Ariové - Přechod lidí do světelné fáze, 14.2.2017

18.02.2017 00:49
 
Ariové - Přechod lidí do světelné fáze, 14.2.2017
 

Experiment,pro než byla Země stvořena, jako planeta lásky, aby po experimentu se do této role - ale již žité poznané lásky vrátila - tento experiment skončil. Jeho rozsah byl nebývalý až nezměrný - a tomu také odpovídá i celý dopad, v kterém se nácházíme teď. Síly, které po celou dobu vše na Zemi ovládaly, se těžko se ztrátou svých pozic loučí. Zažili jste dobu, kterou lze nazvat hrou na přetahovanou. Samozřejmě, pro vás, bytosti se zavřeným vědomím, je tato doba náročná a těžká. Ale,drazí, věřte, i ona je konečná. Bylo uděláno mnoho kroků k osvobození planety i vás lidí od této nadvlády. Je pravda, že bytosti temna, které vás celým experimentem provázely, mají otevřené vědomí a tudíž před vámi velký náskok. Ale vy máte něco, co nemají ony. SRDCE.

Ponořte se do svého srdce, v něm máte svou prapůvodní energii, s kterou jste se na cestu vydali. Cesta srdce je přímá, bez zákrut a dokáže vás vést s jistotou správným směrem. A dovede vás k vám samým, kde se jako ucelené bytosti propojené se svým otevřeným vědomím a svými tomu odpovídajícími smysly, najdete. Tato cesta je teď, drazí, před vámi. Nenechte se již ničím zastrašit. Bytosti nejvyššího řádu očišťují planetu i její části od temných nánosů. Vše je otázka času, kdy planeta, společnost i lidství, budou od temných schémat očištěny. Vy se věnujte svému srdci, povídejte si s ním, ptejte se ho na cestu, na záležitosti, které máte udělat. Odpoví vám a povede vás. Dojdete drazí, ten čas dojítí do světla je již před vámi. K délce času celého experimentu je cesta, kde se nacházíte poněkud zdlouhavá, ale směr i cíl je jistý.Jako bytosti světla jste do experimentu vstoupily a jako bytosti světla se zase najdete. S moudrostí, kterou jste v průběhu získaly.Vydržte, drazí. Cíl je na dosah.

Vaši Árijové


Drazí, jsou věci, které přicházejí skrze souvislosti. Některé tyto záležitosti dozrály ke svému závěru, jiné k němu velice rychle spějí. Stále více lidí na planetě ve svém podvědomí nachází rozpomenutí se na sebe sama. Je čas, kdy dojde a dochází k rozluštění mnoha hádanek, které vám byly stavěny do cesty, mnohé i jako neotřesitelné skutečnosti. Právě tyto skutečnosti se začínají měnit, a s tím se i rozestupuje prostor pro nové vnímání lidí na planetě a zároveň se uvolňuje prostor do ukončení celého procesu, kdy se uvědomíte jako světelné bytosti. Říkáme uvědomíte - a ono to opravdu takto bude. Vše skrze vaše uvědomění - všeho, co patří k vám, jako bytostem světla. Nemějte žádné obavy, prošli jste úsekem poměrně náročným. Teď, v této fázi dochází k rozvolnění, pochopení a brzy i k uchopení celé této záležitosti za správný konec. Vše příjde v pravou chvíli. Vnímáme, že tento okamžik, který se vám zdá stále odkládán, již prostupuje plně do vaší reality a stane se brzy vaší skutečností, vámi plně uchopenou v podobě zcela přirozené. Odhoďte vše, co vás odvádí od vašich srdcí. V této vaší vnitřní silné energii, energii vašeho srdce uchopíte i svou novou skutečnost, realitu,kterou začnete vnímat uvnitř i vně sebe.

