Ahoj přátelé - Saint Germain

15.09.2014 22:38

Ahoj přátelé,

 

synchronicita pracuje nádherně. Dnes jsme se s Bohdanem bavili o hodně věcech a hle, zde je potvrzení mnohých z nich v moc pěkném channelingu od Saint Germaina.....

 

 

Mějte se krásně a radujte se, pokud chcete....:o)))

 

 

S láskou   (o: Honza :o)

 

Milí přátelé channelingů,

 

pracovat se Saint Germainem je vždy velmi zajímavé, zejména proto, že má v sobě mnoho faset, které rezonují s těmi mými. Považuji to za velmi přínosné pro náš každodenní život, který je také velmi rozmanitý. Lze jasně vnímat, že on sám tady žil a stále tu určitým způsobem pobývá, neboť odpovídá na otázky velmi světským způsobem. Příležitostně popisuje, jak je přítomen na  schůzkách a jednáních politických elit. Často si vyhledá a „vypůjčí“ tělo nějakého člověka, který se takového jednání účastní jen okrajově. Půso bí takříkajíc jako šedá eminence, aby tímto způsobem přispěl ke změně. Na mě dělá velký dojem tím, že se zajímá o mnoho oblastí života a díky tomu je i báječnou bytostí pro kontakt.

Vypadá to dokonce tak, že mu hodně leží na srdci Evropa. Stejně tak vztahy nás všech tady na Zemi, i ty staré, o nichž nemusíme vědět, ale které nás přesto stále ještě ovlivňují. Zjistila jsem, že Saint Germain odpovídá skutečně na všechny otázky. Jen je třeba si na to udělat čas a pochopitelně pokládat otázky správně. Doporučuji vyhledat si klidné místo, kde vás nebude nikdo a nic rušit, kde se můžete úplně uvolnit a pak ho oslovit. Okamžitě bude přítomen, ať už jakoukoli částí svého bytí, a bude připraven zodpovídat otázky. Jak bylo však již řečeno, kvalita otázek závisí na nás. Kdo z nás se zajímá o volnou energii, politiku a hospodářství nebo dokonce v t ěchto oblastech i pracuje, pak pro něj Saint Germain bude mít kvalitní, zásadní a obsáhlé informace. Ví také hodně o celostním léčení. Užijte si ho v následujícím poselství a mějte odvahu oslovit ho přímo.

 

Hodně úspěchů přeje

Barbara           

 

P.S. Kdo s duchovní komunikací teprve začíná, může najít návod ve cvičeních, které nabízíme v našich pravidelných channelingách uveřejňovaných zdarma, dále v knihách a na CD (zatím vydané pouze v němčině, pozn. překl.)

Pozdrav vás Bůh, milí přátelé. Jsem Saint Germain.

