Áriové 1.12.2015 - Co potřebujeme pochopit k probouzející se energii Atlantidy a jak navázat na její moudrost.

13.12.2015 23:13

Áriové 1.12.2015

Co potřebujeme pochopit k probouzející se energii Atlantidy a jak navázat na její moudrost.

  Pochopit energii civilizace Atlantidy vyžaduje vědomé pochopení. V této civilizaci se střetly 2 zcela naakumulované protichůdné energie. Atlantská civilizace přijala velmi mnoho z lemurského vědění a ještě je rozšířila. Čistá energie poznání šla přes energii srdce. Toto čisté poznání, jež se přeměnilo v moudrost poznání střežili atlantští mistři. Toto je ta světlá strana atlantské civilizace. Ta druhá, temná strana, je zmanipulování veškerých výsledků, které byly dosažené ve prospěch temna. Přesto však se atlantskou moudrost podařilo uchránit. Je uložená v krystalech. Energií srdce se k ní je možné dostat. Pouze energií lásky srdce. Každý tento odkaz máte v sobě ve svém srdci. Je hluboko, hluboko uložený. Tím jak budete odkrývat nánosy svého srdce, budete se k moudrosti Atlantidy přibližovat. Každý tam máte hodně bloků, ale Zdrojovou energií je můžete transformovat. Propojte se pak s atlantskými anděly, se svou duší a požádejte, co máte udělat, abyste měli přístup k atlantskému vědění. Pokud budete chtít celým svým srdcem, tento přístup získáte. Čistota Atlantidy je čistota srdce.

Bude Vás přibývat, těch, kterým se tato moudrost vědění otevře a vy se všemi zkušenostmi, které již máte, otevřete nový rozměr bytí planety Země a žití lidstva. Bude to skutečná síla osvícení a láskyplného lidství.

 Tato práce na sobě Vám za to stojí, drazí. Vaši Áriové

 

 
 

 

 

 

Moji drazí, žijete ve výjimečné době, kdy se řetězově otevírá nejen Vaše paměť pozemská, ale i vesmírná. V této době před zimním slunovratem máte poprvé možnost plně procítit energii Atlantidy v celé její šíři i moudrosti. Mnozí z Vás mají nyní pocit, že nastala velmi těžká doba, mnozí mluví i o válce. Opak je pravdou. Vše co se děje kolem Vás a ve světě sleduje jenom jeden cíl : PROBUDIT VÁS, OBRODIT a postoupit do VYŠŠÍ VIBRACE, 5.DIMENZE a do SVĚTLA.

Žádný přerod není bezbolestný a proto přichází Atlantská energie, která byla násilně zastavena pádem Atlantidy. Tato energie je velmi přímá, proudící přímo ze srdce a v současné době může zcela zvrátit katastrofické scénáře, které se objevují kolem Vás. Víte velmi dobře, že i když to vypadá, že konflikty ve světě jsou na racionálních, ekonomických a náboženských principech, tak se jedná pouze o konfrontaci energetickou. V dobách Atlantidy ukončila tuto konfrontaci naše planeta Země. Nyní je to na Vás drazí.

S láskou Vaši Áriové

 

Naši milovaní, Atlantida byla opravdu pozemským rájem, který se rozpínal do neuvěřitelně vysokých vibrací. Touha po ovládnutí vědění a esence tvoření ze strany temna byla však tak obrovská, že vše téměř zničila. Vědění a moudrost Atlantidy a jejích mistrů byly roztříštěny a uchovány po věky na různých místech planety. Nyní je čas toto vědění znovu propojit, aktivovat a navázat na nové energie Matky Země. Aktivace hlavního krystalu je možná po propojení 12 klíčů, jež nesou atlantští mistři, lásky lidských srdcí a esence tvoření. Esence tvoření je zakódována v energii Sfingy, která ji střeží.

Před tím, než se budete se Sfingou propojovat a uvolňovat esenci, je třeba zrušit a odkódovat mnoho vrstev temných programů a systémů, neboť temné entity jsou si dobře vědomy, co aktivace této esence v lásce znamená. Proto je také připravena energie souznění a aktivace určité úrovně energie Krista ve vás. Každý ze služebníků světla má ve Sfinze svůj daný symbol, se kterým se propojí, aby mohl aktivně pracovat. To, co bude naší společnou prací před slunovratem (s námi i dalšími bytostmi lásky a světla) aktivováno a otevřeno, bude dalším zázrakem a obrovským posunem lidí na planetě.

S láskou a podporou Áriové

 

Moji milí, radost, radost, radost... To je to, co potřebujete, žít radost. Rozpomenout se na toto žití, kdy se vše uvolní, vznikne volný prostor, vy se svobodně nadýchnete a rozpomenete se. Probuďte v sobě řeku života - hlas svého srdce - a to vás povede. Uvědomte si tuto řeku ve svém bytí, vnímejte její proud, nechte se jím nést a zároveň vést. Vše Vám přinese, v radosti, v radosti Vašeho srdce, které už tak dlouho na tento okamžik čekalo. Vědomě v sobě tuto řeku života otevřete. Ta řeka nezná faleš, vytáčky, teče přímo od srdce k srdci. Dovede se spojovat v krásnou, nekonečnou řeku radosti, v poznání lidství, v jeho nejčistší podobě, která osloví každého, poněvadž se dotkne jeho srdce, které už také čeká na ten jemný dotek a vybídnutí k propojení. Žijte radost, žijte řeku srdcí. Není nic většího, než naplnění žití v čistotě svých srdcí.

