lidech ? Všimněte si, že takřka každá droga, která se od 60. let objevuje na černém trhu, včetne kokainu, heroinu a stovek dalších, byla předtím zkoumána, připravována a testována vědci z armády a vládní CIA. At už tyto drogy vlády vyrobily úmyslně k rozvrácení společnosti nebo jako léčivo, které se ukázalo být omamným a závislým, je potřeba vědět, že drogy nevznikly samy od sebe, ale vecpaly je do chřtánu společnosti naše vlády a věda. Důvod ?!?
Ve světě neexistovaly s drogami žádné mantinely, zvlášte šlo-li o Sověský svaz. Ještě v roce 1955 sice Chrušcov prohlašoval, že použije drogy jako zbraň proti západu, v 60. letech však začaly tyto velmoci spolupracovat. A jak jsem již uvedl, jestliže dva jediní rivalové, dvě jediné velmoci začnou spolupracovat, pak výsledkem jistě není zdrogování sebe navzájem, ale nás obyčejných lidí pro změnu vzorců chování mocenským zájmům. Tato zákulisní spolupráce zajištovala kvalitní přísun testovacího materiálu /lidí/ a zajištění dostatečného množství drog. V roce 1963 dostala vláda Československa příkaz z Moskvy k založení vlastní drogové sítě. Československá vláda spravovala drogovou sít takřka ve všech zemích Jižní Ameriky. V roce 1965 vstoupila česká tajná služba do styku s označenými bankami a konstatovala, že všechny jsou ochotny prát špinavé peníze. Dr. Joseph Douglas, poradce tajné vládní sluzby DIA, přiznal, že všechny drogové operace sovetské KGB byly predem projednávány se západními bankami. Tedy je jasné, že mezinárodní drogová sít byla sítí skutečne světovou bez politických nebo ideologických predsudku. A jak je to dnes ? Po roce 1989 dostala naše vláda nový znak a vládu. Věří někdo, že tak giganticky rozjetý plán by mel zkrachovat jen kvuli změně systému ? Není to spíše tak, že právě změna systému byla koncem bariér teprve totálního rozmachu ? Nevím, ale podíváme-li se, jak drasticky přišel po revoluci 1989 do naší společnosti drogový problém, v urcitých souvislostech lze jiste hovořit o úspěchu "určitých skupin". Kde se vzalo po revoluci najednou tolik drog a závislých, kteří padali doslova v zástupech do chodu naší společnosti ? Ale dnešek ješte nelze hodnotit objektivně, to udělají až jiní. Jisté je však jedno. Přestože se dnes ví, co se v našem státě dělo, proč se právě o tomto tématu bojí současný režim mluvit ? Proč to neodsoudili jako stovky dalších zločinů komunismu ? Je snad zákulisí stejné jako předtím ? Že jen loutky se vyměnily ? To se mohu domnívat. Patřím totiž mezi lidi, kteří se nespokojí jen s úsměvy politiků z plakátu, ale s faktickými činy.
Pojdme se ale ješte podívat na druhou stránku věci. Totiž výše uvedené případy masového praktikování drog na lidech ve světě jsou bud nelegální nebo legální, ale tajné. Ovšem nyní se podíváme, jak si vlády zahrávají s našimi životy omamnými látkami, které si zlegalizovaly a povinně nám je ze zákona nutí. Nyní hovořím napríklad o fluorování vody, očkování a psychofarmaka s návazností na psychiatrii. Ale začneme postupně - od pojmu fluor…
V 50. letech začaly vlády světa spekulovat o tom, jak by nepříliš drastickým způsobem, ale pritom účinně a trvale dokázaly manipulovat chováním a myšlením lidí. Desítky zpusobu - od elektromagnetických vln, omamné plyny a drogy byly tajeny. Ale jeden způsob se záhadně naopak vládami veřejně propagoval dokonce natolik, že celému projektu byla vytvorena celosvetová podpurná zdravotnická propaganda, která dodnes propaguje tyto ideály. Jaké ?
Jde o fluorování. Fluor je prudce jedovatá látka, jedovatejší než olovo. Už pouhých 0,3 gramu spolehlive zabije dospělého člověka. V menších dávkách pak vyvolává v tele otravu, krehnutí kostí, rakovinu a celou škálu dalších nemocí. Fluor je ale také základní složkou "léku" ovlivnujících myšlení, které se používají zejména v psychiatrii. A to je důvod, proč vlády světa doslova s fanatickým úsilím verbují občany, aby do sebe všemožnými způsoby polykali fluor.
Sami jiste znáte reklamy na fluorem obohacené výrobky - i u nás je v obchodech prodávána fluoridovaná
36
sůl, mléko, ale také již tolik vžité rady zubařů, že fluor nám vlastně pomáhá proti zubnímu kazu, což ale dosud nikdo spolehlivě nepotvrdil. Zub. Proto si dnes máme čistit s fluorem a jen jakoby omylem poté se slinami polykat skromné dávky fluoru. Vrcholem propagandy bylo, když 22. června 1969 Světová zdravotnická organizace přijala rezoluci, která nařizovala vládám ve světě, aby začaly fluorovat svoji vodu. Ano, každý clovek mel pít z kohoutku vládou garantovaný a doporučený jed /prominte - "lék"/. Opravdu věříte tomu, že celé to divadlo bylo děláno jen kvůli boji proti zubnímu kazu ? Tak pak byste měli něco vědet…
Fluor byl zaveden poprvé v nacistickém Německu během nejtvrdších dní II. světové války v koncentračních táborech. Zde zahynuly miliony lidí z duvodu nemocí, hladu a brutality, vedle které byly na denním pořádku i bestiální zdravotnické pokusy a podávání všemožných léku a chemických látek. Nacisté se snažili vytvářet mezi vezni atmosféru strachu a nalezli snadnou metodu, jak ovládat chování táborových vězňů. Opakované dávky fluoru totiž postihují mozek, pozvolna narkotizují a ciní cloveka labilním. Hitler proto nařídil v koncentračních táborech vymývat mozky přidáváním fluoru do dodávek vody. Fascinováním z účinku této látky byl po II. svetové válce tentýž fluor používán i ve vodě v ruských komunistických táborech. Když byl ješte koncem 40. let Hitler přesvedčen o svém vítezství, rozjel výrobu fluoru ve velkém i pro zásobování civilních zdrojů pitné vody v německé říši.
Takže pokud jde o úctu k dějinám, myslím si, že se "nemáme" za co stydět, protože celý svět šel po válce ve stopách ideálu Adolfa Hitlera, když se zacalo s masovým zaváděním fluoru do zdrojů pitné vody. Ke konci II. světové války vyslala vláda USA špičkového odborníka Charlese Perkinse, aby prozkoumal techniky hitlerovského ovládání mysli. Ten ve své zpráve vládě USA poté tyto fakta potvrdil a mimo jiné uvedl: "Když se nacisté pod Hitlerovým vedením rozhodli napadnout Polsko, vymenil si nemecký a ruský generální štáb vědecké a vojenské projekty, plány i personál a ruští komunisté se poté začali zabývat projektem masového ovládání lidí skrze pridávání fluoru do vody, nebot tento projekt zapadal do plánu na rozšíření komunismu do celého světa."
Jenže USA už tehdy nehledalo důkazy proti Hitlerovým zločinům, ale vlastní účinný zpusob ovládání mysli lidstva. Vždyt i největší hitlerovská továrna v Německu na výrobu fluoru - I.G.Farben ve Frankfurtu, která zásobovala koncentrační tábory, se již dříve spojila s americkými koncerny s vládními zájmy USA. USA už tehdy investovaly do fluorové propagandy milionové sumy. A za zmínku rozhodně stojí, že když ke konci II. světové války Spojenecká vojska bombardovala veškeré továrny hitlerovského Německa, továrny na výrobu fluoru, vcetne I.G.Farben, zustaly naprosto nedotčeny, a to údajně z nařízení nejvyšších míst v americké vládě, která dala príkaz, aby se všem těmto budovám vyhnuli. Proč ? A proč dostali nacističtí vědci a lékaři, vraždící fluorem lidi v koncentračních táborech, azyl v USA, když se díky americkému vládnímu projektu "PAPERCLIP" vyhnuli poválečným tribunálum pro zločiny ? Je toto nejaká spravedlnost ? Záměr byl nechutnější, než by kdo čekal.
Americká vláda investovala, stejne jako stovky státu, obrovské sumy do propagandy fluoru, který se mel tak vetrít do lidského povedomí i praktického života. Tvrdilo se tehdy, že fluor prospívá zubum, což do urcité míry lze vedecky podložit. Ovšem pripadá Vám logické, proc náhle po válce investoval celý svet miliony dolaru do boje proti zubnímu kazu, zatímco zde nebyl vyrešen problém hladomoru, nemocí, vcetne rakoviny, ale i zoufalé chudoby. Snad nevěříte tomu, že to vše učinily vlády druhoradým jen pro naše zdravé zoubky ?
Přestože je fluor prudce jedovatá látka, propaganda tvrdí, že v malých dávkách prospívá zubům. Avšak stejný fluor, který polykáme v tabletách od lékaře, nebo si s ním čistíme zuby, je také hlavní složkou jedu na krysy. Přes propagandu se stále ozývaly desítky vědců a organizací proti tvrzení o prospešnosti fluoru, ale byly vždy doslova umlčeny. Úřední razítka a vládní doporučení pak jen posílila důvěru naivních občanů ve fluor.
V 50. letech však začalo masové fluorování pitné vody /prosím neplette si fluor s chlorem, chlor samozřejmě do vody patří/. Fluorování pitné vody bylo onoho 22. června 1969 nařízeno všem státům Světovou zdravotnickou organizací. USA se tohoto ujaly okamžitě, mnohé státy v Evropě, které však do tohoto vlaku naskočily, fluor zase rychle odmítly vzhledem k nepríjemným statistikám, nulovým účinkům a neefektivnosti. Jenže mocná ruka tajné vlády a propagandou zfanatizované davy udělali své a tak se voda zacala fluorovat po celém světě včetne USA. 37
Americký Národní ústav pro dentální výzkum /NDIR/ se však ocitl v trapné situaci. Nezávislá analýza jeho zprávy z roku 1988, která se zabývala údaji o chrupu 39107 amerických detí, prokázala, že ve skutečnosti neexistuje prakticky žádný rozdíl v počtu zubních kazů u dětí s vodou fluorovaných a nefluorovaných oblastí. Navíc fakta jsou mnohem horší, podle zprávy American Assotiation of Poison Control Centers /AAPCC/ během let 1984 - 1989, tedy jen během pěti let se v USA otrávilo 20132 lidí fluorem. Taková jsou tedy fakta.
Fluorování vody není nic jiného než násilné podávání "léku" celé společnosti. Je to pozvolná otrava organismu, ale hlavně požadovaná kontrola vědomí a chování obyvatel, nebot vodu z kohoutku pije každý.
Odtajněné dokumenty z USA potvrzují, že armáda věděla o nepříznivých účincích fluoru na lidský mozek již v roce 1944. Ale to byl záměr. Už koncem roku 1967 odebíralo fluorovanou vodu 72 milionu občanů USA.
Fluorování pitné vody je doslova vodou do mlýna totalitním systémum, at už skrytým nebo egocentrickým. V Československu se začala voda fluorovat v roce 1958 - 1962 ve městech Tábor a Písek. To byly první testovací města. Jejich občané se staly doslova pokusnými králíky v dávkování tohoto jedu. Následovalo Brno a do roku 1973 byla voda v Československu fluorovaná v podstatě ve všech vetších městech a sítích zásobující ostatní obce aj..
Ve vládních dokumentech a odborných publikacích se uvádí, že fluorování pitné vody skončilo v Československu v roce 1988 a od té doby se v tom na našem území údajně nepokračuje. Ale věříte tomu ?
V Praze bylo fluorování vody zahájeno 18. února 1975. Ale už rok predtím, v únoru 1974, byl pro fluorování vody hygienikem schválen a Národním výborem v Praze potvrzen fluorokřemičitan sodný, přestože byl tehdy podle platných predpisu zařazen mezi jedy. Stačilo jedno razítko a jako zázrakem se z jedu náhle stal "lék". Zajímavé, že ? Vláda po celou dobu věděla, že je nám do pitné vody přidáván jed, její snahy nevedly k zabránění tomuto zločinu, ale k utajování pravdy a rozširování falešné propagandy o blahodárných účincích fluoru. Je pravda, že v březnu 1988 Ministerstvo zdravotnictví přikázalo zastavit fluorování pitné vody, dokud se neobjasní škodlivost fluoru /trochu pozdě nemyslíte ?/. Jenže napríklad Magistrát hl.m. Prahy povolil teprve v září 1995 zrušení fluorování pitné vody v Praze /4 Podolí/. Místo fluorizace vody Ministerstvo zdravotnictví nyní propaguje potraviny s umělým obsahem fluoru - sůl, mouka, mléko, minerální vody, tablety s fluorem, aj…
Pokud úřady neklamou, v současnosti nám z kohoutku v České republice neteče fluorovaná voda, není pro to ostatně ani legislativní podklad. Ale ve světě se fluoruje s plným nasazením stále dál. Ale ještě chci něco zmínit. Propaganda fluorování v Československu byla velmi násilná. Lékaři přijíždeli do škol ládovat dětem neznámé léky, protože by jim to rodice u lékaře nikdy nedovolili. Doslova šokem však jsou naprosto lživá, až zločinná čísla, kterými se vláda oháněla v oblasti dávkování fluoru v Ceskoslovensku. V oficiální učebnici pro lékařské fakulty z roku 1980, které Ministerstvo školství schválilo pod číslem: 24 698 / 78-31 ze dne 23.8.1978 se píše následující… Smrtelná dávka fluoru u dospelého človeka je zde uvedena 3,5 až 5 gramu, zatímco ve skutečnosti je u dospělého smrtelná dávka už 0,3 gramu. Dále zde vláda naší vlasti schválila, že pro dítě je smrtelná dávka 1 gram /což je asi 7 zubních past/. Ale dnešní císla hovoří o 0,1 gramu /a 1 zubní paste/. Takže naše vláda veřejnosti nejen lhala, ale vystavovala ji doslova smrtelným dávkám, které by porazily i slona. A tragédií je, že tyto informace léta sloužily a možná slouží dodnes našim budoucím lékařům v lékařských fakultách. Tak to je, přátelé, ta propaganda o našich zdravých zubech. Nechává Vás to klidnými ? Mě tedy ne.
Nic jsme si nezadali s nacistickými tvůrci fluorového média. Přestože mnohé státy chápou zločinný podtext fluorování vody a nekteré se tomu vzeprely, ostatní až fanaticky fluoru využívají, ale i zneužívají. Přitom Americký úřad pro potraviny a léky považuje fluor za neschválenou látku, o jejíž nezávadnosti nebo účincích neexistují dukazy. Tentýž úřad také potvrdil, že fluor vubec není nezbytnou složkou výživy, jak nám vládní propagandy neustále tvrdí.
Ve Velké Británii pije fluorovanou vodu kolem 5,5 milionu obyvatel. Obsah fluoru, který vláda přidává v
38
Británii do vody je 1,5 ppm. A to i presto, že by jeho koncentrace ve vode nemela presáhnout 0,5 ppm. Ale pozor. Podle zprávy Floridské mezinárodní univerzity stací už 0,45 ppm roztoku fluoridu sodného ke zpomalení reakcí člověka. Podle odborníka na fluor I.E.Stephese, bývalá britská premiérka, Margaret Thatcherová, v polovině 80. let zvětšila rozpočet na fluorování v Severním Irsku, což nebylo způsobeno náhlou starostí o zuby tamnějších obyvatel, ale snahou zkrotit zdejší lid, který žádá odtržení od Velké Británie. Fluor, jak je známo je základní složka psychiatrických a zklidnujících a sedativních léků. Vězni v koncentračních táborech byli fluorem neustále udržováni v mentální pasivitě, aby neprotestovali a poslouchali příkazy bez dotazu. Až zase půjdete do obchodu nakoupit nějaké jídlo, dobře se podívejte na jeho složení, v dnešní době si nemužete být jisti ničím.
Jenže fluor není jediný způsob hromadného, ale přitom vládami přímo a otevřeně propagovaného zpusobu změny chování. Vlády celého světa totiž mají uzákoněny zdravotní programy, v nichž povinne každý clovek musí během života podstoupit různé, státem garantované očkování. Dokonce člověku, který odmítne přijmout toto ockování, hrozí vysoký trest. Vlády a zejména ministerstva zdravotnictví tvrdí, že očkování je pro naše dobro, a že zmenšuje rizika nákaz, infekcí a nemocí.
Nikdo neupírá vládám fakt, že díky hromadným ockováním se předešlo v historii mnoha, dříve masovým, nemocím, epidemiím a zdravotním problémům. Očkování prostě do našeho života patrí jako jeden ze způsobů prevence našeho zdraví.
Jenže, co vše skrývá také pozadí projektu určených "pro naše zdraví" ? Už jen fakt, proč jsou očkování nařízena vládou a lidem není dána v zákone volba toto ockování odmítnout, jasne ukazuje, kdo je zde v roli obeti. Vlády do nás mohou ládovat beztrestně v podstatě cokoliv, od skutečných očkovacích látek, až po nejruznejší chemikálie a omamné jedy, pod záminkou zdravotního ockování. Základní listina práv a svobod sice dává občanu výhradní právo na své tělo a tudíž je jen na jeho přání, zda jakýkoliv zákrok na sobě připustí, ale také dobře víme, že v tomto světě už dávno neplatí právo, ale zákony a ty si dělají vlády samy.
Zákony nutící lidi k podstoupení očkování hranicí až s fanatismem nacistického Německa, kdy lidé též museli polykat a nechávat si injektovat všemožné látky, kterým se už tehdy říkalo ockování. Že na toto "očkování" zemřeli v rukou Dr.Mengeleho a dalších v koncentračních táborech tisíce nevinných lidí, to už nikdo nepovažuje za duležité.
V celém světě obvykle platí, že očkování jsou zákonem a vládou lidem pouze doporučovány, ale nejsou přikazovány. Kupodivu státy, které se nazývají demokratické, mezi ne zpravidla nepatří. Ve všech státech USA je očkování povinné. Přes protesty občanů, pouze v Západní Virginii a Mississippi, mohou občané ze zákona odmítnout očkování z náboženských důvodů. Vláda v USA postupuje velmi tvrdě. Neočkované děti prožívají v této zemi doslova peklo. Vláda jim upírá mstivě mnohé výhody a doslova je šikanuje, že se vzepřeli jakémusi očkování. Neočkované děti zde mají problémy dostat se na školu či do jiných státních institucí - do knihoven, na přednášky, je jim upírán řidičský průkaz a dospělí zpravidla přichází o zaměstnání a mají problémy najít si jiné. Všude jsou bráni jako chronické chodící nákazy a protistátní živlové. Přitom jde o lidi, kteří si prostě očkování nemohou finančně dovolit nebo jej zcela rozumně v některých případech z morálních nebo zdravotních důvodů odmítli. Takovéto státní pronásledování lidí z přesvědcení a jejich diskriminace je na denním pořádku.
Ale Česká republika není o nic lepší. V naší zemi platí zákon - paragraf c. 4 vyhlášky 91/1984 Sb. z roku 1986, podle kterého je i v České republice očkování povinné a jsou zde tvrdé sankce za neuposlechnutí.
Proč takový násilný nátlak ? Je to jen tvrdá ruka v dobré snaze likvidace nemocí ? Rád bych řekl, že ano, ale stále se zde vnucuje tentýž problém - aspekt kontroly vědomí a chování lidí. Že bychom byli ockováni nejen pro fyzické zdraví, ale skryte i mentální vzorce chování ?
Všimnete si prosím, že vetšina ockovacích látek má své vedlejší účinky a mezi ty nejčastější patří právě poruchy mozku, myšlení, orientace a spánku. Je to náhoda nebo neco více ?
V roce 1992 byla v České republice provedena studie neurologických komplikací po očkování 39
ADTP, které se ládovalo do našich dětí. Při této studii bylo sledováno 100 dětí, které měly v rozmezí let 1977 - 1998 komplikace po tomto očkování. Po tomto očkování zcela zjevně docházelo ke stavům poruchy vědomí, epileptickým záchvatum, až stavům bezvědomí.
Americký odborník a konzultant pres očkování, Dr. Harris Coulter, priznává, že mnoho očkovacích látek, přestože jsou legální, vyvolávají lehké poškození mozku. U cloveka se snižuje adaptace na výchovný proces a nastávají poruchy myšlení a chování.
Když se začalo ve světě s očkováním Pertusse, neboli dávivého kašle, vypukly mezinárodní protesty proti této ockovací látce. Ockování dávivého kašle dosahuje takových rizik a dramatických příznaku, že bylo toto očkování na nátlak verejnosti v mnoha zemích zakázáno /napr. Švédsko, Velká Británie…/. V USA dokonce Kongres schválil zákon o odškodnení všech lidí poškozených tímto očkováním. U nás je dávivý kašel ockován pravidelne od roku 1951 dodnes a pochybuji, že by lékari informovali obcany o těchto nebezpečích. Ti by totiž zákonitě museli takováto svinstva odmítnout. Snad práve proto musí jezdit lékari po školách a deti si ockují v této státní instituci bez přítomnosti rodičů, protože rodiče by to nikdy u lékaře nedovolili. Reakce na vakcínu proti dávivému kašli vyvolávala rapidní zmeny v myšlení, psychickou retardaci i smrt. Někomu tam nahoře se ale právě takovéto vedlejší účinky hodí, jak jinak už si to vysvetlit ? Není tím cílem zmena lidského myšlení a vedomí, pozvolné zkrocení lidstva do poslušných nemyslících robotu ? Vzpomínám si, že když jsem byl malé dítě, také u nás ve škole se konaly takové lékařské "přepadové" akce. Náhle přišel lékař, my se museli vysvléci a přímo ve tříde začalo více než povinné očkování. Jedno z těchto očkování bylo velmi podivné. Všechny děti totiž u něj museli povinně stát a nahlas číst z tabule nějaké věty a stále do kola. Nikdo z nás nevěděl proč. Dnes už vím, že to mohla být součást vymývání mozku. Copak jste nekdy slyšeli, že se musí při očkování nahlas číst stále do kola tytéž věci ? Byli jsme pokusní králíci v bezmoci stěn školy. Skoro všem se z toho motala hlava. Nějaký čas po tomto očkování si vzpomínám, že byl taktéž ve tríde zkoumán náš postreh a mentální reakce na pohyb. Tyto prapodivné očkování skutečně smrdí záměrnou manipulací s vědomím. Myslím si, že pohled do očkovacích průkazu nás lidí musí přivádet zasvěcené lidi do mdlob. Jsme chodící chemikálie s nálepkou "zdraví".
Není pochyb, že ockování, které nám stát nutí, mení naše vzorce chování a myšlení. V jakém rozsahu, to závisí na dávce a odolnosti organismu. Tentýž stát si schvaluje vlastní normy, jaké dávky jsou prípustné a jaké ne. Tak si muže stát jako legální dávku odsouhlasit i tu, která nám už poškozuje myšlení a to jen proto, že má o zlomek vetší úspešnost vuci prípadné nemoci /jestli vubec/. Není pochyb, že toto povinné ockování mnohdy nejen poškozuje naše zdraví, ale hlavne naše lidská práva. Vzhledem k odhaleným aférám ale mám právo také říci, že vlády nám neríkají vše o vedlejších úcincích ockovacích látek. Přitom každá očkovací látka má své vedlejší účinky, pričemž mnohé vedlejší účinky poškozují tělo více, než případná nemoc, proti které je očkování preventivne vedeno. Jsme stále pokusnými králíky. Myslím si, že kdyby si zákon v této zemi hleděl občanů a ne ochrany státních zájmu, či byrokratické džungle EU, každý bychom dnes měli právo stát pred soudním tribunálem a předkládat oprávněně jednu žalobu za druhou. Jenže nezbývá však nic jiného, než zvracet nad našimi očkovacími průkazy, protože jejich obsah je skutecne mnohdy k omdlení. Já vím, že situace dnes není už tak násilná jako pred rokem 1989, kdy nám lékari fackovali v ordinacích děti, že nechtěly být očkovány a dospělí byli vyhazováni ze zamestnání, ale copak žijeme stále v klecích utajovaných skutečností ?
Je jisté, ze státy /stejne jako u fluoru/ zneužívaly své lékare k šírení falešné propagandy o blahodárných úcincích ockování, podvržené a prikrášlované statistiky, umlcování úmrtností nebo výmluvy na jiný druh nemocí, jako bychom to neznali…. Mohu uvést ukázkový příklad….
Za II. svetové války německá vláda očkovala své občany proti záškrtu. Ovšem hned, jak se začalo s očkováním, záškrt se zvýšil o 17 procent a úmrtnost dokonce o 600 procent. Po válce bylo očkování zastaveno a případy onemocnění záškrtu samy poklesly a to i navzdory totálně podvyživeným a strádajícím občanům.
Není povinné očkování přežitek z koncentračních táborů ? Nejen svými následky, ale i svým násilným uplatňováním ? Proč jsou jeho skryté účinky na ovládání myšlení a chování lidí tajeny ? Proč mají být přitom všichni lidé očkováni ? Nejsou zde zamlčovány jednodušší a přírodní způsoby pro záměrné užívání chemikálií ovládajících myšlením ? Nebylo by to poprvé…. Vypadá to, že první obětí těchto vládních
40
projektů se stala pravda.
Každý máme právo požadovat po lékaři, aby předložil veškerou dokumentaci a státní schválení očkovací látky, kterou nám chce implantovat a informoval nás o všech vedlejších účincích. Každý máme právo jakékoliv očkování odmítnout a stejně tak zastupovat i své děti. To je právo dané mezinárodními smlouvami o lidských právech. To je tedy právo. Avšak zákon, ten nám jde po krku, nebot na rozdíl od práva zastupuje pouze vládní zájmy daného státu. Podle Ústavy CR, cl. 10, jsou však veškerá lidská práva, včetně Základní listiny práv a svobod občanů, nadřazena jakýmkoliv ostatním zákonum. Klidne se tedy v ordinaci hádejte, lékarum jde pouze o body, Vám o zdraví. Zvažte však dobře, které očkovací látky jsou ty liché.
Nyní bych rád prešel k podobnému, ale více diskutovanému problému. Začneme se totiž točit kolem tématu psychiatrie a ovládání myšlení lidí léky.
Mnohé léky, které jsou nám předepisovány, ač mají tlumit ruzné nemoci, zpravidla jsou u nich mnohé vedlejší negativní úcinky. Zajímavé je, že takrka u každého léku je jako vedlejší úcinek snížená pozornost lidí, zhoršená orientace poruchy spánku nebo myšlení. Při takovém chemickém kouzelnictví by se to snad ješte dalo prejít jako skutecne nechtené vedlejší príznaky. Presto platí pravidlo, že rozdíl mezi lékem a jedem je pouze v jeho podaném množství. Útok na lidské svobody tedy nemusí být pouze v léku určeném pro změnu chování, ale i v obyčejném léku. Bohužel, platí zde totéž co u očkování - můžeme věřit nebo být přesvedčováni sebevíce o prospěšnosti predepisovaných léku, ale jejich skutečné složení a veškeré účinky asi v návodu nenajdeme. Mnohdy jsme tak vystavováni takovým vedlejším příznakům, že kdybychom to predtím vedeli, nikdy bychom tyto léky nepolykali. Když jsem byl malé dítě a stonal jsem s těžkou horečkou, vzpomínám si, jak mi lékař predepsal nejaké léky. Když byl otázán, jestli to nemuže mít negativní účinky, lékař se zarazil, ale poté chlapsky na rovinu přiznal, že on sám by svým dětem nikdy nic takového nepredepisoval. Co myslíte, není podobná situace každodenním rituálem v ordinacích našich lékaru ?
Ale já nyní nechci spekulovat o úcincích běžných léků, chci se zaměřit přímo na léky, které jsou urceny v psychiatrii pro zmenu myšlení, chování, utlumení temperamentu nebo uvržení do lability. Pakliže by byly takovéto léky používány pouze v psychiatrických ústavech, s veškerým vedeckým garantem a v souladu se zákonem, pak by mě téma zmeny myšlení v této věci nechalo klidným. Ale fakta jsou, zdá se, zcela jiná. Zdá se, že státní programy netouží lécit duševne choré v psychiatrických lécebnách, ale spíše ucinit z nás všech blázny a labilní bytosti. Toto zdánlivě přehnané, až diagnózní narcení však má své faktické dukazy na to, aby obstálo. Pujdeme se tedy podívat, jak naše státní programy ve světě vychovávají novou společnost… .
Doufám, ze tím už nejsem nudný, protože je to věc velmi závažná - totiž vzpomente na snahy fašistického Německa o manipulaci s lidským myšlením a chováním, vzpomente na fanatické projevy Adolfa Hitlera a ještě zfanatizovanější davy, které mu doslova v uhranutí hajlovaly. Vzpomente na vězně v koncentračních táborech nadopované psychiatrickými preparáty pro zlomení a uklizení jejich osobností. Tyto zločiny se odehrávaly za ostnatým drátem pod krvavou vztyčenou rukou Adolfa Hitlera. Dnes se vynořují fakta o podobných světových programech a snahách o psychiatrické dopování celé společnosti, ale nikdo proti tomu dnes neprotestuje. Jsme už tak zapomětliví a zatuplí nebo vidíme zlo pouze tam, kde se motá ostnatým drátem ? Jsme bytosti věřící úředním razítkum jako zdroji a záruce pravdy, byt je schvalovali a razili lidé s rukama stejne krvavými. Pojdme si o tom tedy něco říci.
Zneužívání psychiatrie a psychofarmak je vecí známou i po dobe fašistické éry. Bohužel mnohdy jen z totalitních komunistických lágru a zemí nevalné povesti. A snad proto všichni prehlíželi, že i v demokratických zemích se pod lékarskými plášti skrývá plán na podkopání celé spolecnosti do vzorcu a norem požadovaných vládami. O takovémto politickém zneužívání psychiatrie toho bylo již mnoho napsáno. Prvními obetmi se staly naše deti, jako materiál nejlépe prevychovatelný, nebot nemají dosud plne vyvinutý intelekt. Lék, který se zapsal do jejich duší, a který zná celý svět, se jmenuje ritalin a práve ritalin se stal zjevne modlou svetových mozku o prevýchovu k nové robotizované lidské společnosti.
Ritalin je doslova ládován do našich dětí po celém světě. Děti ani nemusí být duševně nebo psychicky nemocné, jakmile díte projevuje jen nadprumerný temperament, neposednost, nesoustředěnost nebo
41
špatný školní prospech, lékař nasazuje ritalin pro "zklidnění".
První protesty proti ritalinu vyvstaly, až když se rodice zhrozili nad chováním svých detí. Dříve zlobivé, ale čilé, bystré, hravé a veselé děti, se náhle nemotorne motaly po pískovištích, nedokázaly si hrát, ignorovaly kamarády a ve škole zcela bezduše zíraly skrze spolužáky. Jejich strojově přednášené odpovědi a totální ignorování citu, pozice rodicu a lásky, dávaly jasný důvod k obavám, co se vlastne děje….
A pak vyšly fakta na povrch. Ritalin je lék používaný už od 40. let, přičemž až v 80. letech se z nej stal doslova celosvětový a masový lék podávaný našim dětem pro každou hloupost. Prestože bylo prokázáno a výrobce to veřejně přiznává, že ritalin je látka způsobující závislost a působí spolehliveji než droga, presto je s podporou národních zdravotnických programu ládována do našich dětí.
Budujeme zde otrockou a totálně oddanou generaci labilní spolecnosti. Každý dobre ví, komu je to ku prospechu a proč.
Jenže ritalin nejde zničit, stal se obrovským byznysem. Jen v roce 1992 bylo v Německu prodáno téměř 100.000 balení. Už v roce 1986 se obrat z prodeje ritalinu vyšplhal k cástce 75 milionu dolaru a i nadále stoupá. V samotném Nemecku je obrat z prodeje ritalinu odhadován na více než 1.000 000 marek rocne. Tento smrtelný byznys vede k tomu, že je ritalin predepisován i naprosto zdravým detem, kterým je umele upravena diagnóza. Jen v roce 1992 bylo na ritalin vydáno témer o 50 procent více predpisu než predtím. Jsou to naprosto hrozivá císla.
Ritalin, tato droga likvidující spolehlive lidskou osobnost, už opustila i brány lékarských ordinací. Napríklad v nemeckých materských školkách a školách jsou detem tyto léky podávány uciteli a vychovateli, kdykoliv se jim uzná za vhodné. Domu si tak zpravidla rodice odnáší mentálne zlomené deti, což jim ale vyhovuje, protože doma zasednou do rohu a nezlobí. Vychovatelka Ute Sanderová z materské školy v Hamburku je jedna z tech, která se staví proti temto státním programum. Prohlásila: ,,Nikdy bych svému díteti ritalin nedala. Videla jsem prípady detí predávkovaných ritalinem a je to hrozné. Je to stejné jako jim dát drogy. Deti po ritalinu už nejsou tak štastné, nehrají si, nejsou normální.''
Nechci nyní hledat návaznost s fašistickým Nemeckem, ale hrozivým faktem je, že v Německu je téměř každé třetí díte pod psychofarmaky. To jsou strašná císla. Například hessenská zemská vláda zpracovala svoji studii, která byla veřejnosti zveřejněna v září 1990. Z této studie vyplývá, že každé 9. díte v hessenských základních školách spolkne denně nějaký lék na mentální vývoj a dokonce každé ctvrté díte mezi 6.-10. lety bere denně léky psychofarmatické léky pro zvýšení výkonu a koncentrace. To je až neuveritelné, je to doslova společnost chodících robotu.
Německá vláda přiznala v polovině 90. let pouze 4500 dětí, kterým měl být ritalin predepsán. Jenže podle studie profesora Gerharda Nisena, lékarské kapacity z Würtsburku, bylo za jediný jen za jediný rok dětem v lékárnách vydáno pres 1.400 000 tablet ritalinu, což ostre kontrastuje s vládní zamlžovací verzí. Celým prípadem se dokonce zabýval Zemský kriminální úřad a Zemský úrad pro opiáty. Podle dalších šetrení vyplynulo, že okolo 20 až 30 procent detí v Nemecku je pod pravidelným nebo obcasným vlivem psychofarmak.
Světová organizace proti porušování lidských práv CCHR jiz mnoho let bojuje proti zneužívání psychiatrie i léku ritalin a odhalila mnohé státní aféry. Vládám se to samozřejmě nelíbí. Není tajemstvím, že od ledna 1995 bylo schváleno podávání ritalinu i v Ceské republice. To i přes odpor veřejnosti a zasvěcených odborníku. Sám ředitel Státního ústavu pro kontrolu léciv, MUDr. Milan Šmíd Csc., prohlásil v dubnu 1995, že ritalin v sobe skrývá mnohé nebezpecí a dlouhodobé úcinky tohoto léku nejsou ješte prostudovány. Ale ritalin není v naší republice nic nového, vystrídal pouze do té doby užívaný lék aponeuron. Každopádně ritalinové nebezpečí putuje světem jako hrozba svobodnému vývoji a rozhodování nás lidí.
Tajný dokument c. TM-SW 7905.1, komentovaný americkým senátorem W.Cooperem, o jehož obsahu zde již byla řeč, uvádí jako jeden z utajovaných cílu tajné svetové vlády, pod krycím názvem "FAKTOR 3.- MATKA" uvádí, že musí vzrůstat trend odlučování dětí od matky, at už do jeslí, mateřských škol nebo ústavu, aby se zabránilo citovému rozvoji jedince a nebyla to matka,
42
ale stát, který bude vychovávat tyto nové děti. Doslova se zde píše tato zajímavá věta: "Naočkování drog pro změnu chování - ritalin, může urychlit přechod dítěte - povinné."
Je-li toto realita zákulisí našich vlád a lékařských pláštu, je to jen dalším potvrzením již známých faktu. Státní útoky na vedomí spolecnosti však mohou mít nejen plošný, ale i individuální rozmer, napr. proti určité rase, ideologické skupině či společenské vrstvě. V USA jsou takto napríklad diskriminovány cernošské děti.
Cernošským 6 - letým detem se ve školních posudcích prisuzuje zpravidla automaticky "potenciální" agresivita a sklony k násilí a mentálne podprumerná zaostalost. Mnohým je bezduvodne vnucováno psychiatrické vyšetrení. Milionum školákum se zde skutečně bezdůvodně podává ritalin nebo jiné amfetaminy, jen kvuli predsudkum proti cerné pleti. Zatímco z celkového poctu amerických školáku jsou za takto postižené považovány 3 procenta, ve skutecnosti je klamnou diagnózou postiženo kolem 30 procent školáku patrících k utiskovaným menšinám. Menšinám je zde pak na základě těchto klamných diagnóz upíráno studium na školách a jsou považováni za nevychovatelný delnický odpad spolecnosti. Ale více si o tomto rekneme až v souvislosti s celosvetovým vylidnovacím procesem o mnoho stran dále.
Nyní už bych rád opustil omezené téma psychiatrických léku a rád bych se podíval na psychiatrii jako celek….
Zneužívání psychiatrie je vec velmi diskutovaná. Od historie po současnost je zaznamenáváno po celém svete kvantum prípadu politického nebo jinak ideologického zneužívání psychiatrie. Zde bych s ukázkovými případy z německých koncentračních táborů asi neuspěl. Největší znepokojení vyvolaly až psychiatrické aféry v totalitním Sovětském svazu, které obletěly svět a doslova přehlušily ostatní státy. Možná, že vyzdvihování zneužívání psychiatrie v Sovětském svazu prospívalo druhé velmoci, USA, od které tak svět odvracel pozornost k Sovětskému svazu. USA totiž na tomto poli vubec nezaostávalo a další státy také dobře ví, o čem je řeč.
Kdokoliv se totiž znelíbí své vládě, může být označen za duševně nemocného a může být takto beztrestně izolován od společnosti v psychiatrické léčebně, ač je ve skutečnosti naprosto zdráv. Pobyt v léčebně má totiž dokázat sledováním Vaši poruchu nebo normálnost. Ale kdo se nedostal do psychiatrické léčebny jako blázen, z toho tam blázna lehce udelají. Léky, které jsou povinně podávány v těchto léčebnách, totiž mohou totálně měnit vzorce chování a myšlení lidí. Mohou nás dočasne i trvale přeměnit v naprosto psychotické nebo zcela labilní, pomočující se bytosti. A to uvádím jen obecný souhrn tisícovek odhalených a souzených případů ve světě.