Není to pro tebe vůbec jednoduché žít v téhle zvláštní době života, že? Nebo patříš k těm, kteří jsou ukotveni ve svém nitru a nenechávají se ovlivňovat vnějším děním? Hm, myslím, že jen málokdo z vás je schopen si užívat každodenní život a zůstávat ukotven v srdci. Ostatně užívání si je téma samo o sobě. Kdo z vás si dovolí jen tak si užívat, vychutnávat si něco či dokonce hýřit, ať už vnějšně nebo vnitřně? Proč pro jednou neodhalit svého vnitřního pokušitele, pozdravit ho, věnovat se mu a nechat ho působit? Proč ne, vždyť to všechno k  tobě patří? Vše, co máš v sobě, je pokladnicí zkušeností. A paradoxní na tom je, že se to netýká pouze tebe, ale i všech ostatních lidí. Každý člověk na Zemi se snaží o to, aby byl ušlechtilý, dobrý a pomáhal ostatním. Protože však stále ještě žijete v dualitě, přinejmenším jednou určitou částí, existují ve vás také horší stinné stránky. Tak to je a tak to bylo i zamýšleno. To je přece smysl tohoto pozemského života. Proč jsi tady? Tuhle otázku jsme tu už často rozebírali. Jsi částečkou božství, které se vydalo za poznáním i toho negativního. Ano, tak to je. Teď jde o to přijmout všechny části svého bytí ;. Dnes jsem přišel, abych ti to osvětlil. I v tobě spočívá to, o čem slyšíš a čteš ve vnějším světě: válka a násilí, slabiny a posuzování. Všechno to, co nemáš rád, je v tobě také přítomno. Je uměním to nyní všechno přijmout, přitakat tomu. Na seminářích a našich tematických zájezdech (organizovaných Barbarou – pozn. překl.) hovoříme hodně o sexualitě, protože k tomu máme víc příležitostí. Je to téma, které je stále ještě zatíženo mnoha tabu. Jak se stavíš ke své sexualitě? Jak se stavíš k této tvůrčí síle v sobě? Jak moc je zanesena fantaziemi a starými vzorci,  názory tv&y acute;ch předků? Zkus se na to někdy důkladně podívat. Na naší cestě po Skotsku (Barbara zorganizovala na přelomu července a srpna pro malou skupinu zájemců tematický zájezd, nazvaný Po stopách starých energií Skotska, na kterém je Saint Germain duchovně doprovázel – pozn. překl.), z které jsme se právě vrátili, jsme to hluboce zkoumali i v souvislosti s kultovními místy ženství. Sny nám odhalovaly starou veteš, která potřebovala vyjít na světlo. Měj odvahu se teď i v příštích dnech a týdnech pozorovat a ujasnit si sám v sobě, jak se stavíš ke svému ženství a mužství v souvislosti se sexualitou, která zas souvisí s tvou tvůrčí silou. Kdo v sobě je&scaro n;tě má staré otisky, ten by na nich mohl zapracovat s Vyšším já nebo vzestoupenými mistry podle vlastní volby. Stále vám opakujeme, že už toho nemáte ke zpracování tolik, jako jste možná měli poslední léta, protože teď už téměř stačí jen vyslovit čistý záměr, že se tím chcete zabývat. Mnohé pak převezmeme my. Čištění těchto starých otisků se už neděje skrz zážitky, které vám to intenzivně ujasňovaly a ozřejmovaly, ale často z vnějšího hlediska nepozorovaně. Staré otisky většinou propouštíš v noci na vyšších úrovních, které navštěvuješ, když tvé tělo ve spánku odpočívá v posteli. Pochop, že t eď už nastala jiná doba probouzení.

Osvobozování a otevírání tvé mužské a ženské sexuality ti umožňují, aby ses hlouběji ponořil do své skutečné tvůrčí síly. Bývá často zablokována. Nad tím, co se ti bude odhalovat, moc nepřemýšlej ani se toho neobávej, nýbrž buď rád a pln důvěry, že se teď začínají lámat všechny pečetě, aby ti umožnily využívat tvou tvůrčí sílu, kreativitu a uzpůsobovat život podle skutečně svobodné vůle. Jsi připraven? Už jsem ti sdělil, že často stačí jen čistý záměr něco „zpracovat“ a propustit. Odevzdej se s plnou důvěrou a dej svůj souhlas k tomu, aby se rozlámaly st aré pečetě. Jsem na tvé straně!

 

V návaznosti na předchozí informace a na přání dámy, skrz kterou nyní hovořím a energeticky pracuji, bych chtěl promluvit na téma událostí v politice a hospodářství.

Co myslíš, že se právě teď děje ve světě? Máš pocit, respektive jedna část tebe si myslí, že to na Zemi směřuje spíš k horšímu než k lepšímu? Díváš se na zprávy, vyhledáváš na internetu „pravdivé“ informace o válečných oblastech a pátráš po dokonalých politicích, kteří by udrželi situaci pod kontrolou. Nu, tak hned zítra ráno se to nestane. Izrael není zemí, která by přinesla mír. Vládnou tam staré zkostnatělé náboženské představy, které lidem nedovolí vyjádřit svobodně to, co skutečně chtějí. Je tam propojen&ia cute; se světovou mocí, peněžní mocí; neupínejte svůj zrak jen na západ, svázaný starými sliby, jež byly uzavřeny. Je tam propojení na staré rodiny, ano, i na ty mimozemské, které se brání a odpovídajícím způsobem jednají. Ano, jsou tu i jiné vlivy, které vycházejí z východu a které chtějí udržovat ohnisko požáru. Možná i proto, aby odvedli pozornost od jiných událostí? Jako tomu ostatně bylo s oním letadlem, které se údajně ocitlo na nesprávném místě a pak se zřítilo. Myslíte si, že neexistuje nic, co by se dnes nedalo ovlivnit? Ani letadla jen tak snadno nezmizí, za tím vězí něco jiného, odvést pozornost od jiných věcí. D&iacu te;vejte se na to tak, že mnoho zemí by se chtělo podílet na blahobytu, hospodářském rozmachu a stabilitě. To je legitimní. Je to jako rodina s mnoha sourozenci a rozsáhlým příbuzenstvem. Ne každý si přeje, aby se vedlo dobře všem. To je jádro duality. Změny se nedějí tak, že by se lidé společně setkali a diskutovali, co by mohlo být, jaké by to bylo, kdyby. Ke změnám dochází skrz činy, pocházející z jiné úrovně, která existuje mimo dualitu. Přesněji řečeno skrz lidi, kteří mají stále víc otevřený svůj kanál srdce, aby v něm  mohli prožívat skutečnou svobodu, ať už slovy nebo činy. Je to tak, jak bylo často popisováno: Skutečné změny přicházejí nepozorovaně, skrytě a málokd y od těch, kteří jsou u moci.

