Astrální cestování

04.10.2013 21:01

Astrální cestování

Astrální cestování (někdy také OBE - Out of Body Expirience - Mimotělní zážitek) je vlastně neomezená forma cestování, jen ne ve světě fyzickém, ale astrálním. Jedná se o jev, kdy lidský duch spolu s duší opouští naše fyzické tělo. Předpokládám, že každý ví, co je to zážitek blízký smrti neboli klinická smrt. V takovém případě také duch opouští tělo.V mnohých případech se tak stává po následku nějakého šoku, nehody, či operace. 

U astrálnímu cestování je tomu ale jinak, člověk nepotřebuje zažít nějaký šok, či nehodu, místo toho klidně leží na posteli a prostě si opustí tělo...

Základním předpokladem pro astrální cestování je věřit skutečnosti, že můžeme existovat  nezávisle na svém těle. Jako každá živá osoba máte ducha (astrální tělo), který se může volně pohybovat zatímco vaše tělo spí. Je to něco jako sen, ve snu také nejste vy jako člověk, ale jakési 'zapůjčené' tělo. Astrální cestování není žádná novinka. Starověcí šamani, kteří astrálně cestovali, aby se dozvěděli budoucnost či odpovědi na všemožné otázky. Své jednoduché metody samozřejmě drželi v tajnosti. Kdyby dokázal každý astrálně cestovat, jejich moc by vzala za své.

Astrální tělo

Astrální tělo je kopie naší fyzické schránky, je však z mnohem jemnější hmoty a je jakoby 'průsvitné'. Má několikrát menší hustotu než fyzické, ale to prý také záleží na kvalitě astrálního dvojníka. Další rozdíl je v tom, že astrální tělo necítíte -  připadáte si nehmotní, necítíte bolest, nemáte hlad, žízeň apod. Teoreticky je nemožné, aby naše fyzické tělo žilo bez astrálního těla. Proto je tu takzvané stříbrné vlákno. Toto vlákno spojuje naše fyzické a naše astrální tělo. To znamená, že část naší mysli pořád zůstává ve fyzickém těle a je schopna kdykoliv stáhnout naše astrální tělo zpět a hned jednat.

2. Příprava na astrální cestování

Uvolnění

Uvolnění je bez diskuze základ astrálního cestování. Většina z vás si nyní pomyslí, že uvolnit se přece umí. Bohužel vás musím zklamat, stejně jako jsem si to myslel já ve svých začátcích, tak uvolnění opravdu nejste ani když se uvolníte. Klasické povrchní uvolnění je takové, že uvolníte všechny končetiny a necháte je bezvládně viset. Absolutní uvolnění je však mnohem větší. Vaše povrchní uvolnění je pouze 5% až 15% z toho, jak až maximálně jste schopní se uvolnit. Popíši zde jednoduchý návod jak se řádně uvolnit. Hned napoprvé pro vás bude nejspíš obtížné uvolnit na maximum, s tréninkem to přijde po krátkodobě ( okolo 2 týdnů ).

Lehněte si na postel na záda, mějte na sobě volný oděv. Stlumte osvětlení a zatáhněte závěsy. Ujistěte se, že vás v nejbližší době nebude nic rušit ( nenechte se oklamat rodinou, která vám bude tvrdit, že do toho pokoje opravdu nepůjde ). Začněte dýchat vaším obvyklým tempem, nepřepínejte se, dýchejte tak, jak jste normálně zvyklí a svůj dech jen pozorujte. Snažte se dýchat břichem nežli plícemi ( když se nadechujete, vdechujte vzduch jakoby do břicha. Při normálním dechu se vám zvedá hruď, při tomto způsobu se vám bude fyzicky zvedat břicho. Nehledejte v tom žádnou vědu ani se neděste, jde o normální proces, na který jste zapomněli. Všichni malé děti takto dýchají, teprve v pozdějším věku začnou dýchat více hrudí. Je to otázka cviku. Zkuste to hned teď, při četbě těchto řádků, na 20 vteřin si zkuste dýchat břichem. 

