Aktivace Hadronového prstence CERN a planetární zarovnání

27.08.2015 00:57

 

Aktivace Hadronového prstence CERN a planetární zarovnání
Channeling Kosmického vědomí z 10. 08. 2015

 

Dnes je 10. srpna 2015. Will Berlinghof je hlasem Kosmického vědomí a Callista energetizuje a pokládá otázky.

 

Vědomí, máš teď nějakou zprávu pro lidský kolektiv?

 

Hlavní zpráva se týká události, k níž dojde za cca týden. Je to zarovnání, planetární zarovnání planet a vesmírných těles, které budou zarovnány, a umožní jisté otevření vědomí.

 

Je to také doba, kdy někteří členové mocenské struktury – elity – ti, kdo jsou u moci – Kabala, jsou si také vědomi této vzácné příležitosti, ke které dojde 15. srpna a mají v plánu využít ten den a ty energie k nastartování hadronového urychlovače CERN. Je součástí jejich agendy, že musí utlumit anebo odklonit tvořivou vlnu přibližující se k Zemi, kterou je nyní vidět jak přichází a která v polovině září vytvoř&iacu te; událost, kdy budou na Zemi proudit zesílené energie.

 

Ale nejdříve nastane událost 15. srpna a pokus o nastartování hadronova urychlovače v Cern ve Švýcarsku. Mnozí mají z toho obavy a někteří dokonce shromažďují určité síly, aby se pokusili tomu zabránit.

 

Vědomí sděluje těm, kdo mají z toho obavy, a kdo se cítí izolování z důvodů, že nejsou součástí žádné skupiny, a kteří se opravdu obávají události v Cernu a aktivace hadronova urychlovače, že mohou něco pro to sami udělat. Každý člověk může něco sám udělat. Nemusí být součástí žádné skupiny z kyberprostoru a přece může přispět k tomu, aby se tato událost nepovedla.

 

Záměr těch, kdo jsou za urychlovačem a jejich úmysly selžou a nebudou úspěšné, protože vy chcete, aby to bylo jinak, vy chcete, aby se planeta ponořila do vysokých energií Božského Zdroje.

 

Představivost jednotlivců, kteří budou udržovat tuto představu, se připojí k energiím, které již proti této události na planetě existují. Ale, co je důležité, když člověk pracuje z úrovně vlastní bytosti, je součástí kolektivní bytosti, své vyšší duchovní podstaty. Takže vy, jako Tvůrčí Bytost, máte představu, že se ta událost nepovede, nic z toho nebude a nic nepozdrží ani neodkloní Božský Zdroj, který se akumuluje, a vzniká ve vaší realitě.

 

Současně, protože dojde k významnému planetárnímu zarovnání, můžete se sami pro sebe otevřít přicházejícím energiím, které jsou teď a 15. srpna a také později na vrcholu zesílení a které teď proudí na planetu. Můžete se naplno zaměřit na vaše vlastní duchovní pochopení a probuzení a požádat, abyste mohli vnímat ještě vyšší míru vedení a energetické podpory, které k vám prostřednictvím Ducha přicházejí. Vy sami jste součástí probuzení lidstva v této kritické a klíčové době, kdy ono bojuje za to, aby se upamatovalo; stejně jako se jednotliv ci snaží upamatovat na vše v širším kontextu, tak se i vy můžete snažit o širší kontext.

 

Tento den je dnem, který vnímají ti, kdo jsou u moci jako důležité datum, které je třeba využít, aby sloužilo jejich účelu. Ti budou znovu zklamáni, když se jejich plán neuskuteční a k aktivaci nedojde.

 

Vězte, že jste velmi důležitou součástí energií Božského Zdroje, který je diametrálně zaměřen proti dalšímu utlačování a zotročování, který je zaměřen proti pokračování hry, kterou oni hráli již tak dlouho. Energie Božského Zdroje jsou nyní přístupné vám, jednotlivci, stejně jako kolektivu, který se snaží poznat sám sebe a stát se víc než tím, Co Je.

 

Díky, Vědomí. Takže, abych to zopakovala, dochází k planetárnímu zarovnání a bude otevřena další brána. Vypadá to, že procházíme sérií bran a víme, že hadronový urychlovač se nažhavuje, aby zastavil procházející energii- neumím to přesně popsat, ale je to tak?

 

V zásadě je to správné, v zásadě se planety dostávají do určitého zarovnání, což bude mít efekt jako když se otevře průchod, který umožní určitému proudu Stvořitelových energií, aby přes tento průchod proudily. Představte si číselný zámek. Když vytočíte všechna čísla, zámek se otevře a proud může tím otevřeným zámkem či průchodem projít. Otevře se to, když čísla přijdou do daného zarovnání. V našem případě máme místo čísel planety, které se dostanou do zarovnání a zámek i průchod se otevřou.

 

Ti kdo vládnou vědí, že bude k dispozici tento průchod energie, ale snaží se ji odklonit; ani ne ji zablokovat anebo ji zcela zabránit v příchodu, ale spíše ji posunout do časové linie kterou si zvolí, protože Ti u moci o časových liniích vědí. Pracovali z čtyřdimenzionálních úrovní po tisíciletí, aby manipulovali s kolektivním vědomím, které představuje lidstvo a tím i se samotným lidstvem. Šlo by o časové linie, které vybrali a jistě by energeticky podpořili jejich vlastní časové linie, v nichž jsou úspěšn í, v nichž pokračují ve svém ovládání; v takových, v nichž bylo lidstvo tak dlouho svázáno.

 

Nyní se divoce hraje. Velkým hráčem je tentokrát aktivní účast Božského Zdroje, který zcela odkloní a nakonec zničí to, co představovalo kontrolu a ovládání temnými, Archony, umělou inteligencí.