 

Mohl bych teď s každým z vás probírat všechna válečná ohniska, ke všem podat nějaké vysvětlení, jak a proč se to tam děje, přičemž mnohé je způsobeno i starými karmickými vazbami. Jenže tím se nic nezmění. Vysvětlení sice u tebe může vyvolat reakci: Aha, už tomu rozumím, jenže nevyvolá žádnou opravdovou změnu. Zajímat se o informace z pozemských dualistických bojů, vykládat je a analyzovat vede jen k dalšímu hodnocení a posuzování, taková je dualita. Mír může nastat teprve tehdy, až budou složeny všechny zbraně. V tomto kapitalistickém systému se nedá nic změnit diskutov&aacut e;ním. Nové myšlenky a nápady je třeba přivést k životu. A to znamená, že se všichni lidé musí takzvaně uskrovnit ve svém prostředí, to platí zejména pro ty země, ve kterých žijete a pro mnoho dalších zemí na západě. Je třeba vyčistit lidský rozum, aby bylo možné nalézt kanál k srdci. Dokud si každý bude myslet, že nemá dost, že potřebuje víc a že se musí pojistit, dotud žádná změna nepřijde. Každý si musí sám v sobě ujasnit, kde v jeho nitru je válka a nedostatek, a zaměřit se na to – sexualita je přitom důležitější víc, než si myslíte. Když se každý bude kvalitně vyživovat ze svého nitra, vnější nedostatek a války jej nezasáhnou. A to proto, že už s tím nebude rezonovat. Pak nastane to, co může znít poněkud otřepaně: Představ si, vypukne válka a nikdo do ní nepůjde.

Věřte mi, že i na jiných planetách, které žily v dualitě, muselo dojít k podobnému procesu ve změně smýšlení. Tento proces pokračuje pomalu, někdy s občasnými výraznějšími posuny, jak to teď budete stále častěji zažívat, aby jej pak lidé posouvali svou vlastní odpovědností. Opakujeme to pořád: musíš začít sám u sebe. Nesoustřeďuj se tedy na Izrael nebo na další válečné oblasti, posílej tam lásku, ale nezaplétej se do tamějších událostí. Vidíš jen povrch dění, nevidíš hluboké propletení s karmickým vývojem. Neměj strach, ke tř etí světové válce nedojde. Ne, nebude se konat. Je pro tebe určitě hrozné vidět a vnímat všechno to násilí, protože se stáváš stále citlivějším. Avšak nahlédni do svého nitra: Kde vězí tvá válka, kde je tvůj nedostatek? A pak je propusť. Nabírej energii v přírodě, v zábavných hrách, posílej z hloubi své duše lásku do všech oblastí na Zemi, obklop prostě Zemi svou láskou a mysli při tom i na sebe. Mysli na to, že máš příležitost tady na Zemi hodně změnit, když s tím takto začneš. Teď, hned teď. Podívej se na svá osobní válečná ohniska a urovnej je. Dej sám sobě šanci být skutečným pracovníkem míru. To je to, proč jsi tady.

Když tě stále nenechává v klidu mnoho věcí jako je třeba politika, volná energie nebo světový měnový systém, pak se o tom prostě bav se mnou. Mohu ti odpovědět na všechny otázky.

 

Tady je ještě pár odpovědí (Barbara mi nedá pokoj) na několik důležitých otázek:

Příštím prezidentem v Americe nebude žena. Ten, kdo bude u moci, se vydá spíš konzervativní cestou, špatně pochopenou cestou záchrany. Teprve prezident, který přijde po něm, přinese skutečné poznání. Euro vydrží ještě dobrých deset let, země se však budou vyvíjet stále víc samostatně a nebudou přebírat odpovědnost za jiné v tom smyslu, že by za ně vyrovnávaly jejich dluhy. Bude důležité zajistit stabilitu ve vlastní zemi.