Vraťme se nyní k samotnému uvolňování. S každým nádechem takto uvolňujte své tělo. Představte si, že s každým nádechem by se část vaší hmotnosti propadla do země. 
Proveďte třeba takto 20 vdechů. Nyní zaměřte svůj pohled na nohy. S každým nádechem pociťujte, jak je vaše levá noha více a více uvolněná, po třech nadechnutích přejděte na další část těla. Postupujte v pořadí: Spodní část levé nohy, lýtko na levé noze, levé koleno, levé stehno, spodní část pravé nohy, pravé lýtko, pravé koleno, pravé stehno. Břicho, hruď,hýždě, spodní část zad, horní část zad, trapézy, levou ruku od konečků prstů až po rameno, to samé s pravou rukou, krk, obličejové svalstvo ( s tím jsou největší problémy ).Nemínil jsem zde popsat to, že tento postup je jediný a správný, pořadí můžete zaměnit, ale dodržujte postup od zdola nahoru, cílem bylo popsat to, co mám na mysli. Pakliže je ještě nějaká část vašeho těla neuvolněná, vraťte se k ní a dokonale jí uvolněte. Nyní by jste měli být uvolněni tak, jak jste ještě nikdy při vědomí nebyly. Bohužel to ještě není to nejlepší uvolnění. Chvíli na nic nemyslete. Nyní si začněte představovat, že se k vám blíží modrý mrak ( modrá představuje uvolnění ), blíží se od nohou a pomalu vás začíná zahalovat. Myslete si, že jakmile zahalil vaše nohy, tak se dvakrát více uvolnily, než byly doposud. Oblak bude dále zahalovat vaše břicho, čím se jako po mávnutím kouzelného proutku uvolní mnohem více. Takto dojděte až k hlavě. Nyní jste řádně uvolněni.

Častějším opakováním se zanedlouho uvolníte opravdu hodně. Kvalitní uvolnění se nedá přesně slovy popsat, přesto se pokusím odhalit alespoň něco: například vaše nohy úplně přestanete vnímat, jako by jste je neměli, budou velmi lehké a zároveň velmi těžké a ztuhlé, nebudete vnímat chlad ani teplo, ba ani fyzickou podložku, na které spočívají vaše nohy. Možná, že ucítíte zvláštní pocit mravenčení, to je příznak, že jste na dobré cestě. Vaše tělo však není na takovou 'dávku' uvolnění zvyklé, proto se začne bránit a to tím způsobem, že vás začne něco svědit a vy budete mít veliké nucení se na tom místě podrbat. Bohužel je to vaše zákeřné podvědomí, které se snaží váš pokus překazit. Ve většině případů se mu to podaří. Vzdorujte tomuto popudu, vím jak je to těžké, ze začátku se mi to stávalo skoro pokaždé. Úspěšně jsem vzdoroval nutkání se podrbat, ale nakonec mě to dostalo.

Koncentrace

Koncentrace je druhým základním prvkem úspěšného vycestování. Pomocí různých cvičení lze urychlit i prohloubit uvolnění a navodit stav transu. Tady se objevuje hlavní příčina neúspěchu většiny zájemců o AC, protože koncentrace vyžaduje pravidelná cvičení po zhruba 3-4 týdny, než se dostaví skutečně použitelné výsledky. 
U koncentrace je hlavní naprosté soustředění a ukáznění myšlenek natolik, že vám nebudou překážkou, ale posilou. Musíte být schopni dokonalé koncentrace na to, co děláte.

Nejvíce rozptylují drobné, nepotřebné a nadbytečné myšlenky, vyvolané zejména okolními zvuky - např.zatroubení automobilu způsobí: 'Kdo to je? Co se děje?', otevření dveří vyvolá: 'Kdo to přichází nebo odchází?' Vaše mysl je stále velice zvědavá, co se kolem děje. Chce vás informovat o každé maličkosti, která ve vašem okolí proběhne. Bude vás nutit, abyste otevřeli oči, vstali a zjistili co se děje. Zastavte tyto drobné myšlenky hned v zárodku, než se stačí rozvinout v něco většího. 

Cestujeme mimo tělo

Předpokládejme, že se vám podařilo úspěšně opustit vaše tělo a že se teď nad ním vznášíte. Nyní si v duchu přejte ocitnout se v rohu místnosti, než se vám tuto myšlenku podaří zformulovat, budete tam. Osahejte si stěny a přesvědčte se, jak pevné a poddajné se vám zdají. Záleží to od toho, jak pevného astrálního dvojníka máte. Postupně navštivte všechny rohy místnosti. Nakonec si představte, že se vracíte zpět do svého fyzického těla. Tento návrat bývá někdy snadný a klidný, jindy se však může zdát prudký. Doporučuji se vracet pomaleji, ale i při hladkém dosednutí na zem nejspíše pocítíte náraz. Všeobecně platí, že čím dál jste od fyzického těla, tím je otřes větší. Po návratu do těla zůstaňte chvíli ležet. Potom si zapište své zážitky a pocity.

Jakmile se vám cesta zdaří, pravděpodobně si ji budete chtít co nejdříve zopakovat, ale radím vyčkat aspoň 24 hodin, protože je to přeci jen psychický nápor a i organismus potřebuje čas na vzpamatování se.

Pro druhý pokus je dobré někoho požádat aby na papír napsal pár čísel a slov a papír umístil do svého pokoje. Během své astrální cesty tento pokoj navštívíte a číslice přečtěte.