Praxe je po celém světě taková, že stačí, abyste se znelíbili svému sousedovi a ten na Vás pošle psychiatra nebo policii s tím, že jste blázen. Mužete se obhajovat sebevíce, at už tituly nebo svědectvím blízkých, ale zpravidla putujete k ponižujícímu psychiatrickému vyšetrení. Je jen ve svévoli psychiatra, jestli z Vás udelá blázna nebo ne, taková je realita. Psychiatrie zná totiž diagnózu na jakýkoliv stav člověka, stačí, abyste oprávněně zvýšili hlas na psychiatra za jeho neoprávněné nebo dotěrné otázky ci celkový přístup a jste rázem nebezpeční a psychopatičtí jedinci ohrožující společnost. Naopak, když jste klidní, jste obyčejní labilové ohrožující svoje zdraví a chod společnosti svojí nepríčetností. A co nedokáže diagnóza, to dokáží psychiatrické léky a injekce. Je to dokonale uzavřený systém. Nikdy jsem u psychiatra nebyl, ale jako ochránce lidských práv je zneužívání psychiatrie na mém stole na denním pořádku a z výslechu mnoha svědků vím, že kdo se jednou dostane do spárů psychiatra, není pro něj už úniku. I kdyby byl totiž propuštěn jako v současné době vyléčený, jeho posudek a zdravotní záznamy, které svědčí, že onen člověk měl co dočinení s psychiatry, mu pořádně zkomplikuje život, od nalezení vhodného zaměstnání, může mu být odepřena výchova dětí nebo v podstatě rozložena celá rodina a osobní život ve společnosti. Opět vím o čem mluvím. Čím více se človek brání, že není blázen, tím více je pokládán za blázna. Je to jako hon na čarodejnice. Dokud budeš lékarum tvrdit, že nejsi blázen, budeš pokládán za blázna a lháre. Až přiznáš, že jsi blázen, budeš jenom blázen, ale v obou případech se můžeš těšit na pohled na svet skrze zamrížované okno.
Nelze samozřejmě upírat psychiatrii svuj význam a přínos, zvláště moderně chápaná psychiatrie založená na méne lécích a větší volnosti pohybu pacientu, přináší skutečne pozitivní léčebné výsledky skutečně nemocných. A nelze ani psychiatry házet do jednoho pytle, znám mnoho těch, co by pro své pacienty
43
udělali vše. Považuji za nutné to v této souvislosti ríci, protože si budeme i nadále povídat o věcech, které by Vás mohly jinak od psychiatrie vyloženě odradit….
Každý totalitní systém, ale bohužel i takrka každý demokratický stát, používá psychiatrické léčebny pro odstranění ideologicky nevhodných lidí. Nevhodní lidé totiž jsou v psychiatrických lécebnách izolováni od spolecnosti a pod všemožnými omamnými látkami, léky a psychiatrickým nátlakem jsou prevychováváni k obrazu potrebné ideologie. Lidé takzvane neprevychovatelné neceká zpravidla nic jiného než trvalé chirurgické poškození mozku a doživotní koma nebo smrt, kterou lze v techto zarízeních lehce a legálne nafingovat. Navíc clovek prohlášený za blázna ztrácí svéprávnost a práva bežného obcana. Je neevidovaný a zcela ve svévoli státu, který jej muže jako údajne psychicky nemocného tiše znicit. Toto se zdárne a masove užívalo za komunistické vlády i u nás, to všichni dobre víme. Všichni ale také víme, že psychiatri byli jedni z tech, které v podstate nepostihoval lustracní zákon a stejní psychiatri dnes nadále v tech samých lécebnách pokracují. Máme verit tomu, že jim pouhá zmena politiky ve vláde zmenila všem celou osobnost a morálku ? To bychom byli teprve asi blázny… .
Nový režim po roce 1989 totiž přinesl tzv. bodovací systém zdravotnické péče. Čím více jsme nemocní nebo čím více zákroku na nás lékař provede, tím více bodu, a tedy peněz, za Vás dostane. To však vede k tomu, že mnozí lékaři doslova vymýšlí falešné nebo přehnané diagnózy, aby na nás co nejvíce vydělali. Je to obyčejný kapitalistický byznys, stejne jako podávání léku. Konkurenční boje farmaceutických kolosu doslova vmetají na naše recepty zbytecné léky, jen protože za jejich predepsání lékar dostane vetší peníze do své kapsy. A o to více to platí v programech duševního zdraví. Jsme-li prohlášeni za blázna, pak pobyt v lécebne a doslova stovky léku, které se do nás perou, jsou výdelkem do kapes bílých pláštu. Takzvaná falešná diagnóza není pojem neznámý, vzpomenme jen na odhalené aféry u nás i ve svete. Skutecnost je taková, že existují prumery a dané normy, kolik bláznu za dané období bude léceno. Tak se stává, že jsou z ciste ekonomických duvodu blázni doslova vyrábeni. Představte si psychiatrickou léčebnu se 300 lužky a dva blázny v ní. Taková léčebna by zkrachovala a doplatí na to jen samotní psychiatri. Jediná "záchrana" je vytvořit 298 bláznů pro pokrytí kapacity a nákladu placených pojištovnou. Je nesporné, že i dnes musí do psychiatrických léceben odcházet i lidé, kterí jsou bud zcela duševne zdraví nebo jejich stav neprekracuje jen přirozený stres nebo jinou formu pritežujícího, ale přirozeného stavu. Otázka pak nezní, jestli je to od státu spravedlivé nebo ne, ale zní - jsme zneužíváni jen pro peníze nebo se nás někdo snaží vyřadit ze hry ? A to zde nechci odbočovat z tématu kontroly vedomí k tolik známým sexuálním zneužíváním pacientu, násilí a mučení, jakož i testování nebo předávkování léky za zdmi psychiatrických léčeben.
Jedno je zcela jisté, psychiatrické léčebny jsou státem zřízeny proto, aby měnily naše chování. Jestli k dobrému nebo k horšímu, to je ve svědomí státu a lékařů. Mužeme též doufat, že jakékoliv zneužívání je přinejhorším ojedinelé. Pakliže by jednoho dne obletělo svět nařízení pro plošnou změnu vzorců chování nevyhovujících lidí nastupující světovládě, mohou být tyto již dnes funkční izolační střediska použita k masové izolaci, převýchově i likvidaci oponentů, jak známe z totalitních státu. To není teorie, to je zveličený fakt vztažený na celý svět. Ale o tomto globálním aspektu likvidace oponentu bude řeč až o pár stran dále.
Nyní se už ale pojdme podívat na některá fakta - opět se nechci zabývat případy jednotlivců, musel bych uvádet statisíce případů /a to jen odhalených/, podíváme se proto na masové vládní manipulace společností skrze psychiatrii.
V bývalém Sovětském svazu, dnešním samostatném státe Ukrajina, ve meste Dnepropetrovsk, existuje psychiatrický ústav, kde jsou dodnes násilne drženi predevším politicky a nábožensky nevhodní lidé, byt jsou mnohdy naprosto zdrávi. Praktiky z této lécebny již dávno obletely svet a protesty proti ní se zvedají na mezinárodních úrovních. Ukrajinský Dnepropetrovsk není pouze táborem izolacním, nýbrž jsou zde delány i pokusy na prevýchovu lidí na státní ideologii. Je zde operativne i medikamenty menen vzorec myšlení a chování obvykle zpusobem tolik známým. Tento tábor. Ale to není vše, tyto projekty neustávají. Napríklad v polovine 90. let byla vedena žaloba c. 92-0449 ve Washingtonu D.C. proti vládní NSA /Národní bezpečnostní agenture/. Hned v prvním bode obžaloby bylo uvedeno, že vládní NSA vytvorila tajnou sít nazvanou "DOMNIT" a ta je celosvětově znám jako nejstrašnější v daném resortu. Lidé jsou zde doslova pokusnými králíky ve svévoli a zároven nezájmu státu. Vetšina drívejších oponentu a disidentu totalitního systému prošlo práve nápravným lécením a vymýváním mozku v Dnepropetrovsku,
44
aby byli odklizeni a stali se neškodnými, ci dokonce prímo povolnými systému.
USA jen dohánelo svuj protipól. Vládní CIA mela již po válce k dispozici látky schopné trvale poškozovat mozek. Ale vláda si nechtěla mnohdy špinit ruce likvidací nevhodných a tak toto prenechali psychiatrum, kterí mohli takto likvidovat masy prímo ze zákona. Když se dostaly v USA podle zákona o svobode informací na verejnost dokumenty vládní CIA, v nekterých techto materiálech bylo prímo vládní CIA navrhováno uvádět vybrané jedince do stavu šílenství prostřednictvím psychologického nebo farmakologického ataku a potom je umístnit do psychiatrické léčebny už jako zlomené a skutečně nemocné. Podle techto vládních dokumentu mapujících situaci v USA v 50. a 60. letech, bylo velké množství lidí nedobrovolně umístováno do psychiatrických ústavů, včetne lidí, o kterých se i ve zprávách CIA hovorilo jako o duševně zdravých. Je tedy jasne dokázáno, že vláda zneužívá psychiatrie proti nevyhovujícím občanům. Ale to není vše, tyto projekty neustávají. Například v polovině 90. let byla vedena žaloba c. 92-0049 ve Washingtonu D.C. proti vládní NSA /Národní bezpečnostní agentuře/. Hned v prvním bodě obžaloby bylo uvedeno, že vládní NSA vytvorila tajnou sít nazvanou "DOMNIT" a ta provádí skryté kontrolní psychologické operace proti určeným lidem, jejichž výsledkem je, že človek je diagnostikován jako duševne chorý.
Už v roce 1977 statistiky odhadovaly, že v psychiatrických lécebnách v USA je 169.000 pacientu proti své vuli. Když znepokojení Americané protestovali u vlády za svá obcanská práva, dostalo se jim oficiálního prohlášení Dr. Jima Johnsona, vládního komisaře pro duševní zdraví, který se doslova vysmál demokracii, když rekl, že kvuli občanským právům přeci nebudou lidé umírat na ulici hlady. Přiznal tedy, že psychiatrie jsou plné duševně zdravých lidí, ale omlouval to tím, že kdyby byli propušteni, žili by v bídě. Jak by také ne, vždyt když jsou zbaveni svéprávnosti, práci si jen težko najdou. Otázka je, kdo je svéprávnosti zbavil a z normálního života vytrhl a izoloval v techto zarízeních a pro jaký zámer. Tyto otázky nepotrebují otazníky.
Po Sovětském svazu /dnešním Rusku/ a USA, je další baštou zneužívání psychiatrie "demokratická" Velká Británie. Zde platí tzv. "zákon o psychicky nenormálních delikventech" z roku 1959. Článek 65 tohoto zákona dává právo britskému ministerstvu vnitra /tedy i policii/ beztrestně a zcela bez udání důvodu umistovat lidi do psychiatrických léčeben. Tak chutná demokracie.
Ale psychiatrie nejsou pouze léky a psychiatrické lécebny. Nejtemnejší stránky psychiatrie jsou bezesporu psychochirurgické zákroky prímo na mozku lidí, tak zvané mozkové lobotomie. Lobotomie je v podstatě chirurgická operace mozku, pri které se zámerne odstraní nebo poškodí části mozkové tkáně, aby se tak zvláště silně depresivní a agresivní pacienti stali pouze ležícími a přežívajícími "mrtvolami". Lobotomie je operace nenávratná, člověk po ní už navždy zustává labilní a nemyslící ležící loutkou. A tyto operace jsou velmi casto zneužívány i na zcela zdravých občanech, aby se z nich vytvorili neškodní a němí blázni. Lobotomie se stala světovou metodou pro likvidaci politicky nevhodných, jejich ideologickou paralyzaci, ale i zesmešnení v ocích verejnosti a blízkého okolí. Je to snad ta nejstrašnejší z věcí, kterou se představilo 20. století.
Neznám stát na světě, který by lobotomie nevyužíval a zároven nezneužíval pro mrzačení nevinných, slušných, ale názorove odlišných obcanu. Prestože tyto praktiky byly norimberským tribunálem pro zločiny II. světové války odsouzeny jako zvěrstva proti lidskosti, po válce se na ne pozvolna navázalo a dodnes jsou lobotomie mozku prováděny po celém světě, včetne České republiky. Kdo dal právo z rozhodnutí státu změnit násilně druhým lidem myšlení nebo je jakéhokoliv myšlení navždy zbavit ? Nehledě na to, že při této řezničine umírá na sále pruměrně každý třetí člověk. I kdyby lobotomie měla smysl, každý slušný lékař by ji mel už jen pro toto obrovské riziko úmrtí odmítnout. Ale lékař, který je schopen násilně zbavit lobotomií človeka rozumu, zřejmě pacienta chápe pouze jako materiál, ke kterému nelze brát morální ohledy. Ale mužeme se divit temto praktikám ? Vždyt po II. světové válce svet klečel u kolenou poraženým nacistům a prosil je o výsledky svých vedeckých a lékařských pokusů z koncentračních táborů. Také víme, že stovky těchto nacistických bestií z koncentračních táborů dostalo po válce azyl v USA /ale i v Sovětském svazu/, kde poté legálně pracovaly pro vládu USA v rámci projektu "PAPER CLIP". Jak máme navíc hovořit o lidské poválecné psychiatrii, když i sám prezident Světové psychiatrické asociace, Dr.Ewen Cameron, od 60. let pracoval pro americkou tajnou vládní složku CIA, kde osobně provádel na množství pacientu silné elektrošoky, dávkoval je drogami, uváděl lidi na mnoho měsíců do bezvědomí a poté je při vědomí pod silnými sedativy
45
mučil a vymýval jim mozek v rámci vládního programu změny chování /tento případ je zde popsán detailně před několika stranami/. Tentýž prezident Světové psychiatrické asociace byl po II. svetové válce členem norimberského tribunálu a odsuzoval nacisty za zvěrstva, která sám poté s pomocí vlády USA prováděl a to i přes svoji pozici. Ale nebyl sám, existují dukazy napojení vlád na psychiatry, jejichž úkolem je doslova lobotomií likvidovat vybrané jedince nebo je izolovat od společnosti jen pro jejich myšlení, které vládě nevyhovuje. Lobotomie a chirurgické poškození mozku se tak zřejmě stává masovým vládním postnacistickým ideálem. A hned se o tom pojdme dále přesvedčit.
Například americký doktor Randolph Crepson ze Somersetu v roce 1975 přiznal, že on sám na příkaz americké vlády provedl nekolik takových operací. Prestože v ríjnu roku 1977 zemrel, zanechal po sobe následující oficiální priznání:
"Provedl jsem pět těchto operací na lidech - na čtyřech mladých mužích a jedné mladé ženě, kteří se zdáli být naprosto zdraví. Operace se skládala ze dvou cástí. Pacientům bylo odstraněno centrum pro sexuální chování, čímž jim byl odstraněn pohlavní pud a byla jim také odstraněna osobnost. Po těchto "úpravách" uposlechli jakýkoliv příkaz bez dotazu. Vlastně to byli skuteční myslící roboti.
Uvědomil jsem si, že to, co jsem dělal, bylo velice neetické a velmi ostře jsem proti tomu protestoval, ale bylo mi řečeno, že tyto operace byly životně důležité pro bezpečnost země.
Nikdo mi ve skutečnosti neřekl, že tito pacienti byli použiti na špionáž, ale tento dojem jsem nabyl. Bylo mi přikázáno podepsat Státní tajemství….
Přesto jsem měl zřetelné výhrady k tomuto aspektu mé práce. Brzy bylo zřejmé, že po me bude požadováno, abych delal více operací, včetně operací na zdravých lidech…možná mnohem víc… a tehdy jsem se rozhodl odejít.
Neměl jsem v úmyslu v následujících trech letech jít do penze, ale vlivem okolností jsem se k tomuto kroku odhodlal.''
Tolik tedy odhalení doktora Crepsona.
Koncem 70. let poté svet pobourila aféra, kdy byla ve Velké Británii ve hrabství Nottinghamshire odhalena tak zvaná - tajná nemocnice Rampton. Zde se na naprosto zdravých lidech provádeli psychochirurgií zmeny vzorcu chování, což z cloveka cinilo závislou bytost urcenou doslova k plnení cizích rozkazu. Této aféry se v polovine roku 1979 ujala Evropská komise za lidská práva ve Štrasburku. Ta shromáždila údaje celkem o 801 takto poškozených lidech. Tím to ovšem skoncilo. Nikdo se tímto nechce príliš zabývat. Rocne jsou zde po celém svete vytváreny možná i desetitisíce "otroku" pro neznámé vládní úcely a dokonce v neznámých zarízeních po celém svete. Vytvárí si snad svetovláda svuj obcanský delnický personál ? Myslím si, že je duvod, aby nás to zajímalo.
Ve Švédsku vypukla v dubnu 1998 velká aféra, když se zjistilo, že verejnost byla záměrně klamána. Švédští lékari totiž podrobili nuceným operacím mozku /lobotomiím/ více pacientu, než bylo priznáno. Vyšetrování odhalilo, že jen v letech 1944 - 1963 byla lobotomie provedena u 4.500 lidí. O techto nelegálních a masových zverstvech vedeli i hlavní vládní strany ve Švédsku, ale verejnost se nesmela nic dozvedet. Duvod, proc byly tyto prípady v dubnu 1998 verejnosti odhaleny byl ten, ze ve Švédsku se lobotomií zneuzívalo proti politicky nevhodným.
Americká vláda a její CIA mají v této veci také ruce od krve. Jeden z odtajnených dokumentu vládní CIA hovorí o tom, jak lze cástecnou lobotomií vytvorit spolecnost, které bude všechno jedno, ztratí veškerou iniciativu i city, ztratí též vzpomínky na predešlý život a lze tak prizpusobovat lidi jakémukoliv novému myšlení a politické vuli. Dokument CIA ze 7. února 1952 se zabývá problémem provádení skrytých lobotomií, které by se provádely tenkým ostrým nástrojem nezanechávajícím prozrazující jizvu na hlave a šlo by tak i v terénu, třeba u Vás doma, udělat z Vás naprostého blázna. Tentýž dokument se opírá pri tomto tvrzení o výsledky jednoho konkrétního psychiatra z Washingtonu D.C. . Má z nás být snad vytvorena labilní společnost jdoucí do náruče vlád či světovlády ? 46
Než prišla na radu spolecnost, lobotomie byly testovány na vojácích, ze kterých se dělali nemyslící vražedné chodící loutky a na vezních, kterí tak byly ležícími a bezproblémovými "mrtvolami". Před rokem 1982 probíhala tajná jednání v podvýborech Senátu USA a Sněmovny reprezentantu Kongresu, které obsahují informace o provádení lobotomií na vězních bez jejich souhlasu v rámci vládního projektu "kontroly chování". Ale utajit se to nepodařilo. Kdosi totiž poslal všechny tyto materiály komisi OSN pro lidská práva….
Není také bez zajímavosti, že když v roce 1960 propukly v USA masové demonstrace lidí /zejména cernochu/ pro svá lidská práva, vláda zacala vyhlašovat v mnoha místech vyjmecný stav a hledala zpusoby zkrocení. Psychiatr Louis Jolyan West, tehdejší reditel Neuropsychiatrického institutu /NPI/ Kalifornské univerzity v Los Angeles podal návrh, aby demonstranti byly vládou pochytáni, ošetreni u psychochirurga /lobotomie/ a poté dokonce kastrováni. Každý si jiste domyslí sám, dle zdravého úsudku, která z techto dvou stran je ve skutecnosti psychopatická.
Ale přátelé, jak jsem již uvedl, vládní snahy o zmenu chování spolecnosti, ci snad dokonce vyšlechtění společnosti nové pomocí psychiatrie a lobotomií, není jen otázkou vládě nevyhovujících nebo ciste pokusných jedincu. Ten útok je veden i zcela slepě a masově na celou společnost, jak jsme se mohli přesvědčit. Přísné utajení těchto projektu nám nedává zjistit zcela celou pravdu, ale i to, co již veřejnost ví, stačí na to, aby se vlády otrásly pod tíhou svého svedomí.
V celé šíri knihy srovnávám tyto projekty kontroly mysli s nacisty a jejich autentickými postupy i cílovým ideálem nacistického Německa. Zejména pak případy z koncentracních táboru. A také již v mnoha místech byla řeč o projektu americké vlády "PAPER CLIP". Sliboval jsem, že se k tomuto tématu ješte vrátím, tak tedy….
Vláda USA s tichou podporou ostatních spojenců po válce r. 1945 dostala z Německa na své území nacistické zločince, zejména vysoké vojenské cinitele, vědce a lékaře z koncentracních táboru, páchající nejvetší zverstva v dejinách, aby se vyhnuli odsouzení a nabídla jim azyl v USA, když budou pokracovat ve svých projektech pro americkou vládu. Tento odporný projekt na presun techto bestií se jmenoval "PAPER CLIP" a na jeho prubeh dohlížela i vládní CIA. V tomto projektu americká vláda hromadne presunula z Nemecka pres 600 nacistických zlocincu, vedcu a lékařů. Celý projekt "PAPER CLIP" /v prekladu - Kancelářská spona/ byl pojmenován podle tajného znamení, které sehrálo hlavní roli pri úteku techto nacistu. Po vpádu a účtování spojeneckých vojsk, byly nacističtí zločinci stíháni a odsuzováni zpravidla k trestu smrti nebo na doživotí /byt byly za nedlouho propušteni/. Ovšem američtí vojáci dostali příkaz, aby každý nacista, který bude mít svuj osobní spis sepnut kancelárskou sponkou /na pravém míste/, což bylo tajným znamením, byl propuštěn a vypraven na vládní náklady do USA. Ostatní osobní spisy nacistu byly spínány odlišným zpusobem. Takto uniklo spravedlnosti jen pro vládní mocenské zájmy přes 600 nacistických zlocincu nejtemnejší doby historie, aby mohli navíc dál pokracovat ve svých plánech. To je ta nejodpornejší tečka II. světové války a je velmi smutné, že ji učinili práve spojenci, které všichni považovali za jedny z osvoboditelu. To, že zde slídili za tajnými nacistickými projekty a doslova závodili se Sovětským svazem, kdo posbírá více nacistických vedeckých poznatku, to se v učebnicích asi nedočtete. Nicméne je to tak a jedním z hlavních motivu osvobození Evropy byly ve skutečnosti konkurenční boje velmocí o získání vědeckých, lékařských /přiznejme, že špičkových/ poznatku nacistické éry a hlavne získání plánu hitlerovské superzbrane, kterou vyhrožoval Hitler světu a proti které je atomová bomba jen čertíkem za oponou. Byly to jen chladné mocenské zájmy, vzpomenme si, jak v prvních letech války USA zásobovalo fašistické nemecko zbranemi a armádní technikou. A ke konci války dokonce britský premiér Winston Churchil uvedl, že byl pripraven plán, v nemž byla připravena obrovská akce s dodávkami zbraní i vojáků nacistickému Německu západními státy, pokud by se Sovětský svaz a jeho příchozí osvoboditelská armáda snažila překročit jednotkami i vlivem dál na západ. Ano, to je realita trápící historiky i politiky mnoha zemí, ale naše děti to trápit nemusí, protože v učebnicích je jen ta pravda, která se momentálně nejvíce hodí. Nacističtí zločinci sloužící budování dnešní světovlády, tak jak sloužili budování světové říše Adolfu Hitlerovi, dnes v klidu dožívají v USA v luxusních rezidencích, hodně jich dnes žije také v Jižní Americe, zejména v Argentine, nekterí dopadli hůře, když byli po válce zavlečeni do Ruska opačnou stranou osvoboditelu a museli sloužit jim. Dobre víme, že i mnoho nacistických zlocincu pusobících v našem Ceskoslovensku si dnes zcela bez soudu dožívá v německých vilách. Nikdy se proti jejich zatcení durazne nevyslovila ani komunistická poválecná vláda. Naopak, jak dnes již víme z dokumentu odhalených po revoluci v r. 1989, komunistickému totalitnímu režimu od konce války po rok
47
1989 vyhovovalo ututlávat tato fakta a dokonce sama nekteré fašistické zlocince kryla. To jsou fakta. Spekulací však je, že to bylo patrne i proto, že i naše republika po válce ukořistila část nacistického tajemství i personálu a ten pracoval po nejaký cas pro naši vládu. Vzpomenme na štechovický poklad - tuny nacistických dokumentů, plánů i vědeckých studií, po kterém u nás po válce slídilo mnoho tajných vládních služeb východu i západu a američtí vojáci si sami ve 45. roce odváželi ze Štěchovic mnoho krabic z tohoto archivu. Dodnes po nem slídí USA, Německo i naše České orgány. Ale ani dnes, po revoluci v 89.,kdy máme údajně demokratickou vládu, naše vláda jedná pouze o odškodnení obetí nacismu, ale vubec nestíhá nacistické zločince, kteří se doslova vysmívají spravedlnosti, když si ve svých rezidencích v Nemecku porádají vecírky s nemeckými politiky a jsou z nich velicí byznysmeni. Má snad i naše vláda duvod pokračovat v utajování těchto skutečností ? Jestli ano, proč ? Jestli ne, proc tak ciní ? Je mi moc líto, co nyní reknu, ale už i ta komunistická totalitní vláda alespon trošicku šla temto nacistickým zločincům po krku. Vždyt tehdy vznikla i Československá vládní komise pro stíhání nacistických válečných zločinců, jak zní přesný název této vládní instituce. Když ale po revoluci r. 1989 komunistická totalita padla a prišla nová a údajně demokratická vláda, jedna z prvních věcí, kterou tato vláda udělala bylo to, že 26.brezna 1990 zrušila tuto vládní komisi pro stíhání nacistických válečných zločinců. Proč ? Má duvod naše soucasná vláda krýt nacistické zločince a nedovolit toto vyšetrovat ? Jak už si jinak vysvetlit tyto podivné snahy a zároven utajování ?
Když byla americká veřejnost po odhalení vládního projektu "PAPER CLIP" právoplatně rozhořčena a protestovala u vlády, aby vše odtajnila, omluvila se a spravedlive odsoudila tyto nacistické bestie, které pokračovaly s americkou vládou na zdokonalování projektu kontroly chování a myšlení obyvatel, Vrchní soud USA v roce 1985 povolil vládní CIA, aby držela jména nacistických vědců, kteří se na těchto projektech s kontrolou vedomí podíleli, v tajnosti. Vláda USA tak nadále kryje tyto zločince, přestože to byly nebo snad práve že to byli oni, kdo započali v boji o hitlerovskou světovládu své masové psychiatrické, lékařské a vědecké pokusy a projekty na změnu myšlení obyvatel světa /psychofarmaky, drogami, lobotomiemi, fluorem a dalšími způsoby, jejichž funkčnost získala na váze v koncentračních táborech na milionech nevinných lidech/. Prečtěte si prosím sami a dukladně zprávy o praktikách z koncentračních táborů, at víte o jaká zvěrstva se jednalo.
Díky projektu "PAPER CLIP" byli tito zločinci zapojeni do amerických vládních, vojenských, vedeckých i politických projektu a mohli diktovat své ideály dále. Americký generální štáb uzavřel například ihned po válce pracovní smlouvu s celkem 34. nacistickými vedci a lékari, kterí byli přideleni na vojenskou základnu USA v San Antoniu v Texasu. Další nacističtí zločinci pracovali například na základně v Edgewoodu a dokonce armádní výzvedné službě USA ve Fort Holabirdu , obe místa v Marylandu. Šéf 3. správy gestapa v nacistickém Německu, Willi Schulze, pracoval po válce pro tajnou vládní službu Velké Británie. Nacistický generál Heller se stal po válce dokonce šéfem první německé vládní tajné služby, kde mimochodem zaměstnal mnoho svých fašistických kolegů a válečných zločinců. Šéf nacistického Hitlerjungen, Siengfried Zoglmann, se stal poslancem nemeckého parlamentu a blízký spolupracovník dlouholetého premiéra Helmuta Kohla. Dalo by se pokračovat do nekonečna…. Podobné to bylo za II. světové války i s japonskou tajnou jednotkou c. 731, která páchala stejné lékařské a psychiatrické zvěrstva jako jejich nacističtí spojenci. Celé jednotce byla po válce navržena americkou vládou beztrestnost, když se podelí o své poznatky s americkými vědci. Velitel této jednotky 731 a zároven vysoký generál - Shiro Ishii téz unikl jakémukoliv soudu a v 50. letech už jako americký občan a milionář pomáhal vláde USA ve válce v Koreji s biologickými zbraněmi.
A proč o tom všem mluvím právě v souvislosti s tématem lobotomií ? To, že nacisté prováděli také masové lobotomie, to je známo, stejně jako psychiatrické, drogové a všemožné chemické pokusy pro změnu chování lidí, aby byli povolní nastupující Hitlerově říši, která se měla stát světovou. Dnes je světovláda budována stejnými prostredky, stejnými zločinci a stejným cílem - zbavení lidstva vlastního rozumu, kontroly jejich myšlení a jeho zotročení. Na dalších stránkách si rozebereme dukazy o opravdu svetovém a masovém používání mentálních manipulací vládami pro dosažení tohoto cíle.
Kromě toho, že nacističtí vědci a lékaři stáli u zrodu americké vedy, ekonomiky, kosmického programu i rozvoje lékarství, není pochyb. Ale změna vlády, pro kterou nyní pracovali, pro ne neznamenala změnu myšlení a chování. Od 2. světové války tak stíny koncentracních táboru obcházejí nejvyšší vládní místa a jejich nacistické, sadistické a nekompromisní jednání vidíme v mnoha aspektech našeho života. Plány na uchvácení světa a totalitní kontrolu myšlení a chování obyvatel, to je jeden z tech nejohavnejších plánu,
48
ke kterým dostali nacisté po válce nejen možnost, ale přímo rozkaz spolupracovat se současnou tajnou svetovou vládou. Oběti psychiatrických léceben, lobotomií, doslova nacistických pokusu s fluorem, drogami a chemikáliemi na světové společnosti, mikročipy, označení lidí jako dobytka vytetovanými cárovými kódy na rukou /obdoba identifikačního tetování v koncentračních táborech/, to vše napadlo svetovou demokracii jako epidemie. Epidemie, která kvete už jen pod pláštem demokracie k našemu zotrocení.
Jeden z nejstrašnejších projektu od konce II. svetové války, který je dodnes naplnován, je projekt únosu lidí. Ano, že se nám po celém svete ztrácí lidé, na to jsme si již zvykli, mnozí se stali prostě obětí kriminálního činu, jiní prostě zmizet chtěli. Když však v 50. letech vyšly na povrch první podezrení na tzv. politické zmizení, verejnost to značne znepokojilo.
O případy tzv. zmizelých se začala zabývat v 70. letech i světová organizace pro lidská práva Amnesty International. Je zcela evidentní, že po celém světě jsou vládními složkami, zvlášte totalitních státu, vybíráni vládám nepohodlní jedinci, kterí jsou uneseni a poté vězněni, mučeni nebo zabiti. Jenže když Vám řeknu, že tyto vládní únosy se konají i v demokratických zemích, na zcela nevinných a náhodne vybraných lidech a to doslova po milionech, pak byste tomu jiste neverili.
Projekt vládních únosu lidí, o kterém budu nyní hovorit, je soucástí celosvětové tajné sítě, skutečně profesionálně organizované a podporované armádou, policií a tajnými službami vlád. Rec bude o nacistických prežitcích osvetové zákulisní politiky.
Vše to zacalo v 60. letech, kdy zachvátila celé USA, ale posléze i celý svet aféra za aférou. Tehdy tomu bulvární tisk začal říkat "únosy do UFO". Na policii se náhle začali obracet lidé, kteří tvrdili, že byli uneseni a zneužiti pro neznámé lékarské experimenty, ale jejich útržkovité vzpomínky nebyly moc presvedcivé. Když se však tyto případy hromadily a dosahovaly za krátký cas tisíce svědectví, začalo vyšetrování. Policie tyto lidi dosti dlouho považovala za chronické spiknutí lhářů, ale když se tento syndrom rozrostl v takřka epidemickou záležitost a všechny výpovědi, at byly z USA, Evropy, Asie nebo zapomenutých ostrovu, všechny měly stejný průběh, dávalo to nedobrou předtuchu. Dnes už i renomovaní vědci a psychiatři uznávají, že k temto záhadným únosum dochází. Zatímco odborníci zkoumali tyto unesené, veřejnost se předhánela s fantastickými vysvětleními těchto únosů. Na základe útržkových výpovědí a trochy nevědomé fantazie tak snílkové ihned začali hovořit o únosech do UFO. Ale jsou to jen snílkové.
Vláda USA dobře věděla o co jde, prostrednictvím armády a CIA byly unášeni masove lidé a to doslova odkudkoliv, z opuštených silnic, ze svých aut, práce i bytu a pod psychotropními látkami a drogami byli prevezeni do výzkumných laboratoří /vše zpravidla v nočních hodinách/. Zde byly oběti vysvléknuty a byly provedeny mnohdy až bestiální lékarské testy, mnohdy i odběry částí těla a to vše za bdělého stavu unešeného, který byl pomocí kombinace narkotik a hypnózy schopen komunikovat s únosci. Po celém procesu, trvajícím zpravidla nekolik hodin, ale i dní, byli tito lidé nalezeni bud v místě svého únosu nebo i o stovky mil dále, jak zmateně bloudí a neví, co se s nimi stalo. Mnohdy jsou vráceni prímo do svého auta nebo postele, aniž by cokoliv poznali. Obvykle po procitnutí považují vše jen za noční můru. Ale mnozí si všimnou nevysvetlitelné ztráty času, kterou prošli. Jdou po ulici, je 8 hodin a pak si pamatují jen to, že se ve čtyři hodiny odpoledne probudili, jak leží odhození u lesa 100 kilometru od mesta s viditelnými jizvami na těle. Zní to možná až hrůzostrašně, lépe to považovat spíše za scénu z hororového filmu, ale taková je realita.
Když znepokojená veřejnost, ale i lékarští a vedectí odborníci a zdravá část politiků, kteří nebyli informováni o zapojení vlády do techto experimentu, kontaktovali vládu USA, aby celé věci kolem únosů svých občanů prošetrila, ta opravdu zrídila nekolik komisí, které však jen více lidem zamotaly hlavu. Jak se pozdeji ukázalo z odhalených vládních dokumentu na základě zákona o svobode informací, vláda USA o těchto únosech moc dobre věděla a byla to ona, kdo ve skrytu šírila propagandu a mediální bludy o tom, že tyto únosy provádejí mimozemštané a UFO. Sama pak na veřejnosti lhala, že tají o UFO mnoho vecí, což občany jen utvrdilo v tom, že tyto únosy mají na svědomí jacísi mimozemštané a tudíž záhadní nepolapitelní tvorové. V té době by Vám to připadala jako stupidita prvního kalibru, ale sami si všimněte, jak se tato propaganda ujala, dobře přeci víme, kolik seriálů a ubohých filmu je dnes točeno o UFO, kolik knih bylo napsáno. Věřím, že je to součást propagandy
49
nebo reakce na ni z pozice lehce zmanipulovatelných tvůrců. Vláda USA tak od sebe odvrátila pozornost a tyto bestiální pokusy na lidech byly vykrývány báchorkami o UFO. UFO ale odborná veřejnost považuje za směšný výmysl a tak se každý unesený, který chtěl promluvit, předem zdiskreditoval. Tato kontroverzní vládní propaganda kryla vlastní únosy lidí, nikdo neobvinoval náhle vládu z únosu, dělali to přeci "ufoni". Jakákoliv vyšetrování tak vždy zarucene skoncila na mrtvém bodě, jak chcete žalovat mimozemštany ? Všichni unesení, pokud se rozhodli o svých případech hovořit, byli zpravidla posíláni na psychiatrii jako blázni a každý unesený proto radši žil v naprostém ztišení a musel očekávat i další únosy.
Fikce to byla skutecne profesionální. Každý unesený clovek si i v hypnóze u psychiatra vzpomínal na to samé, viděl doslova příručkový příběh o šedých bytostech s cernýma ocima, které ho zparalyzovaly a odnesly do létajícího talíře, kde ho ošetrují a poté vrátí zpet. Psychiatri brzy uvěřili, že tito lidé nejsou lháři, desítky tisíc jich v hypnóze souvisle a presne vyprávelo to samé a v hypnóze přeci človek lhát nemuže !?! Proto se ze snílku o UFO stali rázem ufologové a nový odborný směr pátrající po aspektech únosu ve spojitosti s UFO. Plán dodnes vychází perfektně. Ale ted už si pojdme říci pravdu a pěkně do hloubky.
Vláda USA, jak již víme, od konce války ve spolupráci s nacisty vytvárela projekty na kontrolu vedomí. Už v 60. letech dokázala armáda USA vytvorit v cloveku halucinaci a vidinu cehokoliv formou drog, plynu nebo psychologických zbraní, a to vše aniž by to nepovažoval za realitu. Víme, že tyto zarízení jsou schopna i masových halucinací, doslova mohou vytipovaným lidem nadiktovat jako film presně to, co oni chtějí a co Vy budete považovat za realitu. Tyto technologie jsem zde již popisoval.
Každý unesený člověk je nejdříve ochromen narkotiky a elektromagnetickými vlnami pro jeho mentální ochromení a telesnou paralyzaci. V tomto stavu je jim ješte dokonale proprán mozek a to za účasti špičkových psychologů, kteří unešeným vsugerují, že to vše je únos do UFO a vloží do mozku obrazy podobné sci-fi. Ale to vše je jen tzv. pametová clona, která má zabránit tomu, aby si člověk vzpomněl na jinačí fakta, než která vláda chce. Díky této hypnotické cloně je každý unesený, který je zhypnotizován, schopen vyprávet i v hypnóze pouze o únosu do UFO. Ne, on nelže, prostě říká co vidí a vidí to co mu bylo při vládním únosu vsugerováno. Tyto pamětové clony se začali užívat približně v 60. letech, jako reakce na mnohé aféry, kdy od počátku 50. let začali lidé v hypnóze popisovat po svém únosu vojáky americké armády a podzemní základny, kde na nich vědci dělali pokusy. A skutečně, zajímavé je, že od 60. let, jako mávnutím proutku, už všichni unesení nevidí vojáky, ale mimozemštany, nevidí podzemní základny, ale UFO a nevidí mnohdy ani bestiální pokusy, jen ošetřování. Právě tyto počáteční léta únosu svědčí o mnohém, ale veřejnost přijala senzační propagandu UFO a výpovedí o UFO únosech. Až o mnoho let pozdeji vyšla pravda najevo.
Pravda se ukázala, když se u některých unešených lidí vyskytly komplikace a někteří unešení si začali vzpomínat i v této době na skutečný průběh únosu. Nikdo tomu nechtel verit. Pak ale nezávislí psychiatri šli dál. Znovu zhypnotizovaly občany údajně unesené do UFO a opět vyslechly príbehy o mimozemštanech. Ale tehdy šli dál a vedomi si podezření, překročili pametovou clonu, za kterou se skrývalo strašné odhalení. Lidé začali v hypnóze náhle vypovídat, jak k nim vtrhli maskovaní vojáci a nějací lidé v oblecích /agenti/, okamžite je paralyzovali a transportovaly bud do připravených nákladních automobilu /pojízdných operačních sálů/ nebo do obrovských vojenských podzemních základen. Tam byly provedeny nelidské lékařské pokusy, které by dokázaly jen zručné ruce nacistu z koncentračních táborů. Tyto bestiální zlociny by totiž vláda nemohla provádět ve státních klinikách. Unesení si pamatují, že kromě vojáků v uniformách jsou přítomni i lidé v kravatách, kterí mají hlavní velení a lidé v bílých pláštích, jejichž úkolem je praktické testování na tele uneseného. Unesení si také vzpomínají, jak pri závěru únosu sedel u jejich hlavy zpravidla muž v bílém plášti a snažil se je hypnotizovat a hovoril o jakýchsi únosech do UFO /vytvářel pamětovou clonu o UFO únosu/. Taková je realita. Proc o tom ti UFO snílkové nepíší ? Bojí se, že jejich pravda bude mít vredy ? Honí se za pravdou, ale stále se topí ve lži a jdou jako voda do mlýna vládním zamlžovacím snahám a diskreditující propagande. Vím, o cem mluvím, protože jsem k této propagande urcitou dobu také patril, aniž bych to byl tušil.