Trend v Evropě se bude navenek ubírat pravicově radikálním a spíš konzervativním směrem. To, co se rozvíjí mimo vnější dění (také skrz vás), nebude často možné hned rozpoznat, přesto však bude způsobovat změny na energetické úrovni. Jak často zdůrazňuji, důležité inovace vznikají nejprve skrytě, aby se pak začaly šířit jako stabilní a solidní. To se bude dít s takovou silou, že vše ostatní před tím vybledne. Často jsem mluvil o bílých rytířích, kteří konají v tajnosti a často si toho ani sami nejsou vědomi, aby pak nečekaně vystoupili na veřejnost. Tak je třeba vidět i budoucí pol itiky. Většinou to nebudou ti etablovaní, ale ti, kteří mají blízko k národu, kteří nabídnou duchovní a fyzickou potravu pro všechny.

Paní Merkelová se z různých důvodů začne pomalu loučit. Objeví se jiné struktury, které převezmou vliv. Bude to vyžadovat hodně odvahy od několika málo lidí v okamžiku, až bude potřeba se zasadit o skutečnou změnu.

A pokud byste chtěli vědět, co byste měli udělat s vašimi úsporami? Žijte, dopřejte si, aby se vám dobře vedlo. Neexistuje žádná jistota. Život je v neustálém proudu. A ty přece procházíš transformací, směřuješ k vzestupu, ne? K čemu pak potřebuješ nějaké pojištění, akcie, pozemky? Aha, aby ses zajistil pro případ, že by se to mohlo vyvíjet  jinak, než ti sdělujeme my i tvé srdce? Tak ale skutečná svoboda nefunguje. Měl bys už být připraven přestat se opírat o své berličky. Vlastnictví může sice přinášet i radost, ale většinou je spojeno s mocí. Kdo hodně vlastní, musí se o to starat a to st ojí čas a energii. Zkus se co možná nejméně zabývat myšlenkami na své zajištění. Buď svobodný, hraj si, raduj se, užívej si jídla, života, slunce a lásky. Nic víc není třeba dělat. Možná se ti zdá, že je to málo, viď? Byl jsi vychován a zformován tak, že musíš pořád něco dělat. Ale co když, jak by řekl můj přítel Kryon, skutečná svoboda tkví v tom, že se přestaneš držet starých představ a nebudeš dělat nic? To neznamená, že bys měl pořád jen sedět na pohovce. Ve svém srdci však budeš vědět, kdy je třeba co udělat. A uděláš to tehdy, kdy to bude opravdu důležité a ne proto, že to tak dělají ostatní lidé v tomto dualistickém světě.

Co myslíš, proč tolik lidí pochybuje o smyslu své práce, proč přemýšlejí o tom, zda jim jejich partnerství ještě vyhovuje a o mnohém dalším? Uvažují také kriticky o tom, jak tráví celý svůj den. Hodně z toho vnímají jako dřinu. A často si pomyslí: „Co mám ale dělat? Tak se tady holt žije. Potřebuji přece peníze, abych mohl existovat.“

Je to skutečně tak? Doporučuji ti, aby ses těmito tématy a otázkami zabýval hlouběji. Dosud sis možná utvářel život bez svého Vyššího já. Co si pomyslíš, když ti řeknu: Všechno to, o čem soudíš, že patří k životu, k bytí tady na Zemi, je jen iluze. Máš tu moc žít svůj život mimo tuto síť iluze. Skrz svou tvůrčí sílu si každý den utváříš svůj život. Nuže, jak by to vypadalo, kdybys využíval svou sílu pro věci, které chceš skutečně žít, mimo uměle vytvořený světový matrix? To je to, co nyní nutí k přemýšlení mnohé z vás. Zpra covat to je proces. A ten je v tobě, nikoli ve vnějším světě. Ačkoli si každý člověk musí tuhle cestu projít sám, je to přirozeně i kolektivní téma a kolektivní proces. Přeji ti hluboké ponořování do tvé skutečné identity.

Pozdrav tě Bůh. Jsem vždy připraven k rozhovoru s tebou.

Saint Germain

 

Přijala Barbara Bessen v srpnu 2014. Článek je k volnému nekomerčnímu využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu https://www.barbara-bessen.com/saint-germain-channeling-september-2014/ pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.