7 MEDITACÍ - Vstupte do ticha za myšlenkami

29.09.2013 22:50

7 MEDITACÍ - Vstupte do ticha za myšlenkami

Lektor: Joshi
Pondělí14.10.2013
Sedm různých způsobů a cest za mysl, do prostoru klidu a spokojenosti bytí. Praktický meditační seminář plný jednoduchých a účinných "technik" pro začátečníky i pokročilé.

Rezervujte si místo včas

Místo: MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1
Čas: 19.00-21.30 hod.
Cena: 300 Kč
Kontakt: 725 593 112, seminare@maitrea.cz
Prihlaska na akci

Popis akce

 

- Chcete najít jednoduchý způsob, jak meditovat?
- Nedaří se Vám meditovat a nevíte, čím to je?
- Chcete svou meditaci prohloubit?
- Chcete se dostat do prostoru za myšlenkami?
- Hledáte více klidu a spokojenosti ve svém životě?
- Chcete se naučit nové způsoby meditace?
- Chcete se spojit se svým vnitřním Já?
- Máte rádi jednoduchost a účelnost?

Pokud odpovíte alespoň na jednu z těchto otázek "ano", je tento večer určen právě pro Vás.

Jsi nekonečně klidným prostorem, v kterém se vše odehrává!

Právě v tuto chvíli, co čteš tato slova, si uvědomuješ, jak se tyto slova objevují v tvé přítomné pozornosti, je to tak? Možná, že jsi si také vědom/a určitých částí svého těla. Všechny tyto obrazy v tvém vědomí potvrzují, že jsi. Zažívání tohoto pocitu bytí je pravděpodobně tím nejzákladnějším poznáváním, které tu je. Pouze bytí zde, pouze bytí. Kamkoliv jdeš, stále je tu ten stejný pocit bytí, pocit, že jsi. Nezáleží na tom, co cítíš nebo co si myslíš, tento "pocit bytí" je tobě i ostatním stále k dispozici.

Když si uvědomíš, že ty jsi přirozeně tímto nekonečným Bytím, že jsi tímto Prostorem bez hranic, tak tvůj boj a tvé pokusy nalézt nebo pociťovat Bytí, skončí automaticky.

Kam bys To šel nebo šla hledat, pokud To je všude? Když si toto uvědomíš, tak tu již není ten pocit, že bys měl/a být jiný/á než jaký/á jsi v tomto okamžiku. Není tu pocit, že by tento okamžik měl být jiný. Je to konec víry, že jsi hledající, který musí dosáhnout vyššího stavu. Je to konec nespokojenosti s tím, co právě je.

Absolutno je již díky své základní vlastnosti vždy a všude-přítomné, teď a tady.

A teď v tom a tím žít, naplno!

---------
Kapacita semináře: maximálně 20 lidí.

 

O lektorovi

 

 

Joshi

Ukazuji lidem, jak žít v přítomnosti. Bez úsilí a s nadšením.

Sebepoznání, meditacím, psychologii a zkoumání lidského štěstí se intenzivně věnuji již více než 20 let. V roce 2007 jsem po dlouhém období hledání a usilování nalezl překvapivou jednoduchost "neúsilí" a bytí. Díky tomu jsem konečně "rozpoznal" svou vždypřítomnou podstatu a začal jsem toto poznání dále prozkoumávat a sdílet s ostatními.

Poskytuji semináře a individuální konzultace, při kterých provázím lidi do jejich vlastního středu, zdroje, klidu a svobody bytí. Jsem přesvědčen, že rozpoznání neexistence pevného "já" a prožívání jemných kvalit naší skutečné podstaty je tím nejzásadnějším v životě každého člověka. Z tohoto vnitřního klidu a vhledu pak totiž tryská životní radost, moudrost a nadšená tvořivost. Jedinečný potenciál každého z nás se může svobodně a spontánně projevovat.

Život se nechystá, život se žije. Teď a Tady.

Je mi 37, mám rodinu s třemi dětmi, bydlím na okraji Prahy a pracuji v Domě osobního rozvoje Maitrea. Při setkáních se snažím co nejvíce vycházet z vlastní zkušenosti a minimalizovat různé náboženské nebo jiné teorie. Miluji praktické propojení spirituality a každodenního osobního, rodinného i pracovního života. Věřím, že tohle zajímá i Vás a těším se, že se poznáme.

www.zivotvpritomnosti.cz

Na této adrese jsou vám zdarma k dispozici videa a spousty článků, které jsme přeložili spolu s mými přáteli.

 

Rozhovor:

 

Umění BÝT využijeme v každém okamžiku