Mnoho unesených je jasným dukazem, že tyto masové a globální únosy UFO jsou ve skutečnosti jednou z nejvetších konspirací všech vlád. Nejsem první, kdo to ríká, o tomto tématu se vedou už i vládní spisy a vedci, psychiatri, každý slušný člověk už prostě žádá pouze jedno: "Vlády nelžete nám a nechte nás být". Jedním z největších důkazů vládní konspirace je to, že do těl unesených lidí byl takřka ve všech případech umístnen mikrocip. Ten měl obet sledovat v dalších letech po
50
únosu jak v pohybu, tak v životních funkcích a takový človek byl mentálně upraveným jedincem dle vzorce vlády. Tyto mikrocipy se poté objevily na rentgenových snímcích, stejne jako již zminované a zcela shodné mikrocipy našich vlád, které nám bez našeho vědomí zavádí do tela pro naši identifikaci, sledování a ovlivnování myšlení. To vše už zde bylo dokázáno.
Senátor USA, Milton William Cooper, přiznává zcela otevřeně v jedné ze svých knih, že vláda USA tajne vytváří umělé veřejné mínění o existenci únosu do UFO, aby tak zakryla vlastní zverstva páchaná na nevinných civilistech. Jsem moc rád, že tyto názory se dnes již objevují i v ceských médiích.
Nechci však tvrdit, že na existenci UFO i UFO únosu nemuže být kousek pravdy, jen hovořím o aspektu vládních konspirací s tématem UFO únosu. Ale ty nazývejme prosím pravými jmény.
Co je cílem techto vládních únosu ? Jak jsem již rekl, státní kliniky nemají tak dokonalý mechanismus, aby v nich vláda mohla donekonecna ututlávat tak masové a nelidské projekty páchané na lidech. Proto jsou lidé unášeni a pod projekty změn vědomí navráceni zpět do normálního života, aniž by si za normálního stavu cokoliv pamatovali. Možná jste to zažili i Vy. Náhle se probudíte a máte pocit, že nejste v místnosti sami, podíváte se na hodiny, chcete vstát. Ale zjistíte, že se nemužete pohnout, jste naprosto zparalyzovaní, následuje casový výpadek nekolika hodin, vy se probouzíte, bolí Vás hlava, jste zmatení, na perine mužete mít zbytky zaschlé krve, máte divne opálenou kuži na urcitých místech nebo tam kuže chybí úplne /kvuli vzorkum DNA/. Casté jsou i jizvy, následné zdravotní problémy a pravidelné nocní probouzení v určitou nocní hodinu, které si neumíte vysvětlit. Zažili jste to někdy ? Když jsem před pár lety ješte pracoval v jedné mezinárodní ufologické organizaci a pohyboval se v předních řadách tehdejší ufologie, vím, že každý druhý člověk zažil někdy něco podobného, ale zpravidla se bojí o tom mluvit. A zažil jsem to nekolikrát i já, takže tyto lidi plně chápu.
Tyto únosy slouží vládě ke kontrole vytipovaných, ale i zcela náhodných jedinců, kteří jsou podrobeni násilné lékarské prohlídce a jsou na nich testovány i mnohé lékarské experimenty, též jsou odebírány vzorky, o cem svědčí nejen jizvy, ale i lékařské zprávy. Tyto postnacistické projekty jsou dnes celosvetovou záležitostí a zkoumal jsem tyto případy i v České republice. Nikdo z Vás si nemuže být jistý tím, ze nebude unesen. Bohuzel, mnoho z unesených o svém únosu neví ani po jeho provedení.
Vzpomínám si, jak za komunismu v 70. až 80. letech kolovaly mezi lidmi fámy o černých dodávkách, které byly viděny na území Československa v místech, kde se poté nenávratne ztráceli lidé. Tytéž cerné dodávky, ale i helikoptéry bez jakéhokoliv označení jsou popisovány zcela shodně i v USA, Rusku, na celém světě a vždy skutečně v místech, kde se poté náhle ztratí lidé. Jsou uneseni. Slouží jako pokusní králíci ve svévoli tajných složek státu /mnohdy ani vlády samotné o tom neví/. a jsou poté bud vráceni zpet do normálního životního chodu nebo zmrzačeni ci nalezeni rozkucháni na poli bez orgánu /jsou-li vubec někdy nalezeni/. Vzpomínáte si ješte na paniku, která zachvátila USA ? Nejen těla lidí, ale i doslova celá stáda dobytka byla nacházena na polích rozkuchána po stovkách. Podle lékarských ohledání musely být operace na nich prováděny špičkovými chirurgy. Všechny zvířata navíc nesly známky pádu z vysoké výšky. Svědci se shodují v tvrzení, že zpravidla den před nálezem viděli nad pozemkem létat černé neoznacené helikoptéry. Znepokojeným farmářům se dokonce podařilo několikrát nafilmovat, jak je zmrzačený dobytek shazován z těchto helikoptér zpět na ranč zcela rozpitvaný/. Úřady se bojí proti tomu cokoliv podniknout a dávají ruce pryč. Jak se ukázalo z míst přistání, neoznačené helikoptéry jsou pilotovány vojáky americké armády, neoznačené černé helikoptéry svědčí o tom, že jde o přísně tajnou vládní misi. Bylo zaznamenáno i mnoho pronásledování svědků a střílení z těchto helikoptér do svědků, kteří se přiblížili do inkriminované zóny. Některé případy jsou popsány v situacní zprávě z ledna 1988 oznacené jako -Duverné- . Prokazuje se zde, že jde o členy zvláštního týmu armády USA plnící tajné úkoly. Snad nejznámější vlna zmrzačení dobytka proběhla v letech 1976 - 1978 v USA poblíž městecka Dulce ve státě Nové Mexiko. V tomtéž místě také údajně leží tajná podzemní základna americké vlády. Thomas Castello, který na této základně pracoval jako bezpečnostní důstojník do roku 1979, kdy základnu opustil, oficiálně vynesl na světlo, co tam vláda tají. Castello přiznal, že tam viděl spoustu lékařských zákroků na dobytku, ale co je hrozné, viděl tam i stovky uvězněných lidí, z nichž mnozí již byli mrtví a plavali ve skleněných nádržích naplnené jakousi tekutinou. O tomto a dalších odhalení si ještě podrobněji povíme. 51
Co se týká únosů a mrzačení lidí, existuje skutečně jedna velmi pravděpodobná, ale pro nekoho možná príliš silná teorie. Totiž, že si tak vlády vytvárí vlastní otroky, kterí sehrají v den "D" hlavní roli jako nemyslící úderné síly a zároven ideologictí tvůrci převzetí svetovlády. Nechci tomu věřit, spíše se přikláním pouze k verzi lidských obetí vládních pokusu /ale co ten mikročip ?/. Prominte prosím, že stále říkám slovo "vládních" ,přestože o tom mnohdy skutečně neví ani jeden z ministru dané vlády, jako spíše osoby za nimi a tajné služby dané vlády a armádní tajné služby. Nemůžete se zlobit na své vládní představitele, když Vám vše zapřou, mnohdy se nesnaží nic utajovat, ale skutecne o tom nic neví, jsou jen loutky, to vše je zejména v rukou těch, kdo mají skutečnou moc ve státě a kterí zpravidla tahají za nitky ze zákulisí.
Pojdme se podívat na trochu statistiky. Pakliže jsem říkal, že případy únosu lidí jsou masovou záležitostí, myslel jsem tím skutecne závratná císla. Podle oficiální ankety, kterou pocátkem 90. let provádela v USA Rogmerova organizace /renomovaný ústav pro výzkum verejného mínení/, bylo urceno celkem 3,7 milionu lidí, kterí meli být vystaveni lékařským pokusům a změnám myšlením při techto únosech. I kdyby 99 procent techto lidí byli lhári, pak stále ješte zbývá 37.000 prukazných lidí a to jen v USA, kterých se tento výzkum týkal.
V celosvětovém měřítku se pocet takových obetí muže vyšplhat na desítky až stovky milionu obetí. A to už se nedá hovorit jen o náhodných pokusech, ale úmyslném útoku na myšlení a chování lidstva s cílem kontroly jeho telesných funkcí a zejména jeho myšlení. Jak si ale podrobneji ukážeme, nejduležitejším aspektem techto únosu je genetické inženýrství a vytvorení nové rasy lidí. Ale k tomuto závažnému tématu dojde až o mnoho listu dále. Nyní zpet ke statistikám.
Přestože je světově odhadován počet unesených na desítky milionu, jak jsem již rekl, ve skutecnosti toto císlo bude asi závratne vyšší. Mnoho lidí totiž fakt, že byli uneseni a zneužiti, vubec neví nebo se o tom bojí mluvit, aby nebyli považováni za blázny. Možná je to skutecne každý druhý člověk, kdo ví ?
Kromě prípadu lidí, kterí jsou z únosu vráceni do svého života, aniž by si toho meli povšimnout, jsou evidovány i prípady lidí unesených a navždy nezvestných. Temito prípady se zabývalo ve Velké Británii v 70. letech mnoho odborníku. Tato zeme byla totiž tímto jevem obzvlášte poznamenána.
Nejhrozivějším se ukázal být rok 1977. Dobre si tento rok zapamatujte, tehdy se totiž zacali zcela náhle a masove po celém světě ztrácet lidé. Lidé se ztráceli vždy, ale co se delo po roce 1977 a zvlášte toho roku, to svědčí proti našim vládám. V roce 1977 se objevilo náhle ve svete mnoho prípadu lidí, kterí se náhodne ztratili, a když byli nalezeni, měli zpravidla jizvu na hlavě a diagnóza zněla jasně - provedená lobotomie. Jiní lidé zase trpeli ztrátou pameti - typickým projevem vládních únosu. Pojdme se podívat na záhadný rok 1977….
Vše zacalo v srpnu 1977 v Anglii, kdy byla zadržena dívka mezi 16.-20. lety, jak se zcela neprícetne prochází nemocnicní budovou v Holloway. Nevedela kým je a co se s ní delo. Navzdory dvoutýdenním výslechum policie, lékaru i speciálních agentu, zustala její minulost a totožnost záhadou. Tentýž mesíc 1977 byl zadržen policií muž kolem 35. let potulující se bezvládně po golfovém hrišti poblíž Hapendenu. Stejne tak policie v Manchesteru zadržela asi 20. letého mladíka se ztrátou pameti. Behem jednoho mesíce, srpen 1977, se objevilo zcela náhle veliké množství lidí s tímto problémem. Vyskytli se v tentýž cas v Anglii, Nemecku, Francii, Itálii, USA i Kanade. Všichni byli fyzicky zdraví a evidentne zcela normální, až na to, že nemají tušení kdo jsou a kým byli. Celý svet se tázal, co se deje. Onoho léta 1977 šokovaly svet naopak i další hromadné únosy lidí /náhoda, nemyslíte ?/. Tesne pred svetovou epidemií nálezu lidí se ztrátou pameti se totiž odehrála zcela jiná svetová epidemie, prípady hromadných únosu lidí. Vše jednoho léta roku 1977….
V pondělí 13.cervna 1977 v ranních hodinách se na Novém Zélandě v rekreační oblasti North Island's Bay of Plenty, poblíž Taurangy, odehrál následující případ. V místním rekreačním stredisku a parkovišti pro kamiony náhle totiž zmizelo více než 200 lidí, včetně 12 zaměstnanců parkovište. Vše zůstalo na svých místech, nebyly zde dokonce ani sebemenší známky násilí nebo boje. Náhle bylo prostě uneseno /zřejmě pod narkotiky/ přes 200 lidí. Nikdo už je nikdy nespatřil.
Jen den poté, 14. cervna 1977, byl v USA podobný prípad. V 15. hodin odpoledne se dva plne naložené
52
autobusy mladými výletníky /prumerného veku 19 let/ vydaly na výlet z Casperu ve Wyomingu. Naposledy byly spatreny, jak jely smerem na Cheynne. O 7 hodin pozdeji byly oba autobusy nalezeny prázdné na okraji osamelé silnice. Na míste byl nalezen fotoaparát, brýle a dívcí kapesník. Všech 76 mladých lidí už nebylo nikdy nalezeno.
V ten samý den, 14. cervna 1977, dokonce jen o hodinu a pul pozdeji, v 16:30 odpoledne, vyjela z Barcelony ve Španelsku osobní lod Amelio se 165. lidmi na palube. Cílem byl nedaleký Tunis. Naposledy byly spatreni jižne od Baleárských ostrovu. Prestože bylo nádherné letní pocasí, naprosté bezvetrí a klidná voda, všech 165 lidí vcetne posádky proste z lodi zmizelo a nikdy nebyly objeveni.
Pripadá Vám to jako náhoda ? Během těchto dvou červnových dní 1977 bylo takto hromadně /a to jen v popisovaných prípadech/ ztraceno pres 440 lidí. A už v srpnu 1977 byly hlášeny z celého sveta náhle zprávy o nalezení neznámých lidí s operativne nebo chemicky vyvolanou ztrátou pameti, mnohdy viditelne lékarsky zneužity. A nemluvím prosím o africké džungli, ale o vyspelých demokratických státech.
Může toto někdo vysvětlit ? Přiznají se nám vlády ke svým činům nebo máme věřit a čekat, že se zítra ztratí naši blízcí nebo si prostě černé neoznačené autobusy napříště znarkotizují a odvezou celé sídliště ? Něco tady hodně smrdí. Jen pro zajímavost, ve Velké Británii se ročně ztrácí kolem 5000 lidí, v USA je to strašlivé číslo. Statistika v USA se týká jen dětí. Poslouchejte dobře - v USA se každý jeden den ztratí neuvěřitelných 2300 dětí, to je téměř milion dětí ročně a připočteme-li dospělé, lze si jen dávat ruce do tváří. V České republice bylo k polovině 90. let pohřešováno podle Policejního prezidia asi 20.000 lidí.
Koncem 70. let zachvátila Velkou Británii a USA aféra nemající obdoby. Vědci a politikové se rozhodli promluvit na veřejnosti. Vyšlo najevo, že vlády skutečně unášejí své občany a to v mezinárodní organizované síti. Tento projekt se jmenuje "ALTERNATIVA 3". Předem říkám, že těchto projektů může být více a každý pro odlišné záměry, ale Alternativa 3 byl tím projektem, který zachvátil celý svet.
Když se právě koncem 70. let začali množit ve Velké Británii a USA hromadné únosy lidí, ale i vedcu a renomovaných kapacit, rozhodlo se zdravé jádro techto projektu promluvit a odhalit tyto zločiny veřejnosti. Nezávislým vyšetrováním byly zjišteny šokující fakta o projektu Alternativa 3. Když byl poté na základe techto skutecností natocen dokumentární film a byl pripraven k odvysílání v televizi, nikdo neveril, že to pujde tak hladce. Když byl poté 20. cervna 1977 odvysílán tento dokumentární porad s originálním názvem Alternativa 3, kde uznávané vedecké kapacity odhalovaly tyto zlocinné projekty našich vlád, celý program byl cenzurován. Z nátlaku vyšších míst musel být nekolik dní poté prohlášen za spekulaci. V USA a Sovetském svazu byl tento porad totálne zakázán. To, proc to zakázaly zrovna tyto dve velmoci, navenek krvervoucí konkurenti, je jasný dukaz propojenosti techto zákulisních vládních gangu. Když britský spisovatel, Leslie Watkins, koncem 70. let napsal knihu, taktéz s názvem Alternativa 3, a odhaloval tam tyto vládní únosy lidí, celá záležitost se dostala až do parlamentu, kde se dva poslanci pokoušeli vydat vládní narízení bránící jejímu vydání. Prestože kniha nakonec vyšla, musela být na vládní príkaz viditelne oznacena nápisem SPEKULACE. Proc se vlády tolik bojí odhalení techto vecí ? Vlády zprvu drasticky zasahovaly proti odhalením, ale tím na sebe jen upoutaly pozornost. Proto zacaly celou vec zesmešnovat, ale pritom zároven dusledne cenzurovat a oznacovat za spekulace. Ale pravda se utajit nedá.
Poslanec parlamentu Velké Británie Michael Harrington-Brice, byl jeden z poslancu, který měl oči otevřené. Po odvysílání skandálního poradu Alternativa 3, prijímal ve Sněmovně deputace vyžadující, aby vláda vydala oficiální popření techto projektu Alternativa 3. Tento poslanec si stejne jako ostatní poslanci uvedomoval, že kdyby toto vláda poprela, utišilo by to pochopitelné obavy jejich voličů a byl by klid. Jenže v té dobe už mel poslanec Harrington-Brice takové dukazy proti temto vládním snahám, že se rozhodl jít dál za pravdou. Jak poslanec říká: "Také jsem se snažil hovorit o techto záležitostech soukrome s ministry a bylo mi neustále opakováno, že o projektu Alternativa 3 nejsou připraveni diskutovat". Poslanec Harrington-Brice dále prohlásil: "Nabyl jsem silného dojmu, že se za oponou deje neco skutecne neobvyklého, že my v Británii jsme na periferii nejakého tajného riskantního podniku rízeného supervelmocemi". Poslanec dále přiznal: "Nepřímo mi řekli, že by pro me bylo rozumné, abych se touto věcí přestal zabývat". 53
A tyto vládní výhružky jsou odůvodněné. Spolu s poslancem Harringtonem-Bricem se do vyšetřování vládních projektu únosu lidí Alternativa 3, zapojil i další poslanec britského parlamentu - Bruce Kingslade. Ten se pustil do oficiálního vyšetřování a zacal prošetrovat údaje na nejvyšší vládní úrovni. Byl pripraven ukázat verejnosti tu nejstrašnejší pravdu a žalovat vládu z techto zlocinu. Krátce poté, 6. cervence 1977, byl tento poslanec zabit v Kensingtonu, kde do nej najel automobil. Oficiální verdikt zněl "neštastná náhoda". Auto, ani jeho řidič, nebylo nikdy vypátráno. Kdyby obema poslancum nebylo vládou vyhrožováno, jiste bych mohl verit tomu, že to byla neštastná náhoda.
Jedno je jisté, jakmile se provalila aféra kolem projektu Alternativa 3 a vládních únosech lidí, soucasne se skutecnými masovými prípady únosu lidí a zmizení mnoha národních predstavitelu, vlády byly nuceny nezbytnou část faktu přiznat. Co je tedy onen projekt Alternativa 3 a jak vznikl ?
V roce 1957 se konala světová konference v Hutsville /v americkém státe Alabama/, které se zúcastnili špickoví vedci z celého sveta. Celá konference se týkala globálních problému lidstva a jejich řešení. Závery byly velmi znepokojující. Konference potvrdila možný velmi brzký pád této planety nebo alespon katastrofu vedoucí k hlubokému úpadku a ochromení života na této planetě v důsledku politických rozepří, ekologického aspektu a všech dusledku z prelidnení. Od té chvíle probíhalo vše v naprosté vážnosti a za přísného utajení z obavy před jistou hysterií z masy obyvatelstva. Americký senátor, M.W.Cooper, však již v roce 1989 odhalil mnoho ze zákulisí této konference. Přiznal například, že po této konferenci poveril tehdy sám prezident USA, Eisenhower, skupinu nazvanou "Jason Schollars" ,aby sestavila návrhy případné záchrany obyvatelstva. Tehdy byly vypracovány a vládě predloženy celkem 3 alternativy "záchrany" obyvatelstva. První však byla krátce poté zamítnuta jako nerealizovatelná. Alternativa 2 se zacala postupne v celosvětové spolupráci naplnovat. Šlo v ní o vytvoření obrovských podzemních základen a doslova celých samosprávných měst, které měli sloužit pro vybranou elitu provládních lidí v případe přírodních katastrof nebo masových nepokoju /o tom bude ještě řeč/. Alternativa 3 počítala s tím, že vlády v tajnosti určí, kteří lidé jsou vhodní proto, aby byli doslova upravenými lidmi v nové civilizaci. Tato alternativa uvažovala o únosech špickových vědců /které se koncem 70. let staly skutečností/ a doslova masových únosech obycejných lidí, kterým se říkalo "hromadné zásilky" ,a kterým bylo změněno myšlení formou lobotomie ci jinak a museli jako otroci pracovat pro vládní zájmy v Alternativě 2, dělnické zombie v podzemí a případne chodící a nemyslící úderné jednotky. Alternativa 3 a její únosy počítaly dále s rozsáhlým lékařským aspektem unešených lidí, kdy určité skupiny měli být podrobováni lékařským a především genetickým experimentum pro vyšlechtení nové rasy "nadlidí" odolných proti nemocím a prírodním vlivum. Existují dukazy i o klonování lidských bytostí a manipulace s myšlením. Je-li to skutecnost, pak stojíme na prahu budování skutecne nové civilizace - té nejstrašnejší tyranie. Takový je projekt "Alternativa 3" schválený vládami k realizaci po konferenci roku 1957. Vzpomínáte ješte na prípady únosu ? A vzpomínáte, jak vlády doslova ututlávaly odhalení o "Alternativě 3" a jak i poslanci britského parlamentu, kterí ji vyšetrovaly, byly umlčeni ?
Kromě obou britských poslanců, amerického senátora Coopera a dalších, proti "Alternativě 3" vystoupil i další důležitý svědek. Jeden z předních světových vědcu, Dr. Carl Gerstein, který se tehdy v roce 1957 konference v Alabame přímo účastnil a v 70. letech se stal jedním ze svědků světového spiknutí únosu lidí, přiznal, že vlády uvažovaly o plánu využití tzv. "nadbytečných lidí" ,kteří měli být zotročeni jako dělníci. Doslova o jednom návrhu z konference řekl: "Bylo to děsivé, jak to měli všechno propracované. Tyto pracovní čety otroků měly dělat všechnu tu těžkou práci pod zemí /alt.2/. Chování těchto pracovních skupin bylo upravené… bud chirurgicky nebo chemicky, aby tito lidé spokojeně přijali své nové role. Byly zahrnuti, jak to nazvali, do "hromadných zásilek".
Co se to děje s unešenými ? Projekt "Alternativa 3" má hned několik tříd pro unesené. Zvláštní skupinou jsou vědci, lékaři a myslitelé, kteří jsou přinuceni nebo podplaceni spolupracovat na tomto zhoubném plánu. Ano, otevrene ríkám, že zhoubném, protože to nemá nic společného se záchranou lidstva, jako spíš s jeho zotrocením /ostatne vzpomente, jak "zachranoval" svet Adolf Hitler/. Za krátké období se toto zmizení týkalo ve Velké Británii 24 vedcu. V téže dobe se také zacalo ve Velké Británii hovorit o syndromu "odliv mozků". Behem 12 let do prosince 1975 odešly z Velké Británie 4 miliony lidí, pricemž více než třetina z nich byla z vrstev odborníku a manažeru. Mnozí odešli neznámo kam, vetšina údajne dostala podivné nabídky prestižních pracovních míst v USA a dalších zemích. Jejich rodiny o nich však nemají žádné zprávy, firmy, u kterých meli v zahranicí nastoupit, o nich vubec nic nevědí, jako by se mnozí vypařili z povrchu země. Je to poněkud veliká shoda "náhod". Tyto fakta jsou natolik nepríjemné, že není
54
divu, proc se to snaží vlády tajit.
Alternativa 3, ale i další oddělené vládní únosy lidí, mají kromě stále omílaných duvodu i jeden duvod, který nebyl dosud plnohodnotne zmínen. Jedná se o genetické experimenty a klonování lidí. To je patrne ten nejpodstatnejší cíl únosu lidí.
Jak možná víte, takřka všichni lidé se syndromem unesených, kterí podstoupili hypnózu a psychologické vyšetrení, popisují, že kromě ostatních lékařských pokusů na nich byly páchány odběry vzorků tkáně za účelem zjištení DNA a následnou manipulaci. Unesení také shodně tvrdí, že mužům bylo násilně odebíráno sperma a naopak ženám jejich vajícka, poprípadě jim bylo do dělohy zaváděno nějakým způsobem upravené sperma. Toto jsou stěžejní úkony na unesených, o kterých existuje už i odborná literatura v českých překladech.
Tyto genetické fakta potvrzují ty nejčernější domněnky o tom, proč jsou lidé vládami unášeni.
Dne 13.března 1992 byla veřejnosti odhalena šokující aféra. Týkala se psychiatrického ústavu Montes de Oca v blízkosti Buenos Aires v Argentine. Po protestech občanů a mnoha závažných podezřeních vůči tomuto ústavu, vykonal sám prezident Argentiny Menen nečekanou kontrolu v tomto zařízení. Vyšetřováním se zjistilo, že v roce 1990 z tohoto ústavu zmizelo záhadně 110 pacientů, které již nikdy nikdo neviděl. Zároven zde bylo odhaleno, že zde bylo obchodováno s lidskými orgány, pacientum násilne odebírána oční rohovka a obchodovalo se zde i s krví pacientů, která z nich byla pravidelně bez souhlasu doslova odsávána. Zmínených 110 pacientu bylo patrne uneseno tajnými složkami státu a rozkucháno na "náhradní díly" nebo použito k nelegálním psychiatrickým nebo genetickým pokusům.
Někteří odborníci zasvecení do vládních výzkumných projektu promluvili a dosti znepokojili verejnost svedectvím toho, co zažili. Obrovské tajné základny /zpravidla podzemní/, kde byly nuceni pracovat. Věci, které tam viděli, ty je vedly k tomu, aby nemlčeli. Tajné gigantické prostory, kde jsou zavření lidé v celách, nekteří křičí, mnozí jsou bez vlastního vědomí, obrovské lékařské sály a podivné lidské bytosti, očividne geneticky nebo chemicky upravené. Těch svědectví je hodně a rozhodně nejsou výtvorem pro bulvár, dukazy predkládají skutecné kapacity, které riskují svuj titul i povest jen, aby lidé znali pravdu.
A my nyní navázeme v další kapitole na tyto odhalení a ukázeme si realitu bez cenzury.
LIDÉ PROVLÁDNÍ A TI ODSOUZENÍ
Vzpomínáte si ješte na hitlerovské snahy vyšlechtit vlastní rasu nadlidí ? Tento nacistický fanatik a diktátor chtěl mít na celém světě pouze určitou rasu lidí - blondaté a modrooké obcany s vysokým celem a ostrou protáhlou bradou v lícních kostech, výšky nad 180 cm. Jen tito lidé mohli přežít v jeho "nastupující" světové ríši. Všichni ostatní - rasove a ideologicky nevyhovující, likvidoval po milionech v koncentracních táborech jako odpad společnosti. Takto se mu podarilo vyhladit 6 milionu nevinných lidí. Vzpomente, jak Hitler v Československu rozvracel rodiny, otcové byli zabíjeni nebo vězněni, matky posílány do nacistických továren a děti, pokud měli žluté vlasy, modré oči a předepsanou výšku na svůj věk, byli posíláni k násilné prevýchove do nemeckých nacistických rodin, aby byly vychovány a sloužili nacismu. Nevyhovující deti, jakož i mnohé matky, otce a další lidi cekal mnohdy také koncentracní tábor a takrka jistá smrt.
Kdo by si myslel, že svět se z těchto zvěrstev poučil, má pravdu, dnes jsou zákony proti rasismu a diskriminaci a lidé se snaží být tolerantní. Tyto zákony jsou zde pro nás obcany a díky Bohu za ne. Ale co vlády ? Rídí se tím ?
Zdá se, jakoby se nacistické ideály infiltrované projektem "PAPER CLIP" neštítily ani této nejzlostnejší otázky - rasismu a genocidy obyvatelstva v soucasnosti.
To, co je provádeno pri únosech a v obrovských tajných laboratorí, zejména v USA, to nelze nazvat jinak, než svetové inženýrství k vytvorení jednotné svetové rasy a ideologického vzorce obcanu. O té ideologické premene obcanu už toho bylo receno v této knize dosti /vládní programy na zmenu myšlení a chování/. Pojdme se nyní podívat do zákulisí genetických a rasových plánu svetovlády. 55
Vládní únosy, at už pod projektem "Alternativa 3" nebo jiných projektu, takřka u všech putují oběti v omámeném stavu do tajných, zejména podzemních základen k lékarským vyšetrením a experimentum. Jak jsme si také již rekli, objev tzv. podprahové krycí clony pri hypnóze vyvolal ve svete znacný rozruch a pojem techto únosu nabyl zcela nových rozmeru. I presto si však mnoho lidí pamatuje i bez hypnózy hodne ze svého únosu. Jsou i prípady, kdy obet vubec ani omámena nebyla, patrne se pocítalo s její záverecnou likvidací. Rozhodne svedectví, které existují z techto únosu mrazí v zádech.
Těch svědectví, která jsou verohodná a konzultovaná s psychiatry, lékari i vedci, je již mnoho, nikdo nepochybuje o jejich autenticnosti. Dostávají se na přední místa odborných publikací. Otázka již dávno nezní : "Existují tyto vládní krycí únosy ?". Dnes už otázka zní velmi jasne : "Je i tento konkrétní prípad vládním krycím únosem ?". Mužeme si uvést nekteré svedectví unesených, ale i lidí, kterí se prímo zapojovali do techto vládních projektu únosu lidí /a zejména tedy jejich genetických úprav/.
Koncem 80. let vzbudil v USA pozornost případ Christy Tiltonové z Oklahomy, která uvedla, že byla v červenci 1987 unesena do podzemní základny v Dulce /již o ní byla řeč/. Dokázala dukladně a detailně popsat počítačové zařízení i bezpečnostní systém plný kamer v této tajné základně. V tomto několikapatrovém komplexu spatřila dle výpovědi i podivné lidské, ale upravené bytosti a obrovské nádrže, na které byly připojeny světla. Popis i náčrtky paní Tiltonové poté velmi šokovaly zasvěcené odborníky. Thomas Castello, který údajně byl od roku 1977 - 1979 bezpečnostním důstojníkem na této tajné základně, se rozhodl promluvit. Podle dokumentu a videokazet, které ukořistil na svém pracovišti, vypracoval sám rozsáhlou zprávu - "Dokumenty z Dulce" kde odhaluje skrývané skutečnosti této základny. Uvádí, že celá základna má 7 podlaží, ty nejpřísnější bezpečnostní opatření a v celém gigantickém objektu bylo přes 18.000 velmi podivných lidských bytostí, nepočítaje vojenský, vědecký a lékařský personál. Jak dále přiznal, na šestém podlaží se prováděly experimenty na mnoha zvířatech, ale také na lidech. Slova důstojníka Castella přitom nezávisle, ale velmi přesně korespondují s výpovědí unesené oběti Christy Tiltonové. Celé šesté podlaží bylo plné nádrží obsahující znetvořené nebo geneticky upravené lidi s mnoha rukama a mnoha nohama a také několik klecí s extrémně vysokými bytostmi. Byly zde tisíce lidí a lidem podobných kříženců uskladněny v chladu. Jak Castello prohlásil na konferenci r. 1987 : "Často jsem se setkával s lidmi v klecích. Obvykle byli omámeni nebo utišeni léky, ale někdy křičeli a žadonili o pomoc. Nám bylo řečeno, že jde o nevyléčitelné šílence, kteří se účastní vysoce riskantních pokusů s léky, jež mají vyléčit nepříčetnost. Dostali jsme příkaz, abychom s nimi nikdy nemluvili". Svědectví zaměstnance základny, bezp. důstojníka Thomase Castella a jedné z obětí únosu do této základny - paní Tiltonové, potvrzují i další dva fakty. V roce 1976 - 1978 postihla bezprostřední okolí základny v Dulce vlna znetvoření dobytka, který se ze dne na den povaloval v řadách zcela experimentálně rozkuchán kolem Dulce. Šlo o tak masové a stále se opakující případy, že je sem přijely zkoumat vědecké týmy z celého světa a celou věc šetřila státní policie. Přestože z pochopitelných důvodů americká vláda odmítá přiznat existenci jakéhokoliv podzemního objektu v Dulce, výzkumný tým, který v Dulce sondoval povrch analyzoval a potvrdil, že pod povrchem v Dulce se nacházejí skutečně hluboké prostory.
V roce 1973 se v USA odehrál prípad únosu Betty Andreassonové ze South Ashburnham. Podle její výpovedi v hypnóze videla pri svém únosu v prostoru i další unesené lidi. Popsala, že viděla, jak z jakési unesené ženy vytahují dva plody. Do jednoho poté vbodali dlouhé jehly do hlavy a poté plod uložili do jakési nádrže, kde byl udržován při životě na jakýchsi přístrojích. Ovšem i jiní lidé z různých částí světa popisují, že při svém únosu zde tyto nádrže a přístroje viděli, mnohdy i celé řady těchto nádrží se stovkami lidských těl. Jen pro názornost uvedu ještě jeden z typických případů…
V prosinci 1977 byla v USA unesena paní Debbie Tomeyová z města Copley Woods. Tehdy jí bylo voperováno do dělohy něco neznámého. Krátce po této události se tato žena stala bezdůvodně těhotnou. Neuměla si to vysvětlit. Po několika měsících těhotenství však prožila další únos. Když se z něj probrala ve své posteli, zjistila, že její břicho už není naduté a dítě, které v něm nosila záhadně přes noc zmizelo z jejího těla. Gynekologové se nezmohli po posouzení celé záležitosti na nic více, než na politování této situace, nebot se s ničím podobným dosud nesetkali. Vyloučen byl samozřejmě i jakýkoliv druh samovolného potratu. Podle hypnózy probíhal třetí "únos" prímo v jejím dome, kam jí prinesli v noci ukázat její díte. Jak Debbie Tomeyová s hrůzou vypověděla, v rukou drželi malého ohavného vrásčitého tvora, tvrdili, že je to její díte a usilovali o vzorky mateřského mléka. 56
Podobných případů, kdy byli lidé uneseni a poté muži pripravováni o sperma, aby se záhy upravené nebo jiné implantovalo uneseným ženám nebo se oplodnily po úpravách pouze vajícka odebrané temto ženám, je velmi mnoho. A velmi šokující prípady takovýchto tajných genetických experimentu na ženách pochází i z Ceské republiky. Napríklad v roce 1997 vzrušil prípad paní Magdaleny S. z Prahy, která zcela bez příciny otěhotnela a pod ultrazvukovým vyšetrením lékari dlouhou dobu nemohli rozluštit, cože je to za plod v jejím těle. Vše vyvrcholilo predcasným porodem mrtvého tela geneticky zohaveného lidského tvora nemajícího žádnou genovou vazbu s rodickou. Celý případ tehdy šokoval lékařskou komunitu a sám ošetřující lékar paní Magdaleny S. prohlásil, že kdyby mel na verejnosti ríci pravdu o tom, co si myslí, že to je, zřejmě by přišel o svuj titul. Celým případem se tehdy zabývala i naše televize. Na základe prípadu z celého sveta se zdá, že ženy jsou zneužívány jako dočasné nosice budoucího plodu pro zabezpecení jeho nejduležitejších životních funkcí a poté jsou tyto plody zámerne odebírány přímo z těl matek. Tyto případy jsou registrovány stále více a více a vždy mají zpravidla, až na drobnosti, stejný prubeh, a to jsou-li z USA, Ruska nebo Afriky.
Když začaly pukat informační bariéry a začalo se hlásit stále více obětí, které žádaly vysvetlení, zacali se osmelovat i svedomití aktéri techto únosu /např. bezp. důstojník Castello, jehož jsme zminovali, a který dobrovolně opustil základnu a odhalil i s mnohými dokumenty a důkazy některá fakta/. Mám evidovány i svědectví obyčejného proškoleného pracovního personálu na techto základnách, který měl tam pod zemí odvádět svoji specifickou práci bez dalšího zasvěcení, ale stali se tam svědky velmi závažných událostí. Prestože jsou vázáni mlcenlivostí, nemohli se na to dále dívat a neco tak strašného dále tajit. Sami se pak ale stali obětmi sledování a perzekucí za své výpovedi. Například 19.února 1989 vystoupil v přímém prenosu v americkém rozhlase v Las Vegas muž, elektrikár najatý do podzemní základny v Mercury ve státě Nevada jako dělník. S utajením identity priznal, že pracoval v hloubce 900 metru spolu s dalšími delníky na elektroinstalaci pod firmou Reynolds Electronics, ale jejich výplatu jim vyplácel zcela jiný, jim utajený subjekt. Vše se zdálo být jako výnosná a bežná práce, než v urcitém prostoru prevzala velení nad dělníky vojenská policie. Ta začala postupně dělníky uzamykat do vymezených pracovních sektoru a vyhrožovat. Jak priznal : "Nevím co se děje, klidně si pracujeme a náhle vše nabralo jiný směr, vyhrožují nám….Před několika týdny jsme byli v jednom prostoru, kam jsme došli pres nekolik ocelových dverí smerem k jihu. Na té trase jsme montovali světla v místnostech, které vypadaly jako rídící pracovište. Náhle z výtahu vybehli vojáci a vyhnali nás z toho místa do nejaké místnosti….Videli jsme tam osoby s velkými hlavami a malými tely, kterí vešli do toho místa a za nimi lékaři v bílých zástěrách….Tak vystrašený jsem ješte v živote nebyl….Bojím se o svuj život, protože jsem viděl co se stalo… Naše vláda lže!….Máme tady pod zemí šest malých osob podobných člověku!"
Z mnoha svedectví, at už vysokých cinitelu nebo jen proškoleného personálu techto tajných základen, ale i ze svedectví obetí, tedy unesených, mohu ríci, že tyto únosy a s nimi spojené zmeny myšlení, chování a genetické pokusy, jsou reálného základu a je to patrne jedno z nejvetších nacistických tajemství, pretrvávající v programech našich vlád dodnes.
Jestli treba jen trochu pochybujete /což není nikdy na škodu/, pak se podívejte na vládní programy s kontrolou lidského DNA, na oficiální vládní genetické experimenty i pokusy s klonováním.
Když v červenci 1996 vedci ve Velké Británii poprvé oficiálne naklonovali živého savce, kterým byla ovce pojmenovaná Dolly, svet to silne vzrušilo. Psaly o tom noviny po celém světě a lidé protestovali, že je to hra s ohnem. Krátce poté nekteré vlády zacaly podepisovat chartu, která odsuzuje prípadné budoucí klonování lidských bytostí. Natolik to vytvorilo paniku. Ale prátelé, existují dukazy o tom, že onen svetoznámý pokus s klonováním ovce byla jen fraška. První zvírecí klony vlády vytvárely v prísne tajných projektech už v prubehu II. svetové války. A onu chartu, kterou koncem 90. let zacaly podepisovat státy sveta proti klonování lidí, nezlobte se prosím, vypadá to jako vstrícný krok, ale je to jen maskovací náplast daleko horších projektu - již dávno probíhajícího klonování lidí a tech nejodpornejších genetických pokusu postnacistické éry. Ano, ta charta mela, jak se domnívám, pouze utišit verejnost, že vše bude v porádku, zatímco se už 50 let nazpet vytvárely v tajných laboratorích pokusy s lidskými klony.