Pomalu se uvolňujte. Není kam spěchat. Čím klidnější a uvolněnější budete, tím lehčeji své tělo opustíte. Napodruhé to obvykle jde o mnoho snáz. Strach z neznáma, který všichni prožíváme, se mezitím rozplyne a nahradí jej pocit očekávání. Jakmile dokončíte postupnou relaxaci, představte si, že se propadáte do nicoty. Znenadání zjistíte, že jste se ocitli mimo své fyzické tělo.  Pravděpodobně se budete vznášet cca 30 centimetrů nad ním. Představte si sami sebe jak vstáváte a okamžitě se napřímíte. Pozorněji si prohlédněte své astrální tělo. Představujte si sami sebe v různých šatech a všimněte si, že hned jak na ně pomyslíte, se v nich ocitnete. Tentokrát si povšimněte i tenoučké stříbrné šňůry, která spojuje astrální tělo s tělem fyzickým. Jakmile jsme důvěrně seznámeni se svým okolím, opustíme svůj pokoj. Možná zjistíte, že musíte použít oken nebo dveří, ale můžete též projít stropem nebo zdí. Záleží to na tom, jak pevné je vaše astrální tělo. Pokud jste zahlédli stříbrnou šňůru, teď zjistíte, že se vzpíná do nekonečna, ale i to, že s přibývající vzdáleností od vaše fyzického těla slábne. Též síla, poutající vás k fyzickému tělu s přibývající dálkou slábne.

Nyní si můžete všimnout tří rychlostí astrálního cestování.

·                      První - běžná rychlost, cestování krokem.

·                      Druhá - připomíná jízdu autem, kdy vidíme míhající se krajinu.

·                      Třetí - během okamžiku se přemisťujeme na určité vzdálené místo.

Kromě těchto 3 rychlostí existuje též levitace, kterou jste již poznali, když jste se vznášeli nad svým fyzickým tělem. Představte si sami sebe v pokoji svého přítele, který napsal na papírek ony číslice, které máte přečíst. Porozhlédněte se po pokoji a pokud je v ní i váš přítel, podívejte se co právě dělá. Najděte kus papíru a zapamatujte si je. Není to tak lehké, jak se zdá. Pro některé lidi je totiž obtížné číst, jsou-li v astrálním těle. Proto číslům věnujte nadměrnou pozornost. 
Nakonec vizualizujte sami sebe ve vašem pokoji a přeneste se ke svému fyzickému tělu. 
Představte si sami sebe ve svém fyzickém těle a okamžitě se v něm ocitnete. Zapište si čísla. 
Až se spojíte s přítelem, zjistíte nakolik správně se vám podařilo přečíst čísla. Zjistěte si též, jestli váš přítel poznal, že jste jej navštívili.

Při své další cestě můžete třeba zkusit experiment - manipulaci s předměty z fyzického světa. Nakolik pro vás třeba bude obtížné přenést nějakou lehkou věc. Tak například otočit list v knize by pro vás nemělo být nijak obtížné, ale nejspíš se vám už nepodaří přenést celou knihu někam jinam. I zkušení astrální cestovatelé mají s přemisťováním věcí ve fyzickém světě problémy.

Pokuste se při svých mimotělních zážitcích navštívit co nejvíce míst. Při astrálním cestování můžete okamžitě navštívit jakékoliv místo jen tím, že na něj pomyslíte. Nejprve pro vás bude snazší navštěvovat místa, kde jste už někdy byli a které jste viděli, než ta o kterých máte mizivé představy. Chcete-li navštívit nějaké neznámé místo, je dobré, když si o něm něco přečtete a nebo si seženete fotografii, abyste si je mohli lépe představit. Není třeba na určité místo letět po stejné trase, jak byste to udělali ve fyzickém světě. K cestování na větší vzdálenosti je potřeba velké odhodlání a přání. Nemáte-li dost odhodlání, na požadované místo se prostě nedostanete.

Občas zažijete nějaký ten šok, ale nebude to nic děsivého. Čas od času budete vtaženi do svého fyzického těla dřív, než byste si přáli a nebo když to budete nejméně čekat. Můžete při tom utrpět otřes i šok. Stane-li se to, v klidu seďte a snažte se pravidelně dýchat. K náhlým návratům do těla dochází ze dvou důvodů - buď jste si během cesty na své fyzické tělo vzpomněli anebo vás potřebovalo k vyřešení nějaké situace. Setkáte-li se na astrální pláni s něčím děsivým, stačí jen pomyslet na návrat do těla, hned se v něm ocitnete.

https://www.kokrouc.estranky.cz/clanky/astralni-cestovani/navod-k-vymisteni-astralniho-tela.html

https://www.astralni-cestovani.info/teorie_astralnicestovani.html