AMERICKÁ "NASA" JE JIŽ BEZMÁLA TŘIČTVRTĚ ROKU NA NOHOU - A MÁ PROBLÉM, ZKOUMÁ OBROVSKÉ NEZMÁMÉ TĚLESO V JEDNOM Z MĚSÍČNÍCH KRÁTERŮ (1)

27.01.2014 22:34

AMERICKÁ "NASA" JE JIŽ BEZMÁLA TŘIČTVRTĚ ROKU NA NOHOU - A MÁ PROBLÉM, ZKOUMÁ OBROVSKÉ NEZMÁMÉ TĚLESO V JEDNOM Z MĚSÍČNÍCH KRÁTERŮ (1)

27.01.14   Jaroslav Chvátal

Jaroslav ChvátalPřed několika dny se na některých internetových serverech objevila zpráva o tom, že na měsíčním povrchu byl identifikován zcela neznámý typ umělého kosmického objektu. K dispozici byla také jedna či dvě fotografie. Nejdříve jsem této záležitosti nevěnoval pozornost, ale po určité době jsem se pustil do shánění ucelených informací, neboť bytostně nemám rád zprávy útržkovitého charakteru. V tomto ohledu mi pomohl kolega z redakce, který mne nasměroval poměrně zajímavým směrem. Takže se mi podařilo dát dohromady alespoň základní mozaiku důležitých dat. Na samém počátku byla detekce nejméně jednoho obrovského objektu, který údajně přistál na povrchu našeho Měsíce. Výsledkem tohoto nálezu byla velmi zvláštní aktivita NASA. Dne ne 15. ledna letošního roku totiž ze základny „Wallops Flight Facility“ mezi 06.00 – 10.00 GMT v rozpětí dvaceti vteřin odstartovaly tři rakety typu „Terrier-Orion“ na utajenou misi pod taktovkou amerického „Ministerstva obrany“ (DOD).


Před několika dny se na některých internetových serverech objevila zpráva o tom, že na měsíčním povrchu byl identifikován zcela neznámý typ umělého kosmického objektu. K dispozici byla také jedna či dvě fotografie. Nejdříve jsem této záležitosti nevěnoval pozornost, ale po určité době jsem se pustil do shánění ucelených informací, neboť bytostně nemám rád zprávy útržkovitého charakteru. V tomto ohledu mi pomohl kolega z redakce, který mne nasměroval poměrně zajímavým směrem. Takže se mi podařilo dát dohromady alespoň základní mozaiku důležitých dat.

Na samém počátku byla detekce nejméně jednoho obrovského objektu, který údajně přistál na povrchu našeho Měsíce. Výsledkem tohoto nálezu byla velmi zvláštní aktivita NASA. Dne ne 15. ledna letošního roku totiž ze základny „Wallops Flight Facility“ mezi 06.00 – 10.00 GMT v rozpětí dvaceti vteřin odstartovaly tři rakety typu „Terrier-Orion“ na utajenou misi pod taktovkou amerického „Ministerstva obrany“ (DOD).

Podařilo se mi zjistit, že rádiová stanice „Turner Rádio Network“ sleduje tento případ velmi pozorně. K dispozici je také audio rozhovor s externím konzultantem z divize „Meteoroid Environment Office“ (MEO) z NASA (viz soubor pod tímto materiálem), který potvrdil, že již nejméně dva roky používá americká vláda astronomickou observatoř „McDonald“ v Texasu ke sledování dvou obrovských objektů. Před rokem – v lednu 2013 se objevily minimálně dva objekty ve vzdálenosti 250 000 kilometrů od povrchu Marsu, které náhle zmizely.

Zainteresované skupiny pracovníků NASA a amerického „Ministerstva obrany“ pochopily, že oba dva objekty se mohly vydat na cestu k Zemi za použití nám neznámé technologie zneviditelněny. Z tohoto důvodu se NASA zaměřila na „Lunar Reconnaissance Orbiter Camera" (LROC) a navíc došlo k zaktivování dříve zrušené „Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer“ (LADEE).

Práce k aktivizaci tohoto lunárního detekčního systému započaly dne 6. září 2013, ale trvalo téměř 100 dní, než se „LADEE“ podařilo umístit na správnou lunární oběžnou dráhu. NASA pro dosažení tohoto cíle použila gravitaci místo raketového paliva. V prosinci roku 2013 se systému „LADEE“ i systému „LROC“ podařilo nalézt jeden ze dvou obrovských objektů, který přistál na povrchu Měsíce v kráteru o velikosti ústředního náměstí Chicaga.