Vždyt právě klonování byl stěžejní plán odporných genetických experimentu Adolfa Hitlera v koncentračních táborech. Fašistický doktor Mengele pracoval za II. svetové války na přímý rozkaz Adolfa Hitlera na projektu klonování lidí. Skutečně k tomu zneužívaly vězně koncentračních táborů, nevyjímaje ženy a děti. Jen pro tento genetický výzkum zemřelo pod rukama fašistických lékařů pres 5000 nevinných
57
lidí, což je oficiální statistika. Odpornými genetickými pokusy /klonováním/ se pokoušel Hitler získat třeba i tisíce tělesne, rasově i mentálně identických jedinců, vytvořených podle jednoho vzoru daným vůdcem. Těmito genetickými pokusy, které jsou totálne obráceny proti Bohu a všem prírodním zákonum, se Hitler pokoušel stvorit nestvoritelné - dokonalé kopie lidí.
Projekt "PAPER CLIP" byl velmi vstřícný k těmto nacistickým vědcům a vražedným lékařům a tvořili důležitou složku exulantu pro americkou vládu. A snad neveríte tomu, že je vláda USA zaplatila a zajistila pro své služby jen proto, aby nezlobili ? Vždyt jsme si již řekli, jaké uplatnení v nejvyšších funkcích tito nacisté dostali.
Světem jde zamlžování. Nevěřte tomu, že ovečka Dolly byla prvním klonem na světě, to bylo pouze show pro tisk, jednoduše už dál nešlo tajit, že je tato technika nefunkcní a tak se obětovala ovecka, aby svět věřil, že se to ví až nyní a výzkum ješte dál nezašel.
Jenže jak vyplývá z projektu "PAPER CLIP" - klonování probíhá již od konce II. svetové války a nejde pouze o klonování nižších živocichu, ale i lidí. Tyto utajené projekty z velké části potvrdila i německá televizní stanice ARD a to jen krátce po naklonování ovce Dolly. Lidstvo melo protestovat zrejme mnohem dríve.
Proc vlády provádí pokusy s DNA a klonováním ? Chtejí snad vytvorit, stejne jako se o to pokoušel Hitler, světovou rasu lidí s jedním jediným programovaným myšlením ? Silné delnické otrocké, ale zato slaboduché a podrizující se zástupy lidí ? Nevím, ale jestliže dnes víme, kdo stojí za temito projekty /nacisté/ - pak se nám musí svírat tváre….
V Itálii se k těmto tématům postavili. Dne 21.dubna 1997 odvysílala italská televize dokument nazvaný - Záhady. Nikdo možná tehdy ješte netušil, jakou světovou pozornost to vyvolá. Dokument ukazoval výsledky tajných genetických pokusu, které americká armáda provádí na lidech. Byl zde odvysílán videozáznam, který na tajné základně Dulce odcizil její bývalý bezpečnostní dustojník Thomas Castello /už o něm byla reč/. Thomas Castello, ale s ním i Derek Hennessy, který stejne jako Castello dokázal nezávisle a pritom detailně shodně popsat, co viděl v tajných laboratořích, jsou od jisté doby nezvestní. Hovorí se o tom, že se jich vláda zbavila jako nepohodlných svedku. Italská televize, která promítala odcizený videozáznam, nechala diváky shlédnout, jak kamera snímá řady skleněných nádrží s uměle při životě udržovanými zárodky a částí těl podobných lidským. Komentář uváděl, že jde o výsledky klonování lidí, prováděného s podporou americké federální vlády. Videozáznam ukazoval i cásti tajné podzemní základny. Tento záznam byl odborne analyzován pomocí počítace, zda nejde o podvrh a zjištení bylo velmi znepokojivé - zábery jsou autentické. Na záberu byl dokonce identifikován i jeden známý vedec.
Když byl v tomto vysílaném dokumentu umožněn divákům živý vstup s odborníkem z New Yorku, Seanem Davidem Mortonem, který zábery komentoval, v okamžiku, kdy Morton začal prozrazovat, že obrazovka zachycuje skutečné lidské klony, moderátorka Foschiniová okamžite Mortona prerušila a spojení s New Yorkem se náhle uprostřed řeči přerušilo. Hlas moderátorky překryl i Mortonova záverecná slova. Nikdo tehdy asi nemel zájem na tom, aby diváci vedeli více pravdy, než je zdrávo. Ale prestože nenechali Mortona domluvit, jeho slova byla zachycena alespon na pásku v televizním studiu a podarilo se je rekonstruovat : "Náš informátor, který v laboratoři pracoval, nám řekl, že v oněch skleněných válcích přežíval jakýsi druh inteligentních bytostí."
Později byl s Mortonem učiněn rozhovor s médii, kterým uvedl : "Hovořil jsem o lidských bytostech a jejich částech, což asi moderátorku i vědce značně překvapilo. Jsem si však jist tím, co říkám, protože film byl počítačově analyzován….nepochybně se jedná o autentický záznam. Nejen to, existuje také další záznam, celkem 17 minut záberu jasne ukazujících těla zrozená křížením lidí….Posledne jmenovaný film ukazuje i vědce, kterého se nám podařilo identifikovat. Podle mého názoru se klonováním lidí zabývají /v USA/ dvě laboratoře, jedna se nachází v Dulce a druhá ve White Sands." Tolik slova Seana Davida Mortona.
Vzpomínáte si ješte na svědectví unesených, kteří viděli v laboratořích ty samé řady skleněných nádrží s lidskými těly ? Svědectví z celého světa…. Co se týká přímo aspektu klonování, velmi mě zaujal případ
58
únosu ze Španělska, o kterém si nyní řekneme.
Jednu neděli v kvetnu 1985 odjel v 8:00 ráno z domova v Barcelone 24 letý Xaver C. do Vallgorguina, což je asi 25 km od Barcelony. Približne po dvou hodinách prijel Xaver zpet do Barcelony. Velmi se divil, proč jeho tachometr ukazuje, že najel 300 km, když cesta tam i zpet mela jen 50 km. Když prišel domu, velmi se divil, proc jsou v nedeli všude otevrené obchody. Pak ale zjistil neuveritelnou vec, bylo pondelí 18:00 hodin večer. Policie už po něm vyhlásila i pátrání. Xaver si nedokázal vysvetlit, jakto že se vrátil až druhý den vecer, když podle nej prijel zpet hned za necelé dve hodiny. Časová ztráta, o které jsme si již říkali, byla u něj 34 hodin, ve kterých si nepamatuje nic, co by se s ním delo. Slavný španělský psycholog a diplomovaný hypnotizér, profesor Francisco de Asis Rovatti, tehdy Xavera zhypnotizoval, aby zjistil, co se s ním v tento ztracený cas dělo. Další děj je prakticky shodný s tisíci únosy lidí po celém světě. Ale něčím snad překvapivějším. Totiž poté, co byl Xaver prinucen zastavit automobil, byl omámen a pamatuje si až, že ho někdo táhl proti jeho vůli někam do podzemí, kde na nem byly lékarsky testovány ruzné veci. Vložili mu též do ramene mikrocip. Poté mu odebrali vzorky kůže a vlasů /skutečně, když se vrátil k rodině, všichni se divili, proč nemá vlasy a na levé ruce má stopy po trojúhelníkových vpichách o strane 3 centimetry/. Xaver též videl, jak pred ním experimentují s jakousi tekutinou. Xaver se stal svědkem diskuse přítomných, kteří ho chteli naklonovat, poprípade již dokoncit dříve učinenou genetickou operaci. A skutečně, vzorky, které mu odebrali, svedcí o mnohém. Jak Xaver dále uvedl v hypnóze, zaslechl od personálu, že jeho vytvorený klon bude sice vypadat jako on, ale bude mít úplně jiné myšlení /zřejmě dle připraveného vzorce chování/. Šok však Xaver zažil, když se krátce poté objevil v místnosti člověk, který mu byl k nerozeznání podobný, vlastne to byl úplne identický dvojník. Zrejme tedy nešlo o žádnou pocátecní operaci, ale dlouhodobejší vec. Poté byl Xaver naprogramován, aby si nic nepamatoval a vsazen zpet do nastartovaného auta na odlehlé silnici. Tam se Xaver probral s pocitem, že jeho auto má asi poruchu, protože zastavilo. Ale protože motor běžel, rozjel se trochu zmatený zpet domu.
Xaver si nepovšimnul niceho divného, až překvapivé reakce rodiny, policejního pátrání, že je 34 hodin nezvestný a jeho oškubané vlasy a podivné trojúhelníkové jizvy s chybející kuží na levé ruce, jakož i nesrovnalosti v najetých kilometrech, to vše dávalo tušit něco mnohem závažnejšího. Díky hypnóze profesora Rovattiho však zjistil, co se s ním skutecne delo a zjistil také, že tento únos nebyl zdaleka prvním. Ale pak se dostavil nečekaně i důkaz ze všech nejhroznější. Několik dní po únosu mu jeho známý povedel, že ho viděl na ulici Avenida Margues del Duero v Barcelone, na které však Xaver nebyl už dlouhá léta. Když se jindy po dlouhé dobe vydal ke svým príbuzným, když ho viděli, velmi udiveně se zeptali : "Co,…ty jsi tady zase ? Přece jsi odešel s tím, že jíst nebudeš…" 16. listopadu 1985 byl viden nevysvetlitelne v barcelonské Pasco de Colon. Během krátké doby musel Xaver být svedkem toho, jak jeho dvojník od chvíle jeho posledního únosu prochází tímtéž mestem. Dokonce ho nafilmovala nekolikrát i prumyslová kamera v dobe, kdy byl Xaver prokazatelne úplne jinde. Koncem roku 1985 byl Xaveruv klon viden naposledy.
Ale takových prípadu je mnohem více. Jsou evidovány na ruzných místech sveta. K cemu slouží klony unesených ? Obeti mohou být uneseny jako ideologicky nevhodní a jejich klony mají nepozorovane nahradit jejich prítomnost ve spolecnosti s novým myšlením ? Nebo mají svým chováním diskreditovat svého originálního puvodce nebo dokonce páchat v jeho jménu trestnou činnost, aby byl poté onen nevinný uvězněn ? Nebo se svým puvodcem nemají už nic spolecného a jednoduše plní príkazy a hrají dle naprogramované úlohy ? Nevím a jistě může být tech možností více. Snad by bylo dobré podívat se do zákulisí techto projektu, kde se manipuluje s lidskou DNA.
Vratme se tedy zpět k myšlence - lidé provládní a ti odsouzení. K myšlence, v níž hraje důležitou úlohu i čistá rasa a jednotné lidské myšlení. Vlády světa se úpěnlivě drží výzkumu lidských genetických vzorcu a v tajnosti vytvárí projekt té nejvetší diskriminace a rasismu všech dob.
Každý člověk na svete má své zcela identické DNA, které nemá nikdo jiný. Z DNA každého člověka lze však vyčíst mnoho spolecných aspektu. Na základe genového výzkumu lidského DNA může dnes veda bezpečně zjistit Vaše dědičné nemoci, náklonnost k různým životním stylum, zvykum, ale i sklony k duševním chorobám nebo k násilí. Kdo bude mít Vaše vzorky, muže si precíst Vaše DNA. K tomu přitom postačí nepatrný kus Vaší kuže, vlasu, krve, moci nebo slin, lze je zjistit dokonce i z predmetu, kterých jste se dotýkali. 59
DNA člověka lze zjistit ve chvíli, kdy prijdete na svet, ale i mnohem dríve. Jak se zachovají rodice ? Nebudou své deti utrácet pri potratech, zjistí-li, že mohou být postiženy nejakou nemocí ? Co udělají naši zaměstnavatelé ? Nevyhodí nás z práce jako cloveka se sklony k marodení nebo pomalejšímu uvažování, byt se nic z toho neprojevuje ? A co pojištovny ? Budou nás vubec chtít pojistit ? Nebudeme pro ně předem jasně prodělečnými lidmi s genetickými sklony být nemocní ? Neprestanou v dnešní dobe byznysu pojištovny uzavírat pojistky geneticky nevyhovujícím a neperspektivním lidem ? A co lékaři ? Nepřestanou léčit občany, jejichž DNA vykazuje prílišnou medicínskou nárocnost ? A v poslední rade, co nekteré rádoby demokratické vlády ? Nezřeknou se v právech svých občanů ? Nebudou obcany škatulkovat do rasových a dalších tríd podle jejich genetických predpokladu ? Mužeme se jen modlit, aby se situace nevyhrotila natolik, že se priblížíme nacistickému Nemecku, kde se nevhodní lidé vládou zavírali do koncentracních táboru a masove zabíjeli pro své genetické, rasové i ideologické přesvědčení.
Obávám se, že se blíží doba, kdy totalitní kádrové posudky obcanu nahradí záznamy našeho klícového úseku DNA na disku. Kdo koho a proc ocejchuje ? Jakým právem a co učiní společnost s geneticky nevyhovujícími obcany ? Neblížíme se náhodou k té nejnespravedlivejší a nejrasistictejší spolecnosti, která presahuje meze nacistických výzkumu ? Jedno je jisté, vlády se nepoucily obetmi koncentracních táboru a bez sebemenší piety pokracují dál v boji za "urcitou" spolecnost. Genetické pokusy jsou v plném proudu.
Již dnes existují ve svete stovky prípadu, kdy uchazeci o zamestnání nebyli prijati jen kvuli svému genetickému testu. Mužeme si uvést pár prípadu. V roce 1996 si chtel muž z americké Kalifornie uzavrít pojistku pro své dva syny. Pojištovna si zjistila, že jejich matka zemrela na genetickou srdecní vadu a odmítla chlapcum poskytnout krytí lécebných výdaju. Tím je odsoudila pouze na základe genu. Jiný prípad se týká britské ženy, která byla tehotná. Nemocnice na ní stále naléhala, aby podstoupila test DNA, což razantne odmítala a požadovala o zdokumentování tohoto jejího požadavku. Když se však o pár týdnu pozdeji vrátila do nemocnice, presto všechno jí ukázaly výsledky. Tehdy vyšlo najevo, že všechny ženy ve Velké Británii jsou bez svolení a v tajnosti geneticky testovány na ruzné choroby. Na základe techto odpuzujících zjištení mám právo se domnívat, že tento tajný a neetický postup slouží k tomu, aby se zjistily ve Velké Británii potenciálne nevhodné deti a matkám bylo doporucováno pod ruznými záminkami díte umele potratit. A tato teorie je pouze odrazem skutecných praktik z jiných státu, o kterých si ješte rekneme.
V USA, ale i po celém světě jsou budovány z vládních penez obrovské databanky DNA. Každý clovek na svete má mít v konecné fázi uloženo svoje DNA v národním identifikacním centru. Má být totálně pod kontrolou a muže být tak kdykoliv diskriminován nebo vydírán za to, co neudelal, jen za to, co udelat muže podle svého genového predpokladu. Od údajného sklonu k alkoholu, násilí či duševním nebo sexuálním poruchám, aniž by se však cokoliv z toho jakkoliv projevovalo. Tyto svetové databanky sbírají naše DNA za našimi zády. Proč to státy tají ? Proč nepřiznají, proč potřebují naše DNA ? Museli by se priznat i ke svým letitým genetickým pokusum a únosum lidí 50 let nazpet ? Proc chtejí mít každou lidskou bytost geneticky podchycenou ? Není to ta nejdokonalejší varianta nacistických genetických mapování spolecnosti za úcelem nelítostného vyhlazení nevyhovujících ? Není to snad snaha o novou rasu svetových lidí jednotného chování i myšlení ?
Vlády mají naprosto snadný prístup k naší DNA. Každý z nás se účastní povinných preventivních lékarských prohlídek a komu z nás ješte nikdy nebyla brána krev ? At už krev nebo ruzné druhy výtěru, to vše je laboratorne zkoumáno, ale obyčejný člověk nemá ani v nejmenším tušení, kudy všude vzorek jeho tela a DNA putuje a k jakým úcelum slouží.
V některých státech se to dodnes tají z obav pred panikou verejnosti, jiné státy, jako USA už priznávají, že veškeré vzorky jsou používány pro vládní registry DNA jednotlivých občanů.
Ješte v roce 1991 prohlásil v americkém Kongresu James Watson, drzitel Nobelovy ceny za výzkum DNA : "Myšlenka, ze bude existovat ohromná databanka genetické informace na miliony lidí, je odpuzující."
Ale ani slova tohoto nejkompetentnejšího muže pred Kongresem nic nezmohly. Již v roce 1994 vyšly najevo první podstatné dukazy o vládních databankách DNA v USA obsahující miliony vzorku, mnohdy
60
získaných bez informování pacientu. Tento rok ale nebyl magickým, zjistilo se, že s DNA vláda USA manipulovala už v 50. letech.
Od 60. let je všem novorozencum v USA odebírána krev jako soucást povinných vládních programu - údajne proti detským chorobám. Od roku 1991 buduje federální policie FBI v USA národní katalog vzorku DNA svých obcanu, prestože se nikdy nicím neprovinili. Od cervna 1992 jsou v USA od každého brance i vojáka odebírány vzorky krve a slin. A nejvetší šok na záver - vláda USA založila v roce 1991 národní sít databází DNA, známou jako CODIS /Combined DNA Identification Systém/. Vzorky lidského DNA se stávají v USA dokonce uz i soucástí identifikacních karet a obcanských prukazu /biometrické generace/. Když Vás policie zastaví kvuli dopravnímu prestupku nebo proste jen tak ze šikany, okamžite o Vás ví více, než nacisté legitimující za války v ulicích mest Židy. Cožpak vlády neznají hranice, za kterými zacíná prachsprostá totalita ?
Krome Národních identifikacních center vlády USA, o kterých byla rec v souvislosti s nelegálním shromaždováním osobních údaju o obcanech, existují specifické databáze DNA spojené od roku 1991 národní sítí databází DNA /CODIS/.
Organizace pro ochranu lidských práv po celém světě bijí na poplach před podobnými snahami. Jenže světový byznys je mocnější než svědomí. Přesto ochránci lidských práv a svedomitá cást vedcu a politiku dokazují, že celé tyto vládní snahy kolem výzkumu lidského DNA velmi smrdí. V červenci 1997 provedl britský Kongres odborových organizací /TUC/ kroky, aby dostal otázku genetického slídění na pořad politického jednání vlády. Britské odbory totiž zaznamenaly mnoho případů, kdy bylo lidem odepreno zamestnání jen kvuli svému DNA. Profesor George Annas z Bostonské univerzity vyzval vládu Velké Británie, aby zastavila tuto diskriminaci. Jenže ani Ministerstvo vnitra, ani vládní Komise pro rovné príležitosti, ani Oddělení pro zaměstnanost, nedokázalo poskytnout ani pouhé oficiální prohlášení. Když bylo však Oddělení pro zaměstnanost britské vlády dotázáno, zda jsou lidé zákonem chráněni před genetickým prověřováním ze strany zaměstnavatele, úředník tohoto resortu přiznal : "Pravděpodobne ne. Nejsem si vědom, že by stát v této věci něco dělal. Nejsem si vědom, že se vůbec něco dělá."
Naopak týmy vědců na celém světě za vládní peníze pracují na nejmasovějším projektu, který dávno zastínil i kosmický výzkum. Tento celosvetový projekt na výzkum DNA se jmenuje "Humane Genome Project" /HGP, též známý jako H.U.G.O./. V USA bylo vládou na tento projekt schváleno v roce 1987 celých 4,5 milionu dolaru. V zárí 1987 nařídil ministr energetiky založení výzkumných center pro lidský genom u tří národních laboratořích. Je ale velmi prekvapivé, ve kterých laboratorích se mely geny zkoumat. Byly to totiž laboratore pro výzkum zbraní v Los Alamos, v Livermore a v laboratoři Lawrence-Berkley.
Americká vláda je ta poslední, která může hitlerovskému Německu vyčítat rasistické vyhlazování Židů, Rómů a dalších rasově odlišných občanů. USA, které samy od 18. století vyhladily své puvodní indiánské obyvatelstvo a zavleklo a zotročilo obyvatelstvo černošské, má tyto praktiky vžité. Po II. světové válce a projektu "PAPER CLIP" zacalo USA uplatnovat tzv. "vědecký rasismus".
Jen pripomenu, že ještě po válce v roce 1945 byla v 17. státech USA segregace veřejných míst od cernošského obyvatelstva a ve 14. státech nesmeli cernošští obyvatelé používat ani autobusovou dopravu. Ve 21 státech byly navíc oddělené školy pro bílé a černé obyvatele. Cernoši meli též zákaz volebního práva. Až v roce 1952 bylo vydáno vládní nařízení proti diskriminaci, ale až teprve roku 1964, takrka 20 let po válce, prijal Kongres teprve zákon o jejich občanských právech. Presto vše je dodnes v USA uplatnován tzv. "vědecký rasismus" na základě lidského DNA, IQ testu nebo barvy pleti. Pojdme si o tom neco říci….
Snad nic neohrožuje zdraví ohromných rad afrických Americanu více, než cinnost vládních stredisek Spolecnosti mentálního zdraví, které vznikly v roce 1963. Tato strediska a jejich programy byly puvodne ustanoveny Národním institutem duševního zdraví /NIMH/ a jejich cinnost byla dotována Agenturou pro psychiatrický a psychologický výzkum. Zakladatelem a reditelem NIMH byl Dr. Robert Felix, tedy stejný clovek, který byl zapleten do fondu založeném vládní CIA a který delal pokusy s drogou LSD na afrických Americanech v Kentucky. 61
V prubehu let Národní institut duševního zdraví /NIMH/ založil mnoho zhoubných programu na potlacování afrických Americanu. Spolecnost mentálního zdraví, která provádela masové populační pokusy s drogami, zaznamenala velký prísun cernošských obyvatel jako testovacího materiálu, což se vysvetlovalo jejich sociálními duvody. A tak se chudí cernošští obyvatelé hrnuli za skromné peníze do techto pokusu, kde si mysleli, že na nich testují léky. Když však lékařské studie od roku 1960 prokázaly, že tyto psychiatrické drogy vytváří násilné a agresivní chování, vznikla z toho značná aféra, ale především populační problém. Vláda USA se totiž již dříve na všech úrovních pripojila k tomuto programu. Statistiky ukazují, že trestná činnost drogově testovaných osob se zvýšila až dvojnásobně. Americká vláda tehdy začala obvinovat cernošské obyvatelstvo ze zlocinnosti, problému s drogami a počtem sebevražd. Ta samá vláda, která černošské obyvatelstvo ještě pár let předtím zdrogovala, nyní obvinila tuto komunitu ze vzniku celého společenského problému. Ale šla ještě dál, ve svém rasismu jim začala opět upírat jejich práva na vzdělání, práci, přirozenou inteligenci a odsouvala je na okraj spolecnosti a nejlépe ještě dál, do věznic a ústavů.
Psychiatr Louis Jolyon West, bývalý ředitel Neuropsychologického institutu /NPI/ kalifornské univerzity v Los Angeles, navrhl v roce 1973 založení Strediska pro studium a snížení násilí. Byl to tentýž West, který roku 1960 navrhoval provádet u urcitých cernochu mozkovou lobotomii a vykleštení. West r. 1973 navrhl studii, do níž spadaly také ženy, deti a veznové, taktéž i defektní nebo opoždené deti. Príklady Westových ,,lécebných,, metod zahrnovalo zasazení elektronického sledování /mikrocip/ nebo navádení na cíl do mozku. Naštestí byl tento projekt NPI roku 1974 zrušen po celostátních protestech vyvolaných Obcanskou komisí za lidská práva, která v tom videla obnovení fašismu a pokusy o genocidu. Po protestech byla zrušena i státní podpora techto projektu, ale vznikaly desítky jiných.
V roce 1983 dostalo lékarské stredisko Duke univerzity v Severní Karolíně takřka třičtvrtě milionů dolaru na zkoumání agresivního chování vzorku dětí afrických Američanů. Národní institut duševního zdraví se v letech 1992-1993 pokusil založit "Národní iniciativu proti násilí". Tuto měli psychiatři využívat, aby určili přes biologické znaky a DNA, u kterých detí by se pravdepodobne mohlo vyvinout zlocinné chování. Cílem bylo především černošské a hispánské obyvatelstvo. NIMH mělo v úmyslu potlačovat násilnické chování manipulací s chemickými a genetickými kódy a namícháním individuálního léku k potlacování agresivního chování. Jednalo se vlastně o genetické manipulace s lidmi, agresivita a její údajná léčba, to byl pouze zámer pro získání podvodné podpory verejnosti pro tyto pokusy. Vše na úkor černošských obyvatel. Tento plán musela zastavit až protestující veřejnost, Federální komise pro zastavení násilí, ochránci lidských práv a Dr. Seth Farber, reditel sdružení "Hnutí proti násilné psychiatrii" který k tomu poznamenal, že tito psychiatři chtějí stejně jako nacisté jednat s africkou mládeží jako s obetním beránkem, vehnat ji do závislosti na drogách a vzít poté práva jejich rodičům.
Podívejme se na americké věznice. Prestože cernoši tvorí v USA pouze cca. 12 procent celkové populace, vinou vládních programu /a zvlášte tech ozdravných/ tvorí cernoši v amerických veznicích drtivou vetšinu populace. Otázka viny a neviny není vláde zrejme vlastní, duležité je pro ni zbavit se obcanu, jejichž genetické predpoklady je automaticky odsuzují. Už šestiletým cernošským dětem se ve školních posudcích prisuzuje automaticky potenciální agresivita a sklon k násilnosti. Mnohým je bezduvodne narizováno uciteli i psychiatrické léčení. Celkové černošské populaci je diagnostikována schizofrenie až 15 krát casteji než belochum. Napríklad ve státe Tennessee, kde je 16 procent černochů, skoro polovina z nich obdržela od úradu jako prvotní diagnózu schizofrenii. Cernošské deti nejsou rovnoprávné na základních školách ani pri zkouškách na vyšší školy a na vysoké se dostávají v minimálním pomeru, přestože není větších vědomostních rozdílu mezi nimi a ostatními. V roce 1974 melo jen 8 procent cernochu vysokoškolské vzdelání, zatímco u bílých cinilo 21 procent. Od roku 1973 přijali velcí zaměstnavatelé černochy do úřednických nebo vedoucích funkcí jen v rozsahu 2,7 procenta, na odborné pak 3,2 procenta, zato jako dělníky 20,6 procent a sluhy 23,9 procent. Prestože se v celkovém měřítku černošští i belošští obyvatelé USA stávají obětí násilností ve stejné míře, 82 procent popravených od roku 1977 bylo odsouzeno za vraždu bílé pleti. Prestože černoši tvorí jen cca 12 procent celkové populace USA, tvoří téměř 42 procent lidí odsouzených k smrti. Právní systém, který je soudil a odsuzoval, je ve své drtivé vetšine bílý.
Ale tento problém je celosvetový a hovoríme zde o vládních prístupech k rasismu a boji za cistou rasu. Mohl bych uvést stovky státu plné rasismu a genocidy, jsou zejména v Africe a rozvojových zemích, ale to
62
je věcí známou, ví o tom všichni. Nikdo s tím nic nedelá a když už, tak se tomu jen pomuže jako ve Rwande, kde vláda povinně vnutila všem identifikační karty k ješte masovejší vzájemné likvidaci. Ale co státy, které se nazývají vyspelé a demokratické, jako USA a další ? Jsou vyspelé i mentálne nebo pouze prosazují vyspělejší metody likvidace ? Co treba taková Austrálie, jeden z nejvyspelejších a donedávna, zdálo se, i poklidná demokratická velmoc. Pojdme se na ni podívat otevřenýma očima.
Až do roku 1970 odebíraly australské úřady černošské domorodé děti jejich rodinám k násilné převýchově do státních ústavu. Jenže nešlo o převýchovu, australská vláda je týrala hůře jako dobytek a ty z nich, které byly přinuceny pracovat v bílých rodinách jako otroci, mohly stále ješte mluvit o "štěstí" oproti ostatním dětem, které zůstaly za zdmi koncentračních ústavu australské vlády. Celkem bylo takto "převychováno" kolem 100.000 dětí tmavé pleti. Následující fakta jsou oficiálními svědectvími vyšetřování techto zlocinu…. Desetitisíce dětí bylo vládou uneseno od svých rodin do státních ústavu. Místo státní převýchovy byly tyto děti, zejména dívky, znásilnovány a týrány a musely pracovat celé dny na farmách jako otroci. Pravidelně a bezdůvodně byly bity a bičovány, když byly předtím mnohdy nahé privázány k židlím. Chlapci byli zpravidla zneužíváni pro lékarské experimenty. Denne jim byly píchány, jako všem ostatním detem, injekce s neznámým obsahem, po kterých ztráceli rovnováhu a byli jako pomatení. Vetšina detí se stala po techto vládních experimentech doslova fyzickými a psychickými mrzáky. V Austrálii existovalo několik těchto sběrných /koncentracních/ táboru pro tyto deti tmavé pleti. Napríklad v Cootamundre, Darwinu, Palm Island a nejstrašnější tábor byl v Severním Queenslandu. Jen během dvou let zde na lékařské experimenty a brutální přístup zemrelo přes sto dětí. Děti byly totálně izolované, nesměly mluvit svým rodným jazykem, denně byly surově bity v rámci preventivní "výchovy" a většina z nich už nikdy neměla spatřit své rodiny. Deti žily v príšerných podmínkách, plesnivé jídlo, vši a nemoci nebyly nicím vyjmecným. Vychovatelé jim pravidelně do úst ládovali nesnesitelně silná projímadla, aby prý zabili prípadné cizopasníky v tele. Všechny deti byly ostríhány dohola, nesmely slavit narozeniny, svátky, nedostalo se jim vzdělání a musely pracovat jako otroci na venkovských farmách bez nároku na odmenu. V Západním Queenslandu byly dokonce deti používány jako boxovací pytle pro policisty, ale i jen pro zábavu. Mnohé byly pritom ubity k smrti. A to vše není vzpomínka na nacistické koncentracní tábory, ale praktiky ústavní výchovy australské vlády praktikované ješte v 70. letech.
Celá aféra se provalila teprve v roce 1997, kdy Australská komise za lidská práva obvinila australskou vládu z genocidy a vyzvala k odškodnění všech obětí /cca. 100.000 obětí/. Australská vláda se okamžite snažila prinutit Federální soud, aby všechny tyto prípady navždy uzavrel a zatajila se tak pravda o techto táborech a praktikách v nich. Ale Federální soud to odmítl a zacal vše vyšetrovat. Tisíce žalob zahrnulo soudy, odškodnení přitom po vláde žádá dnes už jen asi 700 lidí. Australská vláda pod tlakem verejnosti a výsledku šetrení Federálního soudu priznala, že tyto události jsou tou nejstrašnejší kapitolou národní historie.
Jenže tento poválecný rasismus se projevuje ve všech aspektech nelidskostí. Nevyhnulo se mu ani téma sterilizace žen. Vládou vynucované potraty dětí, násilné zneplodnování žen /sterilizace/ nebo kastrace mužů, vždy určité rasy nebo komunity, to je stínem techto praktik. Zdálo se, že tyto zvířecí praktiky budou první, co po koncentračních táborech svět zavrhne. Naopak, stalo se to jedním z prvních plánů za čistou rasu.
Již od pocátku 60. let používaly USA vydírání a ekonomického nátlaku na africké země, aby je přinutily užívat antikoncepční prostředky a prosazovaly sterilizace plodných žen a umelé potraty u žen gravidních. Vše z duvodu rustu cernošského obyvatelstva. Tehdy to mohla vláda ospravedlnovat hladomorem v Africe, prestože humanitární pomoc zastíralo spíše vydírání, kdy OSN vyhrožovala zastavením hospodárské a kulturní pomoci, pokud občané neuposlechnou. Rekneme, že to byl a je spíše svetový omyl, než-li rasistický zámer. Ale pak jsou tady další, velmi odpudivé vládní snahy…
Nikdo se netají tím, že práve v boji za cistou rasu byly provádeny po celém svete vládami násilné sterilizace žen. Dávejte dobrý pozor ! V letech 1935-1976 bylo ve Švédsku násilne sterilizováno 60.000 zdravých žen, zcela bezduvodne, pouze pro fašistickou ideu zachování severské rasy. Od 30. let do 70. let bylo v USA provedeno, snad shodou náhod, taktéz 60.000 sterilizací zen. Této násilné vládní sterilizaci se museli podrobit tisíce cernošských, hispánských žen, ale i tisíce mladých mužu a žen bílé pleti, žijících v ústavech pro invalidy nebo mentálne zaostalé. Sterilizace byla casto podmínkou jejich propuštení. Vláda likvidovala životy rasove a mentálne nevyhovujícím, ale i telesne postiženým,
63
stejne jako nacisté.
Stát Portoriko, který je součástí USA s černošským a hispánským obyvatelstvem a který je znám tím, že tam na lidech vláda USA testuje jako na dobytku ruzné preparáty, je znám i hromadnými sterilizacemi. Do roku 1968 bylo v tomto státě doslova genocidne sterilizováno 35,3 procenta žen ve veku 20-49 let. Je to doslova vybíjení národa. USA zde testovala i skryté zpusoby sterilizace. Podávala místním obcanum Thalidomid, který poškozoval plod a deti umíraly v tele matek nebo se rodily zmrzačené ci života neschopné. Tato vražedná praktika s Thalidomidem byla v letech 1959-1962 testována i v Nemecku, Anglii a dalších zemích Evropy, kde má na svědomí několik tisíc dětí. V USA jsou sterilizovány i indiánské ženy, aniž by byly nemocné a dokonce i bez jejich souhlasu ci treba jen informování. Jen v letech 1973-1976 bylo ze ctyr z dvanácti indiánských oblastí hlášeno 3400 takových sterilizací. Násilne vládou sterilizována je dnes asi každá 7. indiánská žena. Co je ale strašné, tyto sterilizace podporuje ve svete i OSN, sáhlo se k nim nejen v Africe, ale napr. i v Indii, kde se musely ženy povinne podrobit svému zneplodnení /sterilizaci/. Každá žena preci má právo mít díte, at už má jakoukoliv barvu pleti, národnost nebo geneticky vžitý životní styl. Z techto genocidních vládních snah se chce cloveku vyložene zvracet.
V ríjnu 1978 vyšlo najevo, že americká federální policie FBI zámerne poskytovala clenum rasistické a teroristické organizace Ku-Klux-Klan informace o cernošských bojovnících za lidská práva. Tato svetoznámá a nejvetší americká rasistická organizace pak s podporou vládní FBI provádela proticernošský teror. Hned o mesíc pozdeji, v listopadu 1978 byl kvuli temto incidentum vyslýchán reditel FBI Luis Gray. Ten priznal, že vedení FBI nechalo krátce po provalení aféry znicit pres 1500 svazku tajných dokumentu, které FBI usvedcovaly z genocidy.
Prátelé, možná si ríkáte, proc hovorím o svetovém rasismu. Vetšina z Vás, co nyní cte tuto knihu, je bílých a snad je tolik nezajímá, co se deje ve svete obcanum, kterí se narodili s jinou barvou pleti. Možná nás to nezajímá ciste ze vzdálenosti problému, možná z trošky vžitého rasismu a predsudku v nás ? Jenže rasismus muže být likvidací jakékoliv rasy, predevším ale cloveka. Týká se to nás všech. Ne ani tak proto, že se nám zde svetovláda snaží násilne vytvorit jednotnou rasu zotrocených a labilních lidí, ale proto, že celý tento proces je namíren proti lidem jako celku. Skvele to charakterizoval protestantský knez Martin Niemoeller, který byl roku 1938 poslán fašisty do koncentracního tábora Dachau. Ten napsal :
"Nacisté v Německu prišli nejprve pro komunisty, ale já jsem se neozval, protože jsem nebyl komunista. Pak prišli pro Židy, ale já jsem se neozval, protože jsem nebyl Žid. Pak prišli pro odboráre, ale já jsem se neozval, protože jsem nebyl odborár. Prišli pro katolíky, ale já jsem se neozval, protože jsem byl protestant. Nakonec prišli pro me, ale nezbyl už nikdo, kdo by se mohl ozvat."
Prátelé, bijeme-li se za právo kteréhokoliv člověka, bijeme se i za právo naše a právo nás všech. Jsme všichni lidé jednoho chystaného nepríjemného osudu.
Ale vratme se zpet ke sterilizacím. Praxe ve světě ukazuje, že tyto státní povinné sterilizace plní dvojí úlohu. Jedna, jak jsme si uvedli, má eliminovat ve svete rasove, tělesně, mentálně nebo geneticky nevyhovující jedince. Druhá úloha, která tomu předchází, je zcela evidentní snaha násilného snížení počtu obyvatel na Zemi.
Ano, není to žádným tajemstvím. OSN a vlády světa začínají pod hrozbami přelidnění přistupovat k velmi razantním praktikám. At už k masovým sterilizacím, antikoncepcní propagandě nebo podpoře umělého prerušení těhotenství. I kdybychom chteli věřit dobrému úmyslu, který je pouze naplnován trochu nelidskými prostředky, pak je tu ale stále jeden veliký otazník. Proč se všechny tyto eliminační praktiky týkají lidí tmavé pleti ? At už v Africe, Asii nebo u menšin ve všech státech sveta. Ano, v Africe je hladomor /také víme kdo ho ve skutečnosti zpusobil/, ale to je jen zlomek obětí vládních programů, nelze se na nej vymlouvat. Hladovým by se mělo dát jíst, ne je zabíjet. Je snad hlad zlocin ? OSN a vyspělé státy světa si doslova začaly přivlastnovat právo na rozhodování o světové populaci a životě či nenarození každého nového člověka. Hrozba z prelidnení a vycerpání zdroju se stala falešným a rízeným strašákem, kterého tajná vláda využívá jako propagandy, aby presvedcila svet, že jen svetová vláda dokáže "spravedlivě" rozdelovat potraviny a zdroje, jakož i práci a hmotné zajištení všem stejne. O této "spravedlnosti" je vlastně celá tato kniha. 64
Celkově lze tyto fanatické snahy o snížení obyvatelstva charakterizovat těmito vládními praktikami - výroba a šíření drog /o tom jsme si již řekli/, farmaceutické a chemické látky podávané občanům /muže sem patřit i fluorizace pitné vody a další přidávané látky/, vyvolávání umělé kriminality /o které si teprve řekneme/, sterilizace, umělá potratovost, antikoncepcní programy /ne vždy špatné/ a čím dál masovější euthanásie. Euthanásie je vlastně dobrovolná smrt pacientů, kteří pro své zdravotní problémy souhlasí s tím, aby je stát skrze lékare usmrtil. Tento kontroverzní postup je uzákonován po celém světě, v roce 1996 ho ministr spravedlnosti /!!!/ navrhl i v České republice. Ale jde skutečně o humanitární krok ? Zdá se, že se vymyká kontrole. Vzpomenme na případ amerického lékaře, který euthanásií nelegálně pozabíjel asi stovku pacientů, za což stanul před soudem a byla z toho světová senzace. Nikdo nezaručí, že pacient s euthanásií skutečně souhlasil a zda pro to nebyl spíše prímo vybrán na základe ideologického posudku a zmanipulované diagnózy. V Holandsku už se "díky" zákonu o euthanásii mohou legálně zabíjet děti od 12. let, a to dokonce v některých případech i přes odpor rodičů. Jakoby si snad stát určoval, které občany pozabíjí a které nechá žít ?!? Zahráváme si s ohnem. V nacistickém Německu stačilo 6 let od doby, kdy se schválily genetické manipulace a euthanásie k zahájení provozu vyhlazovacích táboru. Cestou nejmenšího odporu lze snadno a rychle postupovat od nechtěných nenarozených, přes společnost zatežující staré a nemocné, až k jakkoliv jinak nepohodlným, či společensky "neúnosným" a "nepotřebným".
