Ariove – 28.7. 2016

01.08.2016 01:52

Drazí,

na tuto dobu, která se teď na planetě otevřela, čekaly všechny bytosti Světla celého Veškerenstva. Není to nadsázka. Pro vás konečně nastává čas předání vašeho uceleného poznání nejen Zdroji, ale i všem bytostem Světla, které na to již čekají. Bytosti Světla sledují vývoj na Zemi a po všech peripetiích s temnou fází, kterými jste procházeli, se již těší na síť Sdílení všech bytostí Veškerenstva. Vědí, že na zákla dě vašeho hlubokého a uceleného poznání máte právě vy být tvůrci celé této nádherné sítě Sdílení všech bytostí Světla Veškerenstva.

Drazí, otevírá se před vámi epocha světelného lidství. Vy si ještě mnozí nejste schopni uvědomit, co to znamená, ale cesta je již otevřená, je to cesta srdce, tzn. cesta lásky, tvořivosti a vzájemného sdílení v lásce. Máte teď před sebou období tzv. přechodu. Snažte se být ve všem, co děláte, ve svém srdci. Jedině srdce vám totiž napoví, co dělat, jak dělat a jak dál. Budou vám vyvstávat ještě takové temné ostrůvky pochybnos tí, strachu, nevíry. Uvědomte si je, vím o tobě, s láskou tě přijímám, odevzdávám do světelné sítě, Zdroji. Potřebujete se každý od těchto svých neláskyplných energií očistit. To bude teď vaše prioritní záležitost. Až se této emoční zátěže zbavíte, rozvine se váš tvořivý potenciál. Zhmotňování již není teoretickou záležitostí. Je tu celá plejáda bytostí Světla a Veškerenstva, která vám chce pomáhat. Přináší vám mnoho darů pro planetu, lidstvo i pro vás, jako jednotlivce.

A co nakonec – planeta Země je již trvale ve vysokovibračních úrovních galaxie, je součástí rodiny světelné federace se všemi právy a ochranou.

 

Vyjděte drazí, tento čas je váš.

 

Áriové

E.P.

 

 

S láskou žehnej všemu, co přichází. Celé vědění „miliony knih“ vašeho poznání jsou pro vás již otevřeny, abyste se propojili s moudrostí svého bytí. Vše jste zatím vnímali na nevědomé úrovni a nyní vaším rozhodnutím a zvědoměním svých zkušeností, darů poznání se můžete posunout o krok dál. Uvědomit si, že některé své kroky opakujete zbytečně a již netvoříte novou zkušenost. Tento cyklus nyní ukončujete a i t oto je jeho důležitou součástí. Přijetím všech svých částí, všech svých poznání a zkušeností na vědomé úrovni se posunete o krok dál k procítění a přijetí sebe jako tvůrce.

 

Vítejte bohatství svých poznání a zkušeností a vytvořte z nich svou mandalu tvůrce.

 

S láskou Áriové

L.Z.

 

Tato doba teď bude ve vás otevírat nové kódy a přes energii otevřeného vědomí a ve spolupráci s Tvůrci se bude vše urychlovat, kvantový skok jste učinili a teď záleží na vás, jak budete věřit sami sobě a své tvořivé síle a zkusíte zhmotňovat. Je třeba začít zhmotňovat vaše záměry, nové vize pro sebe, ale i pro společnost. Budete vedeni a záleží, jak se svým tvůrčím potenciálem naložíte. Přijměte a uvědomte si své talenty, svou vlastní osobitou a ojedinělou energii, kterou má každý jako dar od počátku, kdy se oddělil od Jednoty. Nazvěte si ji – je to vaše červená niť – vaše největší síla a opravdu energie srdce. Až si ji uvědomíte, plně ji očistěte a pak s ní pracuje. Je to zároveň i vaše poslání, protože tato vaše osobitá energie vás předurčuje pro vaši práci, poslání. Přes řeku něhy, kde se obrozuje láska, můžeš i obrozovat a vibračně zvyšovat svoji jedinečnost. Je třeba jít postupně do všech úrovní této energie přes řeku něhy a vaši lásku a pak v lehkosti a také přes Zdroj vše očistit a odevzdat. Propojujte se také denně s maminkou Zemi,  říšemi a živly, budou vám přes nové kódy pomáhat a posilovat vaše energie.Žehnáme vám a vaši nové cestě, cestě zhmotňování. 

M.N.

 

S láskou,

Moji milí, v poslední době řešíte spoustu témat, týkajících se přechodu do „nových“ energií. Od letního slunovratu nastalo velice mnoho změn, které doposud ve společnosti nejsou moc vidět. Pravda je taková, že tak jako musí semeno po zasazení nejprve vzklíčit, musí nastat doba, kdy vzklíčí i Vaše myšlenky a vize, které jste zaseli. Nelze, aby to bylo jinak.

                Nyní nastal čas, kdy uvidíte první výhonky Vašich vizí a je na Vás jestli je budete s láskou „zalévat“, nebo si jich nebudete všímat a necháte je „uschnout“. S láskou Vás vyzýváme, abyste tvořili dál nové vize žití lásky na planetě Zemi. Vytvářeli představy „nové společnosti“ a vstupovali do energetických prostorů „Nové Země“ a zde tvořili novou a lepší společnost. Dovolte si věnovat část svého času těmto vizím a jejich „oživování“. Čím častě ji to budete dělat, tím bude vytvářen větší tlak na tyto změny i ve Vašem „hmotném“ světě. Dovolte si být znovu dětmi a vytvářet svět, ve kterém byste chtěli žít. Teď už můžete J. Zkuste se scházet a tyto „vize nové doby“ posilujte společnou synergií a budete se divit. Jak rychle se Vaše programy začnou zhmotňovat…

                Láskou společných srdcí vytváříte velice mocnou energii, která tvoří Vaši budoucnost. Zrovna tak, jako sdílení negativních emocí posilované zprávami v médiích apod.. Zde si určitě můžete vzít příklad z druhé polarity tvoření v nelásce – sami můžete posoudit, jak je účinná….

 

Žehnáme Vašim snům J

 

Vaši Ariové

B.K.