 Tak do toho JUPÍÍ   Váš Zeus

 

Naši drazí, k probouzejícím se energiím A vlastně nepotřebujete  chápat ve smyslu hlavou vůbec nic, kromě toho, že svou mysl, její posuzování a škatulkování můžete odložit. Ta veliká bolest byla uvolněna a vy se můžete již zcela volně a beze strachu napojovat na svá srdce. Vaše srdce souzní s těmito energiemi a jako rozvíjející se lásky si něžně a jemně hledá svou cestu. Postupně se otevírá v důvěře a lásce. Prociťujte tuto energii a nechejte ji v sobě rozvíjet jako květ, kapku vody jenž se spojuje s další. Vnímejte, jak jemnou řečí k vám hovoří, které struny rozeznívá a v těchto směrech najdete radost. Svou radost z bytí na Zemi. Nechvátejte, nebuďte netrpěliví. V tomto příhodném čase Adventu vnímejte zprvu nesmělé tóny svého srdce a stejně krásné tóny srdcí svých blízkých i ostatních lidí.

Strach je překonán, máte vše otevřené ve svých srdcích.

Jsem šťastná, že jsem mohla prožít tento okamžik, okamžik znovuzrození toho, v co jsme věřili, co se nám ztrácelo a čím více jsme usilovali, tím více se to ztrácelo. Ve svobodě bylo nutno projít ještě další cestu, aby se lidstvo dosyta naplnilo neláskou a jejími aspekty. To byla svobodná vůle všech. Přes mnoho katarzí jste se vrátili domů. Vám díky za tuto zkušenost jenž se naplnila.

Milujeme vás, Áriové

 

Vaše vibrace se v této době velmi zvyšují, také jste citlivější a vnímavější a až pochopíte  vědění Atlantidy, tak uděláte velký mistrovský krok. Každý z vás je nositel určité tvořivé energie a tyto vědomosti jste kolektivně propojovali v Atlantidě a tím jste docílili obrovské poznání ve všech oborech. Byla to nejvyšší vibrace poznání na Zemi a pak přišla katarze a ta vše zničila. Většinu těchto kódů poznání stačili Mistři Atlantidy uložit a teď přes vás se budou tyto kódy otevírat. Půjde to postupně. Je třeba transformovat velké bloky, strachy, bolesti, které jste absolutně vytěsnili. Byla zašněrována a uškrcena energie Kundaliny a s ní i velká tvořivost. Vaše sexualita je velmi zablokována a je třeba vše transformovat včetně 12 stěžejních energií Atlantidy. To přijde Evičce a budete to dělat na školičce. Symboly Atlantidy jsou uvolněny, tak je přijměte přes Zdeňka do svých srdcí a zároveň přijměte 12 atlantských mistrů, přes ně vám budou postupně uvolňovány kódy vědomostí. Oni jsou zároveň strážci a budou s vámi spolupracovat. Pak se otevře velký krystal Atlantidy a ten bude propojen s pyramidou lásky, s krystaly souznění a se srdcem lidství a vše se bude přetvářet do nových energií 5.dimenze. Energie Tvůrců a energie, které na Zemi proudí na pomoc, ve vás budou probouzet netušené zdroje a dary. Buďte vnímaví, citliví, soucitní a mějte se rádi a spolupracujte, ať se pomoc pro druhé zvyšuje.

Žehnáme vám a jsme stále s vámi

Áriové

 

Energii lásky, soucítění, přátelství a souznění, které hledáte na planetě Zemi i v sobě znáte z Atlantidy. Poznání velké lásky, tudíž poznání Boha, zdánlivě nedostižné jste tam žili. Toto poznání ve Vás vytváří a podněcuje tu touhu být částí dokonalosti, kterou jste poznali a do které se chcete vrátit. Mnoho jedinců porušilo smlouvu nesetrvání v lásce. Energeticky se to podobalo současné situaci na Zemi. I tady vrcholí boj dvou světů a Vy jste Ti, kteří přispívají velmi, aby ta loď doplula tentokrát do vod lásky. Každý z Vás pracuje svými možnostmi, každý má svůj úkol a svou cestu. Vibračně stoupáte a my se z toho radujeme. Prosíme VOLEJTE NÁS, vždy ukážeme kudy na cestě. Jsme šťastni, když můžeme pomáhat. Úsvit už nastal a my Vám žehnáme.

Vaši Áriové

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přijala Eva P., Pavlína K., Karin L, Zdeněk K., Lenka Z., Míňa N, Hanka N. - (www.transformace.info). Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivním odkazem.