Ale jedna snaha o snížení světové populace nebyla dosud zmíněna. Její závažnost a míra, kterou je naplnována, jakož i etické normy, to vše ji radí mezi nejvetší skandály všech dob. Jedná se o umělé vládní vytváření a šíření nemocí, infekcí a mikrobu, včetně smrtelných a spolehlivých viru, kam, jak si dokážeme, patrí i HIV a AIDS. Téma nemocí AIDS ve svete, jeho náhlý a závratný vzrust a stoprocentní smrtelná účinnost, to je téma, o kterém si nyní řekneme i to, co v učebnicích lékarských fakult rozhodne nenajdete.
AIDS - nejstrašnější nemoc všech dob, zabíjí spolehlivě a nelze léčit. Nikdo neprežil více jak 12 let. AIDS svými obetmi prekonal i mor, který ve stredoveku doslova behem dvou let 1348-1350 vyhladil tretinu obyvatel Evropy.
Dlouho se tato nemoc tajila, když však začaly být syndromy této nemoci hlášeny v masovém měřítku, virus HIV a nemoc AIDS byl vládními vedci oznacen za epidemii vzniklou prenosem opic na človeka v Africe, kde se poté rozšířila mezi černošské obyvatelstvo, které mělo tuto nemoc přenést do USA a dalších státu sveta. Tyto oficiální propagandistické vládní verze jsou však nejen rasistické, ale i lživé. Mají pošpinit africké občany a učinit z nich obětní beránky jednoho z nejvetších zlocinu všech dob. Nemoc AIDS totiž, jak bylo mnohokrát odborne vědecky i oficiálne politicky dokázáno, byla ve skutečnosti vyvinuta v amerických vládních laboratorích k jedinému úmyslu, okamžitě snížit počet obyvatel na Zemi. To, co nyní možná vyznívá jen jako nejbláznivejší obvinení, si nyní rozebereme ve faktech a na rovinu. Podívejme se společně na důkazy.
Nemoc AIDS, zpusobená virem HIV se objevila koncem 70. let. Dodnes "nejde" léčit, jakékoliv léky jsou proti ní neúcinné. Vedci již desetiletí reší záhadu, jak vubec mohla tato nemoc vzniknout. Geny této nemoci se totiž nevyskytují u živočichů ani u člověka. Z genetického potenciálu zvírat ani cloveka tedy tato nemoc vzniknout nemohla. To byl také první vedecký argument, který preválcoval vládní propagandu o vzniku nemoci u zvírat a cernochu v Africe. Prestože je tento fakt vedecky doložen už desetiletí, v učebnicích lékařských fakult se stále hovorí totéž. Vše nasvědčuje tomu, že nemoc AIDS je umělého puvodu, tedy nevznikla, ale musela být vyrobena. Prestože se umelý puvod AIDS již dávno vědecky prokázal, verejnost má k dispozici pouze onu příručkovou propagandu o náhodném vzniku a šírení této nemoci. Jenže zde proti sobe stojí dva uznávané vědecké tábory. Jeden říká skutečné výsledky výzkumu, druhý je dotován za svoji práci vládou a není tedy divu,že práve tento tábor stále zamlžuje výzkumy tím, že ríká nikoliv vedecké, ale politicky vhodné "výsledky" výzkumu. Učebnice však vydává vláda, takže verejnost se asi mnoho pravdy nedozví. Pojdme se k ní priblížit alespon my….
Existují důkazy, že AIDS byl vyvinut jako nejúčinnější biologická zbran vládou USA. Nejúčinnější, protože napadá imunitní systém člověka bez jakékoliv možnosti záchrany. Americká vláda investovala milionové sumy do biologických výzkumu pro válečné účely, stejně jako Sovětský svaz a další státy, které se snažily vzájemne si na tomto poli konkurovat.
Podle záznamu výboru amerického Kongresu pro prídel financí, byla zjištena jedna závažná věc.
65
Oddělení pro biologickou válku amerického Ministerstva obrany totiž v roce 1969 požadovalo po Kongresu 10 milionu dolaru na výrobu jakéhosi organismu, který selektivně narušuje imunitní systém člověka. V těchto vládních dokumentech se přímo píše : "Během příštích pěti až deseti let bude pravděpodobně možné vyrobit nový typ nakažlivého mikroorganismu, který se v určitých důležitých aspektech liší od každého známého původce nemoci". Tato vládní dotace na výrobu této záhadné nemoci byla Kongresem schválena údajně ze strachu před Sovětským svazem a jeho výzkumy ve stejné oblasti. Jenže, jak se ukázalo, byla to jen cílená snaha přesvedcit Kongres, aby výrobu této nové a nejúčinnejší nemoci všech dob schválil. A skutečně, do pěti let byl vyvinut AIDS.
Ten pravý záměr poodhalil senátor M.W.Cooper, který zverejnil, že tato nemoc byla vyrobena jako svetový prostredek umelého a násilného snížení populace. Odstartováno to bylo již na světové konferenci v Huntsville v Alabame roku 1957, kde se poprvé vynorili katastrofické scénáre z prelidnení, ale také "Alternativy 1,2 a 3". Poslední kapkou byla pak studie Rímského klubu z roku 1968, která potvrdila, že je nutné eliminovat světovou populaci. Dr. Aurelio Peccei, zmocněnec Rímského klubu /světová elita vědců a politiků/, vydal vládě USA po této studii několik přísně tajných doporučení. Jak senátor Cooper ríká : "Hlavní doporučení spočívalo ve vývoji mikrobu, který napadne imunitní systém, a tak nebude možné vyvinout proti nemu vakcínu. Byly vydány príkazy vyvinout mikrob a také vyvinout lék a ochranné prostředky. Mikrob se měl použít proti celé populaci a rozšírit prostrednictvím vakcín poskytnuté Světovou zdravotnickou organizací. Ochranné prostredky byly urceny pouze pro vládní elitu. Lék bude poskytnut také tem, kterí poté, co oni rozhodnou, že zemřelo již dost lidí, prežijí. Bude oznámeno, že byl vyvinut nový lék /přestože už několik desítek let existuje/. Tento plán byl nazván "GLOBAL 2000". Existence léku a ochranných prostředků jsou tajeny. Byly získány fondy od Kongresu USA pod H.B. 15095, kde 10 milionu bylo dáno Ministerstvu obrany, aby vytvořilo "syntetický biologický prostředek" který v přírodě neexistuje a proti kterému nelze najít prirozenou imunitu.''
Senátor Cooper tak potvrdil a doplnil fakticky mnoho závažných informací o vývoji AIDS americkou vládou, pro násilné rozšíření a vylidnění světa. Jak senátor dále uvedl ve své zprávě : "Tento projekt byl uskutečněn ve Fort Detrick ve státě Maryland /USA/. Protože měla být zdecimována většina populace, rozhodla se vládnoucí elita zaměřit především na "nežádoucí elementy společnosti" a vyhladit je. Především se počítalo s vyhlazením černé, hispánské a homosexuální populace. Jméno projektu, podle nehož byl vyvinut AIDS, je "MKNAOMI". Tolik senátor Cooper.
Je zcela evidentní, že nemoc AIDS má ve svém pozadí ty nejtemnější lidské záměry. Stala se skrytým nástrojem svetovlády pro genocidu nevyhovujících a "nadbytečných" lidí pro snížení populace, ze kterého se stalo doslova vyhlazování národu. Ale jak to vlastně začalo ? Senátor Cooper přeci rekl, že se tento vládou vyvinutý mikrob měl rozšírit tajne skrze pripravené vakcíny Svetové zdravotnické organizace. Toto tvrzení se v plné míře, behem nekolika let, prokázalo jako strašlivá pravda.
Světová zdravotnická organizace odstartovala ten nejzrudnejší plán v dejinách v roce 1977, kdy zacala s ockováním proti neštovicím v Africe. Byly tak záměrně infikovány africké národy. Krátce po ockování vypukl v Africe AIDS. Brazílie také obdržela ockování proti neštovicím od Svetové zdravotnické organizace a AIDS tam vypukl ve stejnou dobu jako v Africe. Ukázalo se, že ve všech koutech sveta, ve všech státech, kde Svetová zdravotnická organizace provádela koncem 70. let plošné /povinné/ ockování proti neštovicím, vypukly do dvou mesícu první príznaky nemoci AIDS.
Zatímco ve světě začal AIDS doslova likvidovat ze světa občany černošské rasy a vybíjet celou Afriku, ale i Ásii, v USA kupodivu AIDS postihl zprvu pouze homosexuály. Doslova zamrazí v zádech slova senátora Coopera o cílových skupinách, které mají být infikováni. Skutečně, v USA byli občané infikováni AIDS taktéž skrze vakcíny, avšak tentokrát proti Hepatitide B. Centrum pro kontrolu nemocí, na příkaz vlády USA, začalo očkovat proti hepatitide B homosexuální populaci v NewYorku, San Franciscu, Los Angeles, Chicagu a St.Louis. Už dva měsíce potom to byly právě tyto města, kde v USA vypukla poprvé nemoc AIDS a začala likvidovat zdejší homosexuální populaci. V roce 1981 onemocnělo AIDS 25-50 procent očkovaných homosexuálů, roku 1984 to bylo už přes 60 procent. Jenže to nestačilo, v 80. letech byli infikováni toutéž vakcínou proti hepatitide B i další americtí občané, černoši, ale i běloši, časem se už neohlíželi na nikoho. 66
Senátor Cooper dále prohlásil, cituji z jeho zprávy, která opet potvrzuje a doplňuje obecně známá fakta : "Africký kontinent byl infikován prostřednictvím vakcíny proti neštovicím v roce 1977 Světovou zdravotnickou organizací. Americká populace byla infikována v roce 1978 pomocí vakcíny proti hepatitidě B vládním Centrem pro kontrolu nemocí a Krevním centrem v New Yorku."
Zajímavé je, že všechny, kdo se kdy zajímali o vyšetřování skutečného pozadí nemoci AIDS, postihly zpravidla neštastné události. Dokonce i jeden z nejaktivnejších amerických kongresmanu, který měl důkazy o skutečném pozadí AIDS a který veřejně k národu hovořil o těchto zločinech, byl roku 1988 vyřazen ze hry. Oficiální verze jeho smrti zněla - předávkování drogami. Tatáž verze je však používána shodně i u široké škály dalších lidí bojujících za lidská práva. Má tak učinit smrt přirozenou a daného aktivistu totálne zdiskreditovat.
V roce 1990 byl na základe zákona o svobodě informací odtajnen, do té doby prísně tajný, dokument americké vlády nazvaný : Memorandum o národní bezpečnosti /NSSM 200/, které v dubnu 1994 vypracoval tehdejší poradce vlády pro národní bezpečnost, Dr. Henry Kissinger. V tomto šokujícím dokumentu, priznávajícím úmyslné vybíjení afrických národů, se mimo jiné píše: "Největší prioritou americké zahraniční politiky směrem ke třetímu světu by mělo být snížení počtu jeho obyvatel." Z memoranda dále vyplývalo, že americká ekonomika bude vyžadovat velké a stále rostoucí množství nerostných surovin ze zahraničí, obzvlášte rozvojových zemí. V důsledku toho je zdecimování populace tretího sveta hlavním "ekonomickým zájmem USA".
A je to pravděpodobné. Tvůrci nemoci AIDS totiž znají dva subtypy viru HIV. Jeden je oznacen B, druhý E. Subtyp B se vyskytuje primárně na Západe, zatímco subtyp E sužuje Afriku a Ásii a práve subtyp E je údajně až pětsetkrát nakažlivejší, než verze rozšírená v civilizovaném světě.
Tak zvaná "Kissingerova vylidnovací politika" - jak se nazývaly plány americké vlády po Memorandu NSSM 200, zachvátila mozky politiku jako epidemie. Vylidňování světa se stalo fanatickým a prvoradým cílem OSN, americké vlády a dalších vlád světa. Jenže nešlo jen o přirozené plánování narozených dětí, šlo o projekty genocidy až vyhlazování celých národů.
Americký prezident, Jimmi Carter, vydal napríklad Globální zprávu 2000, kde vyzýval k tomu, aby svetová populace byla do roku 2000 redukována na 2 miliardy lidí. Co chtěl americký president během necelých 30 let učinit se zbývající 3,5 miliardou lidí ? Jak si vysvetlit jeho výraz "zredukovat" většinu světové populace na méne než polovinu. A kdo má patřit mezi ty, kdo mají z tohoto světa odejít ? Kdo o tom měl rozhodovat a podle jakých měřítek ? Vím, že se nemýlím a ani zdaleka nepreháním, když tyto snahy americké vlády srovnávám s nacistickými snahami.
Zdá se mi, že OSN je velmi aktivní, pokud jde o zabránení životu, od antikoncepčních programů, propagaci potratu, až sterilizacní programy, aby se populace urcitých skupin lidí dále nešírily. Na druhou stranu vykazuje OSN až vražedný nezájem o záchranu existujících lidských životu techto zemí. 2 miliony Somálcu zemrelo v 90. letech hladem, než byl podniknut jakýkoliv pokus zaslat tam vojáky OSN, což ale nakonec skoncilo ponižováním, mucením a zabíjením nevinných somálských občanů ze strany vojáku OSN, o cemž jsem se zminoval v zacátku této knihy. Ve Rwande zahynulo pres 1 milion lidí ve válce kmenu, kterému navíc ješte vláda "pomohla" systémem identifikacních obcanských karet pro vyhledávání a zabíjení obetí. Kdyby OSN skutecne verila na mír na Zemi, mohla by zastavit krveprolévání, a to nejen v Somálsku, Rwande, ale i Burundi, Indii, Bangladéši a desítkách dalších zemí. Ale vypadá to, že úbytek občanů v dusledku válek v techto zemích pasuje naopak OSN přímo do jejich plánu o snížení obyvatelstva v těchto zemích. Chce se mi z toho opravdu zvracet.
Ale zpět k AIDS. Na podzim 1991 vydala vládní CIA zprávu o epidemii AIDS v Africe. Její závěry potvrzují, že jde o největší epidemii s nejpočetnějšími ztrátami v lidských dějinách. Zpráva předpokládala, že do roku 1999 by mohlo onemocnět až 75 procent obyvatelstva Afriky jižně od Sahary, to je asi 300 000 000 obětí AIDS jen v Africe. Jsme svědky vymírání celého kontinentu. Již v roce 1989 bylo v Jižní Africe zdravotnickými zařízeními lokalizováno, že 47 procent občanů je HIV pozitivních. Jak přiznala Rada bezpecnosti OSN, během roku 1998 zemřelo v Africe na následky různých válek 200 000 lidí, přičemž nemoci AIDS podlehly v témže roce v Africe 2 miliony lidí, to je desetkrát více. Podle nejnovějších zpráv OSN se k dnešnímu dni /r.2000/ nakazilo AIDS již přes 50 000 000 lidí a 16 milionů již zemřelo. AIDS
67
zachvátil Afriku již v takovém měřítku, že družicové snímky ukazují, jak v oblastech postižených AIDS znovu začíná růst tropický les.
Celé toto enormním tempem stoupající vymírání svetové populace je umele regulovaným dílem tajné vlády usilující o svetovládu. O tom, že je nemoc AIDS uměle vyrobena vládou USA a byla prostřednictvím očkovacích vakcín zanesena do celého světa, o tom není pochyb, ty důkazy jsou příliš silné na to, aby jim nekdo oponoval jinak než výhružkami nebo zoufalým zesměšnováním. Potvrdily se i fakta, že AIDS byl původně vyvinut jako biologická zbraň a až posléze byl použit záměrně k civilní genocidě obyvatelstva sveta. Ukažme si na dukazy….
Když byl zacátkem 70. let vyroben a geneticky upraven virus zpusobující AIDS, jeho použití mělo být ve vojenské sfére v rámci Oddelení biologické války amerického Ministerstva obrany. Jak jsme si již řekli, v roce 1969 požádalo toto oddelení Kongres o 10 milionu dolaru na výrobu této nemoci, kterou Kongres schválil. Potvrdil to i senátor Cooper. AIDS byl tedy připraven ve vládních laboratořích už v polovine 70. let, ale teprve v roce 1977 se zacal rozširovat umele mezi svetovou populaci.
Jak se však ukázalo, USA nemoc AIDS, jako biologickou zbran, nabízely v 80. letech i státům, které vedly války na územích, které spadaly do plánu vylidnování sveta. Zpráva Senátu USA z roku 1994, nazvaná "Ozbrojování Iráku" uvádí, že USA do Iráku, ještě před válkou v zálivu, vyvezla cca. 61 várek biologicky hazardních materiálu. Zpráva dále uvádí, že mezi lety 1985-1989 vláda USA dovolila prodej velkého množství smrtelných biologických prvku. V Senátu se tehdy projednávala i zpráva amerického Ministerstva obrany z roku 1992, kde se přiznává, že do Iráku vláda USA vyvezla pro projekty biologických zbraní Sadáma Huseina biologické zbraně zpusobující širokou škálu nemocí, dále geneticky upravené materiály a lidskou a bakteriální DNA. Senátní vyšetřování z roku 1994 se tak stalo jednou z největších afér. K tomu se připojil bývalý vědecký pracovník CIA, Michael Riconosciuto, který potvrdil, že byly vyvinuty "rasove specifické" organismy, které byly geneticky manipulovány, aby útočily proti určitým rasám nebo skupinám. Kdyby byl vypušteny, mohly by zabít nebo způsobit nemoci u všech členů určité etnické skupiny a ostatní nechat naprosto nezraneny.
Senátní vyšetřování, které prokázalo vládní vývoz biologicky a geneticky manipulovaných zbraní a nemocí do Iráku v letech 1985-1989, prokázalo i zatajování amerického Ministerstva obrany a vlády USA v techto záležitostech.
Když se ale události obrátily a Irák napadl v roce 1990 Kuvajt, což mohlo ohrozit americké obchody s ropou, vznikla válka v Perském zálivu, kde se z USA a Iráku staly rázem dvě soupeřící ozbrojené strany. Zatímco USA Iráku léta dodávaly biologické zbraně, nyní se obrátily proti USA samotným. To byl také hlavní důvod utajování amerického Ministerstva obrany, protože, kdyby se veřejnost dozvěděla /a od r. 1994 to už oficiálně ví/ , že Irák útočí na americké vojáky jejich vlastními biologickými zbranemi, ztratila by veškerou důvěru v americkou vládu.
Ale díky této válce se prokázalo, že jednou z biologických zbraní, která byla tehdy Iráku dodána z USA, byl také AIDS. Tím se ale jasne potvrdilo i to, že AIDS byl od začátku umělou biologickou zbraní americké vlády. Odhalení, že USA dodala Iráku pred rokem 1990 nemoc AIDS jako biologickou zbran, potvrzuje predevším to, že americtí a britští vojáci, kterí byli vysláni do války s Irákem, byli naočkováni úplně na všechny nemoci, které jim předtím USA dodalo. A jedna z techto vakcín byla proti AIDS. A to dokonce i přesto, že se světu dodnes stále tvrdí, že lék proti AIDS nebo biologická ochrana neexistuje. Ostatne existenci této vakcíny proti AIDS odhalil senátor Cooper již nekolik let pred senátním vyšetrování. Ale pojdme se podívat na bližší fakta.
Američtí a zejména Britští vojáci, kterí odjíždeli do války s Irákem, se museli podrobit nekolika desítkám ockování, z nichž nekterá byla oznacena jako tajná a vojákum nebylo řečeno, proti čemu jsou očkováni. Shann Rusling dostal behem mesíce 24 ockování, dve z toho byla tajná. Richard Turnbull byl behem deseti minut naockován 13. látkami, ctyri z nich zustaly neidentifikovány a byly uváděny jako tajné. Když probíhala schuze parlamentní Obranné komise, byl admirál Revell dotázán, kolik vakcín vlastne považuje za tajné. Admirál Revell přiznal : "Myslím, že asi pět nebo šest." Tento zmatek a zamlžování vakcín vyvrcholilo 10. prosince 1996, kdy byly všechny vakcíny Ministerstvem obrany preklasifikovány. Po tomto
68
preklasifikování mluvcí Ministerstva obrany 30. kvetna 1997 priznal, že 3 vakcíny byly tajné. To je ale úplne neco jiného, než rekl admirál Revell parlamentní Obranné komisi, když hovoril o 5. nebo 6. vakcínách, které jsou tajné. Jenže vojáci mají ve svých záznamech zprávy zase zcela odlišné. Toto poválecné vládní zamlžování použitých vakcín bylo z jasného duvodu, nikdy neodhalit, proti cemu byli vojáci ockováni. Ti byli totiž ockováni také proti nemoci AIDS.
Agnus Parker také odhalil chemickou strukturu jedné z tajných vakcín a priznal, že se jednalo o vakcínu AIDS. Parkerova analýza byla potvrzena a doplnena mluvcí Londýnské biochemické spolecnosti. Vakcína proti AIDS byla vyvinuta r. 1990 v Port Down. Profesor Beverley z institutu pro výzkum vakcinace potvrdil, že kdyby byly HIV genové obálky použity ve vakcíne /prípad války s Irákem/, bylo by to logicky jen jako ochrana proti možnému útlaku, který by používal HIV jako biologickou zbran.
Je tedy legitimní tvrdit, že USA vyvinuly AIDS jako biologickou zbran, že s ní úmyslne nakazily svetovou populaci a ješte ho zpeněžily jako vojenský materiál s Irákem, který ho mohl použít jen o rok pozdeji proti USA a dalším státum s pozice diktátorského totalitního státu.
Ale zanechme AIDS a pojdme se podívat ješte na další pokusy americké vlády v projektech o snížení světové populace a hlavne zlikvidování nevyhovujících obcanu.
Pocátkem 90. let propukla světová aféra, když se zjistilo, že vlády světa úmyslně testovaly masově na svých občanech radioaktivní látky. Desítky, možná i stovky tisíc nevinných občanů zemřelo pod rukama vládních projektů, které testovaly, ale i cíleně zabíjely radioaktivitou vytipované jednotlivce i skupiny osob. Vše od 40. let po dnešní dny.
Celá aféra se rozšírila, když na tyto bestiální pokusy upozornil americký poslanec Edward Markey v roce 1986, ale jak říká : "Tenkrát k nim byli všichni hluší."
Jenže pocátkem 90. let nastoupila do úřadu Ministerstva energetiky USA Hazel O´Learyová. Ta byla doslova šokována, když zjistila, co americká vláda od 40. let prostřednictvím Ministerstva energetiky a dalších ministerstvech prováděla za pokusy na lidech. Nepatřila mezi korupční smetánku tajné vlády a nehodlala tyto věci dále tajit. V následujících mesících odhalila verejnosti vše, co jen mohla a obvinila americkou vládu z tech nejhorších zvěrstev od konce 2. světové války. Díky ministryni Hazel O´Learyové bylo zapocato jedno z nejrozsáhlejších vyšetřování. A tehdy zacaly pukat ledy nejen v USA, ale ukázalo se, že jde o mezinárodní sít mnoha státu ve světě, které své občany doslova zaživa upalovaly a nechaly rozpadat radioaktivitou. Vše pro vedecké pokusy, ale i likvidaci nepohodlných obcanu, skupin i celých komunit. Obětmi byli zejména vězni, mentálně a tělesně postižení, občané tmavší pleti, tehotné matky a deti. Pojdme se podívat na odhalená fakta….
USA - Od roku 1946 bylo pacientům v nemocnicích a vězňum, bez jejich vědomí nebo proti jejich vuli, pícháno vysoce radioaktivní plutonium. Vezni ve státe Oregon se museli podrobovat ozarování svých pohlavních orgánu. Duševně postižení školáci ve státe Massachusetts dostávali bez jejich vedomí od státu povinne ke snídani radioaktivní mléko. Jenže radioaktivní mléko byly nuceny pít ve 40. letech děti prakticky ve všech státech USA. /V roce 1946, kdy zapocaly radioaktivní pokusy s mlékem, prijela americká vláda v rámci poválecné "humanitární pomoci" v roce 1946 do Československa, kde na našich školách nutili deti pít jejich mléko. Díky této "pomoci" se možná stovky nevinných lidí nedožily svých dnešních vnoučat/. Novorozencům v USA s dechovými obtížemi byl podáván chrom 50. Dokonce i tehotné ženy byly nuceny pri preventivních vyšetreních polykat radioaktivní tablety, což krome smrti dítěte nebo jeho retardaci vedlo i ke vzniku rakoviny u samotných matek. Jindy byl tehotným matkám podáván radioaktivní preparát železa. Právě tohoto zvěrstva se účastnila i Harvardská univerzita. Na Vanderbiltove univerzite byly zase stovky tehotných žen radioaktivne ozarovány. U jejich dětí byla krátce poté lokalizována rakovina. Malým detem z chudých nebo cernošských rodin byly vpichovány injekce s aktivními jódovými preparáty. Starí a nemocní lidé byli likvidováni injekcemi s vysoce jedovatým plutoniem a radioaktivním preparátem železa. V Bostonu dostávali pacienti s nádorem mozku uran 235, aby se zjistilo, od jakého množství zacínají mít paprsky nicivý úcinek. Massachusettský ústav technologie /MIT/ společně s Harvardskou univerzitou podával duševně nemocným detem k snídani radioaktivní cornflaky, aby se ukázalo, jak reaguje jejich tělo na takto kontaminovaný vápník a železo. Psychicky nemocní lidé údajně dostávali jód 131, aby se tak mohly sledovat úcinky na štítnou žlázu. V
69
armádních programech USA bylo jen za 20 let podrobeno přímým radiačním testům 6940 vojáků a 900 obcanských pracovníku armády. Ale v letech 1948-1963 se stalo pokusnými králíky 300 000 amerických vojáku, kterí byli úmyslne vystavováni radiačnímu záření pri jaderných testech, aby se zjistilo, co vše clovek vydrží pri pusobení radioaktivity. Vše bez jejich informování. Už v 50. letech tyto nelidské pokusy americké vlády tvrde odsuzoval známý radiolog Joseph Hamilton, který také prohlásil : "Není pochyb, že tyto experimenty trochu pripomínají Buchenwald /fašistický koncentrační tábor/." Jedna z vládních zpráv uvádí, že celkový pocet obetí techto radiacních pokusu v USA jde minimálne do desetitisícu, pokud jde o civilisty a blíží se pul milionu, pokud jde o zámerne ozarované vojáky /vše jen v USA/.
SSSR - /RUSKO/ - V Sovětském svazu vláda úmyslne v tajnosti ozárila v prubehu doby 200 000 svých vojáků. Hovoří se i o tom, že z jaderných elektráren v Rusku je úmyslne vychylováno nebezpečné záření do okolí, aby se na civilistech testoval pomer úmrtnosti na rakovinu. O tom, jaké věci se asi mohly dít v této věci svědcí i fatální souhrn chyb vedoucí k nejvetší jaderné aféře - výbuchu Černobylu 26.dubna 1986, na jehož následky zemřelo v prvních pěti letech 8000 lidí a dle oficiálních zpráv 40 000 - 500 000 lidí čeká predčasná smrt. Vzhledem k tomu, že se tato havárie stala nejutajovanějším aktem 80. let v Sovětském svazu, hovoří se o tom, že ozáření evropské cásti Ruska a střední Evropy bylo předem plánováno, otevrenou havárii však údajne nikdo nepředpokládal.
Velká Británie - Byla třetí největší zemí ve zneužívání radiace pro vládní úcely. V 50. letech byly v nemocnicích pacienti po celém tele ozarováni plutoniem a jejich telesný úpadek byl dokonce podrobně dokumentován. Morbidní, nemyslíte ? V Londýne bylo ženám ve vysokém stupni tehotenství tesne pred porodem tajne vstrikován do placenty radioaktivní sodíkový roztok. V roce 1972 se vláda pokoušela zbavit indických přistehovalců v Coventry, když byli nuceni konzumovat ozárené radioaktivní chlebové placky chapatti. Ani Velká Británie si ale neodpustila zneužít pro své testy své vojáky. Od počátku 50. let až dodnes probíhá rada testu, pri nichž je vojákum vstrikováno do krevního obehu vysoce jedovaté stroncium 85 a barium 133. Dále museli inhalovat jód 132 a niobium 92 a nechat na sobe provádet i další pokusy - ve výzkumných centrech Aldermaston a Harwell.
Československo - Vzpomenme, jak v roce 1946, kdy vláda USA začala s pokusy s radioaktivním mlékem na celém svém území u školáku, zavítala téhož roku i do Československa a české děti na školách nutili pít jejich mléko. Mnozí si to jistě přímo pamatují. Kromě toho jsme od 50. let, stejně jako Sovětský svaz a jemu podřízené státy, museli spolupracovat na sovětských jaderných projektech, kde byl i z našich lidí udělán pokusný materiál.
Tyto nelidské celosvětové pokusy na lidech a vylidňování světa pomocí radiace bohužel nejsou dosud minulostí. Dodnes se praktikují pokusy v Anglii na vojácích. Ale predevším v USA.
Když vydala 10.února 1994 Nukleární regulacní komise /NRC/ zprávu, kterou vypracovala na základě zpětné kontroly licenčních listin, odhalila mnoho dalších radiačních pokusu na lidech. Mluvčí Nukleární regulacní komise /NRC/ přiznal, že s mnoha akty zacházelo Ministerstvo energetiky a priznal, že to bylo na příkaz prezidenta USA, Billa Clintona. Ten o tom tedy věděl, ale nejen, že s tím nic neudělal, naopak utajoval to a dával souhlas k pokračování s těmito pokusy i v dnešní době.
Jak Nukleární regulacní komise /NRC/ přiznala, v současné době provádí v USA 100 - 200 nejvetších lékarských institucí podle licencí NRC radiacní pokusy na lidech. Nechává Vás to klidnými ? Samotná ministryne energetiky, Hazel O´Learyová, která se počátkem 90. let postarala o světové odhalení radiačních vládních zločinů mnoha státu, rekla výboru /1994/, že její ministerstvo dosud provádí 200-260 zkoušek na lidech ročně. A jak je to s námi ?
KONCENTRAČNÍ TÁBORY 21. STOLETÍ
Lidé provládní a ti odsouzení. Vratme se zpět k tomuto tématu. Dokázali jsme si, že snahy tajné vlády o světovládu jsou v plném proudu a v tomto plánu jsou lidé a světová populace, jako taková, jen číselným počtem kusu masa, se kterým se může beztrestně manipulovat nebo je po milionech likvidovat podle potřeby.
Máme ztratit nejen veškerá práva a svobody, ale i své myšlení a sebe samotné. Budeme výhradním
70
majetkem svetového státu. Všechny pozemky, nemovitosti i veci budou znárodněny a zkonfiskovány, nikdo nebude moci vlastnit, jinak než bez vyjmečného povolení úřadů, jakýkoliv majetek. Budete se divit, ale jsou státy, které v tom vidí "sociální rovnoprávnost". Je to tím, že tyto státy nezažily skutečné znárodnění, jako tomu bylo v roce 1948 v Československu totalitním komunistickým režimem. Blížíme se opět této totalite, jenže tentokrát jde o skutečnou globální krádež /promiňte, znárodnění/. Ale o tom si povíme až dále.
Každý, kdo v tomto budovaném superstátě nebude chtít změnit, at už sám nebo mikročipy, své myšlení a nepodřídí se světové vládě, byt třeba jen v nejmenší věci, a kdo se nevzdá svých lidských práv a svobod, bude odsouzen. Odsouzen k nucené psychiatrické převýchově, uvěznění nebo fyzické likvidaci.
Kdyby na všechna tato tvrzení neexistovala fakta, z nichž mnohá jsou popsána v této knize, jiste bych se takovým tvrzením vysmál. Jenže právě k tomuto tématu existují jedny z nejpodstatnejších důkazů. Pojdme si tedy nyní říci pravdu o světové, plánované ztrátě svobody a hlavne o budování novodobých vládních koncentračních táborů ve světě.
Pakliže jste si mysleli, že s fašistickým Německem a II. světovou válkou padl i poslední koncentrační tábor v dějinách, tvrde byste se mýlili. Ne, nehovorím nyní o dnešních totalitních nebo zaostalých státech Afriky nebo Ásie, kde jsou koncentrační tábory a nelidské zacházení už tak vžité, že jsou obcany bežne brány jako výkonné úrady státu. Nyní hovořím o budování nových koncentračních táboru v USA, Velké Británii, Austrálii, Německu a dalších demokratických státech a řekneme si i o budování tajných koncentračních táborů v Čechách od 80. let.
Vratme se ale nejdříve do historie. Po II. svetové válce a projektu "PAPER CLIP přešly pod americkou vládu špickoví nemectí lídri koncentracních táboru, aby pokracovali ve své práci pro vládu USA. A zřejmě se nehodlali zríci ani pod novou vládou svých snů o ostnatých drátech.
Prakticky ve všech amerických vojenských agresích proti nevinným státum od 50. let, vždy se v prvé rade po vstupu amerických vojsk na jejich suverénní území, zrizovaly koncentrační tábory pro predem vládou USA vytipované jedince a skupiny, které by mohly klást nenásilný ideologický odpor americké okupaci.
Můžeme si vzpomenout na válku ve Vietnamu, kde od roku 1961 plánovalo USA zřídit 11.000 koncentračních táborů, kam chteli přesunout a ideologicky "vyčistit" 90 procent celého národa. Nakonec se jim podařilo zřídit ve Vietnamu pouze 44 koncentračních táborů, kde byli zadržováni neviní civilní vietnamští občané, nelegálně vězněni, muceni a byly zde páchány podobné lékarské pokusy na lidech jako za II. světové války. Reditel vládní CIA, William Colby, priznal, že v rámci projektu "PHOENIX" bylo v těchto koncentračních táborech vládou USA zabito 20.587 vietnamských civilistů a mnozí byli pritom zneužíváni i pro lékařské pokusy. USA nemá fašistickému Německu opravdu co vycítat. Jenže stejné scénáře americké zahraniční a vojenské politiky se týkají desítek suverénních státu. Například v Panamě v prosinci 1989 vtrhli američtí vojáci svrhnout nepohodlnou vládu už se seznamem osob ideologicky nevhodných, které pochytali a uvěznili v koncentračních táborech bez jakéhokoliv obvinění nebo soudu. Celkem bylo internováno 7000 občanů Panamy, z nichž je dodnes mnoho nezvěstných.
Ale to jsou případy koncentračních táborů, které vláda USA zřizovala v rámci svých vojenských agresí, prestože se týkaly civilních osob v daných státech.
Ale nyní pojdme do aktuální současnosti a podívejme se na úspešné snahy vlády USA, zrizovat na svém území novodobé a obrovské koncentracní tábory /nikoliv veznice/. Jsou to skutecné koncentracní tábory se vším všudy a vláda USA je postavila pro své vlastní obcany, kterí jsou klasifikováni jako ideologicky nevhodní, at už proto, že jsou ochránci lidských práv, odpurci vlády, krestané nebo barevní obcané. Jde o koncentracní tábory pro lidi, kterí by mohli delat problémy v dobe prebírání moci v USA pod diktát svetovlády. Tyto donedávna přísně utajované zarízení jsou právne ošetrena, že do nich muže prijít skutecne kdokoliv se vláde znelíbí, dokonce bez soudu a na neomezenou dobu. Počítá se zde i s fyzickými likvidacemi. Stežejní právní úpravy pro tuto cinnost prišly z nejvyšších míst USA v roce 1994. Ale jiste Vás zajímají fakta, tady jsou ….
První koncentrační tábory se začaly v USA budovat pro vlastní občany již v 50. letech. Postupem času 71
vznikaly další a další, už tehdy šlo o prísně tajný projekt vlády USA a dlouho se jej dařilo také tajit před veřejností. Přeskočme pár let a podívejme se na první akce…. Federální policie FBI prováděla nezákonné operace, které měli název "NEVOD". Tímtéž kódovým názvem se též označovali všichni nepohodlně smýšlející občané v USA. Ti byli vládou vedeni v evidenci jako adepti prípadného transportu do připravených koncentračních táborů v případe občanských nepokojů. Do těchto koncentračních táborů byly vládou násilně umístováni svého času především američtí vojáci a občané, kteří odmítli jít bojovat do vietnamské války. Jejich přesvedčení nezabíjet z nich učinilo v očích vlády rázem sabotéry a největší spiklence a zločince. Jen poznamenám, že tento koncentrační tábor leží dodnes u města Allenwood ve státe Pensylvánie. Jenže tento tábor nebyl jediným pro sběr a izolaci nevinných, byt odlišne smýšlejících občanů. Byl to například i federální vezenský tábor ve Wickenbuku, ale ten byl stejně jenom jeden z dalších šesti, které už tehdy na území USA vznikly.
Vše toto strašné jednání se však svého času začalo odhalovat a vypukla ostrá aféra. Kdo by si však myslel, že po tomto odhalení USA upustily od těchto razií, tvrdě se mýlí. Vše toto strašné jednání si po odhalení vláda jednoduše zlegalizovala naprosto zvráceným zákonem /tzv. McCarranuv zákon/. K tomuto ale svět nemohl nečinně přihlížet. Svého času proti tomu veřejně a ostře protestoval americký senátor William Langer ze státu Nová Dakota. Ten prohlásil uz v 50. letech:
"Ted nám tedy navrhují zavést v Americe koncentrační tábory. Můžeme si být naprosto jisti, že tyto koncentracní tábory mají sloužit jedinému účelu. A sice - uvrhnout tam lidi, kterí se znelíbí vládnoucí moci. Až sem jsme to tedy dopracovali !" Tolik senátor William Langer.
Ministr spravedlnosti USA, F.Biddle, v roce 1952 k tomuto prohlásil: "Krok za krokem jsme vytvářeli příznivé podmínky pro příchod nové tyranie a dovolili, aby se nám zavírala ústa, zakrývaly oči a ucpávaly uši."
Senátor M.W. Cooper v roce 1989 zase prohlásil, že všichni nevhodní lidé, které vlády označí, budou pochytáni a umístněni v koncentračních táborech o rozloze 1 km čtvereční, které již existují pro zdárné nastolení světovlády. Ve své knize k tomu dodává: "Vaše svoboda se nikdy nevrátí a vy budete zbytek života žít v otroctví. Měli byste se probudit a měli byste to udělat nyní."
Je jiste zajímavé, že tyto záhadné a utajované vládní koncentrační tábory, které vznikají po celém světě, vznikaly zároveň s celosvětovými snahami o narušování soukromí obcanu s cílem získat jejich osobní data a naprosto veškeré informace z jejich života a aktivit. Ne-li snad proto, aby mohli být takto masově lidé vládou vyhodnoceni a vybráni z nich odlišně smýšlející, kteří mají být postoupeni dalším řízením ?
Ano, individuálními případy lze takto postupně naplnovat koncentrační tábory nevinnými, ale vládě nevyhovujícími lidmi. Jenže vyhlášení světovlády si nežádá individualitu, ale masové zatýkání a následnou převýchovu nebo masovou likvidaci.
A proto vláda zvolila zcela legální postup, jak masove v krátkém období /až přijde vhodná doba/ pozatýkala po tisících předem vytipované občany, kteří už jsou dávno na indexu americké vlády. Tento postup byl legalizován díky skrytým machinacím, kdy vláda USA nechala vzniknout organizaci FEMA /Federální agentura pro vyjmečné stavy/. Do této agentury přelila zákonem vláda USA takové množství pravomocí, mnohdy doplněné naprosto zvrácenými novelami zákonů, že dala agentuře FEMA prakticky větší moc nad občany než má vláda samotná.
