Absolutno

04.10.2013 20:56

Absolutno

Pokud něco označíme přívlastkem "absolutní", myslíme tím něco konečného, úplného, nepřekročitelného či neomezeného. Něco, co obsahuje vše. Z fyziky známe pojem absolutní nuly, což je údajně nejnižší teplota ve vesmíru - nula stupňů Kelvina, Karel Čapek napsal román "Továrna na Absolutno", kde odhalil absolutno jako prapodstatu všeho - Boha. S humornou nadsázkou můžeme tvrdit i absolutní blbosti, což je např. výrok:"Žijeme stále lépe a radostněji..." Absolutno je tedy něco neuchopitelného, je to filosofický pojem, je to konstanta, kterou lze jen obtížně definovat.

Filosof a léčitel Josef Zezulka chápal Absolutno jako prapůvodní základ, ze kterého vzešlo vše existující, vše co chápeme jako hmotnou realitu i vše, co nelze našimi smysly postřehnout. Zezulka dochází ke stejnému závěru, jako mnozí myslitelé před ním i po něm, že vše je pouze myšlenka, tím myslíme jakési absolutní vědomí, které se projevuje v různých formách. Existuje-li v tomto vědomí abstrakce nějakého předmětu (nebo bytosti), existuje ve hmotné realitě jako hmatatelný objekt. Toto absolutní vědomí je nezávislé na prostoru a čase, protože v něm existuje vše současně, to co bylo, je a bude. Je to jako program v počítači, který se také z časem nemění (pokud ho programátor nepřepracuje), ale může vykonávat různé funkce podle toho, jaké příkazy obdrží na vstupu.

Znamená to ve svém důsledku, že všechny životní situace jsou předem naprogramovány a my si pouze volíme jednu z možných cest? Možná, ale svou činností vytváříme neustále i nové možnosti, které jsou automaticky ukládány do základního programu. Základní program je náš osud, který si vybíráme před svým narozením a naše svobodná vůle ho neustále modifikuje. Tak chystá program pro naši existenci v dalších vtěleních. My jsme pouze součástí Absolutna, jsme jeho podprogramem. Není to nic degradujícího. Bez programu je jakýkoli počítač jen bednou součástek, analogicky - bez duše se člověk stává mrtvolou.

Pochopíte-li, že vaše duše je součástí absolutna, uvědomíte si, že smrt neexistuje, možný je pouze vznik a zánik hmoty, ať se jedná o kámen, strom nebo lidské tělo. Oživující podstata je absolutní povahy, tedy věčná. V posledních letech dokonce i věda objevila jakési "absolutno" a nazvala ho fyzikální vakuum. V podstatě se jedná o prostor, ze kterého jste odstranili všechnu hmotu. Podle duálního principu, že vše má podstatu hmotnou a duchovní zbylo tedy něco, co má nehmotnou podstatu. Podle jednotné teorie pole však z této podstaty může patřičným vybuzením vzniknout hmota, energie nebo informace. Absolutno je tedy základním prvkem vesmíru, universálním elementem, obecnějším než atom. Základní částice hmoty jsou hmotnou modifikací absolutna, informační jednotka - bit, je informační modifikací, ze které se skládají kódované informace, které v nehmotné podobě jsou duchem, ve hmotné třeba DNA.

Absolutno má mnohé zajímavé vlastnosti. V globálním měřítku zřejmě pulsuje jako všechno ve vesmíru, takže v obrovských časových intervalech dochází k zániku a vzniku hmotných vesmírů, lze s ním komunikovat ve formě přání (čili modliteb) a naše přání se mohou vyplnit (materializovat), může reagovat na globální myšlení lidí proměnou životních podmínek na Zemi, až po případný zánik lidstva. Proto je důležité si uvědomit, že existuje nějaké absolutno, kde je zachycena každá naše myšlenka, odtud také pocházejí naše myšlenky, a že každá myšlenka může mít vliv na hmotu. Myslete jen pozitivně! Základním citem musí být láska, protože ta je podstatou absolutna. Kdyby tomu tak nebylo, nemohlo by nic existovat, protože by převládly rozkladné principy. Láska je princip, který cokoli spojuje. Proto také každý, kde se setkal s personifikací Absolutna - Bohem, pocítil nekonečnou, nevyjádřitelnou lásku.

© Jan Pavlík

https://capek.misto.cz/tovarna.html

https://www.tretivek.cz/201010/duchodce-a-duchovni-zivot-ja-a-absolutno/