To vše bylo poměrně úspěšně drženo v tajnosti, dokud to někdo uvnitř NASA už zkrátka nevydržel a propustil na veřejnost skupinu velmi důležitých fotografií, které pořídila „LROC“. Tyto fotografie se dostaly do prostředí veřejně dostupné služby„GoogleMoon“, kde jsou fotografie dotyčného objektu veřejně k dispozici. Pojďme se tedy popořádku podívat, jak to vše začalo.

 

Začátek

„Dr Eric Norton“ (fiktivní přezdívka, aby byla identita tohoto člověka udržena v tajnosti) pracoval jako konzultant pro„Národní bezpečnostní agenturu“ (NSA) a NASA a to po dobu poměrně dlouhých 12 let.Pracoval na mnoha vládních projektech a v poslední době pro výše uvedenou službu„Meteoroid Environment Office“ (MEO), která se mimo jiné podílí na několika výzkumných projektech, jejichž cílem je lepší porozumění problematice meteoritů tak, aby modely „MEO“mohly být stále zdokonalovány. Ve skutečnosti však nejde pouze o sledování zemské oblohy a meteoritických těles, ale také blízkého kosmického prostředí a též jiných objektů, než jsou meteority.(Část jeho výpovědi je k dispozici v anglickém jazyce níže pod článkem).

Dne 22. ledna 2012 byl dr. Norton povolán, aby okamžitě odcestoval ze svého domova na východním pobřeží na observatoř „McDonald“ v Texasu, kde se nachází jeden z největších optických teleskopů v celých USA. Letěl přes noc a v cílovém letišti na něho již čekal agent z vnitřní bezpečnosti, který ho odvedl do observatoře, přičemž mu vysvětlil, že vše, co je spojeno s touto misí, je záležitostí „národní bezpečnosti“.

Norton pak sdělil, že se po příjezdu v prostředí observatoře setkal s ostatními kolegy, kteří mu sdělili, že potřebují pomoct identifikovat něco, co bylo detekováno ve Vesmíru a ukázali mu snímky pořízené z teleskopu před několika měsíci. K tomu dr. Norton oznámil toto:

„To, co jsem viděl, byla řada masivních třídimenzionálních tmavých struktur v kosmickém prostoru vytvářející „klínovou formaci“ pohybující se ve směru k planetě Zemi.“

K tomu dr. Norton sdělil, že měl možnost vidět podobné snímky a to před třemi měsíci, přičemž jejich porovnáním bylo zjištěno, že objekt na snímcích se během těchto tří měsíců přestěhoval o několikmilionů kilometrů blíž k naší planetě. Rychlost, s jakou se objekt nebo objekty pohybovaly, byla skutečně neuvěřitelná. V tomto ohledu dr. Nortonuvedl, že byl povolán na půdu observatoře proto, aby pomohl při analýze, která měla prokázat složení těchto objektů a samozřejmě pokusit se určit, zda jde o produkt lidské civilizace, přírodní těleso nebo něco nepřirozeného (tímto výrazem byla zřejmě myšlena technologie cizí inteligence).

Takto ustanovené vědecké skupině byla ze strany NASA poskytnuta ta nejmodernější skenovací a obecně detekční technologie. Norton a jeho tým záhy potvrdili, že se jedná o umělý objekt(nebo objekty), jejichž povrch neobsahuje žádnou přirozeně se vyskytující látku. V důsledku limitovaných možností byli schopni dále potvrdit, že materiál se svým složení blíží karbonu, ovšem o několik tisíckrát zesílené strukturální tvrdosti (připomínající strukturu diamantu nebo technologii uhlíkových nanovláken). Vzhledem k tomu, že se objekt poměrně výrazně přiblížil, byli dr. Norton a jeho tým schopni prostřednictvím teleskopu vidět strukturální rysy této věci v poměrně vysokém rozlišení. Zároveň byl upřesněn jeho tvar, který odpovídal třírozměrné formaci„L“ (viz obr. vpravo). Zároveň si všichni uvědomovali, že se tato věc pohybuje a to velmi rychle.

Dr. Norton také uvedl toto:

„V lednu roku 2013 byly objekty sledovány při průletu ve vzdálenosti asi 250 000 kilometrů od povrchu Marsu. Ve chvíli, kdy byly sledovány, oba dva objekty v jednom okamžiku doslova zmizely ze zorného úhlu teleskopu. Bylo to skoro jako kdybych stiskl vypínač a vše bylo pryč.“

V období od února do dubna 2013 Norton a jeho tým systematicky prohledávali okolní kosmický prostor, ale tato aktivita nevedla k ničemu. Pak byl dr. Norton odeslán domů s tím, že mu bylo řečeno, aby byl v co nejkratší době schopen se opět dostavit v případě, že by bylo potřeba, aby dále ve své práci pokračoval. Téměř šest měsíců byl klid.