Agentura FEMA vznikla z narízení prezidenta Jimmi Cartera c. 12148, dne 19.6.1978, jako vládní agentura pro rízení nouzových stavu, to znamená, že prebírá veškerou moc ve státě při přírodních katastrofách nebo masových občanských nepokojích. Později byla výkonným narízením prezidenta agentura FEMA oprávnena také k tomu, že muže za urcité situace zrušit nejen Listinu práv a svobod občanů, ale i samotnou Ústavu USA při "Národním nouzovém stavu" - což by byl začátek té největší totality všech dob. Náhle by ze dne na den prevzala vládu nad všemi lidmi i státem agentura FEMA. To vše díky výkonnému narízení prezidenta Cartera c. 11490. Vláda USA tak vlastně vytvořila záložní totalitní a diktátorskou vládu, kterou může dát ze zákona kdykoliv do chodu se vším, co k tomu náleží a co bude následovat. Výkonným narízením prezidenta Cartera c. 11490 se shrnula všechna drívejší výkonná nařízení do tohoto jednoho. Tyto výkonná nařízení shrnutá pod č.11490 zde uvádím
72
vcetne jejich identifikacních kódu. Uvědomte si, že všechny tyto nařízení mohou behem hodiny zachvátit celé USA, stací, aby k tomu prezident dal souhlas :
E.O. 10995 - zabavení všech komunikačních prostředků, médií a sítí federální vládou.
E.O. 10997 - zabavení všech zdrojů energie, elektráren, ropy, plynu, benzínu atd. pod federální vládu.
E.O. 10998 - zabavení všech potravinových zásob, zdrojů potravin a farem pod federální vládu.
E.O. 10999 - zabavení všech dopravních prostredku, včetně osobních a nákladních aut a lodí federální vládou a kontrola všech silnic a prístavů.
E.O. 11000 - zmocnení se všech obcanu pro nucené pracovní síly pod dozorem federální vlády, včetně rozdělení rodin.
E.O. 11001 - zabavení všech zdravotnických zařízení, škol a sociálních zařízení, včetně převzetí neziskových organizací a obcanských sdružení federální vládou.
E.O. 11002 - zplnomocnění k povinnému zaregistrování všech občanů ministerstvem pošt.
E.O. 11003 - zabavení všech veřejných i soukromých letadel a letišt v zemi federální vládou.
E.O. 11004 - zplnomocnění bez souhlasu premistovat populaci z jedné oblasti do jiné. Vyhlášení zákazu vstupu do určených lokalit.
E.O. 11005 - zabavení železnic, vnitrozemských vodních cest a skladišt federální vládou.
E.O. 11051 - zmocnění ředitele Úradu pro plánování nouzových stavů k vyhlášení účinnosti vládních narízení v dobe zvýšeného mezinárodního nebo vnitrostátního napětí, občanských nepokojů, přírodních katastrof nebo financní krize.
Krome toho si mužeme uvést nařízení vládní agentury FEMA z jejich dokumentu "The Defense Resources Act":
SEKCE 1001 - Dává prezidentu pravomoc zřídit cenzuru veškerých komunikací, které překračují hranice USA, jako jsou tisk a televize a cenzuru poštovních zásilek, telegramů a e-mailů.
SEKCE 903 - Zmocnuje prezidenta omezit pracovní príležitosti na aktivity podstatné pro národní zdraví, bezpecnost a státní zájmy.
SEKCE 201 a 501 - Dává prezidentovi pravomoc k zadržení, zabavení nebo zmocnení se majetku obcanu a dalších forem vlastnictví.
SEKCE 1213 - Všechny firmy a společnosti, které spolupracují s federální vládou a státní správou federace /v podstatě tedy všechny/, mají podle tohoto nařízení zakázáno zaměstnávat jakoukoliv osobu, která uplatnuje právo na stávku proti vládě nebo je členem organizace, která protestuje proti vláde nebo k ní má výhrady.
V případě přírodních katastrof, občanských nepokojů nebo finanční krize, je prezident a malá elita lidí ve vládě USA oprávněna do jedné hodiny zrušit 200 let starou Ústavu, Základní listinu práv a svobod a zotročit celý národ pod totalitní diktaturu. Znovu apeluji - v prípadě přírodních katastrof, občanských nepokojů a finanční krize státu.
A chcete vědět pravdu ? Všechny tyto tři krize americká vláda uměle vyvolává. Tedy vládní agentura FEMA a tajná vláda, abychom byli přesnější. Dělají vše proto, aby už mohli převzít vládu nad celými USA a tím nepřímo nad celým světem, nebot je to USA, kdo dnes diktuje politiku i hospodářství celému světu. Světovláda se neštítí ničeho. 73
A důkazy jsou, takže se postupne pojdme podívat na to, jak FEMA a americká vláda vyvolává v zemi umělé přírodní katastrofy, občanské nepokoje a umělou kriminalitu a státní financní krizi. Možná se Vám to zdá šílené, ale není to o moc šílenejší než lidé, kteří za tím vším stojí.
UMĚLÉ PŘÍRODNÍ KATASTROFY - Americká vláda disponuje doslova ohromující technikou, která je schopna svým vlivem ovládat fyzické procesy v přírodě, tedy ovládat také počasí. Nejde o žádné čarování. Vzpomenme si na projekt "ALTERNATIVA 1" kdy se plánovalo pomocí jaderných zařízení vytvořit díry ve stratosféře pro ochlazení a vyčistení atmosféry na planetě Zemi. Nebo se podívejme na vládní projekt "HAARP". 300 Km východně od Anchorage na Aljašce, u mesta Gakona stojí doslova gigantický les antén. Tento komplex obsahuje 600 krížových diopólu. Jejich celek má tvořit obrovský vysokoenergetický a vysokofrekvenční fázový radiový vysílac, který nepřijímá, ale naopak vysílá v rozsahu od 2,5 do 10 megaherzu. Účelem je, aby toto zařízení jako supervýkonný transmiter s nejsilnějším výkonem 100 miliard wattu vysílal energii do okolních vrstev atmosféry, což může způsobovat zahrívání atmosféry a radikální změny počasí. Není žádnou fikcí, že elita v USA si dnes může prakticky určovat počasí na dlouhé týdny dopředu. Dokáží udělat na Zemi doslova tropická vedra, tudíž i sucha a ohniska rozsáhlých požáru nebo naopak zavalit atmosféru takovým množstvím mračen, že mohou ve vybraných lokalitách způsobovat záplavy nebo smetat celá města. Nevěříte ? Americká vláda registruje podobný patent jako zcela funkční pod č. 468 560 5 Spol. pro výzkum technologií na využívání energií. Toto zarízení dokáže též zahřívat atmosféru. Jak se zde uvádí, tím by mohla být ochromena komunikace na velké části planety a nad velkou částí Země by se dalo kontrolovat počasí a regulovat teploty, včetně srážek a sucha. Patent dokonce sám počítá se vzněcováním obrovských požárů. Takových zařízení je dnes na území USA poměrně mnoho, nejde jen o zařízení projektu "HAARP" na Aljašce. Tytéž projekty na změnu a regulaci počasí existovaly i v Sovětském svazu, takže dnes jsou jiste zase o krok dál. V USA má několik těchto zařízení v kompetenci přímo vládní agentura FEMA, nechává Vás to klidnými ?
Uvědomte si, přátelé, že tajná vláda může kdykoliv rozpoutat na Zemi hotové peklo a smršt přírodních katastrof. Proč ? Protože jen tak bude moci zrušit Ústavy, lidská práva a může začít platit stanné právo a totalitní diktát tajné vlády, která bude argumentovat tím, že pokud se nyní svět nespojí, zahyneme. Všimnete si, jak se za posledních 30 let bleskově množí záplavy, strašlivá sucha, zemětřesení, a to vše v místech, kde třeba nikdy v historii nebývaly a dokonce by se tam podle všech geologických a fyzikálních vlastností neměly ani objevit. Vzpomenme si, jak v roce 1997 postihly strašlivé záplavy Českou republiku. Byl to šok. Nebyla to taková americká zkouška a příprava našich branných sil i veřejnosti na vyjmečný stav v ČR ? Zdá se to směšné, že ? Jenže proč nám okamžitě po záplavách právě americká vláda "zdarma" darovala jakousi vakcínu /VAQTA/, kterou muselo být poté z nařízení hlavního hygienika ČR v srpnu 1997 povinně očkováno 80.000 dětí v ČR a do škol byly nasazeny speciální štáby. Nebyli jsme tak trochu pokusnými králíky předem pripravené akce, v níž se mel natrénovat postup armády, krizové vlády a občanské veřejnosti právě v krizových podmínkách ? Já pevně doufám, že ne. Ale verte, že jsou místa na Zemi, kde si FEMA už dávno pohrává s počasím ve státech, které se netěší podpoře tajné vlády. Až budeme stát zase po pás ve vodě a naše domovy bude brát voda, neházejme vinu jen na ekologii. Dělali bychom příznivé alibi těm, kdo to potřebují.
Druhá možnost převzetí světovlády a diktátorského režimu na Zemi jsou občanské nepokoje nebo razantní nárust kriminality:
UMĚLÁ KRIMINALITA - Americká vláda již od 50. let uskutečnuje desítky programu s drogovou manipulací společnosti, ale o tom jsem již rozsáhle psal. Díky této technice se jim podarilo vytvorit miliony drogově závislých a především sociálně zruinovaných a morálně pokleslých lidí. V mnohých mestech vznikala celá gheta takové kriminální spolecnosti, živící se pouze krádežemi, přepadáním a násilím. Vláda přeci musela vědět, že její drogové programy takto skoncí, ale za 50 let jejich existence s tím nic neudelali, naopak. Bylo tedy vytvorení pokleslé a kriminální spolecnosti úmyslem nebo jedním z úmyslu ? Domnívám se, že ano, protože presne to tajná vláda potrebuje. Vytvorit umelou kriminalitu, aby si obcané ze strachu pred kriminalitou nechávali vládou odebírat svá lidská práva výměnou za svou "ochranu". Pro tajnou vládu je to ten nejvetší byznys. Uvedu příklad ze skutecnosti: V USA v roce 1994 vzrostl u občanů vytvořený strach z kriminality již do takových rozměrů, že sami občané požadovali po vláde zavést tvrdá opatrení. Vláda tak téhož roku schválila nové zákony proti kriminalitě, které sice efektivneji kriminalitu
74
podchycují, ale na úkor toho, že všichni obcané, tedy i ti slušní, budou právě kvůli tomuto "podchycení" sledováni, registrováni, musí se podrobovat prohlídkám a dalším preventivním opatrením /šikanám/, zda nejsou kriminálníky. Podle techto zákonu si ted vláda může přijít do jakékoliv domácnosti, udělat Vám domovní prohlídku, vše přeházet a bez zduvodnení nebo omluvy zase odejít, mohou Vás na ulici namátkou zastavit bez důvodu prohledat nebo odvést k výslechu. Mohou ale také koho se jim zlíbí prostě zavřít do vězení bez soudu jako potencionálního zlocince, aniž by k tomu skutečně byl důvod. Sami občané si tak za svá hodnotná lidská práva kupují falešně vytvořený pocit bezpečí od státu. Možná se tím zvýší objasnenost kriminality o pár procent, ale na úkor našich svobod, což považuji samo o sobe za mnohem horší zločin. Vláde jde jen o to, pripravit nás o lidská práva. Proto vytváření umělé kriminality. Podle nových zákonu z roku 1994 může být v USA kdokoliv, včetně ochránců lidských práv, rasove nevyhovujících nebo krestanu, proste kdokoliv nevyhovující chycen a uvězněn a teprve až protokol, kterým se prověřilo po dlouhé době, že daný člověk není kriminálník, je propušten, nedopadne-li hure. USA se tak stala dalším státem "myšlenkových zločinů". Pokud se na ulici neusmíváte a neděláte, že jste štastni, někdy i nemáte-li zrovna kravatu, ihned mužete být podle zákona předvedeni v poutech jako dobytek, jako podezřelý terorista. Ale taková je realita.
Ale tyto zákony z r. 1994 nebyly prvními. Vláda USA rozpoutala občanskou hysterii již v polovine 80. let, kdy prezident Ronald Reagan navrhoval verejnosti 6 represivních zákonu výměnou za omezení základních svobod občanů. Techto 6 zákonu, tzv. "bills" byly projednávány v Kongresu na jare 1985 a vyvolalo to vlnu nepokojů. Tehdy ještě občané věděli, co je svoboda, a že je cennejší než vláda tvrdé ruky. Senátor Howard Metzenbaum byl jeden kritiku techto Reaganových snah o totalitní diktaturu. Kritizoval zejména "bills" /c.S.2626/, který dával už tehdy pravomoc rozhodovat libovolně o vině či nevině občanů a kdokoliv mohl být označen za zločince a uvězněn. Podle zákona S.2625 zase vláda rozpoutala hysterii, když zavedla systém tzv. "národního udavačství" ,kdy nabízela obrovské sumy peněz těm, kdo vládě budou udávat jakékoliv informace vedoucí "k dopadení viníků". Každý si jiste domyslí, jakou vlnu udavačství, občanských rozepří a falešných obvinění pro peníze tyto praktiky mohou vyvolat. Zákon c. 2395 navrhuje vládní cenzuru zákona o svobodě informací, kdy média mohou být umlčena nebo naopak musí psát provládní propagandu. Takže nová vlna zákonu z r. 1994 jistě nebyla pro občany USA takovým šokem, vždyt jejich stát se neustále snaží o zrušení lidských práv. Věřte, že kriminalita je zpravidla jen uměle vyvolaný prostredek.
Americký senátor, M.W.Cooper, v roce 1989 napsal: "Tajná vláda si pro potřebu kriminálních živlů vyžádala dovoz velmi efektivních zbraní. To mělo vyvolat pocit nejistoty a donutit americkou veřejnost k dobrovolnému zavedení zákona proti těmto zbraním. Aby poštvala veřejnost proti temto zbraním, střílela CIA v rámci projektu "ORION" za pomoci duševně chorých, pod vlivem drog a hypnózy, dokonce nevinné děti na školních dvorech. Plán probíhal dobře a vedl k žádoucím výsledkům. Tento plán musí být zastaven."
Ano, vzpomente, každou chvíli se v USA objeví šílenec se zbraní v ruce vraždící malé děti. Vždyt právě takový akt vyvolá v očích veřejnosti největší odpor proti kriminalitě. Jen v roce 1995 bylo v USA zastřeleno 5205 dětí. Zatímco se občané zlobí a prosí vládu o přísnější zákony, ta si patrně umývá ruce od krve.
Senátor Cooper dále napsal : "Inscenátori uvedených akcí využili vlny kriminality, která v dnešní době panuje, aby americkou veřejnost přesvědčili, že stádium anarchie v našich velkých městech dosáhlo vrcholu. Toto téma se omílalo denně v rozhlase, televizi i ve všech novinách v důrazných argumentacích. Až bude veřejné mínění dostatečně zpracováno, začne se tvrdit, že na území USA pronikla teroristická skupina vybavená atomovou zbraní, která chce tuto zbraň nechat explodovat v našich městech. Vláda pak bude donucena zrušit Ústavu a vyhlásit výjimecný stav."
A tím by začala platit diktátorská vláda FEMA a Rady národní bezpečnosti, koncentrační a vyhlazovací tábory a prevýchovné psychiatrické zarízení pro nové myšlení. O tom si ale ješte řekneme. Zpet k falešné kriminalitě.
Již jsme si rekli, že vláda USA využívá špickových zabijáku z veznic, kterým za príslib svobody a anonymity zadávala ruzné zhoubné úkoly ve společnosti. Vládní FBI se neštítila světoznámé rasistické organizaci Ku-Klux-Klan dodávat informace o černošských ochráncích lidských práv, které potom Ku-Klux-Klan lynčoval. O propojení vládní CIA s drogovou mafií ani nemluvě, vždyt celá drogově závislá
75
společnost je dílem amerických vládních "zdravotních" programů od konce 40. let. Kriminalita, od drog, pres respektování všech forem překupnictví, od zbraní po lidi, jakož i pornografie a obchod s bílým masem, to vše je nejvýnosnější pro toho, kdo to respektuje /vláda/. Vytvárení umelé kriminality není jen obrovský byznys, ale i cílená snaha dosáhnout, a to paradoxně s podporou veřejnosti, diktátorského režimu bez jakýchkoliv lidských práv. Jenže ne všichni obcané jsou tak lehce zmanipulovatelní falešným veřejným míněním. Mnozí mají oči otevřené a vidí, že to celé divadlo, zločinné kruhy propojené se státní správou, musí mít nějaký velmi smrdutý záměr.
Vecer 8. brezna 1971 se doslova na ulici v diskusích spojila skupina obcanu, kterí se nenechají jen tak odbýt úredním razítkem. Tito obcané se prohlásili ješte toho vecera za Výbor obcanu pro prošetrení cinností FBI a vnikli do oddelení vládní FBI v Medii na predmestí Filadelfie. Vybrali a odnesli více než tisíc dokumentu, ofotografovali je a rozeslali redakcím novin, clenum Kongresu, novinárum a spolecenským organizacím. A z nevinné "pouliční" akce se zrodila národní aféra známá jako "Dokumenty z Medie". Ta na cas schladila horké hlavy verejného mínení. Tyto dokumenty totiž potvrdily, že FBI naprosto ignorovala boj proti organizovanému zlocinu a kriminalite, kterou tak nechala vzkvétat a své úsilí naopak soustredila na politickou špionáž, diverze a sledování politicky nevhodných, vcetne ochráncu lidských práv. Snad poprvé v dejinách se pri prošetrování techto skandálních odhalení vedení FBI nepokoušelo žádné z techto odhalení ani dementovat a potvrdili tak jejich autenticnost.
Mezi takové projekty FBI patril zejména projekt "COINTELPRO" ,o kterém již byla reč, když jej odhalil v Senátu USA senátor Church. Co se týká umělé kriminality, právě v projektu "COINTELPRO" se uvažovalo o vyvolávání umelé kriminality a nepokojů, čistě pro efekt na veřejném mínění. Jeden z konkrétních případů je z dubna 1969, kdy ochránci lidských práv a svobod, plánovali učinit pokojnou protiválečnou demonstraci v New Yorku. Úmysl vlády v programu "COINTELPRO" bylo vyrobit štvavé a podvržené letáky, které vybízely k nepořádkům, potyčkám a ke krveprolití a tyto poté šířit mezi účastníky pokojné demonstrace. Tyto násilnosti a nepokoje vyvolané uměle vládou měly zdiskreditovat nejen samotné ochránce lidských práv, ale hlavně jejich protiválečné přesvědčování společnosti. Na jaře 1978 bylo oficiálně vyšetřováním potvrzeno spojení mezi vládní FBI a skupinami studentu, které FBI platila za páchání násilností a výtržností v New Yorku a dalších městech.
Daleko horší však je, ze vláda zneužívá k páchání kriminality i psychicky nemocné nebo normální, drogami nebo mikročipem ovládané skupiny i jednotlivce. Vzpomínáte si ještě na bombový útok v obchodním centru v Oklahoma City v USA ? V této souvislosti byl obžalován Timothy McVeigh. Ten se k činu priznal, ale na konferenci si stěžoval, že mu armáda do tela pred jeho cinem umístila mikrocip. Jak sám tvrdí, vubec neví, co ho to napadlo, prostě to najednou udělal. Byl snad tedy naprogramován k takovému činu ? Ale tech případů jsou desítky, například Collin Ferguson obvinil CIA z implantace mikrocipu do svého mozku, po kterém z neznámých příčin vraždil v Long Island.
Senátor M.W.Cooper odhalil v této souvislosti jednu zajímavou věc, cituji : "Zjistil jsem, že tyto události se dely po celé zemi. V každém případě, který jsem vyšetroval…všichni střelci byli bývalými pacienty psychiatrických zařízení a všichni byli pod vlivem drogy Prozac! Tato droga, když je podávána v určitých dávkách, zvyšuje u pacienta hladinu serotoninu a způsobuje krajní agresivitu. V kombinaci s posthypnotickou sugescí nebo s řízením člověka pomocí elektronického mozkového implantátu /mikročipu/ nebo mikrovlnnými elektromagnetickými impulsy nebo vniknutím E.L.F. dostanete masovou vraždu končící v každém případě sebevraždou pachatele. Exhumujte těla techto vrahů a hledejte mozkový implantát. Myslím, že byste byli překvapeni."
Ale není to problém jen USA. Například Sovětský svaz, dnešní cást Rusko, tam existují dukazy, že vláda vyvolává kriminalitu a vubec agresivní chování občanů pomocí upravených a skrytých obrázku v televizním vysílání s pomocí vysílání zvláštních zvukových vln. Dále nízkofrekvencními signály vysílanými v rozhlasu. Vzpomenme na již uváděný příklad, jak ze stanice mezi Rigou a Gomelem v Sovětském svazu, pred rokem 1978, vysílali Sověti silné nízkofrekvencní signály, které ucinily z obyvatel Kanady ve městech Eugene, Portland, Bend, Timmins a Kirkland Lake psychicky narušené občany s agresivním a kriminálním chováním. Kanadské ministerstvo poté protestovalo proti temto vlnovým útokum u sovetské vlády. Sovětský svaz si velmi zakládal na rozkladu osobnosti práve takovouto technikou. Ale neštítili se ani do svých vlastních obcanu ládovat masove drogy a psychofarmaka a pořádně je "sprchovat" nízkofrekvenčními vlnami. 76
Ale vrátím-li se k USA, i oni využívali ve vytváření umělé kriminality těchto "sprch". Už od roku 1962 v rámci programu "Newark College of Engineering" využívaly USA těchto neviditelných systému k vyvolávání masové neposlušnosti občanů, vzpour, rozvratů a teroru. Zatímco se vládní CIA zabývala v této věci spíše drogami a mikročipy, tyto vlnové "sprchy" měla na starost zejména vládní zpravodajská služba DIA. Z vládního dokumentu NSC-68 z roku 1950 Rady národní bezpecnosti USA se dozvídáme, že vláda USA uměle vytvářela a podněcovala neklid, odpor a nepokoje i v ostatních státech světa.
To je, přátelé, něco málo o dalším ze způsobů nastolení diktatury, po falešném počasí tu máme umělou kriminalitu, která stejně jako počasí, může být kdykoliv vyhnána do takových extrému, že padne svět v podobě, v jaké ho známe dnes a tajná vláda zrodí světovládnou chartu diktátorství.
A co onen třetí způsob zavedení výjimečného stavu ? To je právě stav národní nebo světové finanční krize, o které si nyní řekneme více.
UMĚLÉ FINANČNÍ KRIZE - Vzpomente na celosvětové stahování finanční hotovosti a násilné nahrazování našich peněz bezhotovostními platbami pomocí platebních karet. Jednak nás tak mají totálně pod kontrolou, ale hlavně, jakmile by přišlo k vyhlášení vyjmečného stavu nebo jakéhokoliv jiného uměle vytvořeného ohrožení, vlády okamžitě mohou všem lidem zabavit veškeré peníze /stisknutím jednoho knoflíku/, protože ty budou pouze pomyslné, v databázích vládních pocítačů. Zatímco může vláda tvrdit, že je to proto, aby se peníze v takové nouzi spravedlive rozdelily do míst nejpotřebnějších, můžete si být jisti, že tato konfiskace všech peněz je k Vašemu uvěznění pod totální závislost a přídely vlády, která tak po Vás bude, přes všechna potenciální zvěrstva, tou nejdůležitejší a nejvyšší složkou života, doslova Vaše modla. I samotná finanční krize státu, bez jakýchkoliv ohrožení životu občanů, může vyvolat to, že vláda si proste naše peníze sama z databází převede na sebe. Sama pak může navodit umělou inflaci, kdy pro nás občany naše peníze ztratí cenu, zatímco vláda na své úrovni za ne ve stejném kurzu a hodnote naplnuje nadále své potřeby. A takovéto hraní si s kurzem meny i inflací, to není žádný problém, to jistě sami dobře víte. Dokáže to ovlivnit i sebemenší negativní událost ve státe, co teprve prímo vyhlášení národní financní krize nebo stavu ohrožení.
A zákony, které umožnují zotročit občany svého státu a zbavit ho všech peněz, má snad každý stát, přestože se o tom veřejně radši moc nemluví. V USA je to vázáno k nařízení prezidenta č. 11490 ve federálním registru svazku 34, číslo 209, podepsáno prezidentem Nixonem v září 1969. V tomto obrovském svazku je na straně 17569 uzákoněno, že prezident může být kdykoliv zplnomocněn k řízení všech složek kapitálového trhu.
Vláda může kdykoliv plánovaně vyvolat krach kapitálových trhu nebo nechat cokoliv vytunelovat. Krach takových trhů by mohl vést k uzavření všech bank během několika dní a zmocnění se peněz občanů, včetně konfiskace zlata a stříbra. Pod nátlakem administrativy by se tak v době národní krize nejsnáze podařilo zavést masově povinnou bezhotovostní společnost. Ze dne na den Vám prostě v obchodech řeknou, že Vaše peníze nemohou přijmout a Vy zjistíte, že z Vašich tvrdě vydělaných peněz jsou jen bezcenné papírky a kulaté plíšky.
Zároven se vznikem OSN vzrustaly ve světě tendence zakazovat státům vydávat mince z drahých kovů. Odjakživa platilo, že cena zlata jedné mince musí být minimálně taková jako nominální hodnota, která je na minci vyražena, a kterou se platí. Proto i když padla měna, lidé o své peníze nepřišli, protože jim ta samá hodnota zustala ve zlatě. Po válce se začali v rámci světového plánu finanční krize razit mince z těch nejobyčejnejších kovů, včetne železa. Ale i mince samotné začaly být nahrazovány ješte ubožejšími platidly, totiž bankovkami, ze kterých jsou při pádu měny opravdu jen rovně střižené kusy papíru vhodné toaletnímu upotřebení. Ale to je záměr, jen tak lze obcany totálne ožebračit a přivést pod závislost na vládě. Vláda samotná papírové peníze vydává už jen proto, že takováto měna se lze natahovat. Dá se prostě dotisknout vždy tolik, kolik vláda potřebuje, aniž by to ale už bylo kryté státním zlatem nebo ceninami. A už jen tento fakt, že si lze natisknout ohromné množství peněz, může zpusobit samo o sobě totální kolaps národního hospodářství. Ale tento systém je známý už od 2. světové války.
Za druhé světové války se vláda Velké Británie pokoušela hospodářsky totálně zničit Německou říši tím, že vytiskla obrovské množství falešných německých bankovek a ty pak byly shazovány z letadel nad německými městy. Občané s nimi začali samozřejmě okamžitě platit a německé hospodářství se setkalo s
77
kolapsním stavem. Vláda USA zase po bombardování Pearl Harbouru zrušila na těchto ostrovech svoji dolarovou měnu a vydala úplně nové peníze pouze pro tyto Havajské ostrovy. Okamžitě po tomto podvodném plánu konfiskovala veškerý kapitál /akcie/ a dluhopisy /obligace/ a vojenská policie násilně otevřela všechny sejfy a konfiskovala veškerou hotovost a investiční zajištění. Byl schválen tehdy i zákon, že každý, kdo vlastní více než 200 dolarů, dopouští se trestného činu. V roce 1991 se vláda Ruska v čele s prezidentem Michailem Gorbačovem /dnešním globalistou/ dopustila největší krádeže ve světové historii. Jednoduše zneplatnili všechny 500 a 100 rublové bankovky, což znamená třetinu všech peněz ve státě, v množství 96 miliard. Navíc Gorbačov téhož roku zmrazil /zabavil/ veškeré úspory lidí a subjektu v bankách a povolil pouze minimální měsíční množství na vybrání. Zvykněte si přátelé, že vlády jsou schopné všeho, aby vyvolali účelnou financní krizi.
Vzpomenme, co tím myslel prezident USA, Bill Clinton, když prohlásil, že cílem tohoto monstrózního spiknutí je vytvoření Světového systému finanční kontroly v soukromých rukou, který by umožnil ovládnout politický systém každé země a ekonomiky jako celku… To je právě ono. Je to neuvěřitelné, ale Federální rezervní banka USA, která je gigantickým monopolem vydávání peněz a kreditních regulací a na které záleží naprosto každá finanční transakce, kurz měny i inflace v USA, není státní, ale je v soukromých rukou. Tento velmi riskantní vládní tah však má jednu výhodu pro světovou vládu. Totiž tu, že tento nejvetší financní kolos v USA nepodléhá kontrole a dozoru Kongresu. Federální rezervní úřad je tak jistě vzorová ukázka spiknutí, o kterém Clinton hovoril v rozšírení na celý svet. Tak lze jednoduše všechny ze dne na den všechny peníze ukrást nebo zrušit, a to aniž by za to mohla být vláda stíhána nebo narcena z podvodu. Je to dokonale propracovaný plán. A divíte se proč to v USA prošlo ? Proč vůbec senátoři dovolili přijat neco tak riskantního a spekulativního jako je Federální rezervní banka v soukromých rukou ? Bylo to tím, že Federální zákon o rezervách byl velmi rafinovaně dán na program jednání do Senátu 24. prosince, v den vánocních dovolených vetšiny senátoru. Tento zákon byl v Senátu přijat pouze 3. senátory. To je skandál, drtivá vetšina, která by byla proti, byla v ten den na vánocní dovolené a nemeli tušení, co se v Senátu toho dne deje. Světovláda si prostě dokáže probíjet cestu na všech úrovních, neštítí se ničeho.
Jak již jsme si řekli, USA, ale i další státy mají ve svých zákonech uzákoněno v případech "nouzových stavů ve státě" zřízení totalitní diktatury - zrušení Ústavy a lidských práv, znárodnění majetku, peněz a konfiskaci všech sítí. Tyto zákony jsou velmi detailní v tom, co vše se má zabavit, zrušit nebo zničit, ale mají jeden obrovský a úmyslný nedostatek. Totiž ten, že prakticky vůbec neupřesňují, co je onen "stav národní nouze". V podstate nejsou dány žádné hranice, kdy si může vláda dovolit vyhlásit výjimečný stav. Klidne tedy mohou /kdyby to nebylo vyloženě trapné/ vyhlásit výjimecný stav jen proto, že je v urcité oblasti nedostatek toaletního papíru. Ale vidím-li suverénní a arogantní chování vlád, divil bych se, kdyby se obtěžovali vubec nejaký duvod vymýšlet.
A co naše Česká republika ? Vůbec nejsme pozadu i zde už máme připravený scénář na převzetí naší země pod totalitní diktaturu. V roce 1997 schválila i vláda ČR vecný záměr zákona o krizovém řízení státu. Tento zákon, který by uvítal spíše jen nějaký arabský diktátor, umožňuje v krizových situacích /které ovšem nejsou ani v ČR přesně specifikovány, a proto snadno zneužitelné/ například zákaz vstupu do určitých oblastí, omezení pohybu, omezení výkonu vlastnického a užívacího práva občanů, zahrnuje dokonce i zákaz tech nejdemokratictejších principu, jako jsou občanské stávky, protestní demonstrace nebo veřejné shromaždování občanů. Za nesplnění výše uvedených povinností umožnuje zákon uložit pokutu do výše 5 milionu korun. Tento zákon ale zcela zjevně porušuje Ústavní princip ČR o nezrušitelnosti základních lidských práv a svobod, uvozených v Ústavě ČR. Ale na Ústavu se u nás i v USA a desítkách dalších státech vůbec nehledí. Už dnes ji patrně globalisté světovlády mají za předem zrušené.
Mimochodem, nejde jen o řečnickou frázi. Od roku 1969 probíhají v USA mohutné vládní snahy o zrušení Ústavy USA. Vláda na to jde chytre, hodlá zrušit jednotlivé státy v USA a všechny občany nově rozdělit do 10. regionu. Zrušením států by totiž padla i Ústava Spojených států, nebot ta je kompaktní mezi státy /jež ochranuje přirozená práva lidí/. Tento dábelský plán je již dávno hotov, aniž by o tom byli občané informováni. Prezident USA, R.Nixon, totiz v roce 1972 ucinil výkonné nařízení /zákon/ c. 11647 /též 11649/, kterými ruší význam státu a zrídil nové rozdělení USA do 10. regionu. Tento zákon byl do Federálního registru zapsán 12. února 1972 /svazek 37, číslo 30/. Od té doby fungují státy v USA jen na oko, pro klid veřejnosti, ale už od roku 1972 mohou být během hodiny zrušeny a "legálně" tak padne i
78
Ústava a všechny lidská práva. Je to jiste snadnější, než vyvolávat umělé krize. Ale tyto kličky jsou evidentní v mnoha státech po celém světě, všechna lidská práva jsou již právně ve skrytu podkopána, čeká se jen na vhodný okamžik pro jejich světové zrušení ?
Jeden z nejnebezpečnějších bodů těchto "krizových" zákonů ve světě, je úsek o znárodnění majetku v případě "národní krize". Pojdme se podívat na skutečný účel těchto zákonů….
Základní svoboda občana spočívá velkou měrou i v jeho majetku. Muže kde bydlet, muže se pohybovat, nakupovat i prodávat, muže proste žít v nezávislosti na vláde a tak být svobodný a uznávat vlastní názory.
Znárodnením majetku je clovek připraven nejen o sociální jistoty, ale stává se závislým přímo na vládě, kterou tak musí poslouchat. A všimnete si, že ve svete pomalu drobnými zákony a novelami pripravují pudu pro likvidaci zprvu drobných živnostníku /pod tíhou zvýhodňování monopolu a vydáváním zámerne nesplnitelných norem ISO a další, které nemohou drobní živnostníci splnit/. Ale postupne likvidací majetku a práva na majetek i každého obyčejného občana.
V USA v roce 1994 Federální soud doslova roztrhal na kusy Ústavu, kdyř rozhodl, že "osobní majetek nemá ústavní práva". Ale tím, že se v USA zámerne zrušila Ústavní ochrana a právo občanů na majetek, dal se tím zcela jasný volný průchod dlouho očekávanému cíli - znárodňování a konfiskaci. Už počátkem 90. let byla pritom navíc dána prezidentu USA výkonným narízením EBR č.1, pravomoc, že může jediným svým podpisem zmrazit a zabavit všechny občanské vklady v bankách a další aktiva. Též lze porovnat s výkonným nařízením prezidenta č. 11490 z roku 1979, kde je též uzákonena možnost zabavení nejen všech vkladů občanů v bankách, ale i hotovosti, zlata a cenností, jakož i nemovitostí, vozidel a předmětů denní potreby, od spotřebičů po léky. Též se lze podívat na vládní dokument "The Defense Resources Act", sekce 201 a 501, kde je dána prezidentovi USA pravomoc k zabavení majetku. Tyto zdánlivě skryté a nenápadné zákony dávají dohromady obrovskou moc státu ze dne na den znárodnit majetek v celém státě. Ale to jsme dosud hovořili pouze o majetku nás občanů, s jehož zabavením bychom ztratili i své svobody a nezávislost.
Ale nyní se podívejme na zabavení a znárodnění infrastruktury státu. Dávejte dobrý pozor. Víme, že vláda USA má díky zákonům odvozených od "národních nouzových stavů" pravomoc zabavit a zestátnit prakticky vše. Ale asi nevíte, že je připravováno i provládní násilné zabavení státní infrastruktury i bez jakékoliv krize nebo nutné příčiny. Ano, ze dne na den mohou vojáci vtrhnout do měst a zabavit majetek a odpurce beztrestně zabít nebo jako "zločince" zavřít. Až prijde den "D" vyhlášení světovlády, začne tento dábelský plán.
Všechna média, rozhlas, televize a noviny, sítě počítačů a komunikačních prostředků, budou zabaveny a zestátněny. Již v roce 1984 prováděla vláda a armáda USA generální zkoušky těchto operací pod krycím názvem "REX 84" a jak potvrdil roku 1989 senátor M.W.Cooper, tyto zkoušky probehly úspešně. A to je tvrdá realita. Vládní agentura FEMA má přitom připraven i tzv. "PLÁN D". Tento 364. stránkový dokument hovoří přímo o převzetí kontroly nad médii, aby bylo zajištěno hlásání provládní propagandy a manipulovalo se, v rozhodující době přebírání moci, veřejným míněním. Tyto projekty odsouhlasoval sám prezident USA Ronald Reagan.
Projekt "REX 84" ,který počítá i s budováním koncentračních táborů pro politicky nevyhovující na území USA, se provalil na verejnost ješte téhož roku, v dubnu 1984. Tyto rozsáhlé projekty, v nichž bylo nacvičováno i rabování a prohledávání domácností, masové zatýkání a násilné represe proti civilistům, pokračují dodnes. Projekt "REX 84" je jeden z ústředních projektů nastolení dne "D". Jsou připravována speciální komanda, gardy /zpravidla z předčasně propuštených vězňů/ a armáda. Zástupce šéfa informačního oddělení Pentagonu /velení armády USA/ - major Ralph Peters, vydal v roce 1993 oficiální prohlášení : "Ozbrojené síly USA musí být připraveny pro boj proti všem těm, kteří by chtěli Novému světovému řádu /světovládě/ vzdorovat, a kteří lnou k národnímu cítění…. My, jako armáda potřebujeme vyčlenit více výcvikového času na to, abychom dokázali takovým hrozbám čelit. Je nám zapotřebí aktivní kampaně, abychom nad tou lůzou zvítězili. To musí jít ruku v ruce s mohutným násilím."
Sami vidíte fanatickou prohnilost "zelených mozků" ,kteří se hodlají postavit na stranu jakéhokoliv režimu a zde výslovně připravované světovlády. Upozornuji, že výše uvedené prohlášení není citací Adolfa
79
Hitlera nebo Mein Kaimpfu, ale jednoho z nejvyšších představitelů velení armády USA z roku 1993.
Ješte v témže roce, září 1993, obdrželi vojáci americké armády velmi podrobný dotazník. Měli se zde vyjádřit na otázku, jestli by byli schopni střílet na občany USA v průběhu konfiskací. Průzkum byl prováděn na základně Twenty-Nine Palms Marine Corp v Kalifornii.
Jedno z míst, kde se připravují plány na výcvik boje ve městech a zatýkání, je údajne vojenská základna ve Fort Polk v Louisiane. Jednomu z cvičení byla přítomna i tehdejší velvyslankyne USA v OSN, Madeleine Albrightová, s Johnem Shalikashvilim, velitelem sboru náčelníků štábu. Cvičení probíhalo soustředěním tanků v blízkosti měst, vrtulníky pročesávaly vesnice a hledaly "teroristy" a pozemní vojska obkličovala domy a podniky.
Prezident USA, Bill Clinton, vydal 3. března 1994 výkonné nařízení /zákon/ označený PDD c.25, kterým celou americkou armádu prevedl pod světovou armádu OSN, která tak může americkou armádu "legálně" použít proti svým odpůrcům, tedy odpurcům světovlády. Dokument amerického ministerstva zahraničí č. 72-77, strana 10. říká: "Veškerý arzenál, kromě toho, který je v užívání světové armády, bude zničen". Armáda OSN totiž nestrpí, aby byl kdokoliv silnější nebo vůbec jakkoliv vojensky vybaven než ona. A opravdu si všimněte, že se snižují stále stavy vojáků i výzbroje v celém světě.