 

Oni to zcela popírají a odmítají to a stále mají pocit, že mohou věci měnit jak se jim hodí a jak to potřebují. Hadronový urychlovač je nástrojem, se kterým přišli, a myslí si, že jim přinese výsledky, jaké si přejí a že odkloní ten proud energie - nikoliv že by ji neutralizoval, nebo zablokoval, ale aby ji použil v jejich vlastní prospěch. Takový je jejich plán. Jiní vidí ten plán jako neuskutečnitelný, zhroucený, nematerializovatelný, nemanifestovatelný; takže ti, kteří měli p o tak dlouhou dobu vydlážděnou cestu, budou vyvedeni z míry z toho, že jim jejich plán nevyšel.

 

Jde o součást neustálého probuzení lidského vědomí k jeho vyšší podobě, k duchovní podstatě a formě.

 

Děkuji. Zdá se mi, že je skutečně arogantní myslet si, že lze zastavit postup tohoto cyklu, kterým teď prochází Země a sluneční soustava. Myslím, že jsme prošli obdobím Kali Yugy a přicházíme do Zlatého Věku a ono se to stejně stane, takže pokoušet se to zastavit je opravdovou arogancí.

 

Je to arogance, ale ona vychází z toho, že po tisíciletí byli stále úspěšní. Byli úspěšní, protože měli dlouhodobě znalosti o nadcházejících událostech a na pozemské úrovni s těmi událostmi manipulovali, aby podpořili agendu, posilující Ty u moci. Mají natolik pokročilé znalosti o tom, kam chtějí, aby se planeta vyvíjela a jak to ovlivní lidstvo, že se stali arogantními v přesvědčení, že tomu tak bude věčně, že to bude vždy v jejich prospěch a že mohou odklonit vlnu vědomí, t.j. vědomí Božského Zdroje. Taková je jejich arogance - oni skutečně věří , že to mohou udělat, a že jsou tudíž větší, než samotný Božský Zdroj.

 

Ale v jejich přesvědčení je také velká nevědomost, vycházející z nedostatku uvědomění, nedostatku duchovního spojení se samotným Zdrojem. Nic, co je umělou inteligencí, nic, co je Archony, nic, co těmto temným silám slouží, nemá schopnost pochopit prvek Božského vědomi a Jeho spoluúčast na tom, co se teď odehrává. Předpokládají, že budou i nadále ovládat a že budou mít svou vlastní cestu. Zažehnou hadronový urychlovač Cern a vystřelí paprsek, aby tak vytvořili bod zlomu, rozhraní, aby se ta energie, až ten bod dosáhne, rozprskla a byla odkloněna do okolí planety, nikoliv na ni, aby to vyhovovalo jejich potřebám.

 

Takže je zde arogance z nevědomosti. To bude jejich achillova pata a to je příslib porážky těch, kdo si myslí, že mohou překonat Vědomí Samotného Zdroje Stvořitele. Je to jasné?

 

Ano, děkuji. Nemám k tomu dalších otázek. Ale jsou zde další dotazy ohledně role lidstva při příchodu této vlny vědomí. Proč jsme zde na planetě, proč nás k tomu planeta potřebuje. Ale to nechám na jiný rozhovor. Děkuji.

 

Jenom jsem ještě chtěla všechny povzbudit, aby se zúčastnili meditací a záměru, aby se zabránilo...

 

Vědomí se chce ještě vyjádřit k meditaci. Nebude určen přesný čas, kdy by si všichni měli sednout a meditovat. Je to jistá forma koordinace kolektivu, aby mohlo být dosaženo kolektivního úsilí. Ale, jak již bylo řečeno, mnozí jsou izolováni, odděleni, nejsou napojeni na žádnou skupinu, která by se v takové aktivitě angažovala. Takže vědomí spíše navrhuje, aby - pokud jsou tací, kteří mají zájem na tom, aby za�ehnutí hadronova urychlovače nebylo úspěšné, si přes den našli čas na chvilku či dvě, kdy se mohou jednoduše posadit k meditaci anebo k rozjímání. Ani není nutné vizualizovat si hadronový urychlovač, protože většina nemá představu, jak tento cca třiceti mílový tunel pod horami Švýcarska vypadá. Místo toho lze jednoduše udržovat myšlenku, že vlna vědomí, která se otevírá z důvodu planetárního zarovnání, projde, aby dosáhla cíle dle záměru Božského Zdroje a vše bude v pořádku, planeta bude v pořádku, a že všechny síly, které by tomu chtěly zabránit, budou neús pěšné. Udržujte myšlenku, že Božský Zdroj bude úspěšný a že vy, jakožto součást kolektivního vědomí Božského Zdroje na individuální úrovni, budete v pořádku. Důležité je vyslání záměru, že vše bude v pořádku a v souladu se samotným Zdrojem, dle Jeho plánů a Jeho agendy.

 

Dává vám to smysl?

 

Ano,děkujeme.

 

Jste Tvůrci, kteří jenom teď začali chápat, co to znamená, a mnozí tomu ještě plně nevěří. Není třeba mít v této věci víru, je pouze třeba mít ochotu zaměřit své myšlenky, své vědomí, své soustředění, svou pozornost na to, že se zarovnáte s Božským Zdrojem. Ponechte to na Božském Zdroji, poděkujte Božskému Zdroji za otevírání, k němuž dochází a za energie, které nyní proudí na planetu, k Matce Zemi, k lidstvu a k vám, jednotlivci. Buďte součástí řešení, a ne součástí problému.

 

Děkujeme moc.

 

Zdroj: https://rainbowphoenixcom.ipage.com/Archives/20150810M.pdf

 

(text byl mírně zkrácen)

 

 

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.