Aktuální informace pro naši duchovní skupinu

21.03.2017 23:57

Aktuální informace pro naši duchovní skupinu

Každou neděli v 21.hod. se propojujeme ve svém srdci se srdcem naší skupiny /můžete i přes mandalu/ a vzájemně ve svých srdcích souzníme. Posíláme navzájem sobě lásku a do svého objetí a propojení přijímáme matku Zemi, všechny říše i živly a se všemi souzníme a splýváme. A tuto krásnou energii propojených srdcí naši skupiny posíláme nejvyššímu Zdroji, aby procítil touhu a lásku našich srdcí. Přílohou k této informaci jsou podpůrné Kódy pro novou Zemi

                                             Kódy pro Novou zemi, které předal nejvyšší Zdroj

Kódy se přijímají ve Zdrojové energii: Já jsem ta mocná Boží přítomnost ve mně a v této energii Zdroje přijímám a vkládám do svého srdce tento kód, ukotvuji jej a aktivuji teď, pak říkám číslo kódu a nechám cca 10 min.působit. Kódy se aktivují max .1x týdně. Působí dlouho a hledají v nás cestu ke zpracování. U přijímání kódů je třeba si uvědomit, že nepůsobí samospasitelsky, ale že pokud sami na sobě duchovně pracujeme, tak jsou silným podpůrným prostředkem.

1. Kód Nové země a rozvoje lidského srdce                                     000011

2. Kód realizace čistého lidství, tento kód se vkládá do srdce,

do srdce planety Země i do lidství                                                    111110

3. Kód nalezené moudrosti v sobě                                                    000009

4. Kód žití uceleného poznání /abychom dokázali žít toto

poznání, které v sobě neseme /                                                        111100

5. Kód nalezení sebe samých                                                           111000

6. Kód nalezení pocitu jistoty a bezpečí v sobě                                111777

7. Kód nastartování posunu v našem vývoji                                      111880

8. Kód návratu do svých energiích                                                    116660

9. Kód nalezení hodnoty svého srdce                                               138888

10. Kód nalezení touhy svého srdce                                                  000099

11. Kód vize naší cesty                                                                      000001

12. Kód na očistu mikrobiál.nákazy a na parazity                             884888

13. Kód na strach /strach o přežití, panika/                                       999399

14. Kód, který nás odděluje od temných energií                               998490

Kódy na zdraví

15. Kód návratu do plného zdraví /tento kód můžeme používat

častěji, tak jak cítíme přes srdce/                                                      1141

16.Kód regenerace fyzického těla /častěji/                                        1145

17. Kód duchovního růstu /častěji/                                                     3362

18. Kód na deprese /nebo psychické problémy/ častěji                     1144

19. Kód na očistu vlastních neláskyplných emocí /častěji/                 4888

Kódy určené pouze pro ty, kteří již prošli 2. fází přechodu do světelného lidství

20. Kód nástupu a realizace nových smyslů                                      001010

21. Kód splynutí v otevřeném vědomí                                                009900

22. Kód vnímání nové reality                                                              144099

23. Kód nástupu do nových rolí                                                          009999

24. Kód přijetí sebe samých do nových rolí                                        000140

 

Přijali : Eva Puklová a Zdeněk KrejčíkVíce zde: https://www.avatar07.cz/novinky/seminare-evy-puklove/