Celý boj o světovládu se odehrává zpravidla na půdě USA, nebot právě tento státní kolos řídí /bohužel/ celý svět. Kdo ovládne USA, je diktátorem světa. Americká vláda dává od 90. let možnost cizím vojskum budovat své vojenské základny v USA. Obrovské množství vojáků z Ruska a dalších zemích, které, zdánlivě na oko, USA považuje za extrémní, dnes nacvičují na půdě USA operace "REX 84". Proc vláda USA zve na své území znepřátelené armády v takovém množství ? Ve Fort Polku v Louisiane je nyní 19.000 cizích vojáku, v Nape u kalifornského Barstow je 50.000 cizích vojáků, kteří jsou výslovně udržováni jako pohotovost pro případné nepokoje v oblasti Los Angeles. U Sacramenta v Kalifornii je 40.000 cizích vojáku. V San Diegu a okolí je dalších 40.000 cizích vojáku. Jižne od Los Angeles je 22.000 vojáku, neustále pripravených k útoku. V Nevadě jsou umístěna mnohatisícová ruská vojska. Speciálně pro ruské vojáky v USA byla vydána zvláštní výuková brožura, která ucí, jak provádet domovní prohlídky a jak správně zabavovat zbraně. V texaském cípu je situováno 43.000 cizích vojáku. V Anchorage na Aljašce pres 14.000 cizích vojáku. V horách západní Montany je 20.000 cizích vojáků, vše zpravidla z protiamericky zamerených státu. Tyto údaje jsou z roku 1993, kdy pusobilo celkem na území USA cca. 500.000 cizích vojáku. Dnes se počítá, že je na celém území USA pres milion zahranicních vojáku, pripravených vtrhnout do ulic amerických měst a zmocnit se Ústavy. První cizí vojska pozval 2. září 1992 už prezident George Bush. Už tehdy bylo jasné proc. Není důstojné, aby americká armáda šla proti svému lidu, budou pozváni jiní a armáda USA bude provádět pouze "zákonná" represivní opatrení, zatýkání aj..
Ale to samé se týká i policejních slozek. Dodatek Návrhu trestního zákona Snemovny reprezentantu USA, 4092-HR 3355, oddíl 5108, pocítá s najímáním zahranicních policejních oddílu pro dohled nad situací v USA. Mark Koernke z Michiganu, bývalý analytik rozvedky a kontrarozvedky americké armády, varoval pocátkem 90. let verejnost, že vláda USA pripravuje vytvorení Národního policejního sboru, což bude nová gigantická superorganizace složená ze stávajících policejních a porádkových oddílu, tajných služeb a armády. Tento Národní policejní sbor je podle Koernkeho urcen predevším pro stíhání politických odpurcu vlády. Tento sbor počítá s prevzetím lokálních policejních stanic v zemi, címž získá maximální prehled nad každým obcanem dané lokality. Šéfem tohoto nového Národního policejního sboru byla Janet Renová /ministryne spravedlnosti USA/. Ta samá Renová, která vydala rozkaz 19. dubna 1993 v texaském Waco k vražde 86 civilistu, z cehož 24 dětí, když dům zdejší náboženské spolecnosti, která se odmítala podrobit vládním prověrkám, nechala natlakovat vysoce hořlavým plynem CS /prestože byl v lednu 1993 zakázán/ a následně byl založen požár budovy, který poté Renová i Clinton v aféře "WACO" zastíraly jako masovou sebevraždu nejakých fanatiku. Vláda se tak zbavila 86 "nepřátel" státu a udelala z toho tehdy ješte ukázkový príklad pro média, že pokud se kdokoliv odmítne podřídit prohlídkám nebo perzekucím vlády, muže takto skoncit. Jestli je to predzvest praktik tohoto nového policejního gigantu v cele s Mr. Renovou, máme se na co těšit.
Cizí, ale i americké policejní sbory, které se připravují na prohledávání domácností a zatýkání politicky nevhodných, v dosud nejvetší operaci, kterou kdy svět poznal, už dávno jen tyto praktiky nenacvičují.
80
Koncem roku 1992 a začátkem 1993 zacaly tyto vládní razie v Chicagu pod názvem "Clean-Swep" a v Clevelandu pod názvem "Achiles 2". Tyto razie nebyly vedeny proti kriminálním živlum ani poulicním gangum, ale proti obyčejným občanům, kteří bránili své rodiny, domovy a firmy. V operaci "Clean-Sweep" ozbrojené složky pročesávaly městské čtvrti, vnikaly do každého domu, a to mnohdy i násilím. Tak jako Hitler vyprázdnil německé věznice od hrdlořezů a zformoval z nich zatýkací jednotku - Hnědé košile, tak i naše nová policejní složka zapojuje do své práce pouliční gangy v Los Angeles, Chicagu a New Yorku, a to jak Crips, tak Bloods. Na náklady federálních fondu byli vycvičeni, vybaveni a obléknuti do uniforem. Ten, kdo Vás včera na ulici okradl nebo podrezal príbuzného, nyní bude bušit s vládním odznakem na Vaše dveře a zatýkat Vás pro věci, které jste neudělali. V roce 1990 prijal navíc Nejvyšší soud USA zákon, který dovoluje rozsáhlé a povinné prohlídky automobilu a bytu. Omlouvá se mnohdy dokonce i násilí ze strany policie, vládní orgány se proste mohou, s požehnáním soudu, chovat k lidem jako k dobytku. Zatýkání bez duvodu a veznení bez soudu, díky zákonum z roku 1994, to jsou další a další hreby do rakve naší demokracie.
A co v České republice ? U nás fungují taktéž velmi spekulativní zákony a praktiky. Ale my jsme z doby totality zvyklí již na cokoliv. Domovní razie, násilí a zatýkání nebylo nic neobvyklé. Ale USA jsme předstihli i v masových raziích….
Koncem 70. let byla například na několik hodin totálně vylidněna vládními složkami obec Řepčice v Čechách. Lidé byli vyhnáni ze svých domovu daleko od obce a bylo jim řečeno, že se bude v obci hledat nebezpecná munice z II. světové války, což mělo být pro místní obyvatele strašákem a podnetem k opuštění obce. Zatímco však armáda celou oblast uzavřela, vláda zde ve skutečnosti nezákonně a v tichosti prohledávala dům po domu a nic netušícím občanům prohledávala domovy, kde na základě udání hledali ruzné protivládně motivované knihy a materiály Charty 77.
Podobné razie poté začala provádět i vláda USA, která uzavírala a evakuovala celé oblasti pod záminkou úniku nebezpecných plynu nebo jiných chemikálií, dokonce podél evakuacních silnic pohazovali dobytek se silnými dávkami sedativ, aby byla fikce dokonalá. Vystrašení občané s plynovými maskami, které z umele navozeného strachu nesundávají radši ani v evakuacních autobusech, okružní jízda skrze "uhynulý" dobytek a pryč s lidmi daleko od místa. Mezitím na totálně vylidněné lokalitě armáda a tajné složky /jak jinak, než bez plynových masek/ testují tajné zařízení nebo montují nízkofrekvenční vysílače pro mozkovou stimulaci občanů…
Ale pád totality v našem státě neznamenal zároven i pád toho, co bylo v lidech vžité. Vzpomínám si na případ ze začátku 90. let, který se tehdy ostre kritizoval v našich médiích. Ve středních Čechách byl totiž tehdy na opuštěné silnici zastaven, zakuklenými členy českých ozbrojených složek, běžný dálkový autobus s lidmi. Muži se samopaly v rukou naskákali dovnitř a začali násilně prohledávat jednotlivé a značně šokované cestující. Jak se ukázalo, šlo o cvičení. A já se ptám, co to naše ozbrojené složky nacvičovaly už dávno po pádu totality ? Jaké razie a operace se to připravují v zelených mozcích naší republiky ? Po této aféře, která byla rozmáznuta v tisku, se již podobný případ veřejně neobjevil, to ale neznamená, že naše ozbrojené složky nenacvičují v tajnosti operace proti civilistům.
Ale vratme se k USA a jejich raziím. Jak jsme si říkali, policejní násilí, vládní konfiskace, domovní prohlídky a zatýkání nevhodných, jen politicky odlišných, to je stupnující se realita USA a jejich právního řádu. Agentura FEMA a Rada národní bezpečnosti USA už začátkem 90. let vlastnila seznam 10.000 Američanů, kteří nevyhovují politické strategii světovlády a byly určeny k zatčení a internování spolu s dalšími disidenty "Nové doby" do koncentračních táboru. Vzpomínáte si ? Toto téma jsme zde již nakousli. Pověděli jsme si o historii koncentračních táborů a nastínili jejich současnost. Americký senátor Langer a Cooper nám k tomu řekli též svá svědectví.
Okamžitě, jakmile vypukne den "D" nebo jedna z jeho operací k uchvácení USA a svetovlády, rozběhne se současně automaticky tzv. operace "DRAGNET". Podstatou operace "DRAGNET" je gigantický počítač /o kterém již byla řeč/ a který je umístěn poblíž Washingtonu. Tento gigantický počítač, obsahující záznamy snad o všech lidech, je připraven po prijetí signálu, okamžitě tisknout zatykače na statisíce předem vytipovaných obcanů, nepřátel státu. Americké vojenské síly budou zneužity k tomu, aby terorizovaly, zatýkaly a bez soudu zavíraly do koncentračních táborů nepohodlné obyvatele USA. Tento konkrétní plán č. MCSCBDPP-I-73 už počítá i s vyhledáváním nevhodných občanů, kteří se budou
81
skrývat před vládními jednotkami. Součástí tohoto plánu je již hotový dopis, který má být zaslán jako vyhláška o hledaných "zločincích" a veřejně vystavena v celé společnosti.
Všichni nepohodlní občané mají být pochytáni a umístěni do koncentračních táborů, které již existují po celém území USA. A nyní právě navážeme na několik stran zpět a dopovíme si fakta o současných koncentračních táborech v USA….
Původně bylo pod vládní organizaci FEMA povoleno postavit na území USA 23 koncentračních táborů pro odpůrce vlády v krizových situacích státu. To bylo koncem 80. let. Vojenským daňovým rozpočtem 1990-1991 bylo schváleno vládou USA dalších 20 vedlejších koncentračních táboru. Zřízení techto 20 dalších táboru bylo povoleno na základe dodatku č. 656 Carla Levina k rozpočtu ministerstva obrany. Do roku 1993 se na území USA nacházelo již 43 koncentračních táborů. Dnešní situace je neznámá /už jen proto, že kromě vládou schválených koncentračních táborů je na území USA a především pod jeho povrchem mnoho černých internačních táborů již od konce 40. a počátku 50. let. Ale bavme se nyní o 43 známých a vládou zřízených táborech.
10 z těchto koncentračních táborů bylo vybudováno přímo pro program "REX 84", tedy zejména pro ty, kteří budou klást odpor při znárodňování, konfiskaci majetku nebo budou šírit protivládní nálady pri zatýkání politicky nevhodných. 4 další koncentrační tábory jsou určeny pro nejméně 25.000 civilistů, konkrétně pro předem vládou vytipované odpůrce vlády a globalizace. Jsou to koncentrační tábory ve Fort Chaffee v Arkansasu, Fort Drum v New Yorku, Indiantown Gap v Pensylvánii a Camp Hill v Pensylvánii. 6 dalších táboru jsou zadržovací tábory pro vyjmečný stav, a ty byly zřízeny na již existujících vojenských základnách pro ostřejší dozor. Jsou to tábory ve Fort Benning v Georgii, Fort Huachua v Arizoně, Elgin na Floride, Oakdale v Kalifornii, Fort McCoy ve Wisconsinu a Vandenberg v Kalifornii. Z dalších 23 koncentracních táborů jsou to například : Allenwood v Pensylvánii, Milpoint v Západní Virginii, Greenville v Jižní Karolíne, Montgomery v Alabame, Elrino v Oklahome, Tulelake v Kalifornii, Florence v Arizoně, Elmendorf v Arkansasu, Wickenburg v Arizoně a Avon Park na Floridě. Součástí je i zařízení pro psychiatrickou převýchovu uveznených. Poslední jmenovaný koncentrační tábor je v Paolo Pinto v Texasu, z něhož jsem dokonce viděl i fotodokumentaci. Je to strašné, obrovské drátěné ploty v poušti, hlídací věže, masy betonu a pred tím vším obrovská bílá cedule u příjezdové cesty s americkým státním znakem a nápisem informujícím, že jde o koncentrační tábor americké vlády ve správě FEMA /dosud prázdný/.
Roku 1976 se rozhodl jeden obyčejný, ale pořádně znepokojený Američan, William R. Pabst, žalovat vládu USA kvuli stavbe koncentracních táboru a porušování lidských práv. Pabst požadoval po vládě, aby odhalila pravdu a veškerou dokumentaci o tomto hruzném plánu. Jednání probíhalo u soudu Spojených státu v Texasu, číslo případu: 76-H-667. Když byl 31. srpna 1976 zahájen soud, soudce o predložených důkazech prohlásil: "To, co jsem doposud viděl z důkazů, které předkládáte, mi říká, že není pochyb o existenci programu internování válečných zajatců i civilních osob. Myslím si, že o tom není žádných pochyb." Soud sice potvrdil existenci koncentračních táborů v USA, ale odmítl o nich cokoliv zveřejnit s vyjádřením, že to není možné, jelikož žalobce zatím nedošel žádné újmy ze strany techto táborů. Pabst se odvolal proti tomuto vyjádření a začal případ č. 77-1096, ale informace o koncentračních táborech zůstaly utajeny.
Ale není to jen USA, kdo se připravuje na globální světovládu a připravuje si koncentrační tábory pro své nepohodlné obcany. Prakticky každý stát má přinejmenším určenu jednu, již stávající věznici, kterou bude třeba propustit, aby se ze dne na den uvolnila speciálně určeným odpůrcům připravovaného režimu. Jsme-li u koncentračních táborů mimo území USA, mužeme jmenovite ukázat na několik ze stovek dalších koncentračních táborů pro nevyhovující občany po celém světě.
Ve Velké Británii /Severním Irsku/ byl roku 1973 schválen zákon o "mimořádných opatřeních". Ten dovoluje armádě a policii, že mohou zatýkat bez zatykače, provádet svévolné osobní a domovní prohlídky a konfiskace. Zadržení mohou podle tohoto zákona zůstat ve vězení až 18 měsíců bez soudu a jediného obvinění. Jenže praxe byla taková, že libovolně pozatýkaní občané jsou zde drženi mnohdy i 3 roky. Zatcení nevyhovující obcané jsou zpravidla dopraveni k výslechu do kasáren Castlereagh, kde je cílem dosáhnout mučením "přiznání" zatčených. Policie, páchající mnohdy až bestiální mucení na nevinných občanech, je přitom v naprosté beztrestnosti. V letech 1968-1982 zabili policisté a vojáci pres 200 zcela
82
nevinných civilistů. Žádný z viníků nebyl potrestán. Nejstrašnějším koncentračním táborem ve Velké Británii je Long Kesh, který je postaven jako soucást veznice Maze. Tento koncentrační tábor se také přezdívá "Blok H". Údaje za rok 1982 hovoří o 400 internovaných, politicky nevyhovujících obcanu. V breznu 1981 vyhlásili uvěznění občané v koncentračním táboře hladovku proti bezpráví a mučení. Hladovku započali 4 vězni - Robert Sands, Francis Hughes, Raymond McCreesh a Patric O´Hara. Jeden po druhém zemřeli. Do podzimu 1981 /do půl roku/ zemřelo již deset úcastníku hladovky.
V Izraeli bylo do roku 1980 celkem 16 věznic. V roce 1980 k nim přibyla jedna velice zvláštní a skrytá "věznice" v Nafche, kde jsou izolováni výhradně politicky nepohodlní lidé a doslova nelidsky mučeni. Ostatně je to neuvěřitelné, ale Izrael měl mučení přímo uzákoněno, a to až do roku 1998, od té doby se "jakoby" neprovádí. Alexandra Johnsová z velvyslanectví USA v Izraeli byla ministerstvem zahranicí USA poverena prošetrit okolnosti techto koncentračních zařízení v Izraeli. Tehdy byly vypracovány celkem 3 zprávy. Koncentracní tábory v Izraeli už pred rokem 1981 potvrdila i OSN na základě svého vyšetřování. Nic více se však proti temto státním zverstvum v podstatě neudělalo.
V Austrálii jsme si již jmenovali koncentrační tábory, které ještě v 70. letech oficiálně s požehnání vlády věznily, mučily a likvidovaly nevinné, leč rasově a ideologicky odlišné občany. Šlo o koncentrační tábory v Cootamundre, Palm Island, Darwinu a na ostrově Fantome v Queenslandu.
Kromě koncentračních táborů, existují takrka ve všech státech tzv. internacní cizinecké tábory. V USA se staví na hranicích s Mexikem, každý evropský stát jich má desítky, nevyjímaje Českou republiku. Tyto internační tábory slouží k chytání zahraničních přistěhovalců a uprchlíků, kteří, přestože se ničím neprovinili /maximálně úredními nedostatky v dokumentaci a dokladech/, jsou bez soudu i obvinení drženi v techto táborech, v celách jako zločinci a zacházení s nimi je mnohdy horší než s dobytkem. Jejich jediným proviněním je, že jsou cizinci /mnohdy odlišné barvy pleti, vyznání nebo politické orientace svého výchozího státu/. Mnoho zdánlivě "nekoncentračních" táborů existuje i v areálech psychiatrických léčeben pod nechvalně známými převýchovnými programy.
Ale pojdme se podívat i na Českou republiku. Co si myslíte, jak to bylo u nás s koncentračními tábory ? Pomineme-li poválečné nucené práce a internační pracovní tábory pro odpurce režimu, dokonce pomineme-li i speciálně zařízené mučící bloky a bloky smrti v našich věznicích pro politicky nevhodné, stále se motáme kolem let 1948-1959. V ruzných úpravách totalitního režimu existovaly ruzné formy nedobrovolného věznění nevhodných občanů až do 80. let. Pak přišel strašný nápad. Zřídit opravdovou a organizovanou sít skutečných koncentračních táboru jako za fašismu. Pojdme si o této naší České postfašistické době 80. a 90. let ríci bez cenzury. Tyto zločiny pretrvávají….
První poválečný nápad na zřízení koncentračních táborů v Československu přišel r. 1958, kdy vše začalo, podobně jako v USA /FEMA/, záminkami o "nouzových stavech státu". To, že tyto směrnice dostala za úkol vypracovat tajná STB však svědčí o mnohém. Celá akce dostala krycí název "NORBERT". Oficiálně byla schválena vojenskou komisí obrany ÚV KSČ dne 9.ledna 1964. Poslední úprava, která byla platná až do období po revoluci r. 1989, byla provedena 28. schuzí Rady obrany dne 22.zárí 1977. Od tohoto dne celá akce "NORBERT" měla jediný cíl - zřídit na území naší republiky v každém okrese koncentrační tábor pro násilné uvěznění všech vládě nevyhovujících, byt nevinných a slušných občanů. Den 22. září 1977 se zapsal do dejin vedle hitlerovských koncentračních táborů…. opravdové koncentracní a likvidacní tábory, celá národní sít těchto zařízení. Do této vládní špíny bylo kromě policie /VB/ a tajné služby /STB/ namočeno především Federální ministerstvo vnitra, Generální prokuratura, Národní výbory, Cs. lidová armáda a co je smutné, tak i ministerstvo spravedlnosti.
Dne 28. prosince 1978 vydal ministr vnitra, PhDr. Jaromír Obzina,CSc., nařízení č. 21, kterým založil vládní evidenci nevyhovujících osob, tzv. "nepřátel státu" určených k transportu do těchto koncentračních táborů. Nařízení nabylo platnosti k 1.únoru 1979. Ve čl. 6 tohoto nařízení jsou rozděleny hlavní skupiny /a-f/ lidí urcených k zatčení a transportu, od disidentů přes křestany, ochránce lidských práv, po občany, jejichž předkové byli živnostníky. Po vzoru fašistické ideologie navíc od roku 1985 vláda založila celostátní projekt "PAVOUK" který se zabýval výhradně sledováním občanů Židovského puůodu a vyznání. Ve čl. 7. jsou klasifikovány celkem 4 kategorie nebezpečnosti občanů. Celkem bylo v tajných seznamech akce "NORBERT" vedeno 9.000 nevinných osob, připravených k okamžitému zatčení a transportu do oblastního koncentračního tábora svého okresu. Je to strašné číslo. / V USA, s tehdy cca. 230. miliony
83
občanů, se ve stejné době hodlalo transportovat do koncentráku teprve 10.000 osob, zatímco v Československu s 15. miliony občany to bylo tehdy už 9.000 osob/. V Polsku se v té době stejně jako u nás a celé střední Evropě a SSSR taktéž budovaly koncentrační tábory. Zatímco u nás se akce jmenovala "NORBERT" - v Polsku měla krycí název "JARO" a byla mnohem drastičtejší, nebot během jedné noci z 12. na 13. prosince 1981 zde bylo pozatýkáno 6600 nevinných občanů, z nichž bylo do připravených koncentračních táborů internováno 5050 lidí. Vše během jediné noci, podle předem připravených vládních seznamů. Zatímco se již Polsko zmítalo několik let v epoše koncentračních táborů, v Československu se odehrávalo vše ještě na papíře, rozestavěno však bylo u nás již několik koncentračních táborů. První celostátní zkoušku zatýkání a uvěznění občanů v naší republice udělala vláda až v listopadu 1988 pod krycím názvem "OBRANA 88". Do revoluce bylo dostavěno několik koncentračních táborů a v projektu "NORBERT" pozatýkáno dnes již nespočet lidí. Do revoluce v 89. bylo násilne z politických duvodu vládou pochytáno navíc 11.000 nevinných a zdravých lidí, kteří musely projít převýchovnými programy a vymýváním mozku ve vězeňském pavilonu c. 17 psychiatrické léčebny v Bohnicích, který byl celý v kompetenci nikoliv psychiatrů, ale ministerstva vnitra a spravovala jej STB.
Po revoluci, 17. listopadu 1989, byla narychlo totalitním režimem zničena podstatná část dokumentace o celé akci "NORBERT". Jenže ještě před skartací byly nekteré dokumenty založeny do jiných složek a nepřišlo se na ně. Bylo zjištěno, že na Jižní Moravě měly být koncentracní tábory zřízeny zatím ve trech okresech - Švarec u Ždáru nad Sázavou, Vyškov a Znojmo, mimo to u nás byly zjištěny tábory v Lešeticích, Králíkách, Moravském Berouně, Jáchymově, na Slavkovsku a Příbramsku. Sběrná střediska měl však každý okres. Na Slovensku to byl koncentrační tábor Ružomberok a Ilava.
Když se nová vláda po revoluci v 89. zabývala temito zločiny koncentračních táborů, místo toho, aby to veřejně odsoudila a odtajnila veřejnosti tyto připravovaná zvěrstva, naopak ponechala vše v naprosté tajnosti před veřejností. Proč ? Chtěli snad naši noví vládci pokračovat i po revoluci a dokončit likvidaci nepohodlných ? Proč celá akce "NORBERT" pokračovala i po revoluci ?
Když už dávno po revoluci prošetřovala Inspekce federálního ministerstva vnitra tyto operace "NORBERT" - ve své závěrečné zprávě ze dne 7. brezna 1990 ministerstvo neshledalo žádné pochybení. Stále krylo fakta a lhalo do očí. Přitom byl Václav Havel informován o operaci "NORBERT" již 15. prosince 1989 a s ním i vrcholní představitelé nového zřízení. První demokratický ministr vnitra, JUDr. Richard Sacher, byl informován o operaci "NORBERT" již 16. ledna 1990. Zatímco ještě 7. března 1990 verejnosti Inspekce ministerstva vnitra lhala, že žádné koncentrační tábory nejsou, v dokumentu z 25. března /jen 18 dní poté/ tatáž inspekce pro vnitřní potřebu vše přiznává. Dne 27. března 1990 byla v úředním záznamu Inspekce ministerstva vnitra rozhodnuto nadále utajovat tyto fakta veřejnosti. Dne 29. brezna 1990 náčelník Inspekce federálního ministerstva vnitra dokonce doporučoval prověrku seznamu osob, uvedených v rámci akce "NORBERT" k uvěznění.
Jenže začátkem března 1990 byl tento nechutný plán "NORBERT" odhalen veřejnosti únikem informací. O tomto úniku se zminuje i zpráva Inspekce federálního ministerstva vnitra ze dne 29.3. 1990. Nebýt tohoto úniku informací a následného veřejného tlaku občanů za podpory médií, do dnešních dnů by naše vláda tyto operace tajila a kryla. A možná v nich i pokračovala ? Mohu se tak domnívat na základě toho, že tyto operace byly i tak dlouho po revoluci v naší vládě tajeny. Přestože byly z velké většiny dokumenty "NORBERT" po revoluci skartovány, aby se zametly důkazy, každý z Vás si může ověřit, zda na těchto seznamech také figuroval. Jak ? V okresních evidencích obyvatel, kde je na příslušné kartě v pravém horním rohu vyznačeno červené písmeno "P" /nucené práce/ nebo "Z" /zajištění v nápravných převýchovných ústavech/. Přestože byl celý rok 1990 opředen aférou a utajovacím skandálem kolem koncentračních táborů akce "NORBERT" - občané brzy zapomněli. A snad se na čas i radovali z jakési dosti prolhané, ale užitečnejší svobody, než kterou byl totalitní systém před rokem 1989. Jenže ideál koncentračních táborů se vrátil a tentokrát v plné skutečnosti. Co se to děje ?
Dne 4. listopadu 1998 otřásla Českou republikou naprosto nečekaná aféra. Aféra, která otřásla jak českými státními orgány, tak samotnou vládou USA. Toho dne byl totiž v České republice oficiálně odhalen koncentrační převýchovný tábor. Tento koncentrační tábor byl zřízen orgány USA v únoru 1998 na odlehlém místě, asi 10 kilometrů severozápadně od Brna v lokalite nazvané Jelenice. Část hlídacího personálu tvořili Američané, kteří celý tábor také řídili, zbytek dozorného a provozního
84
personálu byli najatí Ceši, kteří očekávali původně práci vychovatelů.
Když však oduševnělá část českého personálu zjistila, o jakou špinavou, nezákonnou a utajenou práci se jedná a kdo všechno je do ní zapleten, podařilo se několika z nich uniknout pozornosti a informovali o tomto táboře policii, patřičné úřady i tisk. Díky tomu byl dne 4.listopadu 1998 /po 9. měsících fungování/ odhalen první koncentrační tábor od revoluce r. 1989.
Začalo jedno z největších vyšetrování v dějinách České republiky. Kromě policie se do celé akce zapojila i česká tajná služba BIS spolecně s americkou federální policií FBI. To, co se zjistilo, bylo strašné….
V tomto ceském koncentračním tábore si orgány USA zřídily koncentrační, izolační a převýchovný tábor pro své problémové americké občany ve veku od 14. do 18. let. Nikdo již presne nezjistí, kolik Americanu zde bylo tajne pred orgány České republiky vězněno, ale v době, kdy policie a tajná služba BIS vnikly do objektu, bylo na místě 61 amerických občanů.
Všichni tito, předem vytipovaní američtí občané, mají stejný osud, všem bylo na území USA slibována nevinná poznávací exkurze, ale při ní byli uneseni, byli jim zabaveny osobní doklady a pasy a zavlečeni do České republiky /aniž by to státní orgány ČR zaregistrovaly/. V tomto koncentračním táboře Jelenice, který Američané nazvali "Morava Academy" - byli všichni unesení američtí občané pod přísným, doslova vězeňským dozorem. Kromě nucených a mnohdy násilných převýchovných programu byli také za zdmi Jelenice nedobrovolně trestáni a mučeni. Ve zvláštních místnostech bez oken, jediného zdroje světla i jakéhokoliv nábytku, byli zavíráni na dlouhé hodiny bez jídla i pití. Jindy byli naopak zavíráni do úmyslně přetápěných místností do 40. stupňů, kde museli ležet svázaní na zemi a ve dne i v noci na ne bylo namířeno oslnující svetlo. Zákaz pohybu a fyzické tresty byly v podstatě na denním porádku. Nikdo z nich nesměl opustit budovu Jelenice, nebylo to ani technicky možné, pohyb po budove byl omezen stejně.
Policie ČR provedla přes 70 výslechů, od zadržených Američanů po americké a české věznitele. Všech vysvobozených 61 Americanu bylo v polovine listopadu 1998 odesláno zpět na území USA. Proti věznitelům začalo trestní řízení v němž byli obviněni hned z několika trestných činů a zločinů proti lidskosti.
Jak vyšlo najevo, americké orgány kryly únosy svých "problémových Američanů" z USA do izolačních převýchovných táborů v České republice aj… a to zřejmě se spoluprácí českých orgánů. Jak jinak lze vysvětlit, že se náhle z USA ztratí 61 lidí, aniž by je zdejší úrady postrádaly a dostaly se do České republiky bez pasu a jiných dokladů, aby zde dlouhé měsíce přebývaly na "neznámém" místě, aniž by to České úřady vůbec zaregistrovaly. Začalo se dokonce hovořit o propojení s americkou vládou, nebot ta uzákonila již tehdy zřizování prevýchovných a izolačních táborů pro americkou mládež. Z naprosté lability byla obviňována i vláda České republiky, která s tím začala něco dělat až poté, co na to museli upozornit samotní občané s následnou podporou a tlakem médií.
Po obvinění americké vlády z účasti na těchto nelidských projektech se dostavilo oficiální vyjádření velvyslanectví USA v ČR, které v začátku vyšetřování prohlásilo, že už v říjnu 1998 v objektu Jelenice provádělo kontrolu a nic nezákonného nenašlo. Navíc krylo americkou vládu, když prohlásilo, že s tím vláda nemá nic společného.
Postupné vyšetrování Policie CR, BIS i americké FBI však postavilo tyto tvrzení a celou americkou vládu do kouta. Byly zde prokázány zločiny proti lidskosti a oficiálne se i v médiích hovořilo o tomto převýchovném izolačním zařízení jako o koncentračním táboře. Je tedy zcela jisté, že velvyslanectví USA pouze krylo americkou vládu a sebe samotné, přestože o tom všem museli vědět. Velvyslanectví totiž přiznalo, že už v říjnu v objektu Jelenice prováděli kontrolu, čímž patrně chtělo již v začátku celé vyšetrování zastavit. Místo toho však jen v průběhu dalšího vyšetrování potvrdilo to, že vláda USA a její velvyslanectví v CR musely o tomto táboře i praktikách v nem velmi dobře vědet, ale nic proti tomu neudělaly a naopak celé zařízení kryly.
Jak se ukázalo vyšetrováním, stejní Americané nemeli pouze koncentrační tábor zde u Brna v České republice, ale unášeli své občany i do podobných koncentračních zařízení, které provozovali /a v tomto případě jiste dosud provozují/ v Mexiku, Jamajce, Severní Samoy, Filipínách a v Montaně. 85
A já se ptám… jakto, že si v Ceské republice mohou americké orgány tajne zrídit koncentracní tábor a 9 mesícu unikat pozornosti nebo sebemenšímu zájmu ceských úradu nebo policie ? Proč s tím vláda USA nic neudelala, prestože, jak její zastupitelství tvrdí, už v říjnu tam dělala inspekci a "nic" špatného nezjistili. A jak mohou poté tvrdit, že o tom vůbec nevěděli ? Proč až udání českého personálu a jejich vyhecování mediální aféry vedlo Českou vládu k vyšetřování ? A kde vůbec skončilo ono vyšetrování ? Máme se spokojit pouze s tím, že všech 61 amerických občanů je už osvobozeno ? Proč se celé vyšetřování odebralo do podzemí před zraky veřejnosti ? To jsou otázky svedomí….
MANIPULACE VEŘEJNÝM MÍNENÍM
Veřejné mínění, to je ta největší a přitom nejsnáze dosažitelná zbraň přicházející svetovlády. Již jsme si ríkali o tom, jak vlády umele regulují a manipulují verejným mínením pro svuj prospech a pro šírení propagandy globalizace.
Od podplácení novinářů, pres výhružky, vydírání, samotné ovládání médií, až po oblasti skrytých manipulací - pomocí drog, plynu, elektromagnetických vln, prostrednictvím televize, hypnotické sugesce atd… Tyto praktiky se dějí bez ohledu na státní režim všude a s jediným cílem - ovládnout veřejné mínění a získat slepou podporu veřejnosti i pro ty nejzvrácenejší projekty.
Vlády světa vynakládají obrovské sumy za vytvoření pozitivního obrazu svých praktik a snad ješte větší sumy za maskování svých chyb, podvodů a zločinů proti lidskosti.
Americká tajná služba CIA zrídila v Londýne roku 1966 tzv. "Forum World Features". Ta dodávala 150. novinárum v 50. zemích světa články, které musely být otisknuty, a které manipulovaly verejným míněním podle potřeb vlády USA. V roce 1977 odjistil Carl Bernstein /proslavený svojí úlohou při odhalení aféry Watergate/ další časovanou bombu, když oficiálně prohlásil, že více než 400 amerických novinářů tajně spolupracuje s tajnou vládní CIA. Tato tajná úmluva existovala již od roku 1952. Bernstein odhalil, že CIA sama infiltrovala do největších amerických médií své speciálně vyškolené žurnalisty. Tato tvrzení byla dalším vyšetřováním plně potvrzena. Největší a nejserióznejší deník USA - New York Times, krátce po Bernsteinově odhalení roku 1977, na svých stránkách přiznal, že vládní CIA opravdu podvrací média a těchto tajných operací se účastní více než 800 zpravodajských a informačních organizací a jednotlivců. New York Times dále přiznal, že CIA "vlastní" přes 50 předních zahraničních médií. Tajná vládní operace pro ovlivňování hlavních sdělovacích prostředků nesla název "MOCKINGBIRD" a byla pod patronací CIA.
Prokázalo se, že ideál občanů o tom, že tisk je svobodným a demokratickým kontrolorem vlády a práva v zemi, se ukázal jako naprosto znásilněný. Když se celá aféra o vládním podplácení, vyhrožování a ovládání tisku dostalo až před Senát USA, vyšetřovatelé senátního výboru započali rozsáhlé vyšetřování o účasti vlády a CIA na manipulaci s médii. Jenže i tato demokratická pojistka selhala, protože CIA zajistila zastavení dalšího vyšetřování svých zločinů. Zpráva vyšetřovacího senátního výboru pak byla úplně pohřbena.
Podle oficiálních zdroju plnilo za dobu 1950-1975 přes 400 amerických novinářů úkoly CIA. Už v roce 1976 bylo pod kontrolou CIA 200 deníků a periodik a 30 tiskových služeb a informacních agentur, 20 rozhlasových a televizních společností a 25 knižních vydavatelství. V dubnu 1978 prezident USA, Jimmy Carter, vytvořil tzv. Správu mezinárodních vztahu. V rukou tohoto prezidentského úřadu bylo soustředěno tajné řízení a manipulace tisku, rozhlasu a televize, filmu, výstav, dokonce celý systém vzdělávání zahraničních studentů a dalších informačních orgánů. Rozpočet tohoto totalitního cenzurního orgánu vlády USA jen za rok 1980 činil přes 432 milionů dolaru. Tento úřad zaměstnával 9.000 osob.
Tajná vládní CIA má takovou moc, že si dokáže zaplatit jakákoliv zvěrstva pro šíření svých ideálu, dokáže si zaplatit i zastavení vyšetřování v Senátu a také schválení naprosto zvrácených zákonů. Desítky médií vlastní přímo CIA, v dalších figurují její agenti nebo jsou vázány úplatky nebo vydíráním spolupracovat. Toto vše nebyla výsada pouze období "Studené války". V roce 1992 vyplavala na povrch utajená zpráva CIA, která odhalovala, že CIA udržuje nadále styky s předními tiskovými a zpravodajskými agenturami ve světě a cenzuruje nevyhovující informace, aby naopak vkládala před naše oči zvrácenou propagandu. V roce 1996 uvedl bývalý ředitel operací CIA, James Lilly, pri výslechu pro americký senátní výbor, že
86
schůzky mezi představiteli CIA a pracovníky médií zustávají i nadále běžnou praxí.
Už v roce 1953 veřejně prohlásil bývalý šéf největších a nejserióznejších amerických novin New York Times ohromující fakta. Prohlásil: "V současnosti v Americe neexistuje nezávislý tisk. Víte to vy, vím to i já. Ani jeden z vás se neopováží napsat svuj upřímný a pravdivý názor, a když ho napíšete, víte předem, že se to neobjeví v tisku. Já jsem týdně placený za to, abych svůj upřímný názor nedával na papír. Vy jste placení za to samé a každý z vás, kdo by byl tak hloupý, aby psal svoje upřímné názory, byl by na ulici a hledal si jinou práci. Kdybych já dovolil, aby se moje upřímné pravdivé názory objevily v novinách, tak bych si do 24. hodin ztratil zaměstnání. Úlohou novináře je zničit pravdu, dokonale klamat, překrucovat, plazit se před vládou a prodat jeho stát a jeho rasu za jeho denní chléb. Vy to víte a já to vím. Co je to za hloupost připíjet si na nezávislý tisk ? My jsme nástroje a otroci bohatých lidí za oponou… Naše talenty, naše schopnosti a naše životy, to všechno vlastní jiní lidé. My jsme jen intelektuální prostitutky." Tolik slova exšéfa nejznámějších novin světa.
Zajímavá jsou i fakta z Německa. Už počátkem 80. let měla CIA pod kontrolou 90 procent celostátních deníků v Západním Německu a 70 procent místních listu v Západním Berlíně. CIA totiž kontrolovala koncern Axela Cäsara Springera, který vydával noviny a časopisy v celkovém nákladu 15 milionu výtisku. V polovině června 1982 odhalil americký magazín The Nation, že Springerův koncern, který ovládá 90 procent celostátních deníků v zemi, dostal už na začátku 50. let finanční podporu od CIA ve výši 7 milionů dolarů na vybudování svého rozsáhlého tiskového impéria v zemi, které bude poté sloužit americkým geopolitickým zájmům a ovládat v podstatě veškeré veřejné mínení v Německu.
Přitom je to právě USA, která pri každé nezákonné invazi své země do bezbranných končin světa v prvé řadě napadá média dané země - od tisku, přes rozhlas, až po televizi a všechny nevyhovující likviduje, aby zbývajícími poté šírila svoji vlastní propagandu. Například z 19. na 20. prosince 1989 při americkém přepadení Panamy /které už 29.12.1989, jen 9 dní poté, Valné shromáždení OSN odsoudilo jako nezákonné/ - USA okamžitě v Panamě zrušily a zakázaly noviny a rozhlasové stanice, které tuto jejich nelegální brutální invazi právem odsuzovaly. Američané zde bezdůvodně pozabíjeli kolem 5000 nevinných panamských civilistů a s předem připravenými seznamy pozatýkali a bez soudu věznili dalších 7000 občanů, ze kterých je dodnes mnoho nezvěstných. USA taktiku zneškodnění a ovládnutí zahraničních médií v krizových situacích nehodlá v žádném případě opustit. Kromě násilných projevů /viz.Panama/ uchvacují média i "sametove" za oponou /viz.Srbsko/. Vojenská strategie 21. století, tak, jak ji představilo velení americké armády, počítá do budoucna i s technologiemi, které jsou přímo určené na likvidaci "nepřátelských" médií - tisku, rozhlasu a televize. Takže ani do budoucna nemůžeme mnoho sázet na kartu svobodných informací, pravdy a demokracie. Ale manipulace s médii a veřejným míněním vidíme takřka všude, kde potřebuje vláda skrýt své zločiny a nebo propagovat svoji zvrácenou politiku, kterou by jinak nikdo neposlouchal.