To se však změnilo v říjnu 2013 (těsně před tím, než začaly problémy se státním rozpočtem), když mu volal jeden z jeho kolegů, že se oba obrovské objekty objevily (a to zcela náhle) na povrchu našeho Měsíce. V tu chvíli byla americká vláda pevně rozhodnuta zjistit, co jsou tyto věci zač, odkud se zde objevily a co na Měsíci dělají. Bylo obrovské množství otázek, ale žádná odpověď.

„LRCOC“

V této chvíli již prakticky 1600 dní fungoval detekční systém NASA zvaný „Lunar Reconnaissance Orbiter Camera“ (LROC), který měl zasílat obrázky povrchu Měsíce s vysokým rozlišením. Přestože „LROC“ je aktivní více jak 1600 dnů, realizoval zobrazení pouhých 20% měsíčního povrchu. Jinými slovy „LROC“ nemohl být použit na „hon“ za objekty, které se mohly, ale také nemusely nacházet v blízkosti Měsíce. NASA tedy musela přijít na způsob, jak obejít „LROC“, ale muselo se to udělat rychle a levně. Prakticky jediným řešením bylo „LADEE“.

 

„LADEE“

V roce 2008 navrhla NASA „Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer“(LADEE) v podobě robotické mise, která by obíhajíce Měsíc získala podrobné informace o lunárním prostředí, klimatických podmínkách v blízkosti povrchu, environmentálních vlivech a měsíčním prachu. Vědci se již dlouhou dobu snaží získat důkladné znalosti právě v těchto oblastech výzkumu, neboť tuší, že právě zde se nachází odpovědi na dlouhodobé neznámé, které by pomohly lépe pochopit našeho kosmického souputníka. Mise „LADEE“ byla řízena nejen z prostředí NASA, ale i z její pobočky – „AMES Research Center“ a ve spolupráci s „Goddard Space Flight Center“.

Jenomže v roce 2010 Obamova administrativa program „LADEE“ zrušila a to kvůli škrtům v rozpočtu. Ovšem když v roce 2012 započal příběh s pohybem záhadných objektů relativně nedaleko Země a Měsíce, program „LADEE“ náhle vstal z mrtvých. NASA samozřejmě věděla, že bude trvat více než jeden rok, než se ji podaří plně zaktivovat.

Sonda byla vypuštěna dne 6. 9. 2013 a to prostřednictvím rakety „Minotaur V.“, která byla původně koncipována jako mezikontinentální balistická střela nesoucí jaderné hlavice. Jelikož bylo potřeba maximálním způsobem snížit náklady na pohonné hmoty, byla mise navržena tak, že se sonda aktivně pohybovala směrem k Měsíci po dobu 30 dní. Po dosažení potřebné vzdálenosti byla místo paliva využívána gravitace Měsíce. Z tohoto důvodu trval let poměrně dlouho. Po dosažení oběžné dráhy Měsíce (6. října 2013) prošla sonda komplexní kontrolou, která trvala jeden měsíc. Dne 6. listopadu byla zahájena série vědeckých operací, která trvala dalších 100 dní.

prosinci 2013 došlo prostřednictvím spektrometru (UVS), který je schopen pracovat jak ve viditelném, tak i v ultrafialovém spektru světla, k systematické analýze povrchu Měsíce. Systém však záhy detekoval cosi velkého a velmi odlišného od všeho, co se na měsíčním povrchu nachází (viz obr. výše). Ona podivnost se nacházela v kráteru o velikosti ústředního náměstí města Chicago. Objekt vykazoval tvar písmena "L" (nebo "klínu") a nevydával žádné rádiové signály. Na jeho trupu však bylo identifikováno sedm oblastí, které buď světlo vyzařovaly, nebo odrážely.

Díky aktivitě "LADEE" bylo nyní zřejmé, kde podivný objekt hledat. A tak byl přesně do tohoto místa záhy nasměrován systém "LROC", který pořídil obrázky s vysokým rozlišením. Tyto fotografie jsou podle dr. Nortona přísně tajné, ale nějakým způsobem na veřejnost unikly fotografie s nízkým rozlišením, které se nakonec dostaly i do aplikace "GoogleMoon".

-pokračování-