S láskou Árijové


 

Moji milí,

dnes daleko více, než kdykoliv jindy je potřeba se propojovat se svým srdcem a hledat odpovědi na otázky v těchto energiích. Přechod do sv. fáze není otázkou nějakého „otočení vypínače“ a nelze očekávat, že odříkáním nějaké formule se vše najednou změní. Cesta je neustálým uvědomováním si svých postojů a myšlenek a ujasňování si odkud tyto informace pocházejí. Přijetí zodpovědnosti za svoji cestu a své myšlenky Vám bude otevírat cestu k energiím tvůrců. V tuto dobu více, než dříve Vám každému vystupují situace a energie, které Vás nutí se tímto zabývat. Tato energie transformace Vás neochvějně vede k cíli, a pokud jí uvidíte jako možnost změny a ne jako překážku - sama Vám ukáže tu nejlepší cestu. Důvěřujte svému srdci a vlastnímu vedení. Pro každého je cesta trochu jiná a přináší vždy vlastní a originální poznání, ale to neznamená, že cíl nemůže být společný.

Jsme na této cestě s Vámi

vaši Ariové


Přechod do světelného lidství každý člověk uskutečňuje ve svém srdci svým vhledem, postojem a láskou ke všemu, co přichází. Přechod se u vás všech uskutečňuje pouze v Tady a Teď, není odkladu. Každým přítomným okamžikem jste konfrontování ve vašem srdci, v postoji, v přijetí. Vaše skupina lidí s otevřenými srdci je v této době postavena před své vlastní stíny, nezpracované energie a energií transformace. Je dobré se vzájemně podporovat a sdílet své zkušenosti, pokroky i prohry, abyste prožili již ten nejdůležitější pocit lidství – lidské vzájemnosti, soucítění a přátelství. Toto je jedním z kroků ke světelnému lidství. Sdílet a zároveň zůstat ve svém srdci spojen sám se sebou je cestou nejpřímější.

Vaši Áriové


To, co teď prožíváte jsou ještě dočisťovací záležitosti. Hlavní je věřit této cestě a mít neustále otevřené srdce. Vaše energie se bude posilovat. Každý z vás ještě prožíváte individuální zkoušky své víry. Také každý z vás má svou originální cestu a je důležité abyste se dokázali otevřít svému poslání. Pokud máte hlubokou lásku a víru v novou cestu do světelného lidství, pak také nemáte zmatky ani pochyby a cítíte silně opravdovost této cesty. Každý má samozřejmě nárok na pochybnosti, protože tím si více uvědomuje, co nemá ještě zpracované a co je třeba transformovat. Velký potenciál máte ve vaší skupině a toho zatím nevyužíváte. Když opět dokážete skupinu stmelit, tak se vám bude lépe čelit čemukoli. Máte spoustu možností, jak se jako skupina informovat a povzbuzovat, tak to dělejte. Většina z vás má špatné zkušenosti z Atlantidy, kde se neustále šířily zkreslené informace a domněnky. Teď se to částečně děje opět, ale proto, abyste to uchopili jinak a zbytkové strachy z Atlantidy vyčistili a dali tam nové vize. Všichni dychtivě očekávali, že budou spolupracovat na otevření nových vizí a teď jsou velmi zklamáni, že nemohou Evičce a Zdeňkovi pomáhat, že vše řeší pouze sami a nedovolují otevřít se celé skupině.

Bylo by dobré si zadat nějakou společnou hodinu, např. v neděli večer, kde se všichni společně propojíte přes vaše srdce a budete společně zvyšovat vibrace vašeho propojení lásky a pak to společně pošlete Zdroji nejvyššímu, aby pocítil jak silná je vaše touha ukončit definitivně projekt experimentu na zemi a přejít do světelného lidství.

Používejte i podpůrné kódy, které dal Zdroj Evičce a Zdeňkovi na pomoc, dejte je na web a tím se budete ochraňovat, léčit i zvyšovat vibrace.

Vzájemně si důvěřujte a podporujte se láskou a upřímností a spolupracujte, to je jediná možná nová cesta k realizaci přechodu do světelného lidství.

Vaši Áriové