Vláda USA a tajná CIA disponují obrovskými finančními rozpočty, které jsou určeny at už k násilnému nebo korupčnímu získání veškerých médií, rozhodujících o tom, co si veřejnost myslí, na svoji stranu. Vláda se tak stává jediným patentem na "pravdu". Důkazem je i následující případ z Texasu v USA. Když byl do jisté rozhlasové stanice v Texasu pozván George Hunt, aby hovořil na téma světová finanční globalizace a její zločiny, krátce po odvysílání obdržel ředitel této rozhlasové stanice výhružný telefonát, aby nebyl George Hunt již nikdy vpuštěn do éteru nebo bude mít rádio problémy. Ředitel však neohroženě pozval Hunta do vysílání opět následující týden. Třetí týden byla celá stanice koupena za Rockefellerovy peníze /světový bankéř a chartista světovlády/ a začala hrát mexickou hardrockovou muziku.
Po celém "demokratickém" světě jsou zakazovány, likvidovány a umlčovány média, která hovorí pravdu a nebojí se kritizovat vládu. Přímo před očima tak bylo zlikvidováno hned po revoluci r. 1989 až do dnešních dnů v naší zemi velké množství novin a časopisů, které ač nebyly extrémistické, byly z nátlaku vlády zlikvidovány. Byly umlčeny jen pro své názory na politické či společenské dění v zemi, jen pro odlišný názor, pro který by mělo být v demokracii významné místo.
Místo toho však pornografické časopisy vládě zřejmě nevadí. Jejich vydávání schvaluje dokonce samotné Ministerstvo kultury ČR, jak si můžete ověřit v záhlaví všech techto odporných mediálních svinstev. A přesně to vypovídá o skutečné "kulturnosti" naší demokracie. To je ta vládou kulturně uznávaná hodnota - pornografie, sexuální úchylky, sexuální násilí, vše mnohdy až protiprávní dle § 205 Trestního zákona.
87
Jenže "kulturnost" naší slepé demokracie se snaží eliminovat pouze politicky a názorově nevyhovující, byt legální a pro demokracii tolik potřebné opoziční noviny a časopisy. Již tolik jich muselo ukončit svoji vydavatelskou činnost…
"Kdo začíná pornografií, končí u Osvětimi."
J.P. Sartre
Zatímco vládní sekce ČR - Ministerstvo kultury schvaluje pornografické časopisy, jiná, daleko skrytější sekce vlády zřejmě bere násilným útokem zbytky demokracie na stránkách opozičních novin. Vzpomenme na případ Necenzurovaných novin a zkuste si ho sami souvislostmi zařadit….
Dne 21. října 1995 byla profesionálně vyloupena redakce Necenzurovaných novin na Senovážném námestí v Praze, tehdy týdeník vydávaný ve spolupráci s Hnutím za občanskou svobodu. Když přišli 21. října 1995 do redakce Necenzurovaných novin členové Občanských komisí na republikovou radu, čekalo je nemilé překvapení. Lankový zámek na vstupních mřížích do redakce byl překroucen a nezaklapnut, což dávalo tušit, že redakce se stala terčem nevítaných osob. Samotný bezpečnostní zámek na dverích byl však zamcen na dva západy a tak se clenové domnívali, že šlo jen o nezdarený pokus o vloupání. Jenže uvnitř redakce čekal vypáčený trezor a z něj stržená pecet. Muselo jít o organizované profesionály, kterým vubec nešlo o lup, ale o politickou delikvenci. Důkazem je už to, že neprojevili zájem ani uloupit zdejší počítače, telefax, elektrický psací stroj, radiomagnetofon a další cenné předměty včetně finanční hotovosti. Naopak, zmíněná "návštěva" šla po dokumentech v trezoru, dále bylo zjišteno, že byly z pocítace vymazány 3 "adresáře". Dále z počítače zmizely soubory týkající se spolupracovníků tajné služby totalitního komunistického režimu a jejich kádrových pomocníků, kteří i v tomto současném "demokratickém" režimu pracují v policejních složkách ministerstva vnitra CR. Hádejte, kdo tohle může mít na svědomí ? Komu mohou nejvíce vadit dukazy o tom, že vládní prohnilost totalitního režimu přežívá i v současném systému ?
Jenže s problémy zamlčování a podvody na nejvyšší úrovni se setkáváme i u států, které nikdy žádným totalitním systémem neprošly a měly by být tedy vzorově demokratické. Kde demokratický tisk nelikviduje vláda z politických duvodu, tam ho likviduje moc peněz a globálních zájmu. Dobrým příkladem je případ z Anglie….
28 let vycházel v Anglii nepřetržitě časopis Ekolog, zabývající se ochranou životního prostředí. V čísle časopisu Ekolog z přelomu září a října 1998 kritizovali ekologové biotechnický světový kolos - společnost Monsanto, kvůli jejímu genetickému inženýrství. A tehdy, po 28. letech vycházení, nastal šok. Koncem zárí totiž muselo být přímo v tiskárně na malé kousky rozřezáno všech 14.000 výtisku tohoto čísla casopisu Ekolog. Jak tvrdí Zac Goldsmith, bylo to učiněno tajně na příkaz Monsanta. A to vše i přesto, že v tomtéž čísle Ekologa kritizoval ve svém článku geneticky upravené potraviny i Princ z Walesu. Jak se říká - jednoduše se dané číslo časopisu neshodovalo s ekonomickými zájmy svetového kolosu a tak celý jeho náklad, celé číslo nezávislého, demokratického a verejne prospešného casopisu barbarsky zlikvidovali přímo v tiskárně.
Kdo má v rukou tisk, televizi a rozhlas, má v rukou celkové veřejné mínění i nálady společnosti. Kdokoliv může se společností manipulovat, vnucovat jí falešné ideologie i naprosté zvrácenosti a to takovou formou, že to dnešní konzumní společnost přijímá jako pravdivé a správné.
A o tom, že média jsou zneužívána k rozvracení společnosti a morálních hodnot, o tom víme každý sám moc dobře. Pornografie, násilí, okultismus, rozklad rodiny, falešné politické manipulace davy… Kdo řídí naše média a za jakým účelem ? Máme se bát o naši politickou budoucnost a duševní zdraví populace ? Co se to děje tam v zákulisí tvůrců veřejného mínění ?
Pojdme si říci o zhoubných a vládami uměle vytvářenými náladami a trendy společnosti. Vzpomenme, jak vlády uměle vyvolávají kriminalitu, drogové závislosti, umělé nemoce, násilí, ekologické a přírodní pohromy a financní krizi. Jako věta v tomto odstavci to zní jako šílenost, ale důkazy jsou podány o pár listů zpět. A nyní se podívejme, jak vlády uměle vytvářejí rozkladné a zhoubné nálady ve společnosti, proč je společnost vychovávána k násilí, ignoraci, sexuálním deviacím a zavrhnutí rodiny…Proč se má v 88
lidských duších navždy smazat pojem morálka a svědomí…
Světovláda potřebuje společnost morálně upadlou, slabomyslnou, která vůči sobě necítí žádné city. Rodina je pritom, jako základní celek lidských hodnot, nejvíce perzekuována. Jsou to právě rodiny, v níž se muž a žena uzavřou před státem do jakéhosi vlastního mikrostátu, vlastního hospodaření a názorového sdílení za zdmi svého domova. Je to právě rodina, kde se muž a žena jako základní jednotky pracující společnosti milují, skutečně milují a spojují se. To vše světovláda chápe jako útok vuci své absolutní moci nad osudem každého člověka. Jak si někdo může dovolit milovat někoho jiného než svoji vlastní světovou vládu ? A nejstrašnější ránou světovládě je to, že rodiny, tyto vzpurné a fungující mikrostáty, vychovávají potomstvo, vychovávají budoucí obyvatele a ciní tak s rodicovskou láskou a vlastními silami. Světovláda nám chce vzít naše děti, chce nám vzít celé generace. Žádné dítě nesmí být vychováváno jinak než ve státních ústavech pod patronací státu a v naprostém oddělení od rodičů a pojmu rodiny. Rodiny, láska a mezilidské vztahy jsou pro světovládu nepřípustné, děti musí být podle ní vychovávány již od mládí v jedinou autoritu, kterou je vláda a v naprosté citové i hmotné závislosti na ní. Proto potřebuje světová vláda zlikvidovat pojem rodina, zázemí, mezilidské vztahy, láska, mateřství, výchova….
Tento šílený plán je tvrdou skutečností, která se již dlouhá léta zacíná vkrádat do zákonodárství všech států a začíná nás zavazovat k naprostým absurditám a zvrácenostem. Chtějí rozložit naše rodiny, zničit pojem láska a učinit z nás číselné jednotky na discích svých slepých a hluchých počítačů.
A jejich cílem je vytvorit společnost bez morálních zábran, násilnickou, kriminální, přitom smyslu zbavenou a neuvažující… Vše proto, aby byla slabou a hodnot zbavenou. Zvrácená společnost má pro světovládu obrovský význam, protože pouze zvrácená společnost sama zavrhuje své vlastní hodnoty, o lásce, morálce ci citu ani nemluvě. Taková spolecnost není schopna premýšlet a tudíž ani vzdorovat. Je to poslušné stádo dobytka za dráty světovlády. Jsou to doslova smyslu zbavené a citově vykastrované pracovní cety pracující z posledních sil pro bohatství svetové elity. Elity, které jde jen o své vlastní blaho. Ale tenhle scénář přeci už známe nebo ne ? Vzpomenme na dobu komunismu - otcové byli drženi nesmyslnými normami celé dny i víkendy v práci na dvanácti i více hodinové směny, ženy posílány na stavby, do továren a na pole a deti zavírány do státních jeslí, školek a družin, aby byly pod státní výchovou a kontrolou. Skutečnou mateřskou dovolenou poznalo jen málo matek. Tiché rozbíjení rodin, odlučování dětí od rodičů a manželů od sebe navzájem. Nahnání torz rodin do betonových králíkáren /paneláků/ - do internátových ghet našich měst, kde měl každý člověk ztratit svoji identitu. Tam, kde se v chladném betonu a místnostech, ne větší jak cely, měly odehrávat zbytky štěstí. Zbytky, které zbyly k pojmu rodina, zázemí a štěstí. Ze sídlištních bytů se staly spíše noclehárny, kde se po dlouhých a tvrdých směnách vraceli rodiče a po dlouhém propírání mozku i jejich děti ze státních zařízení, aby se tak nanejvýše pozdravili a druhý den se vše opakovalo. Děti, které ve škole byly vychovávány k prísne politické oddanosti státu namísto společenské morálky. A tak infikované generace krácely poslušne v zástupech epidemie svého státu, dle daných směrnic a bály se vystoupit z davu, aby za svuj názor nebo připomínku nebyly režimem perzekuovány. Byla z nás poslušná stáda pracujících jednotek zbavená vlastní identity, svobody a soukromí.
A je to snad dnes lepší ? Pojdme se zamyslet trošku filosoficky nad životem průměrného člověka a otevřme si oči. Zkusme si to vzít ve zkratce od samého počátku narození.
Vlády prosazují trend, aby matky rodily své děti v porodnicích, ne doma. Dítě je tak pod dohledem /nejen lékařským/ a stát má jistotu, že se mu nerodí více dětí, než o kterých ví. Dítě je očíslováno a v zákulisí od matky lékařsky ošetřováno. Ještě než je mu jeden rok, dostane nesčetně očkování a léků, o jejichž účelu a vhodnosti, at už v typu léku nebo v dávkování, můžeme spekulovat stejně jako s diagnózami na ně se odvolávajícími. Sociální poměry v rodině jsou pod tlakem neustálého zdražování potravin, tepla, vody, elektrické energie a inflace jako takové. Matka tedy zpravidla odchází pracovat i v době, kdy má ještě nárok na mateřskou dovolenou nebo je jí svěřeno břemeno vedení celé domácnosti. Muž má dlouhý úvazek a tak dítě putuje do kolektivních výchovných zařízení. Rodina se zpravidla celá schází až k večeru a bohužel, místo společného sdílení, je tento večer spíše v duchu moci televize. Dítě na sociální poměry státu doplácí citově. Následuje základní škola a s ní skrytá politická manipulace školství na dítě. Do dítěte je vsugerováno rozdělení člověka a jeho souzení jen na základě vědomostí. Vinou sociálních poměrů státu je rodina zaneprázdněná a dítě podléhá vlivum ulice a generační deformaci současných stylů a
89
trendů, v závěru základní školy si buduje "vlastní" osobnost a image. Ve skutečnosti je jen klonovaným prototypem světonázorového zástupu generační mánie. Následuje volba budoucího studia pro povolání. O prestiži, úspěchu a budoucím životě rozhoduje pouze známkové /ne-li kádrové/ ohodnocení žáka v průběhu základní školy, nikoliv inteligence, svědomí, slušnost a životní odhodlání a touhy. Mediální vliv generačních časopisů a pořadů v TV nabádají k rebelii, rodičovským vzpourám a ignoraci společenských zájmů a hodnot. Studenti a učni začínají pít z generačních komplexů ménecennosti alkohol, kouřit, experimentovat s drogami a bez citu sexuálně "žít" /existovat/. Než opustí odborná studia, mají za sebou již zvrácený žebríček hodnot a zpravidla naprostý nezájem o rodinu, která je pro ně až přílišným závazkem na jejich styl života a zejména pestrý sexuální život. Rodinu odmítají založit i ze sociálních důvodů, osobního nezájmu nebo z pracovního vytížení. A někdo tam nahoře si pořádně mne ruce. I rodiny, které vzniknou jsou zpravidla odsouzeny k zániku nebo strádání, chybí peníze, pořádné bydlení a v dnešní době i to nejzákladnější - láska a inspirace. Než mladý člověk opustí školu, čeká jej další rána, tentokrát bez výmluv skutečně státního charakteru. Totiž odvod a branná povinnost, neboli vojna, kterou jsou povinni nastoupit muži /v některých státech i ženy/.
A tak mladý a stále snad ještě v jádru nezkažený člověk, který má celý život před sebou, musí náhle na rok a více nastoupit do armády. Zde ho vláda povinně naučí zabíjet a likvidovat potencionální nepřítele státu. Jenže v takovém zvráceném systému se zde člověk kromě povinného násilí naučí i ponižování druhých, šikaně, povalečství, hulvátství, opilosti, kouření a hlavně partnerské nevěře a sexuálním úchylkám. Ministerstva obrany jsou si toho plne vědoma, vlády to ví také. Nesmlouvavě však vláda každého zdravého muže posílá povinně a pod hrozbou trestu vězení do těchto svých koncentračních výchovných táborů, kde jsou těmto nevinným mladým lidem upírána základní práva a svobody. Vychováváme lidi k válce, místo abychom je vychovávali k míru. Celé generace infikované "zelenými mozky". Prohnilá násilnická společnost, kterou vláda hecuje do paranoidních smyšlených stavů ohrožení, kterým je třeba čelit. Uvědomte si přátelé, že at si vláda uzákoňuje branou povinnost jak chce, v podobě v jaké ji známe po celém světě, je to zločin proti lidskosti. Armáda se zde stává v očích slušných lidí nikoliv obrannou mocí státu, ale pouze státem uzákoněnou ozbrojenou mafií. Jsou daleko vyšší zákony - at už Základní listina práv a svobod nebo Všeobecná deklarace lidských práv, nebo jen osobní morální odmítnutí, kterým je člověk oprávněn vzdorovat tomuto skutečnému vládnímu holokaustu svobody a morálního svedomí mladých lidí. Každý, já i Vy víme, že žádná válka nebude a bude-li, pak je otázkou jednoho podpisu tam nahoře nebo jediné hádky dvou přiopilých plešatých primitivů v kravatách. A blbosti se stejně neubráníme ani kdybychom měli stát armofilních občanů s granáty pod polštárem. Základní vojenská služba má jeden velmi důležitý cíl - totálně zlomit člověka /dokud je mladý/, naučit ho rozkazům, totální státní oddanosti, vymazat jeho identitu a učinit z něj pochodující číslo v davu uniformovaných čísel, zlomit jeho osobnost a hrdost, zbavit ho morální svéprávnosti a rozumu. Zbavit ho myšlenek na rodinu a schopnosti citu. Naopak naučí člověka násilí a zabíjení a vytvoří z něj od základu duševně a citově podlomenou osobu v moci státu. Co má být jednou z těchto lidí a co bude jednou z takového národa ? Není to ta největší zrada a zločin, kterého se vlády, včetně té naší, dopouštějí na společnosti ? Že by naše vlády neznaly Základní listinu práv a svobod a Všeobecnou deklaraci práv OSN, které jsou Ústavami státu povýšeny nad jakékoliv ostatní zákony ? Proč zde občané pokorně a s tichou zbabělostí nechávají vlády dělat protiústavní věci a páchat zločiny proti lidskosti ? Cožpak jsme tolik navykli masové labilitě a zbabělosti nebo neznáme svá lidská práva ? Možná by měl někdo naše vládce upozornit, že pan Hitler už dávno není mezi živými.
Víte, napadlo mě jedno moudré přísloví: "Tam, kde se vláda bojí svých občanů, tam vládne demokracie. Tam, kde se občané bojí své vlády, tam vládne tyranie." A přesně tak to ve světě funguje, vláda si nesmí myslet, že jí vše projde, ostatně má tu být jen a jen pro nás občany.
Ale vratme se k začátkům státního vlivu, vlivu na dítě. Pojdme si nyní ukázat některá fakta "tam nahoře" k otázkám morálního rozkladu společnosti….
Lamar Alexander, od roku 1991 ministr školství USA, prohlásil o svojí vizi nového školského řádu: "Zbrusu nová americká škola bude sloužit dětem od 3. měsíců do 18. let a otevřena bude od 6. hodin ráno do 6. hodin večer."
Snahou vlády je dostat už co nejmenší děti do co nejdelšího odloučení od rodiny a pod maximální vliv a dozor vlády. Vidíte, že to není sci-fi, ale skutečné "Orwellovské" snahy. I v České republice se prosadilo 90
po revoluci prodloužení základní školy z 8. na 9. let a v říjnu 2000 se hovořilo ve vládě o celkovém prodloužení času, který budou děti muset trávit ve školách.
Zároven se vlády snaží zlikvidovat soukromé školy, aby děti chodily pouze do státních. Jeden z největších propagátorů této myšlenky, kterým je ministr školství USA, Lamar Alexander, však sám posílá svého syna do školy soukromé, nikoliv státní. Zřejmě si uvědomuje zhoubný vliv státních škol na mládež. Když se v roce 1984 pokoušela ve Francii vláda převzít kontrolu nad francouzskými školami, vyšly do ulic protestovat miliony lidí. Lidé tam chápali, že by to byl konec demokracie a násilnické snahy o totalitní státní diktát výchovy dětí. Miliony lidí proti tomu pochodovaly ulicemi Paríže a donutily k rezignaci celou výkonnou část vlády /kromě prezidenta/. Tak má vypadat demokracie, udržet výchovu v rukou lidu, aby vzdělání bylo svobodné, aby rodiče mohli říci, jak mají být jejich vlastní děti vychovávány.
Americká vláda vytvořila celý projekt na zestátnění amerických škol. Tento zhoubný projekt se jmenuje "GOALS 2000". Chtějí nám ukrást výchovu a životy našich dětí.
Před II. světovou válkou Adolf Hitler řekl : "Dejte mi jednu generaci mladých lidí a já zaberu svět." A málem se mu to podařilo. I on šel přes zestátnění škol a přes školní lavice. Adolf Hitler také dále prohlásil : "Vaše dítě nám již patří. Je to nová říše. Její mládí nedáme nikomu, říše sama je vezme a dá jim své vlastní vzdělání a výchovu." Řekněte, přátelé, jaký je rozdíl mezi Hitlerem a dnešními budovateli světovládné říše ?
A co že se učí na školách ve světě ? Vlády na celém světě prosazují do školních osnov, pres mnohdy pochopitelný odpor rodičů, sexuální výchovu a to mnohdy již od prvních tříd základní školy. Učí děti pohlavnímu styku a dává na stejnou úroven i pohlavní styky se stejným pohlavím /pod jakousi rouškou společenské tolerance/. Stát vubec nerespektuje práva rodičů, vychovávat své děti v mravní čistotě. Školy doslova učí děti již od 6. let k sexuálnímu styku, aniž by pro to měly přinejmenším dalších 10 let vyvinutý rozumový nebo citový základ. Čemu slouží výuka sexuální výchovy na školách ? Děti se dozvídají o všemožných sexuálních úchylkách a mají tendenci si to zkoušet. Mnohé děti po hodinách sexuální výchovy začínají používat vulgární označení, která předtím neznaly a neslyšely je ani ve svých rodinách. Mnohé děti po hodinách sexuální výchovy ztrácí svědomí a morální zábrany, jiné děti prohlašují po techto hodinách, že radši nikdy nebudou mít děti. Děti jsou vzrušeny, v tak mladém věku, kdy si ješte mají hrát a poznávat základní znaky společenské slušnosti, je škola zahlcuje doslova pornografií a nutí je ke ztrátě studu, ale i svědomí.
"Ztráta studu je příznakem slabomyslnosti." - Sigmund Freud
Na některých amerických školách se děti v sexuální výchově dokonce učí i provozování sexu s mrtvolou, se zvíraty a rovnež bestiální sadomasochistické praktiky. Vypadá to, jako by americké školství ovládala spíše pouliční mafie, ale skutečnost je taková, že jde o nový přístup americké vlády k výchove detí. Cílem těchto hodin sexuální výchovy je přesvedčit studenty, že manželství nemá cenu, rodina je bezcenná, že pokud je člověk chráněn antikoncepcí, pak je nevěra a střídání partnerů správné. Děti dává na úroven nechtených produktu a jakékoliv city nahrazuje ve studentech sex. To není výchova, ale barbarská propaganda.
Americké úřady zaznamenaly po započetí sexuální výchovy na amerických školách rapidní nárust znásilnění, které se navíc začaly náhle ve značné míře objevovat už v lavicích základních škol.
Ale nejde jen o demoralizaci dětí ve státních školách z nařízení vlád. Jde i o jejich politicko-propagandistickou výchovu. V USA se počátkem 90. let připravoval projekt "P.A.T." , který má probíhat na všech školách v USA. Tento program má zajistit, že rodiče musí odsouhlasit veškeré učební osnovy svých dětí, jinak jim stát vyhrožuje problémy. Podle tohoto projektu dostává škola právo testovat, které dítě je politicky nevhodné a může je začít přeprogramovávat. Když se to nepodaří, mohou nutit rodiče těchto dětí podstupovat povinná školení a vychovávat k politické oddanosti rodiče. Pokud ani to nepomůže, má nastoupit třetí fáze, dítě z fungující, ale zároven ideologicky odlišné rodiny, prostě stát vezme a umístí jej k výchově do státem řízené instituce - ústavu. Bývalá poradkyně ministerstva zdravotnictví USA a prezidentka organizace za ochranu vzdělávání Guardians of Education, Betina Dobbsová, přiznává rozhořčeně o projektu P.A.T. následující: "Přinese to státní kontrolu nad dětmi a
91
status rodičů omezí na pěstouny a kontrolované opatrovníky." Vlastně přesně to, co si Hitler vždycky tolik přál.
Tento zhoubný projekt P.A.T. byl zahájen ministrem školství USA, Lamarem Alexanderem, pod názvem "America 2000" /též znám jako "Goals 2000"/ a později, 31.března 1994, tento projekt přeměnil prezident USA, Bill Clinton, dokonce na zákon. Podle tohoto zákona jsou nyní v USA děti, které nesouhlasí s vládou označovány za duševně nemocné a odebírány ke státní převýchově. Proč se stále musíme vracet do časů Adolfa Hitlera ?
Cílem projektu je kromě politické propagandistické výchovy a výchovy od rodičovství a životních hodnot i výchova směrem od vlastenectví ke "světovému myšlení". Totéž vidíme i na našich školách, kde propagandu komunistického bloku nahradila pouze propagace sjednocené Evropy /EU/ a konečný cíl, sjednocení všech zemí pod rouškou OSN do jedné jediné světovlády. Děti jsou nuceny klanět se falešné politické modle.
Americký prezident, Bill Clinton, již mnohokrát zaútočil zvláště na status křestanských soukromých škol, které jsou doslova trnem v oku, protože učí k lásce, toleranci, pomoci druhým a hlavně k rodině, morálce a svědomí. Jeden čas panovala v americké vládě vyhrocená diskuse o totálním zrušení těchto škol. To se setkalo s masovým odporem veřejnosti, at už věřící nebo nevěřící, která si uvědomovala přínos křestanské ideologie pro rozvoj společnosti. Bill Clinton tehdy dokonce nazval křesťany temnými silami, které musí být vymýceny. Vymýceny jako Židé za II. světové války ? Omlouvám se, za svoji vyhrocenou otázku, ale podívejte se na to, jak zde světovláda barbarsky likviduje skutečné hodnoty a šíří rebelii. Časopis "Křestanský světový report" z dubna 1994 informuje, že školní autority v USA dokonce shromáždily ideologicky nevyhovující učebnice a daly je spálit.
Naše děti se mají stát zvrhlými sexuálními devianty, nemorálními hulváty s odcizeným pojmem o rodině a rodičovské výchově, naprosto na státu závislé bytosti, které nesmějí znát pojmy jako je láska, morálka, svědomí a hlavně rodina. Jak se Vám líbí nově prosazované školské zákony, které prosakují i do ČR ? Jak se Vám líbí fanatické ideály o vytvoření světovládné říše a osudy lidí v něm ? Co jednou bude z těchto dětí, co jednou bude z takového národa a jaká bude jednou civilizace této planety pod mocí těch v zákulisí ?
Útoky vlád na rodinu jsou doslova srovnávány na úroveň boje s terorismem. Rodina se stává úhlavním nepřítelem státu. V USA vznikl pod patronací vládní FBI již v roce 1956 tzv. projekt "COINTELPRO" /již o nem byla v jiné souvislosti řeč/. Tento opravdu hrozný projekt byl odhalen až v dubnu 1976 Senátem USA, zvláštním senátním výborem v čele se senátorem Frankem Churchem. Kromě ostatního byl tento vládní a přísně tajný projekt zaměřen i na rozklad rodiny. Můžeme si citovat závěrečnou zprávu senátního vyšetřovacího výboru /Church II, str. 5,40/…
Zde je popisováno, jak vláda úmyslně prováděla pokusy rozbíjet manželství a celé rodiny. Došlo to až tak daleko, že posílala anonymní dopisy manželským párům ve snaze způsobit zmatek, nedůvěru a rozbít jejich manželství. To vše bylo odhaleno před Senátem USA v dubnu 1976 vyšetřovacím senátním výborem Franka Churche. A vidíme, že tyto vládní snahy rozbíjení rodin nejsou ojedinělé a přetrvávají v různých formách, jsou zdokonalovány a derou se jako civilizační epidemie už do našich dětí na školách jako přirozené myšlení "Nové civilizace". Jediná rodina musí být sektářská rodina - "Světová vláda" a nikdo nesmí milovat nikoho kromě této modly.
Jestli chcete ze své občanské pozice pomoci zastavit tyto šílenství, pak máte v rukou obrovskou zbraň - lásku proti nenávisti, život proti smrti. Milujme se, utvářejme fungující rodiny, pomáhejme druhým, utužujme se v morálce a čistém svědomí a v tomto duchu vychovávejme i své děti. Pevně věřím ve výrok našeho prezidenta T.G.Masaryka : "Rodina je základ státu". Rozbořme rodinou a láskou prohnilé základy budované světovlády a vratme lidem fungující vlády, vlády pro lidi.
Závěr
Vážení přátelé, pokud jste dočetli až sem, ocenuji Vaši schopnost nebát se názoru, byt od toho Vašeho může být třeba odlišný. Jedna věc je ale připustit si k tělu určité názory a druhá, pochopit je a uznat.
92
Pravda je jasne definovaný pojem, ale otázkou je, kde je tato pravda ? Nemohu tvrdit, že mám jako jediný recept na pravdu, snad se mi k ní podařilo touto knihou alespon trošku přiblížit.
Chápu, že lidé radši věří příjemným věcem a nositelé špatných zpráv jsou zpravidla kamenováni. Lidé mají vžité, že nechtějí opustit své dosavadní pohodlné názory na svět za pravdivé, ale jim nevyhovující. Krásně to řekl Lev Nikolajevič Tolstoj : "Musíme milovat pravdu tak, abychom byli v každém okamžiku připraveni zříci se všeho, co jsme dríve považovali za pravdu, když poznáme pravdu vyšší."
A je-li pravdou to, že se náš svět řítí k totalitní světové diktatuře jedné globální vlády, pak je třeba nemlčet, ale diskutovat o tom a protestovat. Pokud budeme jen prihlížet, jak nám vlády servírují oprátku na krk a den ode dne ubírají z našich lidských práv, budeme ztraceni. Je potřeba, už jen v zájmu demokracie, znát opozicní a negativní aspekty a před těmito varovat. Vždyt jsou to přece naše demokratické vlády, vlády pro nás lidi…. nebo se už ted hluboce mýlím, pánové a dámy z OSN ?
Je těžké připustit si pravdu, která bolí. Ale větší bolest je ze lži, která se nám servíruje těmi nahoře jako "pravda". Je to sice krásná "pravda" o krásně budovaném světě, krásně se to poslouchá, ale ve svědomí to zapáchá jako mor. Je to "pravda" dobrá jen pro uši, svědomí ji musí zákonitě odsoudit.
Není mým cílem Vás o ničem přesvedčovat a přiznávám, že tato kniha jistě ani nemá kvalitu na to, aby Vám mohla v plném měřítku odhalit oponu dnešní reality. Zkuste i Vy sami pátrat a doplnovat si skládanku světových událostí a událostí čistě ve Vašem životě, možná budete překvapeni kolika věcí jste si nevšímali, dokud jste slepe verili a nepochybovali nebo se o dění kolem sebe nezajímali. Berte prosím moji knihu jako skromný pokus nasměrovat Vás na základě skutečných událostí a souvislostí na stranu lidí, kteří touží po dobru a pravdě a nehodlají se sebou vládami vymetat. Bojujte a hlaste se o svá lidská práva nebo je nadobro ztratíte. A hlavně, nepřemýšlejte jako politikové, přemýšlejte svědomitě.
A moc Vás prosím, boj slušných lidí o slušný svět není veden sevřenou pěstí. Nejlepší zbraní proti totalitnímu režimu je - fungující rodina, láska, morální a svedomité obyvatelstvo, péče o svobodu tisku a názoru, vzájemná mezilidská pomoc a tolerance slabších, touha po vzdělání a inteligenci a hlavně velká schopnost být neduverivý.
Neexistuje jediný totalitní režim, který by prežil takovou populaci. Totalitní režim se ujímá všude tam, kde je prohnilá společnost bez morálních zábran a se společenskou nenávistí. Jen taková populace muže uživit argumenty totalitní vlády a dát jí prežít. Společnost, o kterou usilujeme nesmí být vládou tvrdé ruky, ale vládou otevřeného srdce.
Tuto knihu jsem začal psát citátem Martina Luthera Kinga : "Až se svět ohlédne za 20. stoletím, bude plakat. Ne proto, že bylo naplněno krutostí, ale proto, že dobrí lidé mlčeli." Nemlčme a uznejme, že žijeme v dobe totálního morálního kolapsu a totalitních chapadel světovlády. To je prvním krokem k tomu, abychom s tím mohli začít něco dělat.
"Nikdo není tak beznadějně zotročený, jako ti, kterí falešně věří, že jsou svobodní."
Johan Wolfgang von Goethe
Použitá literatura
Terry Cook - The Mark of the New World Order - Whitaker House 1996
Texe Marrs - Project L.U.C.I.D. - Living Truth Publishers 1996
Samuil L.Zivs - Anatomie lzi - Svoboda 1983
Genrich Borovik - Historie jedné vrazdy - Lidové nakladatelství 1981
Josef Blahož - Formy vlády a lidská práva… - Cs.Akademie ved /Academica 1981
B.Shlain a M.A.Lee - Sny vědomí - Volvox Globatour 1996 93
Vladimír Bolšakov - Byznys s lidskými právy - Horizont 1982
M.W.Cooper - Odtajnění instituce MJ 12 - Star 1993
Ernst Meckelburg - Neviditelní agenti - Etna 1994
Martin Herzán - Apokalypsa, Kristus nebo antikrist ? - MKS 1997
František Press - Zápas o nový svet - MANA 1997
Julius Mader - CIA v Evropě - Naše vojsko 1983
Grant r. Jeffrey - Konec sveta ? - Veritas et Pneuma Publishers ltd. 1998
P.V.Kostin - Ze zákulisí FBI - Lidové nakladatelství 1985
Kol.autoru - Lidská práva v USA ? - Svoboda 1978
Henri Alleg - SOS America ! - RP 1987
Dwight L. Kinman - Poslední svetový diktátor - Veritas et Pneuma Publishers 1999
Viktor Farkas - Kdo ovládá svet ? - Knižní klub 1997
Ondriaš Karol - Všeobecné kecy, fakty a nezodpovedané otázky - Sl.Akad.ved 1997
Ondriaš Karol - My motroci 21. storocia takto prísaháme - Agentura IQ 1998
Milan Syrucek - Osudové minuty zeme - Práce 1983
Thomas Röder a Volker Kubilius - Muzi za Hitlerem - Votobia 2000
Kol.autoru - Detská stomatologie - Avicenum 1980
Fjodor Sergejev - Bez masky - Práce 1987
S.S. Sergejev - Totální špionáz - Naše vojsko 1985
Rand Neustaedter - Problémy s ockováním - Alternativa 1995
Johannes Rothkranz - 666 císlo šelmy - Samizdatoví autori BrAM
Ivan Stríbrný - Samizdatová publikace bez titl. /slovensky/
Leslie Watkins - Alternativa 3 - preklad z angličtiny Ladislav Kopecký
S.Zábranský, J.Švejda - Ústa ve zdraví a nemoci - Avicenum 1976
Použitý tisk
Magazín 2000, Necenzurované noviny, Zemědělské noviny, Nový dnešek, Fakta X, Lidové noviny, MF Dnes/magazín, QUO, Svetlo, Odkaz sv. Cyrila a Metoda, AD magazín, Špígl, Právo, Květy, Změna, Fantastická fakta.
Použité dokumenty
dok.Amnesty International, dok.Obcanské komise za lidská práva, dok.Hnutí Duha, dok.M.W.Coopera, dok.AEN News 1994, dok. Bad Reichenhaller, d.TM-SW 7905.1, televizní dokumenty a publicistika CT 1, CT 2, TV NOVA, Internet. 94
Svoboda projevu, zejména svoboda tisku, je zaručena Ústavou CR, pod cl. 10, Mezinárodním paktem o občanských a politických právech publikovaných ve vyhlášce MZV c. 120/1976 Sb. a Listinou základních práv a svobod občanů vyhlášenou pod č. 23/1991 Sb.
Základní listina práv a svobod - cl.17,odst.1-3 : "Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodne vyhledávat, prijímat a rozširovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Cenzura je nepřípustná."
Všeobecná deklarace lidských práv OSN - cl. 19 : "Každý má právo na svobodu přesvědčení a projevu, toto právo nepřipouští, aby nekdo trpel újmu pro své přesvedčení, a zahrnuje právo vyhledávati, prijímati a rozširovati informace a myšlenky jakýmikoliv prostredky a bez ohledu na hranice."
Všechny informace z této knihy je dovoleno šířit jakýmkoliv nezkresleným způsobem.
Trochu sebekritiky na závěr …
Knihu nelze chápat jako vědeckou práci s důrazem na zdroje, ale spíše jako manifest proslovne a volne hovořící do svědomí občanů v této podivné době. Z téhož důvodu mužete mít oprávnený pocit, že kniha je zaujatým pohledem na svět. Je zaujatá, nebot má cíl kriticky hodnotit negativní aspekty globalizace. Nepopíráme, že globalizace má i své přínosy pro svět, ovšem tyto výhody jsou propagandisticky a zaujate po celém svete doslova ládovány v milionových nákladech do občanského povědomí. Proto je tato publikace jen skromným pokusem alespon zlomkem vyrovnat tento nepoměr a především jasně ukázat právě na tolik postrádané negativní stránky globalizace a varovat pred nimi. A při této kritice se zaměřujeme i na aspekty, které nejsou v argumentaci proti globalizaci tak časté nebo zde zcela chybí a to je chyba. Tato publikace rozhodně není relaxační čtení nebo četba na dobrou noc, je to nápor nepríjemných faktu a událostí, které je třeba brát na zretel, abychom nešli z pozice občanů vstríc něčemu, čemu nechceme. At máme každý jakýkoliv názor, na demokracii je krásné to, že jej mužeme mít a vzájemně jej konzultovat svými pracemi a hledat tak ideální řešení. Proto nevidíme v této publikaci žádné definitivní absolutno, ale jen skromný příspevek z určitého úhlu pohledu do světové diskuse.
Kniha je venována všem, kterí ve 20. století položili život proto, abychom mohli žít ve svobodném a morálním svete ve vzájemné lásce a v ideálu pravdy. Pevně věřím, že se to jednou prece podaří.
Doslov pro pravověrné a odvážné krestany…
Pro mnohé čtenáře muže být tato kniha velmi pesimistická a beznadějná. Zvláště pro věřící je obsah knihy blízký proroctvím biblické apokalypsy, která se začíná postupně, ve světovém dění, skutečně naplňovat.
Knihu jsem záměrně nepsal náboženským slohem ani neprokládal biblickými citáty, abych nebyl obvinován z náboženské zaujatosti a kniha byla přijatelná i lidem ostatních náboženství a názorů. Dostáváte tak do rukou ideologicky čistá fakta, která si sami můžete prokonzultovat s Biblí a pochopit tvář doby, ve které žijeme a která teprve přijde.
A tehdy také pochopíte, že přes všechny útrapy, nespravedlnosti a bezpráví, bude mít konečné slovo až Bůh a ten celou tuto světovládnou modlu pošle tam, kam patří a dobří lidé, skrze Ježíše Krista, dojdou vítezství.
A s tím nic nenadělají ani sebemocnější úřední razítka, byt mohou být v rukou nejvyšších vládcu, ani tuny penez, zlata ani zástupy armád. Nezastaví to ani nejmocnejší vynálezy posledního věku ani šílené teorie šílených vědců.
Pravda se dá pošpinit, ale nelze ji zničit. Pravda byla a bude vždy silnejší a jelikož je projevem spravedlnosti a má sídlo v naší duši, musí vždy zvítězit nad tímto technokratickým a ateistickým světem. A k tomuto vítezství jsou povoláni všichni, kdož se za pravdu postaví a budou ji chránit i v dobách nejhorších. 95
Martin Herzán - TOTALITNÍ SVETOVLÁDA
Vydal: Mezinárodní komise svedomí, Bráfova 2, Trebíc, 67401
Roku: 2000
Tisk: Akcent s.r.o., B.Václavka 20/74, Trebíc, 67401
© Copyright - Martin Herzán
ISBN: 80-238-6339-8
Tato internetová verze knihy z roku 2001 je určena ke svobodnému stahování a šírení. Jde o přeformátovaný text knihy, vydané tiskem r. 2000. 96